Beskattning av reavinst vid försäljning av bostad inom Norden

2018-10-28 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt en bostad av min mor i Norge. Jag är bosatt i Sverige sedan 30 år och undrar nu vad som gäller i form av beskattning om jag säljer lägenheten i Norge? Jag har sedan tidigare förstått att jag inte beskattas för arvet eller reavinst i Norge, men fått svar både Ja och Nej på frågan om jag ska skatta på eventuell reavinst i Sverige när jag ställt frågan till skatteverket. Vad gäller?Tack
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du säkert är medveten om finns ingen arvsskatt i Sverige. Angående kapitalvinsten, är svaret på frågan om i vilket land beskattning ska ske beroende på om du ska anses vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige, samt skatteavtalet mellan Sverige och Norge.SkattskyldighetEftersom du bor i Sverige anses du vara obegränsat skattskyldig. Det innebär att huvudregeln är att alla dina inkomster i Sverige och från utlandet ska beskattas i Sverige.SkatteavtalFör att undvika dubbelbeskattning, dvs att samma inkomst beskattas två gånger, är det vanligt att länder upprättar skatteavtal. Mellan de nordiska länderna gäller det nordiska skatteavtalet (se här). Realisationsvinster av fast egendom beskattas i det land egendomen är belägen (art. 13). Det innebär att din realisationsvinst ska beskattas i Norge. Om försäljningen däremot inte beskattas i Norge ska vinsten du gör, trots den som sagts, beskattas här i Sverige. Detta eftersom det då inte finns någon risk för dubbelbeskattning (se art. 2).SammanfattningSom huvudregel gäller att vinst vid försäljning av fast egendom ska beskattas i det land fastigheten är belägen. Det gäller däremot inte om vinsten är skattefri i det landet. Eftersom du är obegränsat skattskyldig i Sverige ska realisationsvinsten beskattas i Sverige (där 22/30 av vinsten är skattepliktig med en statlig kapitalskatt på 30 %).

Kommer vi att bli dubbelbeskattade under tiden vi arbetar utomlands?

2018-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej.Vi är en familj på 4 personer (2 vuxna och 2 barn) som ska åka till Malta i 6 månader och jag blir inte riktigt klogk på vad som kommer gälla kring 6 månaders regeln.Förutsättningarna är följande:Jag blir anställd på ett Maltesiskt bolag under 6 månaderMin fru kommer arbeta på distans från Malta men vara anställd i ett Svenskt bolag (Barnan går på skola/dagis)I Sverige kommer vi ha kvar våran villa och sommarstuga + att jag har ett Aktiebolag som ev kommer ha lite intäkter under mina månader på Malta (dock inte relaterat till anställningen på Malta).Vi kommer även ha kvar våra bilar etc i Sverige så "väsentlig" anknytning kan till Sverige kan man nog anse att vi har, eller?Jag är medveten om antal dagar i Sverige vi får ha under dessa 6 månader (och när dessa kan förläggas) och ingen i familjen kommer överstiga detta.Jag har följande frågor:Så till frågorna:-)Kommer jag under dessa förutsättningar kunna räkna med att endast betala skatt på lönen från det Maltesiska bolaget på Malt eller kommer jag riskera skatt även i Sverige?Min fru som arbetar distans? Kommer hon behöva skatta i Sverige?Ställer det till det för oss att v har kvar Hus etc i Sverige eller är det främst att vi lever upp till att inte vistas mer än vad lagen säger i Sverige som väger tyngst?Tack på förhand
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag sammanfattar dina frågor så här: du undrar om du och din fru kan bli dubbelbeskattade under tiden ni arbetar i Malta. Obegränsat/begränsat skattskyldig?I Sverige kan ett skattesubjekt antingen vara obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig. En fysisk person är obegränsat skattskyldig om personen antingen är bosatt, stadigvarande vistas, eller har en väsentlig anknytning till Sverige och varit bosatt här (3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL)). Den obegränsat skattskyldige är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Är en fysisk person inte obegränsat skattskyldig är personen istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL). Det innebär att skattskyldighet enbart föreligger för viss inkomst som följer av 3 kap. 18-21§§ IL.Jag förutsätter härmed att ni åker till Malta för att arbeta temporärt under en period och därmed har väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att ni är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Om ni avser att flytta permanent, kan ni alltså istället bli begränsat skattskyldig. Oberoende av den väsentliga anknytningen, gäller en undantagsregel. Se nedan.Undantag från dubbelbeskattning vid obegränsad skattskyldighetFör att undvika att ni blir beskattade dubbelt (både för era inkomster i Sverige och i utlandet), finns vissa undantagsregler som kan bli gällande. Sexmånadersregeln stadgar att: om den obegränsat skattskyldige har anställning som innebär att hen vistas utomlands i minst sex månader, är hen inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning, till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Detta gäller endast om beskattningen inte skett i strid med verksamhetslandets lagstiftning/skatteavtal. Regeln innebär alltså att om ni arbetar i Malta i minst sex månader och blir beskattade där, blir ni undantagna från inkomstbeskattningen i Sverige. Observera att beskattningen i Malta ska ha skett på ett lag-/skatteavtalsenligt sätt för att regeln ska gälla (3 kap 9 § 1 st. IL). /Vänligen,

Skatt på arv?

