Lån till bostadsrätt

2017-08-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |jag lånar en vän 300000 när hon köper en bostadsrätt. Vad händer med reavinstskatten när hon sedan säljer denna ? Kan hon i sin deklaration redovisa för att hon har en skuldsedel på 300000 knuten till bostadsrättsköpet så att det belopp reavinsten vilar på inte är hela försäljningsbeloppet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Du har helt rätt. Under förutsättning att ni upprättar ett skuldebrev sinsemellan så kan hon absolut redovisa att hon har ett lån på 300 000kr för själva bostaden och som även kommer utgöra en anskaffningsutgift vid beräkningen av reavinsten. Min rekommendation är att ni i skuldebrevet även skriver/betonar att det rör sig om ett bostadslån, vilket gör det än tydligare. (Edit: Jag vill även betona att i mitt svar så antar jag att själva lånet utgör en del av kontantinsatsen i bostaden, och en del av dess anskaffningsvärde. När man beräknar reavinsten så ser formeln ut som så: "Försäljningen av bostadsrättens värde/bostadens marknadsvärde (minus) - Anskaffningsvärdet/det värde som bostaden köptes för (minus) - förbättringsutgifter och kapitaltillskott (minus) - utgifter för försäljningen = Reavinsten/kapitalvinsten."Exempelvis:- Bostaden försäljes för 1 000 000kr. - Anskaffningsvärdet är 700 000kr (inkl. lånet på 300 000kr)- Ni har förbättrat lägenheten till ett värde av 100 000kr. - Mäklaravgifter för 50 000krReavinsten = 1 000 000kr - 700 000kr - 100 000kr - 50 000kr = 150 000kr.)Önskar ni hjälp med att upprätta ett korrekt skuldebrev är vår juristbyrå gärna till hjälp. Mejla mig på johan.hakansson@lawline.se så kontaktar jag dem åt er. Allt gott,Med vänliga hälsningar

Kapitalbeskattning beror på eventuell realisationsvinst, skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet.

2017-08-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejJag och mitt ex har en villa tillsammans fortfarande. Vi står båda som ägare, alltså 50/50. Min fråga är:Kan jag mot ersättning av henne, överlåta min del till henne? Och då att hon tar över lån och vid en ev försäljning står för hela vinstbeskattningen? Om detta går, kommer jag ändå att beskattas på nåt sätt?Vänliga hälsningar
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller din första fråga kan du överlåta din del av villan till ditt ex mot ersättning.När det gäller din andra fråga, får ni komma överens att hon tar över lån. Angående vinstbeskattningen vid en eventuell försäljning är det ägaren som står för denna: är hon ensam ägare så står hon för hela beskattningen.Svaret på din tredje fråga beror på huruvida ersättningen du får från ditt ex, dvs både ersättningen och lånen hon tar över, är högre än ditt omkostnadsbelopp, vilket består av dina anskaffnings- + förbättringsutgifter. Med detta menar jag utgifterna som motsvarar din del av fastigheten (har ni haft utgifter för hela fastigheten är din del 50% av dessa). Skillnaden mellan det som du får och det som du betalat utgör din kapitalvinst och du är skattskyldig för denna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Vid överlåtelse av fastighet utgår skatteberäkningen från hela kapitalvinsten.

2017-06-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag skänker halva huset till min sambo och har lån som överstiger taxeringsvärdet men bara motsvarar 50% av marknadsvärdet kan min sambo ta över lånen utan att jag behöver betala skatt? Blir en eventuell skatt bara på den överskjutande delen jmf med taxeringsvärdet eller hela?Eva
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För det första är det så att du inte betalar skatt om du ger halva huset som gåva.För det andra krävs för gåvan att den ska vara rent benifik, dvs att givaren inte får något från gåvotagaren. I ditt fall är det så att överlåtelsen, ifall sambon tar över lånen, ska betraktas som en avyttring och inte som en gåva. Därför kan du behöva betala skatt vid eventuell vinst. Skatteberäningen utgår ifrån skillnaden mellan dina anskaffningsutgifter och vad som skatteverket ska anse utgöra ersättningen från din sambo, så kallat ersättningsbelopp. Hela den delen räknas som kapitalvinst och beskattas med 22%.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

