Uppskovsbeloppet beror på skillnaden mellan ersättningen för ersättnings- och ursprungsbostaden.

2017-06-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag äger ett friköp radhus.Taxvärde 143700 i Östra Skogås em lån på 14.0000 !,4 mille.Jag har även ett fritidshus i skärgården mede tax,värde 1077 som jag inte har några lån på. Jag har även ett uppskov på 873 000 på bostaden i Skogås.Jag planerar att sälja mina fastigheter, flytta och köpa en lägenhet i Spanien. Jag tar med mitt uppskov.Frågan är nu. hur beräknar man ny min skatt på bostäderna? Jag kommer att arbeta 2 år till då jag är 68.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatten på kapitalvinst vid avyttring av fastigheter är 22% på skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Det sista omfattar anskaffnings- och förbättringsutgifterna. Från ersättningen drar man av utgifter för avyttring eller utfärdandet, till exempel mäklarkostnader. När det gäller uppskovsbeloppet beror det på skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden här i Sverige och den för din spanska lägenhet. Om ersättningen för den sista är minst lika stor som vad du får för ditt hus i Sverige, motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp, i ditt fall 873 000. Om den är mindre så drar man av skillnaden från summan av vinsten plus tidigare uppskovsbelopp. Här är det viktigt att observera att uppskovsbeloppet inte kan överstiga 1 450 000 kronor. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

beskattning för vinst på hus på ofri grund

2017-05-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |JAG ÄGER ETT FRITIDSHUS PÅ TOMT SOM TILLHÖR EN STUGÄGARFÖRENING. ARRENDE PER ÅR. VID FÖRSÄLJNING AV STUGAN , SKALL FÖRSÄLJNINGEN BESKATTAS ? I SÅ FALL SOM FRITIDSHUS ELLER NÅGOT ANNAT ?
Jakob Melander |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kolonistugor samt hus på ofri grund är civilrättsligt att betrakta som lös egendom. Vid försäljning ska dock dessa ur ett skattemässigt perspektiv betraktas som fastighet, 2 kap. 6 § inkomstskattelagen. Detta innebär att vinsten kommer att beskattas enligt reglerna för småhus, 2 kap. 8 § inkomstskattelagen. Vinsten beräknas genom att du tar försäljningspriset minskat med inköpspriset, dina utgifter för försäljningen samt dina förbättringsutgifter, 44 kap. 13 § inkomstskattelagen.Hälsningar,

Ärvd fastighet, beskattning

2017-04-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer en fastighet som jag ärvt. Hur många procent får jag skatta
|Hej!Vad roligt att du hittat till oss på Lawline!Vid försäljning av fastighet som du ärvt gäller den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär att du träder in i den skattemässiga situation som den du ärvde ifrån hade. Om det är en privatbostad som du ärvt är skatten efter en kvotering 22 procent (den korrekta beräkningen ser ut så här ((22/30)* 30 procent) x kapitalvinsten).Är det istället en näringsfastighet är skatten 27 procent (kapitalskatt 30 procent reducerad till 90 procent = 27 procent).Vad skatten slutligen blir påverkas också av andra faktorer än bara försäljningspriset. Med vänliga hälsningar

Inbetalning av reavinstskatt

2017-02-12 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, vi har sålt vårt hus 9/6 i år...när skall de 22% betalas??Mvh Ingemar
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du sålt din fastighet den 9 juni 2017 ska du betala in reavinstskatten till ditt skattekonto.Tidpunkten för när pengarna senast ska vara Skatteverket tillhanda kommer att framgå av din deklaration för beskattningsåret 2017. Deklarationen sammanställs runt början av mars 2018 och skickas ut till din folkbokföringsadress eller finns tillgänglig på hemsidan ”minmyndighetspost.se”Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Lös ut syskon ur fastighet

