Inköp av produkt med företagets pengar för privatbruk?

2021-08-31 i Moms
FRÅGA |Kan ett företag (till exempel ett aktiebolag) köpa saker som inte är avdragsgilla? På skatteverkets webbsida: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/inkoptillforetaget.4.7459477810df5bccdd480005156.html står det "Om du köper en vara eller tjänst som du bara ska använda privat får du aldrig dra av momsen." Detta antyder väl att företaget ändå får köpa saker som man bara ska använda privat?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, ett företag får köpa produkter som ska användas för privatbruk men det kan som du nämner påverka möjligheten att dra av momsen för produkterna. I 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen nämns bland annat ett krav på att det ska vara en beskattningsbar person som gör omsättningen i fråga för att momsskyldighet ska inträda. Det är när momsskyldighet föreligger som avdrag för moms vid förvärv i verksamheten får göras (8 kap. 3 § mervärdesskattelagen). Om du köper produkten med företagets pengar men omsätter den för privat bruk så är det du som fysisk person som gör omsättningen, inte din verksamhet. En fysisk person är inte heller en beskattningsbar person (4 kap. 1 § mervärdesskattelagen) och således har du inte rätt att dra av momsen för produkten i din verksamhet (8 kap. 3 § mervärdesskattelagen). Vänliga hälsningar,

Måste jag betala moms vid uthyrning av fastighet?

2021-05-14 i Moms
FRÅGA |Hej!Förutsättning: Jag äger en fastighet med 3 st lägenheter. Jag bor inte själv i fastigheten. Jag har en enskild firma. Samtliga lägenheter är uthyrda.Fråga: Ska jag betala in moms på hyresintäkterna?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen så ska mervärdesskatt betalas på sådan omsättning inomlandet av varor eller tjänster som är skattepliktiga och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. I ditt fall är uthyrningen att anses som en tjänst då du inte överlåter äganderätten av en egendom, du enbart upplåter nyttjanderätten till någon annan.Notera att det däremot krävs att tjänsten som omsätts är skattepliktig för att momsskyldighet ska föreligga, det framgår även av 3 kap. 1 § mervärdesskattelagen att inte alla omsättningar är momspliktiga. I 3 kap. 2 § mervärdesskattelagen regleras det ett momsundantag på fastighetsområdet. Där framgår det att upplåtelse av en fastighet inte är momspliktigt.I och med att du således inte har någon skyldighet att betala moms på hyresintäkerna så resulterar det i att du inte får göra avdrag för moms på inköp till uthyrningsverksamheten. Om du vill kunna göra avdrag för moms på inköp till uthyrningsverksamheten så kan du välja att bli frivilligt skattskyldig genom att du lägger på moms på hyran.Vänliga hälsningar,

Har en ideell förening rätt till avdrag för ingående moms?

2020-12-30 i Moms
FRÅGA |Jag är kassör i en momsbefriad ideell förening, men vi betalar en del moms, framför allt för filmhyror, (Vi är en filmklubb) Jag har för mig att jag någonstans läst att om vi gör en sammanställning av den moms vi betalat och revisorerna intygar det så kan man få tillbaka den momsen. Stämmer det eller är jag helt fel ute?
Natalin Kabro |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör avdragsrätt och regleras i mervärdesskattelagen. Rätten till avdragsrätt är beroende typen av verksamhet du bedriver. Från skatteplikt undantas bland annat tillhandahållande av ljud- och bildupptagningar (Mervärdesskattelagen 3 kap. § 11 p. 2). En grundläggande princip är att den som bedriver momsskyldig ekonomisk verksamhet har rätt att få kompensation för ingående moms. Denna avdragsrätten förutsätter att det finns ett direkt och omedelbart samband mellan inköpen och momspliktiga försäljningar.Hur rätten till avdrag ska styrkasVid förvärv av vara ellet tjänst från någon som är skattskyldig ska avdragsrätten styrkas genom faktura. Föreligger särskilda skäl behövs ingen faktura, detta om förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig handling (Mervärdesskattelagen 8 kap. § 17). Vad som gäller för digDu har tidigare nämnt att föreningen anses vara momsbefriad. Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet, är inte heller skyldiga att deklarera & betala moms. Ni ska därför inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet (ingående moms).Vänligen,

Skyldig att betala moms vid försäljning av tavlor?

