Kommer jag betala brittisk arvsskatt?

2017-09-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag kommer att ärva min mamma som är bosatt i England och brittisk medborgare. Jag har bott i Sverige i 35 år och har dubbelt medborgarskap (svenskt/engelskt). Kommer jag att beskattas i Storbritannien för arvet efter min mamma?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt är arvs- och gåvoskatten borttagen sedan ett antal år tillbaka. Enligt brittisk lag utgår dock arvsskatt, men arvet beskattas först när det överstiger ett visst värde. Det är alltså först då arvet är värt ett visst belopp som arvsskatt tillämpas. Arvsskatten i Storbritannien är 40 % och det är normalt den brittiska motsvarigheten till ett svenskt dödsbo som betalar arvsskatten. Det finns dock mängder med undantag. Exempelvis är arvsskatten 36 % om 10 % eller mer av arvet ges till välgörenhet. Vissa typer av egendom är även undantagna från arvsskatt. Exempel på sådana undantag är företag eller vissa jordbruksfastigheter.Vi på Lawline arbetar inte med brittisk rätt så jag kan inte ge dig ett definitivt svar på hur mycket du kommer beskattas. Jag rekommenderar dig att höra av dig till en brittisk jurist för att få reda på hur allting går till.Vänligen

Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och USA

2017-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejsan,Köpte en lägenhet i USA för 10 år sedan då jag var utskriven ur Sverige och arbetade i Fjärran Östern.Är nu inskriven i Sverige igen och har hittat en köpare till min lägenhet.Den tänkta amerikanska köparen ska hyra ut lägenheten. Enligt lag måste jag då deponera 15% av försäljnings summan tills skatten är framräknad ev. överskott betalas tillbaka till mig.Om skatten på vinsten blir 15% i USA ska jag få betala resterande 7% skatt i Sverige också om den S skatten är 22%. ??Ska jag bara sälja o inte meddela Skatteverket eller vad göra. I USA gör jag allt enligt lagenM V H Bo
Jessica Konduk |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är skatterättslig.Vid försäljning av fastighet skall kapitalvinsten tas upp till beskattning. De är avgörande huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige.Inkomstskattelagen 3 kap 3§ stadgar attFöljande personer är obegränsat skattskyldiga:1. Den som är bosatt i Sverige. 2. Den som stadigvarande vistas i Sverige. 3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt härStadigvarande vistas i Sverige räknas du om du varit i Sverige längre än 6 månader som huvudregel och (3) verkar mest applicerbar på din situation eftersom du i frågan skriver att du "är inskriven i Sverige igen" till Sverige. För att då avgöra huruvida du har en väsentlig anknytning till Sverige och således ska skatta här får du använda 7§. Ifall du uppfyller flera av dessa rekvisit är chansen stor att du är att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige.7§ För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas: - om han är svensk medborgare, - hur länge han var bosatt här, - om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, - om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, - om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, - om han har sin familj här, - om han bedriver näringsverksamhet här, - om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, - om han har en fastighet här, och - liknande förhållanden.Ifall du är obegränsat så gäller 8§.8§ Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.Är du att anse som obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du att bli skattskyldig även här för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i USA. Är du istället begränsat skattskyldig i Sverige kommer du endast att behöva skatta på vinsten i USA. Det finns för lite information i frågan för att jag ska svara på huruvida du är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige och huruvida ett eventuellt skatteavtal mellan USA och Sverige kan underlätta din skattesituation. Sverige har dock ett s.k. dubbelbeskattningsavtal med USA som är till för att undanröja den dubbelbeskattning som kan uppstå när båda länderna ifråga anser sig ha rätt att beskatta en och samma inkomst. I avtalets artikel 13 punkt 1 framgår att vinsten vid försäljning av fast egendom främst skall beskattas i det land där fastigheten är belägen, det vill säga USA i detta fall. Dubbelbeskattningen undanröjs därför genom att du får avräkna den skatt du betalat i USA på den skatt du skulle betalat i Sverige för inkomsten ifråga (artikel 23 i avtalet). Då Sverige har en högre skattesats än USA på inkomsten ifråga kommer du alltså fortfarande få betala den överskjutande skatten i Sverige som jag har tolkat det.RekommendationFör att vara säker på att allt går rätt till bör du ta kontakt med beskattningsmyndigheten i den aktuella delstaten i USA och se till att dubbelbeskattningen undanröjs. Du kan även ringa skatteverket i Sverige och få rådgivning gratis. Vi på Lawline är tyvärr inte inriktade mot internationell skatterätt.Vänligen,

