Varför moms tillkommer på fakturor till näringsidkare

2018-10-07 i Moms
FRÅGA |Jag ska köpa en tjänst ifrån en ideell förening. När jag ville ha faktura till min arbetsgivare tillkom moms, vilket det inte gjorde om jag betalade som privatperson. Är det olika momsregler beroende på vem som handlar?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Moms, eller mervärdesskatten, är en skatt på konsumtion, som gäller för köpta varor och tjänster. Reglerna för moms finns i bland annat medvärdesskattelagen och i diverse olika EU-direktiv. Man kan se på momsen som en trappa, där första steget är t.ex. en råvaruframställare och på toppen finns slutkonsument, den som slutligen köper varan för sin konsumtion.När företag handlar med varandra bokför de utgående och ingående moms beroende på om företaget är köpare eller säljare.Företag får sedan i varje led (från t.ex. råvaruframställare till slutkonsument) göra avdrag i deklarationen för den moms som de påförts av närmast föregående led.I varje led i produktionskedjan betalas bara in den moms som motsvarar det egna mervärdet. Förenklat kan man säga att det är mellanskillnaden mellan den utgående och den ingående momsen som företagen sedan betalar till staten. Men det är summan av den till staten betalda momsen från olika led som slutligen blir den momsen som slutkonsument fått betala. Momsen belastar alltså inte de skatteskyldiga företagen utan bara slutkonsumenten. Det innebär att det är skillnad på att i vilken egenskap man handlar, om man handlar som ett företag i produktionskedjan eller som slutkunden.Du kan läsa mer om systematiken i moms på Skatteverkets hemsida här.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man skriva + moms i stället för exklusive moms?

2018-03-16 i Moms
FRÅGA |kan man skriva + moms i stället för exkl moms
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 11 kap. 8 § p. 8 mervärdesskattelagen framgår det, att enhetspriset ska anges exklusive skatt. Fastän det inte finns något uttryckligt förbud mot "+", får det anses att det i faktura ska anges ett pris "exklusive" alternativt "inklusive" skatt.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

betalar ideella föreningar moms och skatt för intäkter?

2017-03-02 i Moms
FRÅGA |HejHar skapat en ideell förening. Där vi i framtiden kommer att ordna kurser med utländska föreläsare.50% av kurs avgiften kommer att betalas till kurshållaren som bor utomlands. Resten av evt intekt som finns kvar stannar i föreningen att användas i ideell arbete.Min fråga är:Betalar man moms och skatt för all intäkt, och hur ser skattereglerna ut? Hälsningar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Reglerna om vem som är skyldig att betala moms finns i mervärdesskattelagen (1994:200). Fyra villkor måste vara uppfyllda för att någon ska anses vara skyldig att betala moms.Man är skyldig att betala moms:1. om det finns en omsättning av varor eller tjänster,2. om verksamheten är skattepliktig,3. om personen är beskattningsbar, och4. om verksamheten bedrivs inom landet.Alla dessa fyra punkter måste vara uppfyllda för att man ska anses vara skyldig att betala moms. Detta står i mervärdesskattelagen 1 kap 1 § 1 st. 1 p. Moms är en skatt som (enligt huvudregeln) ska betalas på all försäljning av varor och tjänster.Ideella föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet kan vara skattskyldiga till moms och ha avdragsrätt för ingående moms. Om den ideella föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt så räknas inte föreningens verksamhet som ekonomisk.Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är heller inte skyldiga att betala moms. Dessa föreningar ska inte ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för er verksamhet. Den som är skyldig att betala inkomstskatt för näringsverksamhet och självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet ska deklarera och betala moms på all momspliktig försäljning av varor och tjänster. Denna person får då också dra av moms på inköp för den momspliktiga delen av verksamheten.När en ekonomisk verksamhet exempelvis beställer varor ifrån sin leverantör så får denna ekonomiska verksamhet betala moms för varorna från leverantören. Denna moms kallas för ingående moms. Det är denna moms som den ekonomiska verksamheten har avdragsrätt för.När den ekonomiska verksamheten säljer varor eller tjänster till konsumenter så står konsumenten för momsen. Konsumenten har dock inte avdragsrätt för ingående moms. Tanken är att den ekonomiska verksamheten ska betala in momsen från försäljningen till skattemyndigheten.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Momssats på tjänster

2016-01-24 i Moms
FRÅGA |Hejsan,Jag har tänkt att upprätta en webshop där kunder kan göra en "beställning" på tjänster som exempelvis hämta min kemtvätt från XX-butiken eller vad som helst. Vilken momssats ska jag debitera kunderna?Blir det en fast momssats oavsett vad för tjänst som beställs eller är det beroende på vilken typ av tjänst det är? Alltså om det är skillnad på exempelvis hämta min tvätt eller handla x, y och z från ICA butiken och lämna det hos mig?Tack på förhand!
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Moms (mervärdesskatt) regleras i mervärdesskattelagen (ML) (se här). Enligt 3 kap 1 § ML är tjänster skattepliktiga och moms ska alltså betalas. Det finns dock undantag för vissa tjänster som inte är skattepliktiga och dessa rör till exempel utbildning och sjukvård. Vad jag kan utläsa av frågan kommer de tjänster du nämner att vara skattepliktiga. Enligt 7 kap 1 § 1 stycket ML ska moms normalt utgå med 25 %. I Sverige har vi dessutom ytterligare två momssatser, 12 % som tas ut på till exempel restaurangbesök (7 kap 1 § 2 stycket ML) och 6 % som tas ut om man till exempel köper en bok (7 kap 1 § 3 stycket). Det kan alltså vara olika momssatser på olika tjänster. Vad jag kan utläsa från din fråga kommer det däremot att vara samma momssats på de tjänster du erbjuder, 25 %.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift?

2018-10-06 i Moms
FRÅGA |Hej.Är en avgift automatiskt momsbefriad, oavsett avgift? T.ex. En avbokningsavgift eller en bokningsavgift för bokad tjänst. O.s.v.Mvh
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I din fråga kan jag inte avgöra vilken typ av avbokningsavgift eller bokningsavgift det rör sig om. Jag kan därför inte avgöra huruvida det är momspliktigt eller ej. I mitt svar har jag istället valt att allmänt gå igenom vad som är momsfritt respektive momspliktigt. Omsättningen av nästan alla tjänster är momspliktig (3 kap 1 § Mervärdesskattelagen, ML). Det finns vissa undantag som räknas upp i 3 kap ML som exempelvis sjukvård, tandvård, social omsorg, grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet mfl (se här). Allt annat är som huvudregel momspliktigt.Skatteplikten och undantagen avser själva omsättningen, importen respektive förvärvet och inte tjänsten som sådan. Med omsättning av tjänst förstås att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon (se 2 kap 1 § 3 st ML). Om du har ytterligare frågor är du också välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04Vänligen

Tjänar ett aktiebolag på att hyresvärden väljer att bli frivilligt skattskyldig för moms?

2017-04-13 i Moms
FRÅGA |Hej.Jag är anställd i ett litet AB, som hyr kontorlokal av en bostadsrättsförening.Idag utgår ingen moms på hyran. Jag har hört talas om frivillig skattskyldighet för föreningen. Skulle det vara en fördel för företaget att betala moms på hyran, eller blir det till fördel, endast för föreningen, som hyr ut? Vänliga hälsningar
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Sammanfattande svar:Huruvida det är en fördel att betala moms eller inte beror helt enkelt på om man kan nyttja avdragsrätten. Rent generellt, om hyresvärden enbart har er som hyresgäst så skulle både hyresvärden och ni som aktiebolag tjäna på frivillig momsskyldighet. Jag visar med några enkla räkneexempel nedan vad effekterna blir.UTREDNING:En förening som hyr ut fastigheter är inte skattskyldiga när det gäller moms. Det beror på att man helt enkelt från lagstiftarens sida valt att inte belägga vanliga hyresbostäder med moms eftersom det skulle öka alla boendes hyreskostnader oerhört mycket. Därför finns en frivillig skattskyldighet. Eftersom en hyresvärd oftast inte är frivilligt skattskyldig så har de heller inte rätt att dra av moms på tjänster de själva köper. Beräkningar:Om hyresvärden inte är skattskyldig för moms:En hyresvärd som exempelvis köper in en extern vaktmästare och en städare för 1000 kr i månaden får alltså med moms betala 1 250 kr. (Vi förenklar lite här så strunta i eventuellt ROT och RUT osv).Hyresvärdens övriga kostnader är 900 kr samtidigt som han vill ha vinst på 100 kr. Hyresvärden kommer därför ta ut en hyra på 2 250 kr från er utan moms.Bolaget behöver alltså betala 2250 kr i hyra och någon moms för aktiebolaget att dra av finns inte. Om vi säger att bolaget under tiden producerar tjänster som säljs för 5000 kr så kommer bolaget alltså sälja tjänster för 5000 + 1 250 moms = totalt 6 250 kr. (För enkelhetens skull säger vi att ni är konsulter som enbart arbetar med huvudet och inte köper in några andra varor som kan ge rätt till avdrag för moms i aktiebolaget).Av dessa så har inte bolaget rätt att dra av någonting och 1 250 kr skall betalas in till skatteverket som moms. Bolaget slutar alltså med ett resultat på (5 000 - 2 250 =) 2 750 kr. Om hyresvärden är skatteskyldig för moms:Om vi istället tar ett exempel där bolaget är ett skatteskyldigt subjekt gällande moms så kommer siffran istället bli följande:Vaktmästare och städare kostar 1000 kr månaden. Totalt betalas 1 250 kr ut, men de 250 kronorna som betalas här får bolaget dra av från den momsbetalning ni gör. Hyresvärden har fortfarande övriga kostnader på 900 kr och en vinst på 100 kr.Hyresvärden kommer nu att fakturera bolaget 2000 kr + 500 kr moms. Totalt 2 500 kr. Vilket är lite mer än i förra exemplet.Bolaget gör samma arbete som innan och producerar tjänster för 5000 kr. När tjänsterna säljs så säljer bolaget tjänsterna för 6 250 kr igen. Även här blir det alltså samma moms till kund från ert aktiebolags sida. (1 250 kr)Av dessa får man dock dra av 500 kr som utgående moms eftersom man betalat det till hyresvärden.Till skatteverket ska man därför betala in resterande 750 kr. Vad blir då resultatet i bolaget om bolaget har samma pris mot kund som innan?Jo, 6 250 - 750 kr = 5 500 kr som bolaget behåller efter betalning av moms till skatteverket. Resultatet i bolaget blir därför (5 500 - 2 000 =) 3500 kr. Hur kan det blir så olika resultat?Eftersom ett bolag som hamnar i mitten av momskedjan avbryter kedjan så uppstår det ett hack där som ökar kostnaderna eftersom hyresvärden inte får dra av ingående moms. När hyresvärden inte är momspliktiga så blir inbetalningarna till skatteverket så här:250 - 0 = 250 kr Vaktmästare och städ 0 kr hyresvärd1 250 - 0 = 1 250 kr ert bolag. = 1 500 kr i moms. När även hyresvärden är momspliktig så blir inbetalningarna så här:250 - 0 = 250 kr vaktmästare och städ500 - 250 = 250 kr hyresvärd1250 - 500 = 750 kr ert bolag.= 1 250 kr i moms.Så vem tjänar egentligen på det?Som mitt enkla exempel illustrerar så tjänar både aktiebolaget och hyresvärden på att hyresvärden faktiskt är skatteskyldigt för moms. Det gör nämligen att hyresvärden får dra av sin egen moms, och därmed kan hyreskostnaderna faktiskt sjunka lite samtidigt som hyresvärden gör samma vinst som innan. Om hyreskostnaden sjunker så tjänar aktiebolaget självklart på det också, men aktiebolaget tjänar även på att bolaget får en högre ingående moms som är avdragsgill mot den utgående moms man får in när man säljer tjänster eller varor till slutkonsumenter. På sätt och vis en dubbel vinst för bolaget.En ekonomisk effekt skulle alltså kunna vara att hyran kan sänkas lite, samtidigt som aktiebolagets kostnad för hyran sjunker lite så kan alltså bolagets egna intäkter sänkas för att bibehålla samma vinst men med lägre pris mot konsument. Den som skulle förlora mycket på det är dock hyresvärden om det finns privata hyresgäster. De privata hyresgästerna skulle få en klart högre hyreskostnad och de har inte möjlighet att dra av moms på samma sätt eftersom de är "slutkonsumenter" som skall drabbas av momsen.Aktiebolag drabbas ju inte av moms på samma sätt eftersom bolaget har både ingående och utgående moms som ofta tar ut varandra. Jag hoppas att detta besvara din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur ska rätten till avdrag för ingående moms styrkas?

2016-12-05 i Moms
FRÅGA |Hej! Har en snickare som skall göra vid mitt badrum, Jag undrar om han inte kan lyfta momsen när man betalde varan med kontokort direkt på nätet , enligt honom måste han ha en faktura för att kunna lyfta momsen ? Räkningen står på Snickarens Företag . Tack för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.En näringsidkare som är skattskyldig för moms i sin verksamhet har enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 8 kap 3 § rätt till avdrag för den ingående momsen. Hur rätten till avdrag för ingående moms ska styrkas framgår av mervärdesskattelagen 8 kap 17 §. I lagparagrafen står det uttryckligen att avdragsrätten ska styrkas genom faktura. Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumentation.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Moms på avgifter och kostnader

2015-07-17 i Moms
FRÅGA |Hej!Jag har bara en kort fråga; Har fått en faktura från ett företag, där mantar ut 25% moms. Detta är helt ok.Men man har även tagit ut 25% moms påsjälva faktureringsavgiften. 49 kr blev alltså61,25. Är detta juridiskt riktigt?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! MervärdesskattesatsMervärdesskatt (moms) skall tas ut med viss procentsats av beskattningsunderlaget, 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Beskattningsunderlaget utgörs av avtalssumman exklusive mervärdesskatt, 7 kap. 2-3 a §§ mervärdesskattelagen. I priset inbegrips värdet av bytesvara, kompensation för skatter och avgifter och andra tillägg till priset utom ränta. Med andra tillägg avses exempelvis fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter med mera som leverantören debiterar kunden.Fakturaavgift plus momsDet är i sin ordning att kräva 25 procent moms på fakturaavgiften om varan har belagts med 25 procent moms. Eventuell ränta ska inte beläggas med moms. Ett tips i framtiden är att försöka undvika pappersfakturor då de tenderar att vara kostsamma. Jag har all förståelse för att företaget du har handlat med kanske enbart skickar ut fakturor i pappersform. Det anses av många vara en avgift som inte ska vara laglig, men moms får hur som helst läggas till avseende fakturaavgift.Du hittar mervärdesskattelagen här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,