2020-08-19 i Moms
FRÅGA |Hej!Jag undrar om jag säljer mina tavlor på ex konst.se eller etsy, ska jag betala moms? Isåfall hur mycket?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ska betala moms på tavlor du säljer som du själv tillverkat. Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller.Momsnivåer vid försäljning av konstverk:Ett konstverk är en momspliktig vara, och säljaren av ett konstverk är därmed skyldig att lägga på moms på konstverkets pris. Det är dock köparen (slutkonsumenten) som ska betala momsen, och det enda som påverkar dig som säljare är att du måste redovisa momsen. Momssatsen är 12 procent om det är konstnären själv som säljer sina konstverk.Undantag:Som konstnär får du sälja dina konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre är 336 000 kr. Om din försäljning uppgår till mer än 336 000 kr så blir du skattskyldig från första kronan. Det innebär att du måste redovisa moms med 12 procent på beskattningsunderlaget för all försäljning av konstverk under året. Även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Denna frigräns gäller dock ej om du säljer konsten genom ett bolag, då är nämligen skattesatsen 25 procent.Externa länkar om moms från Skatteverkets webbplats:Skatteverket har även flera broschyrer du kan ladda ned där de skriver vad som gäller vid moms:- Momsbroschyren- Moms inom kulturområdet- Allmän information om momsHoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tillkommer moms eller ingår det i köparens bud?

2021-06-20 i Moms
FRÅGA |Vi har en momspliktig skogsgård. Vi säljer en avverkning, tillkommer det moms på försäljningspriset eller är moms inkluderad i köparens bud?
Adam Stannervik |Hej och tack för att du vänder dig till hos på Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du måste lägga på moms på ett pris eller om momsen redan ingår i det bud som dina kunder lägger. Beskattningsunderlaget. Precis som du säger så ska du betala moms på försäljning när det handlar om momspliktiga varor. Huvudregeln är att moms ska utgå på den ersättning som du erhåller på grund av försäljning av varor (7 kap. 3 § ML). Detta betalas dock av kunden, det ingår så att säga i priset. Vad betyder det här för dig? Eftersom du är skyldig att betala moms så måste du lägga på detta på ersättningen du får för en såld vara. Vad gäller frågan om det är inkluderad i budet eller inte är i stor del upp till dig och din kund. Om budet är lagt exklusive moms så måste du lägga på 25 procent av budet dvs ersättning på det totala priset. (7 kap. 1 § ML) Om det å andra sidan är ett bud inklusive moms så utgår 20 procent av priset moms och alltså inte en inkomst för dig. Det finns alltså inget klart svar på din fråga utan du och köparen kan gemensamt komma överens det enda viktiga är att köparen är medveten om vad som gäller. Om köparen endast utger ersättning i form av budet så ska momsen vara en del av detta. Hoppas detta gav dig svar på din fråga, Vänligen

Hur deklarerar man momspliktig försäljning via internet?