Lös ut syskon ur fastighet

2017-06-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag och mina två syskon har ärvt en bostadsrätt. Jag ska lösa ut mina två syskon Enl två oberoende mäklare blir snittmarknadsvärdet 375000 Inköpsvärdet var 215000Hur mycket ska jag betala mina syskon?P.S inga lån o förbättringar
Gustav Persson |Hej! När det kommer till att köpa ut de andra så utgår man alltid ifrån marknadsvärdet, dvs värdet på 375.000 och inte inköpspriset. För att alla syskon ska få sin rättmätiga andel är det vanligt att utgå från markansvärdet minus kapitalvinstskatten när man ska köpa ut sina syskon. Vid vinstberäkningen ska du räkna ifrån den latenta reavinstskatten som du tar över om du löser ut de andra ur huset.Eftersom arvsskifte verkar redan vara klart så tar du över fastigheten genom försäljning. Kan ni inte samsas om husets marknadsvärde kan ni anlita två mäklare och på så sätt få fram ett medelvärde. Mäklarkostnaden ska då också dras av från lösensumman. Skattesatsen är 22 procent. Skatten beräknas på försäljningspriset, minus inköpspriset, lagfartskostnader och förbättringsutgifter. För att räkna ut den latenta skatten på ett korrekt sätt är det bra att läsa Skatteverkets broschyr om försäljning av småhus (SKV 379). Exempel: Marknadsvärde: 375000 kr.Anskaffningskostnad inklusive ny-, till- och ombyggnad, förbättringskostnader, lagfart vid förvärv, pantbrevskostnad med mera: 215000 kr.Vinst: 160.000 kr.Skatt: 22 % på 160.000 milj kr = 35200 kr.Nettovärde: 375.000 milj minus 35 200 kr = 339 800 kr. 2/3 av det, dvs 226 533 kr är den summa som du ska lösas ut med. Dvs 113 266 kr till dem vardera. I exemplet har ingen hänsyn tagits till ev tidigare uppskjuten kapitalvinstskatt. Inte heller om det finns några andra omständigheter av betydelse. Vidare kan man även räkna av för eventuell mäklarprovision på marknadsvärdet. Utlösenbeloppet ska ju inte vara mer (eller mindre) än om fastigheten sålts på öppna marknaden och alla skatter betalats.Detta är bara ett exempel på de uppgifter som du angivit. Vill du vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att anlita en jurist som upprättar kontraktet åt er. Du kan boka en tid här. Du kan även höra av dig till vår telefonkontakt där de kan hjälpa dig att boka ett möte med en jurist.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Lycka till! Med vänliga hälsningar

Vid reavinstberäkning av bostadsrätt får förbättringsutgifter dras av och kapitaltillskott till föreningen inräknas i omkostnadsbeloppet.

2017-08-07 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag och min bror ska sälja min nyligen avlidna mors bostadsrätt som hon köpte 1974 för 5000 kr. Vi uppskattar att vi kan sälja den för 750 000 kr. Vilket ju blir en rejäl kapitalvinsts.Det finns ett s k Hypotekspensionslån vi måste betala i samband med försäljningen på 450 000 kr. Vet inte hur stor del av den summan som är ränta men visst är väl räntan avdragsgill? Vi har svårt att hitta gamla kvitto på bostadförbättringar som har gjorts. Finns det andra avdrag kan vi göra förutom inköpspriset 5000 kr, kostnad till firma för dödsboröjning/städning 10 000 kr och mäklararvodet 35 000 kr ? Hur mycket kapitalvinstskatt tror ni vi måste betala vid dödsboets deklaration utifrån dessa siffror?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första är räntan faktiskt avdragsgill. För det andra får man dra av följande kostnader: Å ena sidan får man dra av förbättringsutgifter för beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren, under förutsättning att de, under året, har uppgått till minst 5 000 kronor.Å andra sidan ska eventuellt kapitaltillskott till föreningen som använts för amortering av föreningens lån eller för finansiering av förbättringsarbeten på fastigheten ska inräknas i omkostnadsbeloppet av 5 000 kronor. Denna information får ni från bostadsrättsföreningen.Vid avyttringen uppgår beskattning till 22%. Utifrån de siffror du angivit blir skatteberäkningen som följande: 750 000 - 50 000 (inköpspriset + dödsboröjning/städning + mäklararvodet) = 700 000 x 22% = 154 000 kronor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Huvudsaklighetsprincipen och stämpelskatt