Skatt vid kapitalförlust utomlands

2017-07-26 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag håller på att sälja mitt radhus i Spanien. Jag är svensk medborgare och är bosatt i Sverige. Huset blir sålt för en lägre summa än vad det köptes för. Alltså blir det en förlust. Måste jag skatta för försäljningssumman? Med vänlig hälsning
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att du är bosatt i Sverige och är svensk medborgare innebär att du är obegränsat skatteskyldig, vilket i sin tur innebär att alla inkomster som huvudregel ska beskattas i Sverige. Vid inkomster från utlandet föreligger det dock ofta skatteavtal mellan de berörda länderna så att sk. dubbelbeskattning kan undvikas. Vid kapitalförsäljningar är det dock enbart vinsten från försäljningen, den sk. realisationsvinsten, som är beskattningsbar. Fastigheter ses som en typ av kapital och det är alltså enbart just kapitalvinster som beskattas, d.v.s. försäljningspriset reducerat med inköpspriset (även inkluderat bl.a. vissa förbättrande utgifter). I detta fall nämner du att radhuset säljs för en lägre summa än det införskaffades för, vilket innebär att en kapitalförlust, inte kapitalvinst, har uppstått. I Sverige är du således inte skatteskyldig för försäljningen. Utan att kunna det spanska skattesystemet torde samma gälla där, d.v.s. att det enbart är vinsten som är beskattningsbar. Ifall ni skulle göra en vinst på försäljningen ska, enligt gängse skatteavtal, den spanska skatten avräknas från den svenska. Det innebär att enbart en eventuell mellanskillnad mellan spansk och svensk kapitalskatt skulle beskattas i Sverige. Med vänlig hälsning,

Utländsk pension till obegränsat skattskyldig person beskattas i Sverige

2017-07-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad som gäller och vad man bör tänka på angående beskattning om man skriver sig i Sverige och får svenskt personnummer och är från annat EU-land och pensionär. Har förstått att man ska folkbokföra sig om man planerar stanna mer än ett år i Sverige, vad händer då med skatten på den pension man får in på sitt bankkonto i annat EU-land? Hur sker kontroll på hur länge man varit i Sverige när det gäller inom EU, kan man resa fram och tillbaka utan problem?Tack på förhand!
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att den som är obergränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla sina inkomster, både i Sverige och från utlandet. För obegränsad skattskyldighet krävs bosättning eller stadigvarande vistelse här i landet. I praktiken innebär detta att den som "tillbringat sin dygnsvila i Sverige, dvs. ha övernattat här" i "en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer" anses uppfylla kravet på stadigvarande vistelse. Tillfälliga avbrott, dvs kortare eller lika långa som tidigare eller efterföljande vistelse i Sverige, påverker inte bedömningen om stadigvarande vistelse. Du kan läsa vidare, om du vill, i Skatteverkets rättsliga vägledning här. När det gäller den faktiska beskattningen, sker denna enligt det skatteavtal som gäller mellan Sverige och det andra landet. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Skatt på gåva från Schweiz

2017-09-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Min far som är 92 år och från Schweiz, men bosatt i Sverige vill skänka sina pengar till mig, hans dotter, som han har ärvt från sina släktingar där. Kan man föra över pengarna direkt till mitt konto som en gåva? Behöver pengarna beskattas, när vi inte har gåvoskatt i Sverige? Är det bättre att föra över pengarna till hans konto först och sen till mitt? Behöver någon blankett fyllas i, eller räcker det med att skriva ett brev till schweiziska banken om be om överföringen?Tacksam för svar?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner beskattas inte gåvor i Sverige (detta framgår av 8 kap 2 § inkomstskattelagen)vilket betyder att du inte kommer att beskattas för överföringen. Det har ingen betydelsen att gåvan kommer från utlandet. Vad gäller övriga frågor rekommenderar jag dig att kontakta banken i Schweiz. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skatt på försäljning av lägenhet utomlands

2017-08-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag säljer min lägenhet utomlands (inom EU), som jag fick som gåva för 20 år sedan.Behöver jag betala någon skatt efter det?Tack för svaret på förhand.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!För att kunna besvara din fråga måste jag veta huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige och i vilket land du säljer fastigheten. Jag vet ej svaret på någon av dessa frågor men för att kunna besvara din fråga får jag göra antaganden.Mitt första antagande är att du är obegränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att huvudregeln är att du är skattskyldig för alla dina inkomster (alltså även de som härrör från utlandet). Exempelvis är du obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt i Sverige alternativt ifall du stadigvarande vistas här. Jag utgår fortsättningsvis att du är obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du ska beskattas för alla inkomster som du uppbär. Det hade kunnat innebära att ifall du säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle du kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där du säljer fastigheten) och i Sverige. Det låter ju inte rättvist och just därför så har man upprättad dubbelbeskattningsavtal för att skydda befolkningen mot detta. Jag vet inte vilket land du säljer fastigheten i men jag kan meddela dig att huvudregeln är att fastigheten endast skall beskattas i det land där fastigheten finns. Detta brukar regleras i dubbelbeskattningsavtalet artikel 13. Jag rekommenderar dig att söka upp just det landets dubbelbeskattningsavtal och ta reda på huruvida du ska beskatta det i Sverige eller inte. Även om du inte ska beskatta inkomsten i Sverige så råder jag dig att spara alla papper och dylikt då svenska banker kommer vilja veta hur du kom åt pengarna. Här kan du hitta Sveriges dubbelbeskattningsavtal.Mvh,

