Hur mycket får jag betala i skatt om jag säljer en fastighet jag fått i gåva av mina föräldrar?

2019-10-28 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag är ensambarn och mina föräldrar äger en villa som dom vill sälja till mig. Taxeringsvärdet ligger på ca 1200.000 och det är värderat till ca 3.000.000 dom vill att jag skall köpa det för ca 800.000 själv köpte dom huset 1959 för 30.000. Nu till frågan, vad händer om jag säljer huset efter något år? Hur mycket får jag skatta? Får jag skatta mindre om jag köper en ny bostad? Vad är bästa sättet att göra för att jag resp. mina föräldrar får betala så lite skatt som möjligt?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dessvärre kan jag inte svara på exakt hur mycket du skulle kunna behöva betala i skatt vid en överlåtelse av fastigheten i framtiden. Detta för att den slutliga skatten beror på en hel del olika faktorer, bland annat eventuella övriga inkomster du har haft under beskattningsåret. Jag kommer därför att besvara din fråga på ett mer övergripande sätt och förklara hur beskattningen fungerar vid fastighetsöverlåtelser och vad som påverkar skattens storlek. Regler som reglerar detta finns främst i inkomstskattelagen (IL). Hur kan ni undvika skatt i samband med överlåtelse av fastigheten till dig från dina föräldrar?För överlåtelser av fastigheter gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att överlåtelsen kommer att behandlas som en gåva i skattehänseende om överlåtelsen anses innefatta en gåvodel. En gåvodel anses finnas om den ersättning du ger till dina föräldrar för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Överlåtelsen kommer då i sin helhet att skatterättsligt betraktas som en gåva. Att överlåtelsen betraktas som en gåva, även om du skulle ge 800 000 kr i ersättning till dina föräldrar, innebär att dina föräldrar inte kommer att behöva betala någon skatt på de 800 000 kr de får i ersättning från dig. Detta eftersom vi inte har någon gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § IL).För att även undvika att du själv behöver betala stämpelskatt på förvärvet av fastigheten, bör ni dessutom se till att ersättningen du ger dina föräldrar understiger 85% av föregående års taxeringsvärde. Då slipper du betala stämpelskatt som annars är 1,5% på det högsta beloppen av taxeringsvärdet eller ersättningen du ger till dina föräldrar (5 § lag om stämpelskatt). Hur mycket skatt får du betala vid en framtida försäljning av fastigheten?Om du i framtiden skulle sälja fastigheten och gör en vinst på försäljningen, kommer du att behöva betala skatt på vinsten, så kallad reavinstskatt. Den effektiva skatten på vinsten är 22% (45 kap. 33 § IL och 65 kap. 7 § IL).Vinsten beräknas genom följande formel: Vinsten = ersättningen vid försäljningen – utgifter för avyttringen – omkostnadsbeloppet Ersättningen vid försäljningen är helt enkelt den summa du i framtiden säljer fastigheten för. Detta belopp ska sedan minskas med utgifter för avyttringen, exempelvis mäklarkostnader du haft för försäljningen av fastigheten (44 kap. 13 § IL).Från det belopp som återstår ska man sedan dra bort det så kallade omkostnadsbeloppet (44 kap.14 § IL). Omkostnadsbeloppet består av två delar, dels den utgift man haft för att införskaffa fastigheten samt eventuella kostnader man har haft för att förbättra fastigheten. Utgifter för att förbättra fastigheten kan exempelvis vara olika förbättrande reparationer, ombyggnationer, tillbyggnationer eller liknande utgifter (45 kap. 11-12 § IL). Om du skulle överta dina föräldrars fastighet har du rätt att överta dina föräldrars omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § IL). Det betyder att ditt omkostnadsbelopp utgörs dels dina egna utgifter (de 800 000 du ska betala för fastigheten samt eventuella förbättringsutgifter), dels de utgifter dina föräldrar har haft för att själva införskaffa huset och eventuella förbättringsutgifter de har haft. Om vi antar att inga förbättringsutgifter finns innebär detta att ditt omkostnadsbelopp hade blivit 830 000 kr. Om vi använder de siffror du anger i din fråga skulle reavinstberäkningen alltså se ut som följer, om vi utgår från att du skulle sälja fastigheten till marknadsvärdet 3 000 