2017-06-28 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejsanVi har en fastighet som ägs av min flickväns föräldrar. Det är taxerat till 1,390,000. Vi har pratat med en jurist som hävdar att vi endast får betala 84% av taxeringsvärdet för att det skall räknas som en gåva. Marknadsvärdet är någonstans mellan 2,6-3,2 milj. Stämmer det juristen säger? Vad vi kan läsa oss till så skall det räknas som en gåva om vi betalar precis under taxeringsvärdet.
Jakob Melander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att avgöra huruvida en överlåtelse av fastighet skatterättsligt är att betrakta som en gåva eller ett köp tillämpas den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Hela överlåtelsen behandlas som en gåva ifall det finns en gåvodel. En gåvodel finns då fastighetens värde (taxeringsvärdet, det år den överlåts) överstiger ersättningen värde. Betalar ni under 1 390 000 kr kommer således hela överlåtelsen att behandlas som en gåva, vilket enligt kontinuitetsprincipen innebär att ni träder in i din flickväns föräldrars skattemässiga situation vad avser fastigheten. De kommer således inte att behöva betala någon reavinstskatt för avyttringen av fastigheten.Betalar ni däremot en ersättning som överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året före då lagfarten beviljades kommer ni dock att behöva betala stämpelskatt,5 och 9 §§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Stämpelskatten kommer i det här fallet att i så fall uppgå till 1,5 % av taxeringsvärdet, normalt sett 1,5 % av köpeskillingen, men eftersom att taxeringsvärdet är högre än köpeskillingen baseras stämpelskatten istället på taxeringsvärdet, 8-9 §§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Uppskovsbeloppet beror på skillnaden mellan ersättningen för ersättnings- och ursprungsbostaden.

2017-06-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag äger ett friköp radhus.Taxvärde 143700 i Östra Skogås em lån på 14.0000 !,4 mille.Jag har även ett fritidshus i skärgården mede tax,värde 1077 som jag inte har några lån på. Jag har även ett uppskov på 873 000 på bostaden i Skogås.Jag planerar att sälja mina fastigheter, flytta och köpa en lägenhet i Spanien. Jag tar med mitt uppskov.Frågan är nu. hur beräknar man ny min skatt på bostäderna? Jag kommer att arbeta 2 år till då jag är 68.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatten på kapitalvinst vid avyttring av fastigheter är 22% på skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Det sista omfattar anskaffnings- och förbättringsutgifterna. Från ersättningen drar man av utgifter för avyttring eller utfärdandet, till exempel mäklarkostnader. När det gäller uppskovsbeloppet beror det på skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden här i Sverige och den för din spanska lägenhet. Om ersättningen för den sista är minst lika stor som vad du får för ditt hus i Sverige, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, i ditt fall 873 000. Om den är mindre så drar man av skillnaden från summan av vinsten plus tidigare uppskovsbelopp. Här är det viktigt att observera att uppskovsbeloppet inte kan överstiga 1 450 000 kronor. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

beskattning för vinst på hus på ofri grund

2017-05-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |JAG ÄGER ETT FRITIDSHUS PÅ TOMT SOM TILLHÖR EN STUGÄGARFÖRENING. ARRENDE PER ÅR. VID FÖRSÄLJNING AV STUGAN , SKALL FÖRSÄLJNINGEN BESKATTAS ? I SÅ FALL SOM FRITIDSHUS ELLER NÅGOT ANNAT ?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kolonistugor samt hus på ofri grund är civilrättsligt att betrakta som lös egendom. Vid försäljning ska dock dessa ur ett skattemässigt perspektiv betraktas som fastighet, 2 kap. 6 § inkomstskattelagen. Detta innebär att vinsten kommer att beskattas enligt reglerna för småhus, 2 kap. 8 § inkomstskattelagen. Vinsten beräknas genom att du tar försäljningspriset minskat med inköpspriset, dina utgifter för försäljningen samt dina förbättringsutgifter, 44 kap. 13 § inkomstskattelagen.Hälsningar,