2017-06-18 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag och mina två syskon har ärvt en bostadsrätt. Jag ska lösa ut mina två syskon Enl två oberoende mäklare blir snittmarknadsvärdet 375000 Inköpsvärdet var 215000Hur mycket ska jag betala mina syskon?P.S inga lån o förbättringar
Gustav Persson |Hej! När det kommer till att köpa ut de andra så utgår man alltid ifrån marknadsvärdet, dvs värdet på 375.000 och inte inköpspriset. För att alla syskon ska få sin rättmätiga andel är det vanligt att utgå från markansvärdet minus kapitalvinstskatten när man ska köpa ut sina syskon. Vid vinstberäkningen ska du räkna ifrån den latenta reavinstskatten som du tar över om du löser ut de andra ur huset.Eftersom arvsskifte verkar redan vara klart så tar du över fastigheten genom försäljning. Kan ni inte samsas om husets marknadsvärde kan ni anlita två mäklare och på så sätt få fram ett medelvärde. Mäklarkostnaden ska då också dras av från lösensumman. Skattesatsen är 22 procent. Skatten beräknas på försäljningspriset, minus inköpspriset, lagfartskostnader och förbättringsutgifter. För att räkna ut den latenta skatten på ett korrekt sätt är det bra att läsa Skatteverkets broschyr om försäljning av småhus (SKV 379). Exempel: Marknadsvärde: 375000 kr.Anskaffningskostnad inklusive ny-, till- och ombyggnad, förbättringskostnader, lagfart vid förvärv, pantbrevskostnad med mera: 215000 kr.Vinst: 160.000 kr.Skatt: 22 % på 160.000 milj kr = 35200 kr.Nettovärde: 375.000 milj minus 35 200 kr = 339 800 kr. 2/3 av det, dvs 226 533 kr är den summa som du ska lösas ut med. Dvs 113 266 kr till dem vardera. I exemplet har ingen hänsyn tagits till ev tidigare uppskjuten kapitalvinstskatt. Inte heller om det finns några andra omständigheter av betydelse. Vidare kan man även räkna av för eventuell mäklarprovision på marknadsvärdet. Utlösenbeloppet ska ju inte vara mer (eller mindre) än om fastigheten sålts på öppna marknaden och alla skatter betalats.Detta är bara ett exempel på de uppgifter som du angivit. Vill du vara på den säkra sidan rekommenderar jag dig att anlita en jurist som upprättar kontraktet åt er. Du kan boka en tid här. Du kan även höra av dig till vår telefonkontakt där de kan hjälpa dig att boka ett möte med en jurist.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Lycka till! Med vänliga hälsningar

Endast den som realiserar en kapitalvinst är skattskyldig för skattebetalningen

2017-04-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Min sambo sålde en villa med hög vinst i Maj 2016. I juli 2016 köpte vi tillsammans en villa där vi äger 50/50. Vi har gått in med samma storlek på insats.Kan jag rent juridiskt drabbas av hennes reavinstskatt nu 2017 om hon inte kan betala den eller måste söka uppskov? Tack på förhand
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din sambo är skilda skattesubjekt. På den grunden är du inte skyldig för hennes skuld bara därför att ni äger ersättningshuset tillsammans. Dessutom är den skattskyldige den enda som får uppskov med skatten. Det är en annan fråga att Skatteverket, om de tycker att det är nödvändigt och under specifika förutsättningar, kan driva en exekutiv försäljning av hennes andel av villan, vilket i och för sig inte påverkar din andel. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2017-03-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |jag har byggt fritidshuset 1973, taxeringsvärdet är 1100000:- kronor.om jag säljer för taxeringsvärdet hur stor är reavinsten ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För svar på din fråga kan vi se till inkomstskattelagen, särskilt till 44 kap. 13 § inkomstskattelagen för att se till huvudregeln angående kapitalvinst (reavinst). Bestämmelsen anger att vi ska ta försäljningssumman minus omkostnadsbeloppet (=anskaffningsvärdet + förbättringsutgifter) för att få ut kapitalvinsten (reavinsten).Det som behövs för att räkna ut en exakt kapitalvinst (reavinst) för din försäljning är alltså omkostnadsbeloppet och inte taxeringsvärdet.Om du får ut en kapitalvinst (och inte en kapitalförlust) av din försäljning ska denna vinst beskattas. Du har dock rätt till en kvotering av vinstbeloppet, som alltså gör att du endast skattar på en del av beloppet. Kvoteringen får du fram genom att ta vinstbeloppet x 22/30 (enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). På detta belopp ska sedan 30 % dras i skatt.Återkom gärna med ditt omkostnadsbelopp om du vill ha ett exakt svar på vad din kapitalvinst (reavinst) blir.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Reavinstskatt efter gåva

2016-12-31 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, jag och min sambo står båda på lånen (50/50) till vår fastighet som köptes för gemensamt bruk. Han äger 100% av fastigheten och har nu tänkt skriva ett gåvobrev och ge 50% till mig för att vi båda ska vara ägare. Vad händer vid en eventuell försäljning? (vid en separation till exempel) Får jag betala mer i vinstskatt eftersom jag gör en större vinst än min sambo? Eller delas vinstskatten lika mellan oss båda? Kan jag förlora något på att ta emot halva fastigheten som gåva?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att vinstskatten, som du skriver, ska delas lika mellan er båda.Det långa svaret är att du, vid en eventuell försäljning, kommer att inträda i din sambos situation (kontinuitetsprincipen, inkomstskattelagen 44 kap. 21§). Detta innebär att du ska använda din sambos anskaffningsutgifter som dina anskaffningsutgifter för beräkningen av vinsten. Följaktligen gör ni samma vinst och därför betalar ni samma skatt. Med tanke på att du redan står på lånen 50/50 skulle jag säga att du inte förlorar något som gåvotagaren.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,