000 kr:3 000 000 – 830 000 = 2 170 000 kr i vinst vid försäljningen. På vinsten belöper sedan 22% effektiv skatt: 2 170 000 x 0,22 = 477 400 kr i skatt.Jag kan inte svara på om du får betala mindre skatt om du skulle köpa en ny bostad istället för dina föräldrars fastighet. Hur mycket skatt du får betala vid försäljning av en ny fastighet beräknas enligt samma formel som ovan, och skattens storlek beror därför på hur mycket du köper fastigheten för, vilka förbättringsutgifter som finns och vad du sedan säljer bostaden för. Men oavsett om du skulle sälja dina föräldrars fastighet eller en nyköpt fastighet är skattesatsen 22% av vinsten, i alla fall i dagsläget. SammanfattningFör att betala så lite skatt som möjligt vid ett eventuellt köp av dina föräldrars fastighet bör ni se till att ersättningen du ger till dina föräldrar understiger 85% av fastighetens taxeringsvärde. Detta för att dina föräldrar ska slippa reavinstbeskattning och för att du ska slippa betala stämpelskatt. Hur mycket skatt du skulle kunna komma att behöva betala vid en framtida försäljning av fastigheten beror på hur stor vinst du skulle göra vid en sådan försäljning. Vinsten beräknas genom att man tar ersättningen du får vid försäljningen och minskar detta belopp med olika utgifter du haft för att förvärva fastigheten. På det återstående beloppet belöper 22% skatt. Hoppas detta besvarade din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man få uppskov med betalning av reavinstskatten om man köper ny bostad i Tyskland?

2019-08-20 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag vill sälja min bostadsrätt och köpa i Tyskland.Pga flytt och fått bra jobb erbjudande.Kan jag skjuta upp min reavinstskatt då när jag köper i Tyskland ?Tacksam för svar.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör vilka möjligheter du har att få uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid försäljning av din bostadsrätt. Saken regleras i 47 kap. inkomstskattelagen (IL). Då jag inte har tillräckligt med information för att kunna ge ett säkert svar på om du uppfyller kraven för att beviljas uppskov, kommer jag istället att mer generellt beskriva hur det fungerar med uppskov och om man kan få uppskov trots att man efter försäljningen av bostaden kommer flytta utomlands. Att få uppskov med beskattningen av vinsten som du gjort vid en försäljning av din bostadsrätt innebär att du inte behöver betala skatt på kapitalvinsten i samband med att du säljer din bostadsrätt, utan beskattningen sker istället i framtiden. Uppskov med vinstbeskattningen innebär alltså inte att man slipper betala vinstskatten, utan bara att betalningen skjuts på framtiden. Förutsättningar för att få uppskov med vinstbeskattningen För att få rätt till uppskov med vinstbeskattningen krävs att följande tre krav är uppfyllda: 1. Du säljer en ursprungsbostad i Sverige eller övriga EES-området med vinst, 47 kap. 2 § första punkten IL. Ursprungsbostaden måste även vara en privatbostad. För att bostaden ska vara en privatbostad krävs att bostaden har varit din permanentbostad under minst ett år före försäljningen av bostaden, eller under minst tre av de senaste fem åren, 47 kap. 3 § 2 st. IL. 2. Du har köpt eller tänker köpa en ersättningsbostad i Sverige eller övriga EES-området, 47 kap. 2 § andra punkten IL. Det ställs även krav på vilken typ av bostad som kan utgöra en ersättningsbostad. En villa, ett radhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt är exempel på bostäder som kan utgöra ersättningsbostäder, 47 kap. 5 § IL. Detta innebär att man kan få uppskov med vinstbeskattningen även om man köper en ny bostad i ett annat EES-land. Ersättningsbostaden måste inte vara belägen inom Sverige. 3. Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden, 47 kap. 2 § tredje punkten IL. Är alla tre förutsättningar uppfyllda har du möjlighet att få uppskov med betalningen av vinstskatten från försäljningen av din bostadsrätt i Sverige. Slutligt eller preliminärt uppskov Köper du ersättningsbostaden före utgången av det år då du säljer bostadsrätten i Sverige kommer du att få ett slutligt uppskov med betalningen av skatten. Storleken på uppskovet kommer då bero på om priset på ersättningsbostaden du köper är högre eller lägre än ersättningen du fått från försäljningen av bostadsrätten i Sverige, 47 kap. 7 § IL. Köper du däremot inte ersättningsbostaden före utgången av det år då du säljer bostadsrätten i Sverige, kommer du istället att få ett så kallat preliminärt uppskov. Ett preliminärt uppskov motsvarar den vinst du gjort vid försäljningen av bostadsrätten i Sverige, 47 kap. 8 § IL. Bedömning i ditt fall Jag har inte tillräckligt med information för att säkert kunna bedöma om alla tre kriterier som ska vara uppfyllda för att beviljas uppskov är uppfyllda i ditt fall. Men gällande frågan om du kan få uppskov trots att du köper nytt boende i Tyskland är svaret på den frågan ja, du kan få uppskov även om du köper ersättningsbostad i Tyskland. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Beskattning försäljning privata tillgångar

2019-08-08 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har en enskild firma inom dataprogrammering där jag konsultar genom på en webbyrå (F-skatt).Jag har sålt en del privata tillgångar jag haft på diverse säljsidor såsom blocket och tradera, och jag undrar ifall jag måste deklarera detta. Ingen vinst har gjorts och har inte haft något vinstsyfte med min försäljning. Sålde bara tillgångarna på grund av att få ut lite pengar i fickan då jag studerar samtidigt och inte drar värst mycket genom min EF.
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av personliga tillgångar vid enstaka tillfällen ska enbart den vinst som överstiger totalt 50 000 kr beskattas, vilket följer av 52 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). Alltså om du gjort en vinst understigande 50 000 kr är vinsten helt skattefri. Du har även möjlighet att dra av 25 % av det du sålt föremålen för (istället för inköpspriset) vilket tillsammans med avdraget på 50 000 kr gör att du kan göra 66 600 kr i vinst på personliga tillgångar skattefritt. Det bör heller inte finnas någon risk för att försäljningarna räknas som en inkomst av näringsverksamhet, eftersom försäljningarna enligt frågan inte sker i vinstsyfte och inte heller verkar ske varaktigt förekommande (se 13 kap. 1 § IL).Även om du inte gör så pass stor vinst att du behöver skatta på försäljningarna, är det ändå bra att alltid deklarera stora inkomster för att vara helt säker. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?

2019-04-23 i Reavinstskatt
FRÅGA |Är en ideell förening skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning?Föreningen uppfyller ej de fyra villkoren som skatteverket ställer.Huvudfrågan är om den juridiska personen omfattas skattskyldighet.Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om en ideell förening är skattskyldig för en reavinst från en fastighetsförsäljning, eller kapitalvinst som den kallas i lagen. Regler om detta finns i Inkomstskattelagen (IL). Du skriver vidare att föreningen inte uppfyller Skatteverkets fyra villkor och jag förutsätter att du med detta menar de fyra villkor för att inkomster ska bli skattefria i en ideell förening.Huvudregeln är att en ideell förening är skattskyldig. Har föreningen ett så kallat "allmännyttigt ändamål" och uppfyller Skatteverkets fyra villkor som du nämner är den däremot begränsat skattskyldig (IL 7 kap. 3 §).Villkoren kallas:1. ändamålskravet2. verksamhetskravet3. fullföljdskravet4. öppenhetskravetDu skriver att dessa villkor inte är uppfyllda och föreningen omfattas därmed av skattskyldighet. Skattskyldigheten för en ideell förening utan allmännyttigt ändamål har visserligen ett par undantag men kapitalvinst från en fastighetsförsäljning undantas inte utan ska beskattas. Kapitalvinsten ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet (IL 13 kap. 2 §). Denna skatt är (år 2019) 20,6 % av den beskattningsbara inkomsten (IL 65 kap. 10 §). Sammanfattning: Ja, en ideell förening är skattskyldig för reavinst från en fastighetsförsäljning. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar rekommenderar jag dig att kontakta Skatteverket för mer detaljerad information om vad som gäller vid beskattningen. Du är också välkommen att återkomma till Lawline med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Vad blir reavinsten vid försäljning av fritidshus?