Begränsad skattskyldighets innebörd

2017-07-06 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag har fått begäran från Norge betala skatt för åren 2006-2010 Flytta därifrån ca 2004 varför jag finner detta märkligt. De har inte kontaktat mig med brev förrän nu. Står bara summer de anser mig skyldig, oinbetalda förskottskatter då jag tidigare var egen företagare i Norge. Men för de krävda åren har jag inte satt min fot i Norge, kanske de inte fått min flyttanmälan ?Skatteskulder i Norge tror jag har preskriptionstid 5år, som kan avbrytas, men max 5 års förlängning om det sändes brev till mig inom de första 5 åren. Antag de sänt brev men inte fått tag i mig då de saknat min svenska adress, Kan de ändå hävde de avbrytit preskriptionstidfen även om jag inte blivit informerad om detta då brev aldrig nått mig ? Kan de avbryta preskriptionen utan att jag får info om skulden överhuvudtaget ? Tack för att ni finns.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För det första skulle jag vilja påpeka att jag inte kan upplysa om innehållet i norsk rätt. Därför vågar jag inte svara på din andra fråga om preskriptionstiden, för att den regleras av norsk rätt. Jag kan dock säga att det inte är omöjligt att preskriptionen bryts när den som vill avbryta preskriptionen bevisar att man försökt nå den andra personen genom alla tillgängliga vägar. Tanken är att man inte ska kunna undvika sina skulder genom att undvika få vetskap om dokument skickade till en. För det andra skulle jag gärna upplysa om hur det generellt fungerar med skattesystemets uppbyggnad. Huvudregeln är att det finns två slags skattskyldigheter, begränsad och obegränsad sådan. Obegränsad skattskyldighet innebär att man är skattskyldig för sina världsinkomster i det landet, medan begränsad skattskyldighet betyder att man är skattskyldig för inkomster som har koppling till landet, oavsett var i världen man befinner sig. Med detta sagt är det inte konstigt att du fortfarande kan anses vara skattskyldig i Norge för dina norska inkomster, trots att du är bosatt och därmed obegränsat skattskyldig i Sverige. Någonting som kan komplicera saken är att staterna reglerar vad som krävs för att någon ska anses vara begränsat eller obegränsat skattskyldig i ett land genom sin interna lagstiftning. Detta kan orsaka konflikter, där en person kan anses vara skattskyldig i mer än ett land för en och samma inkomst. Sådana konflikter löses genom skatteavtal, i ditt fall genom det nordiska skatteavtalet som gäller mellan Sverige och Norge. Detta kan vara betydelsefullt för dig ifall Sverige redan har beskattat inkomsterna ifråga medan du bor här i landet. Information om huruvida detta kan vara fallet hämtar du hos Skatteverket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Fråga om skatteskyldighet i Sverige

2017-07-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, jag är svensk bosatt i Danmark sedan 1985. Jag tänker ansöka om Danskt medborgarskap, altså dubbelt medborgarskap. Har det någon betydelse i förbindelse med arv efter min far, som bor i Sverige? Är det svensk eller dansk arvsskatt som kommer att gälla och igen, spelar mitt medborgarskap någon roll?
Elin Gustavsson |Hej! Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga! När blir man skatteskyldig i Sverige? Inkomstskattelagen (IL) är den svenska lag som reglerar en stor del av skatterätten, läs lagen här. I 3 kap. IL regleras vilka fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige. Det är om man är 1. Bosatt i Sverige, 2. Stadigvarande vistas i Sverige, eller 3. Har en väsentlig anknytning till Sverige. När man ska bedöma om en har en väsentlig anknytning till Sverige så beaktar man en rad olika punkter som regleras i 7 § i samma kapitel, läs paragrafen här. Något som kan bli avgörande är huruvida du har tillgångar eller inte i Sverige. Eftersom att du bott utomlands så pass länge så finns det stora skäl som talar emot att du skulle vara obegränsat skatteskyldig här. Begränsat skatteskyldigOm du inte är obegränsat skatteskyldig i Sverige så kommer du vara att anse som begränsat skatteskyldig. Det betyder att du blir skatteskyldig ändå för vissa typer av inkomster, dessa inkomster är beskrivna i 3 kap. 18 § IL, läs den här. Skattefria inkomsterDe inkomster som är skattefria regleras i 8 kap. IL. Arv är en av de inkomster som enligt svensk rätt inte behöver skattas. Ett stort lycka till med allting!Vänligen,