Om jag säljer ett hus i Kroatien, måste jag betala skatt i Sverige?

2021-06-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Vi har ett hus i Kroatien som vi fick ärva(2008) innan mina föräldrar gick bort Vi tänker sälja det nu Var ska huset beskattas ,tror att i Kroatien måste vi skatta 3 % av priset Men ska man beskatta det även i Sverige
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till inkomstskattelagen (IL). I mitt svar utgår jag ifrån att du är bosatt i Sverige, vilket innebär att du är obegränsat skattskyldig här.Obegränsad skattskyldighetAtt en person är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att denne är skattskyldig här för alla sina inkomster, oavsett om de uppkommit i Sverige eller i utlandet (3 kap. 8 § IL). Detta innebär alltså att huvudregeln är att du är skattskyldig för den vinst som uppstår på grund av försäljningen, trots att huset som ska säljas är beläget i Kroatien. Jag utgår dock ifrån att även Kroatien kommer vilja beskatta denna vinst, eftersom huset faktiskt är beläget i Kroatien. Detta innebär att det finns skatteanspråk från två länder på samma vinst.DubbelbeskattningsavtalFör att lösa sådana konflikter då två länder har skatteanspråk på samma inkomst, och för att undvika att den skattskyldige därmed beskattas dubbelt, upprättas ofta så kallade dubbelbeskattningsavtal mellan länder. Sverige och Kroatien har ett sådant avtal (här).Detta avtal tillämpas på personer som är bosatta i ett av, eller båda, länderna (art. 1). Enligt avtalet får vinst på en fastighet belägen i ett av länderna beskattas i det land där fastigheten är belägen (art. 13.1). Detta innebär att Kroatien kommer få beskatta vinsten eftersom fastigheten är belägen där. För att undvika dubbelbeskattning gäller att om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i avtalet får beskattas i Kroatien ska Sverige avräkna ett belopp som motsvarar den inkomstskatt som erlagts i Kroatien (art. 22). Detta innebär alltså att vinsten från fastigheten ska tas upp i Sverige, men den skatt som betalas i Kroatien ska räknas av från skatten som skulle betalats i Sverige. På detta sätt kommer beskattning endast ske i Kroatien.SlutsatsDu kommer alltså behöva betala skatt på vinsten som uppstår då du säljer fastigheten. Denna skatt ska antagligen betalas i Kroatien, eftersom fastigheten är belägen där vilket innebär att Kroatien antagligen vill beskatta detta. I enlighet med dubbelbeskattningsavtalet kan du alltså begära att avräkning ska ske för skatt på fastigheten som erlagts i Kroatien. Det finns information om det på Skatteverkets hemsida (här) samt en blankett att fylla i för att begära avräkning (här).Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,