2019-10-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej Har fått ett fritidshus i gåva år 2014 min far byggde den år 2000 byggnadskostnad 435,000 kr.Jag har efter det installerat därefter borrad brunn installation av indraget vatten i huset trekammarbrunn för toalett och vatten monterat in luft/värmepump, braskamin med tillhörande skorsten, utbyggnad uteveranda och gäststuga på 10 kvm klargjort tomten med gårdsgrus summa utgifter 318,000 kr.Sålde fritidshuset i september 2019 för 1,450,000 kr.Min fråga: vad blir reavinsten på försäljningen?Med vänlig hälsning
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från att fastigheten ifråga skatterättsligt klassificeras som en privatbostadsfastighet. Så är fallet under förutsättning att fastigheten består av ett småhus med tillhörande tomtmark (max 2 ha) och minst 50 % av husets yta används av dig (ägaren) eller närstående till dig (2 kap 8, 13 & 15 § inkomstskattelagen, IL, samt 2 kap 4 § fastighetstaxeringslagen). Önskar du läsa mer om vad som skiljer en privatbostadsfastighet från en näringsfastighet rekommenderar jag Skatteverkets rättsliga vägledning.Hur beräknas reavinst?Reavinsten (kapitalvinsten) beräknas som skillnaden mellan inkomsten från försäljningen och fastighetens omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + vissa utgifter för förbättring av fastigheten) (44 kap 13–14 § IL). Från försäljningspriset får alltså vissa avdrag göras vilket innebär att kapitalvinsten som ska beskattas minskar (45 kap 11–12 § IL):– kostnader hänförliga till försäljningen, exempelvis mäklarkostnader, värdering, besiktning– inköpspriset för fastigheten, lagfartskostnad, utgift för inteckning– kostnader för ny-, till-, ombyggnad eller andra grundförbättringar som gjorts på huset (i den utsträckning kostnaderna varit minst 5 000 kr under ett kalenderår)– kostnader för andra reparationer och underhåll som gjorts år 2014 eller senare, i den mån åtgärderna medfört en värdeökning som bestod vid försäljningstillfället jämfört med när ni köpte fastigheten (även här gäller minimigränsen på 5 000 kr för ett kalenderår)Observera att kostnad som redan dragits av i form av ROT-avdrag inte får dras av igen (44 kap 14 § IL). "Kostnader" för eget arbete (den tid du lagt ner på fastigheten) är inte avdragsgill.Vad blir reavinsten på försäljningen i ditt fall?Då du tog över fastigheten genom gåva tog du också över din fars anskaffningsvärde för fastigheten (44 kap 21 § IL). Din fars byggnadskostnad på 435 000 kr räknas således som ditt anskaffningsvärde/inköpspris. Jag uppfattar att samtliga av de arbeten du nämner varit så kallade grundförbättringar (det vill säga nyinstallationer, nybyggnationer, nyanläggningar – inte bara en renovering eller utbyte av vad som tidigare fanns). Under denna förutsättning bör hela kostnaden du angett vara avdragsgill enligt punkt 3 ovan. I Skatteverkets blankett om om försäljning av småhus kan du läsa mer om hur du ska tänka kring vilka kostnader du kan dra av och hur deklarationen går till.Du ska skatta 30 % på 22/30 av reavinsten, det vill säga 22 % av hela reavinsten (45 kap 33 § & 65 kap 7 § IL). Eftersom jag inte inte vet vilka mäklarkostnader, kostnader för lagfart och eventuella andra avdragsgilla kostnader du haft utöver vad du angett i frågan kan jag inte svara på exakt vad skatten för försäljningen blir. En beräkning enligt de uppgifter du lämnat ger dock en reavinst på 697 000 kr (1 450 000 kr - 435 000 - 318 000). Utifrån detta belopp blir skatten 153 340 kr (697 000 * 22 %).Jag vill dock återigen poängtera att beräkningen ovan är gjord utifrån de uppgifter du lämnat, men att du antagligen har ytterligare kostnader att ta hänsyn till vid beräkningen av reavinst (exempelvis mäklarutgifter och lagfartskostnad).Inför deklarationenI deklarationen för 2019 ska du redovisa fastighetsförsäljningen på en K5-blankett. På denna redovisar du intäkten från försäljningen samt kostader hänförliga till denna och avdrag för förbättringsutgifter i olika rutor. Den vinst som blir resultatet för fastighetsförsäljningen tar du upp som inkomst av kapital vid punkt 7.6 i inkomstdeklarationen.Eftersom man kan förutse att du kommer få kvarskatt för år 2019 måste du – om du inte redan gjort det – betala in denna på ditt skattekonto innan visst datum för att undvika kostnadsränta:– senast den 12 februari 2020 avseende den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor – senast den 3 maj 2020 avseende resterande 30 000 kronor.Hoppas du fått klarhet i dina funderingar! Om något känns oklart är du varmt välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se så reder vi ut eventuella frågetecken. Har du frågor kring deklarationen, skattekonton eller liknande kan även Skatteverket vara behjälpliga. Skatteupplysningen når du på 0771-567 567.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde? Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?