2018-09-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Min avlidna Mamma har pengar på en Bank i Finland, hade bott i Sverige ca 50 år. Behöver jag som arvinge betala arvskatt, Jag bor i Sverige.. Tacksam för svar.
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns ingen arvsskatt enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Du ska alltså som huvudregel inte betala någon skatt på arv. Arvsskatt behöver inte betalas på lös egendom (pengar) i Finland om såväl arvlåtaren (din mamma) som arvs- eller testamentstagaren (du) var utomlands bosatta vid dödstidpunkten. Nu vet jag inte om din mamma bodde i Finland vid dödstidpunkten. Om hon bodde i Finland, så ska arvsskatt betalas på all egendom (se här). Sammanfattningsvis så gäller svensk lag om din mamma bodde i Sverige vid tidpunkt för bortgång och då är det ingen skatt. Men om din mamma bodde i Finland så gäller reglerna där. För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04vänligen

När är vinster från spelbolag med två olika licenser skattefria?

2018-08-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Är vinster hos spelsidan Pinnacle (www.pinnacle.com) skattefritt eller måste man betala skatt?(OBS: Pinnacle har två (2) licenser.)
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det aktuella bolaget har i skrivande stund en aktiv spellicens hos den maltesiska spelmyndigheten. Licensen i fråga gäller "sports betting", vilket innebär att den gäller oddsspel. Bl.a. EU-domstolen har i ett slagit fast att skatteverket inte har rätt att beskatta spelvinster från andra länder inom EU/EES-området om vinsterna skulle varit skattefria i det egna landet. Malta är medlem av EU sedan 2004. Detta betyder att du som spelare från Sverige inte ska behöva betala skatt på dina oddsspelvinster från Pinnacle. Precis som du skriver finns det också en andra aktiv licens, som dessutom inkluderar casinospel. Denna är dock utfärdad på den västindiska paradisön Curacao. Hade bolaget endast haft denna licens att tillgå, hade du som spelare från Sverige varit tvungen att skatta på alla dina vinster från Pinnacle, då det handlar om en spellicens utfärdad utanför EU/EES-området.Slutsatsen blir då följande. Vinster från oddsspel hos Pinnacle är skattefria på grund av att spelet (tack vare den maltesiska licensen) räknas som anordnat inom EU/EES-området. Vinster från bolagets casinoverksamhet kan däremot inte anses motivera skattefrihet i Sverige, då dessa grundar sig på en licens utanför EU/EES-området. Därmed kan det av skattemässiga skäl vara rationellt att endast spela oddsspel på Pinnacle. Vill man istället spela casinospel torde det vara smartare att välja ett annat spelbolag som har aktiv licens för att bedriva casinospel inom EU/ESS-området. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Spelsida med licens från Malta – är vinsterna skattefria?

2018-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Om man bettar via pinnacle.com är vinsterna skattefria? Räcker det med att spelsidan har license från Malta (E.U.) eller måste spelsidan ha sin huvudsakliga verksamheten förlagd för att organisera och styra spelet i Malta. Observera att jag undrar om Pinnacles betting sektion endast. Tackar för svar!
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Spelvinster är skattefria om spelet anordnats inom EU/EES-området, vilket du kan läsa mer om här på Skatteverkets webbplats.Eftersom Pinnacle för sina oddsspel har en spellicens utfärdad från den maltesiska spelmyndigheten MGA genom det maltesiska bolaget PinBet Malta Ltd (se här) är dessa spel att anse som anordnade inom EU, varpå vinsterna är skattefria för dig som spelare från Sverige.Du är alltså inte skyldig att betala skatt på dina bettingvinster från sidan och du behöver inte ta upp vinsterna i din deklaration.Hoppas du fick svar på frågan. Önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid försäljning av fastighet utomlands