2021-01-11 i Moms
FRÅGA |HejJag sälja på ett internet plattform. Man jag är en gäst säljare och betala försäljningsavgift.Min frågor är nu:Är det rätt dra av min försäljnings avgift från min brutto försäljnings pris och lägga moms på, eller dra man försäljnings avgift från netto försäljnings pris utan moms och lägga sen moms på avgift?Mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om beskattning hittar du i inkomstskattelagen (IL).Hobby- eller näringsverksamhetOm du säljer varor via internet regelbundet, ska du redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Det rör sig om hobbyverksamhet om verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, det kan alltså saknas varaktighet och vinstsyfte. Eftersom du skriver att du ska betala moms utgår jag dock från att det i ditt fall rör sig om näringsverksamhet. Hur deklarerar man inkomster?När du ska deklarera din inkomst börjar du med att räkna ut ditt resultat. Detta sker genom att du tar intäkter minus kostnader. Huvudregeln är att utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande dras av som kostnad (16 kap. 1 § IL). Försäljningsavgiften dras alltså av som kostnad. Ditt resultat blir därmed intäkterna från försäljningen minus kostnaderna för försäljningsavgiften. Den beskattningsbara inkomsten räknas sedan ut enligt 1 kap. 5 § IL. Detta sker genom att du tar eventuellt överskott från resultatet, minus allmänna avdrag, minus grundavdrag. Det är sedan denna summa som beskattas.Hur deklarerar man moms?Om du är momsregistrerad ska du deklarera moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Momsdeklarationen sker alltså skiljt från inkomstdeklarationen. Du hämtar uppgifterna som ska lämnas i momsdeklarationen från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om din försäljning, utgående moms (moms på det du har sålt), samt ingående moms (moms på det du har köpt in).Mellanskillnaden mellan utgående moms och ingående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar.Vad tar man ut moms på?Vid handel på internet brukar man skilja på offline-handel och online-handel. Vid offline-handel är det fråga om vanliga varor som säljs på internet men skickas på traditionellt sätt med posten eller liknande. Vid online-handel sker inte bara beställningen på internet utan även själva varan skickas, det vill säga laddas ner via internet. Detta handlar ofta om musik, filmer, dataprogram och böcker. Skattemässigt behandlas försäljning av sådana digitala varor som försäljning av tjänster. Detta har betydelse när du ska redovisa moms eftersom det är lite olika regler för tjänster och varor. Moms tas dock ut på försäljningspriset oavsett om det rör sig om försäljning av varor eller tjänster. Du ska alltså alltid lägga på moms på försäljningspriset (brutto). Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis lägger du på moms på försäljningspriset innan försäljning av varorna eller tjänsterna. När du sedan ska deklarera får du skilja på inkomstdeklarationen och momsdeklarationen. Inkomstdeklarationen räknar du ut genom att ta dina inkomster exklusive moms minus dina kostnader. Till dina kostnader hör till exempel försäljningsavgiften. Sedan kommer du behöva ge in en separat deklaration för din moms. Här tar du all din utgående moms minus din ingående moms och resultatet visar om du ska betala in eller få tillbaka momspengar. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din deklaration eftersom Skatteverket kan ge mer exakta svar då de har all din information. Nummer till Skatteupplysningen och övriga kontaktalternativ hittar du på Skatteverkets hemsida.Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, tisdagen den 12 januari, klockan 9:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Jag nås på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Måste jag betala moms vid försäljning av tavlor?

2020-11-30 i Moms
FRÅGA |Hejsan! Jag är konstnär och tänker börja sälja mina tavlor på internet. Jag undrar om jag behöver betala moms och hur mycket den ligger på? Tuuusen tack på förhand!!
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Momsnivåer vid försäljning av konstverkEtt konstverk är en momspliktig vara, och säljaren av ett konstverk är därmed skyldig att lägga på moms på konstverkets pris. Det är dock köparen (slutkonsumenten) som ska betala momsen, och det enda som påverkar dig som säljare är att du måste redovisa momsen. Momssatsen är 12 procent om det är konstnären själv som säljer sina konstverk.UndantagSom konstnär får du sälja dina konstverk momsfritt om försäljningen under ett beskattningsår är lägre än 336 000 kr. Om din försäljning uppgår till mer än 336 000 kr så blir du skattskyldig från första kronan. Det innebär att du måste redovisa moms med 12 procent på beskattningsunderlaget för all försäljning av konstverk under året. Även de försäljningar där du inte tagit ut moms av kunden. Denna frigräns gäller dock ej om du säljer konsten genom ett bolag, då är nämligen skattesatsen 25 procent.Externa länkar om moms från Skatteverkets webbplatsSkatteverket har även flera broschyrer du kan ladda ned där de skriver vad som gäller vid moms:- Allmän information om moms- Momsbroschyren- Moms inom kulturområdetJag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

När räknas en uthyrning av bostad som hotellverksamhet?

2020-04-22 i Moms
FRÅGA |När räknas uthyrning av privat fritidshus som hotellverksamhet. Hur länge får jag hyra ut till en och samma hyresgäst?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som avgör om uthyrningen av ditt fritidshus ska anses som "hotellverksamhet" och du därmed betala moms är om:Du hyr ut en möblerad bostad i Sverige där du är hyresvärd.Du hyr ut bostaden i max fyra månader till varje hyresgäst.Du marknadsför din uthyrning till dygns eller veckopris eller erbjuder tjänster som städning eller annan gästservice.Du hyr ut bostaden under sammanlagt minst 113 dygn och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kr exklusive moms under beskattningsåret. En bedömning ska göras i det enskilda fallet och uppfylla ovanstående krav. Det som är avgörande är alltså att upplåtelsen ska vara tillfällig, alltså under en kortare tid. Hur länge upplåtelsen har varat ska utgå från avtalet och inte hur länge personen faktiskt vistas där. Vidare ska man beakta om uthyrningen konkurrerar med annan uthyrning inom hotellbranschen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,