2019-08-17 i Reavinstskatt
FRÅGA |Mitt ex ska behålla huset och köpa ut mig.Har jag rätt till husets nuvarande marknadsvärde ?Eller ska han bara lösa ut mig från lånet?
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt till husets nuvarande marknadsvärde. Om du äger halva fastigheten har du alltså rätt till halva marknadsvärdet. Iaktta dock de kostnader som dras ifrån en eventuell vinst, t.ex. vid vinstberäkningen dras den latenta reavinstskatten av, som ditt ex tar över om han löser ut dig ur huset. Läs mer på skatteverkets hemsida (här).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Hur ska jag skatta när jag säljer en bostadsrätt jag fått i gåva?

2019-05-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Äger 50% av en bostadsrätt (utan lån) som jag och min bror fått i gåva. Ska nu sälja min andel till den andra parten. Vi har låtit värdera bostaden och kommit överens om en summa. Hur beskattas det belopp jag får för min halva av bostaden?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör beskattning av kapitalvinst vid försäljning av en bostadsrätt. Jag inte kan göra en exakt skatteuträkning utan vidare uppgifter om andra inkomster och utgifter som du har haft och därför kommer jag att besvara din fråga mer övergripande, utifrån hur grunderna för beskattningen av en vinst vid försäljning av en bostadsrätt ser ut.Regler om beskattning av vinster vid försäljning av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen (IL).Hur räknar man ut vinsten?Utgångspunkten vid kapitalvinstbeskattning är att det är just en eventuell vinst som beskattas. Uppstår en förlust vid försäljningen av din andel av bostadsrätten sker ingen beskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust räknas ut genom ersättningen minskad med eventuella utgifter för försäljningen (ex. mäklararvode) minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Ersättningen är den summa som du och din motpart har kommit överens om som köpesumma. Omkostnadsbeloppet är anskaffningsutgiften för bostadsrätten samt eventuella utgifter för att förbättra bostadsrätten, exempelvis ombyggnationer (44 kap. 14 § IL). I din situation har du egentligen inte någon anskaffningsutgift för bostadsrätten eftersom du har fått bostadsrätten i gåva, men vid beräkningen av beskattningsbar kapitalvinst får du "ta över" den anskaffningsutgift som den person du fick gåvan av hade för att förvärva bostadsrätten (44 kap. 21 § IL). Det samma gäller om personen du fick bostadsrätten av har haft utgifter för förbättring. Viktigt är dock att du endast får "ta över" 50% av anskaffningsutgiften och eventuella förbättringsutgifter, eftersom du bara äger 50% av bostadsrätten. Formeln för kapitalvinstberäkningen kan alltså ställas upp som följer:Ersättningen – utgifter för försäljningen – omkostnadsbeloppet = kapitalvinst eller kapitalförlustOm formeln ger ett positivt resultat, en kapitalvinst, uppstår en inkomst som du måste betala skatt på i inkomstslaget kapital (41 kap. 1 § IL).Hur mycket måste man betala i skatt? Om bostadsrätten är en privatbostadsrätt, det vill säga en bostadsrätt som till mer än 50% används eller är avsedd att användas av ägaren eller dennes närstående för permanent boende eller som fritidsbostad, är det bara 22/30 av kapitalvinsten som du behöver betala skatt på. Är bostadsrätten däremot inte en privatbostadsrätt behöver du betala skatt på 90% av kapitalvinsten (46 kap. 18 § IL). Skattesatsen är sedan 30% på den del av kapitalvinsten som ska beskattas (65 kap. 7 § IL). Effektiv skatt blir således 20% på kapitalvinsten om din bostadsrätt är en privatbostadsrätt och 27% om det inte är en privatbostadsrätt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Beskattning av vinst vid avyttring av bostadsrätt och bodelning av sambors gemensam bostad