2018-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Vi har ärvt mark och egendom utomlands (Serbien) av föräldrar. Vi har reglerat skattefrågan beträffande arvet där. Nu är frågan om vi betalar skatt i Sverige i händelse av att vi säljer egendomen? Om vi tex ska betala vinstskatt på försäljning av fastighet eller mark, hur bedöms vinstmarginalen i så fall? I bouppteckningen så anges inte markens värde. Tack på förhand.
Johanna Ambjörn |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Först måste fastställas om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldig. Att vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet (3:8 IL). Det finns dock vissa undantag från denna skattskyldighet. Det finns tre fristående kriterier för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En person är obegränsat skattskyldig om personen är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader), eller har väsentlig anknytning och tidigare varit bosatt i Sverige (3:3 IL). Eftersom jag inte vet var ni är bosatta kan jag inte svara på om ni är obegränsat eller begränsat skattskyldiga, men i mitt svar kommer jag utgå i från att ni är bosatta i Sverige och därmed också obegränsat skattskyldiga. Om ni är obegränsat skattskyldiga betyder det alltså att ni ska beskattas för alla era inkomster i Sverige enligt inkomstskattelagen. Samtidigt gäller också att fastigheten ska beskattas i Serbien enligt det landets skatteregler. Det finns alltså ett anspråk på skatt från två länder. För att undvika att dubbelbeskattning sker, har Sverige skatteavtal med olika länder. Mellan Sverige och Serbien tillämpas förordningen (1982:70) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jugoslavien. Skatteavtalet tillämpas på personer som har hemvist i avtalsslutande stat eller i båda staterna (artikel 1). Person med hemvist i en avtalsslutande stat definieras som en person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där enligt på grund av hemvist, bosättning m.m (artikel 4). Detta innebär att om man är obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av att man bor i Sverige, är Sverige staten där man har sin hemvist. Vinst som en person förvärvar genom överlåtelse av fastighet får beskattas i den avtalsslutande stat där fastigheten är belägen (artikel 13.1). Detta innebär att fastigheten vid en försäljning kommer att beskattas i Serbien, eftersom att fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattningen gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Serbien ska Sverige avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i Serbien (artikel 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastighetsförsäljningen ska tas upp i Sverige, men kommer sedan att avräknas skatten som redan erlagts i Serbien. På så sätt kommer beskattning endast ske i Serbien. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär en spellicens och när är spelvinster från oddsande skattefria?

2018-09-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Spelsidan Pinnacle (www.pinnacle.com) har spellicenser från Malta och Curacao. Om jag endast ska oddsa, vilka licenser gäller och är spelvinsterna från oddsandet skattefria?Vidare undrar jag vad licenser betyder om ni ska förklara för en lekman?Tack!
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En spellicens är ett tillstånd som krävs för att tillhandahålla speltjänster och som bl.a. styr vilket lands lag ett spelbolag på nätet måste följa. Därmed är det ofta så att olika typer av juridiska tvister med spelbolag på nätet ska lösas i enlighet med lagstiftningen i det land där spelbolaget har sin licens. Vanliga länder för licenser bland spelbolag på nätet är Malta (EU), Gibraltar (EU) och Curacao (Icke-EU). För en svensk spelare är licensen främst av intresse i skattesammanhang, då landet för licensen avgör huruvida spelvinsterna är skattefria eller inte. Är licensen utfärdad inom EU/EES är spelvinster i regel skattefria medan en licens utfärdad utanför EU/EES inte ger rätt till skattefria vinstuttag. Jag har varit i kontakt med det aktuella spelbolagets support och frågat hur det egentligen ligger till med dessa två licenser. Svaret jag fick var att allt oddsspelande ska vara skattefritt då detta omfattas av den maltesiska licensen (inom EU/EES). Kasinospelande hos bolaget är dock inte skattefritt, då detta endast omfattas av licensen från Curacao (Icke-EU/ESS). Om du endast ska oddsa är därmed svaret på din fråga att dina spelvinster hos bolaget ska vara 100 % skattefria. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Varor köpta på färja, vilket land är de köpta?

2018-07-31 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag vill fråga om man köper varor från båt i internationellt vatten i Baltic havet. Varifrån räknas varorna vara köpta? Är det båt nationell eller?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När man handlar varor på färjor så beror det på varifrån färjan har åkt, var den lägger till under resan samt vilken destination den ankommer till. Det kan även variera beroende på vilket vatten färjan befinner sig i för stunden. Exempelvis i Östersjön kan det spela roll om du köper varorna när färjan är iland eller ombord under resan, detta då vissa ställen färjan stannar till på inte tillhör EU:s skatteområde och du därmed anses ha handlat utanför EU. Detta påverkar exempelvis om du får köpa varorna skattefritt eller ej samt hur mycket du får lov att ta in av exempelvis alkoholhaltiga drycker samt tobak. Ett tips är att kolla med bolaget du åker med om du vill ha klara svar på hur det fungerar på precis den färjan du åker. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning