Hur ska rätten till avdrag för ingående moms styrkas?

2016-12-05 i Moms
FRÅGA |Hej! Har en snickare som skall göra vid mitt badrum, Jag undrar om han inte kan lyfta momsen när man betalde varan med kontokort direkt på nätet , enligt honom måste han ha en faktura för att kunna lyfta momsen ? Räkningen står på Snickarens Företag . Tack för svar
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.En näringsidkare som är skattskyldig för moms i sin verksamhet har enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 8 kap 3 § rätt till avdrag för den ingående momsen. Hur rätten till avdrag för ingående moms ska styrkas framgår av mervärdesskattelagen 8 kap 17 §. I lagparagrafen står det uttryckligen att avdragsrätten ska styrkas genom faktura. Om det finns särskilda skäl behövs ingen faktura under förutsättning att förvärvaren är skattskyldig och kan styrka avdragsrätten genom annan tillgänglig dokumentation.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Moms på avgifter och kostnader

2015-07-17 i Moms
FRÅGA |Hej!Jag har bara en kort fråga; Har fått en faktura från ett företag, där mantar ut 25% moms. Detta är helt ok.Men man har även tagit ut 25% moms påsjälva faktureringsavgiften. 49 kr blev alltså61,25. Är detta juridiskt riktigt?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! MervärdesskattesatsMervärdesskatt (moms) skall tas ut med viss procentsats av beskattningsunderlaget, 7 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). Beskattningsunderlaget utgörs av avtalssumman exklusive mervärdesskatt, 7 kap. 2-3 a §§ mervärdesskattelagen. I priset inbegrips värdet av bytesvara, kompensation för skatter och avgifter och andra tillägg till priset utom ränta. Med andra tillägg avses exempelvis fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter med mera som leverantören debiterar kunden.Fakturaavgift plus momsDet är i sin ordning att kräva 25 procent moms på fakturaavgiften om varan har belagts med 25 procent moms. Eventuell ränta ska inte beläggas med moms. Ett tips i framtiden är att försöka undvika pappersfakturor då de tenderar att vara kostsamma. Jag har all förståelse för att företaget du har handlat med kanske enbart skickar ut fakturor i pappersform. Det anses av många vara en avgift som inte ska vara laglig, men moms får hur som helst läggas till avseende fakturaavgift.Du hittar mervärdesskattelagen här.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Avdragsrätt för mervärdesskatt

2012-11-17 i Moms
FRÅGA |Hej! Jag är läkare och bedriver en privatmottagning. Denna verksamhet är ju momsbefriad. Om jag behöver beställa en IT-tjänst och en dator, ska jag betala moms på IT-tjänsten och datorn?
Catarina Cali |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! I det följande kommer jag att använda förkortningen ML när jag hänvisar till mervärdesskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1994:200) och förkortningen IL när jag refererar till inkomstskattelagen (se lagtext https://lagen.nu/1999:1229). Av 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML framgår att mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet. I 3 kap. 4 § ML stadgas emellertid att omsättning av tjänster som utgör sjukvård är undantagen från skatteplikt. Den verksamhet som du bedriver är därför (som du redan konstaterat) momsbefriad. Omsättning av IT-tjänster och IT-produkter omfattas inte av något undantag från skatteplikt och är därmed skattepliktig enligt 3 kap. 1 § 1 st. ML. Givet att resterande förutsättningar i 1 kap. 1 § 1 st. 1 p. ML är uppfyllda (vilket torde vara fallet) ska därför mervärdesskatt betalas för denna omsättning. Enligt 1 kap. 2 § 1 p. ML är det normalt den som omsätter varan eller tjänsten som är skyldig att betala mervärdesskatten. Detta innebär att säljaren av IT-tjänsten och datorn måste göra ett påslag på sina tjänster och produkter motsvarande mervärdesskatten. Detta gäller oavsett om köparen (du alltså) bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller inte. Om du hade bedrivit mervärdesskattepliktig verksamhet hade du kunnat kvitta denna s.k. ingående moms (den mervärdesskatt som man betalar till en mervärdesskatteskyldig köpare när man köper varor eller tjänster av denne) mot utgående moms (den mervärdesskatt som du själv hade varit tvungen att göra påslag för om du hade bedrivit mervärdesskatteskyldig verksamhet). Detta följer av 8 kap. 3 § 1 st. ML. Nu bedriver du emellertid inte någon mervärdesskattepliktig verksamhet vilket innebär att du inte har någon utgående moms att kvitta den ingående momsen mot. Då får du i stället enligt 16 kap. 1 § 1 st. IL dra av mervärdesskatten som en kostnad vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet (regeln i 16 kap. 16 § 1 st. IL är inte tillämplig här eftersom du inte har någon utgående moms som du kan kvitta den ingående momsen mot). Mervärdesskattesatsen för IT-tjänster och IT-produkter är enligt 7 kap. 1 § ML 25 procent. Hur stor del av IT-tjänstens och datorns pris som utgör mervärdesskatt kommer förmodligen framgå av fakturan. Det är alltså denna del som du får göra avdrag för vid beräkningen av resultatet i din näringsverksamhet. Om mervärdesskatten mot förmodan inte är angiven i fakturan kan du räkna ut den genom att multiplicera priset för varan eller tjänsten (inklusive mervärdesskatten) med 20 procent (notera att det inte står fel, skattsatsen är 25 procent men du ska multiplicera med 20 procent). Hoppas att du blivit behjälpt av mitt svar! Vänliga hälsningar, Catarina Cali

Momssats på tjänster

2016-01-24 i Moms
FRÅGA |Hejsan,Jag har tänkt att upprätta en webshop där kunder kan göra en "beställning" på tjänster som exempelvis hämta min kemtvätt från XX-butiken eller vad som helst. Vilken momssats ska jag debitera kunderna?Blir det en fast momssats oavsett vad för tjänst som beställs eller är det beroende på vilken typ av tjänst det är? Alltså om det är skillnad på exempelvis hämta min tvätt eller handla x, y och z från ICA butiken och lämna det hos mig?Tack på förhand!
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Moms (mervärdesskatt) regleras i mervärdesskattelagen (ML) (se här). Enligt 3 kap 1 § ML är tjänster skattepliktiga och moms ska alltså betalas. Det finns dock undantag för vissa tjänster som inte är skattepliktiga och dessa rör till exempel utbildning och sjukvård. Vad jag kan utläsa av frågan kommer de tjänster du nämner att vara skattepliktiga. Enligt 7 kap 1 § 1 stycket ML ska moms normalt utgå med 25 %. I Sverige har vi dessutom ytterligare två momssatser, 12 % som tas ut på till exempel restaurangbesök (7 kap 1 § 2 stycket ML) och 6 % som tas ut om man till exempel köper en bok (7 kap 1 § 3 stycket). Det kan alltså vara olika momssatser på olika tjänster. Vad jag kan utläsa från din fråga kommer det däremot att vara samma momssats på de tjänster du erbjuder, 25 %.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hjälp vid skatterevision

2014-03-20 i Moms
FRÅGA |Hej. Har fått en skatterevision där skattemyndigheten påstod att renoveringen på mitt företag gjordes på ett felaktigt sätt och att osanna faktoror förekom. Blev återbetalningsskyldig på momsen (ca 160 000) och fick en skattetillägg på 40%. Min fråga är om åklagaren kan väcka åtal och hävda bokföringsbrott? Faller brottet under grovt eller ringa bokföringsbrott? Vad är preskriptionstiden för ett sånt fall 5 eller 10 år. Detta skedde 2011. Har inget företag nu och hela skulden är reglerad.
Joel |Hej!Utifrån vad du skriver så finns det en risk för att åklagaren väcker åtal. Man behöver dock titta närmare på omständigheterna i just ditt fall. Det finns inte ett direkt samband mellan åtal och åsidosättande av bokföringsskyldigheten. Det krävs nämligen uppsåt eller oaktsamhet för att agerandet ska vara straffrättsligt sanktionerat. Flera omständigheter som inte framgår i din fråga har betydelse för om brottet är att anses som grovt, normalgradigt eller ringa, bl.a. beloppet, det ekonomiska resultatet, om falsk handling använts eller om handlingen varit ett led i flera andra överträdelser. Preskriptionstiden för ringa brott är två år, normalgradigt brott är fem år och grovt brott är tio år.Jag skulle råda dig att kontakta Skattebetalarnas förening, vars jurister har stor erfarenhet av denna typ av ärenden. Du kan kontakta deras jurist på direktnummer 08-613 1716.