2019-02-27 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej,Min sambo och jag har tillsammans med två barn (ett gemensamt och hennes dotter sedan tidigare) bott i en bostadsrätt i Stockholm. Jag har betalat för lägenheten, står på alla lån och betalar hyran. Lägenheten köptes med avsikt att vi alla skulle bo i den.Nu ska vi separera och lägenheten är ute till försäljning. Hur fungerar då den så kallade bodelningen? Kan vi dela på den eventuella vinst som försäljningen genererar eller hur fungerar det? Kan i så fall de pengarna skyddas på något sätt så att hennes andel inte försvinner i skatt (jag har tidigare uppskjutna reavinster som nu, eftersom jag inte investerar i något nytt, kommer att realiseras)?MvhFredrik
Alexander Ekegård Ballin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bostadsrätten i bodelningenVid en bodelning ska ni som sambor dela på samboegendomen om någon utav er vill det (8 § Sambolagen). En gemensam bostad utgör samboegendom och det verkar som om bostadsrätten i detta fall klassificeras som en gemensam bostad (3 § Sambolagen). För att en bostadsrätt ska vara en gemensam bostad krävs att någon utav er äger denna och att bostaden är avsedd och innehas som ert gemensamma hem (5 § tredje punkten Sambolagen). I bodelningen ska ni alltså dela lika på bostadsrätten. Eftersom ni nu ska sälja den ska ni dela på ersättningen som ni får utav försäljningen.Beskattning av vinstenGenom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för bostadsrätten minskad med utgifterna för försäljningen (mäklararvode) och omkostnadsbeloppet får man fram kapitalvinsten (44 kap. 13 § Inkomstskattelagen, IL). Omkostnadsbeloppet är det pris som du köpte bostadsrätten för (46 kap. 5 § IL). Du får även lägga till förbättringsutgifter men det är inte aktuellt baserat på bakgrundsinformationen (46 kap. 8–12 § IL). När kapitalvinsten är uträknad ska endast 22/30 av detta tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital (46 kap. 18 § IL). Kapitalskatten är sedan 30 procent av resterande belopp (65 kap. 7 § IL).Uppskov med beskattningenInnan man tar upp kapitalvinsten till beskattning kan man i vissa fall få lov att göra uppskov innebär att man inte behöver skatta på vinsten direkt. Det kan ses som att man lånar skattepengar av staten.Det första kriteriet är att kapitalvinsten kommer ifrån en ursprungsbostad (47 kap. 2 § första punkten IL). Med ursprungsbostad avses en permanentbostad där den skattskyldige bott minst ett år före avyttringen eller under minst tre år inom de senaste fem åren (47 kap. 3 § första och andra stycket IL). Det andra kriteriet är att hon har eller tänker förvärva en ersättningsbostad (47 kap. 2 § andra punkten IL). En bostad får inte förvärvas tidigare än året innan eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades för att klassificeras som en ersättningsbostad. Till sist ska hon bosatt sig i ersättningsbostaden eller tänkt bosätta sig i den (47 kap. 2 § tredje punkten IL). Avdrag för ett uppskovsbelopp får inte understiga 50 000 kronor, då måste kapitalvinsten beskattas direkt (47 kap 6 § IL). Om ersättningen för ersättningsbostaden är minst lika stor som ersättningen hon fick utav försäljningen får hon göra uppskov med hela kapitalvinsten (47 kap. 7 § första punkten IL). Detta är troligtvis fallet eftersom hon endast fick halva ersättningen av ursprungsbostaden. När ditt ex säljer ersättningsbostaden, alltså den nya, ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning med 22/30 (47 kap. 11 § första stycket IL).Till sist bör det beaktas att hon kommer att behöva ta upp en schablonintäkt till beskattning varje år som uppskovet varar. Denna intäkt beräknas till 1.67 procent av uppskovsbeloppets storlek vid beskattningsårets ingång (47 kap. 11 b § IL). Denna kapitalintäkt ska beskattas med 30 procent (65 kap. 7 § IL). På grund av detta kan uppskovet jämföras med ett lån och schablonintäkten kan jämföras med en räntebetalning. Om det är lönsamt att göra uppskov beror på om hon behöver ta lån för att betala skatten och hur hög ränta på det eventuella lånet skulle vara.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,