Endast den som realiserar en kapitalvinst är skattskyldig för skattebetalningen

2017-04-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej! Min sambo sålde en villa med hög vinst i Maj 2016. I juli 2016 köpte vi tillsammans en villa där vi äger 50/50. Vi har gått in med samma storlek på insats.Kan jag rent juridiskt drabbas av hennes reavinstskatt nu 2017 om hon inte kan betala den eller måste söka uppskov? Tack på förhand
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din sambo är skilda skattesubjekt. På den grunden är du inte skyldig för hennes skuld bara därför att ni äger ersättningshuset tillsammans. Dessutom är den skattskyldige den enda som får uppskov med skatten. Det är en annan fråga att Skatteverket, om de tycker att det är nödvändigt och under specifika förutsättningar, kan driva en exekutiv försäljning av hennes andel av villan, vilket i och för sig inte påverkar din andel. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2017-03-21 i Reavinstskatt
FRÅGA |jag har byggt fritidshuset 1973, taxeringsvärdet är 1100000:- kronor.om jag säljer för taxeringsvärdet hur stor är reavinsten ?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För svar på din fråga kan vi se till inkomstskattelagen, särskilt till 44 kap. 13 § inkomstskattelagen för att se till huvudregeln angående kapitalvinst (reavinst). Bestämmelsen anger att vi ska ta försäljningssumman minus omkostnadsbeloppet (=anskaffningsvärdet + förbättringsutgifter) för att få ut kapitalvinsten (reavinsten).Det som behövs för att räkna ut en exakt kapitalvinst (reavinst) för din försäljning är alltså omkostnadsbeloppet och inte taxeringsvärdet.Om du får ut en kapitalvinst (och inte en kapitalförlust) av din försäljning ska denna vinst beskattas. Du har dock rätt till en kvotering av vinstbeloppet, som alltså gör att du endast skattar på en del av beloppet. Kvoteringen får du fram genom att ta vinstbeloppet x 22/30 (enligt 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). På detta belopp ska sedan 30 % dras i skatt.Återkom gärna med ditt omkostnadsbelopp om du vill ha ett exakt svar på vad din kapitalvinst (reavinst) blir.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Reavinstskatt efter gåva

2016-12-31 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, jag och min sambo står båda på lånen (50/50) till vår fastighet som köptes för gemensamt bruk. Han äger 100% av fastigheten och har nu tänkt skriva ett gåvobrev och ge 50% till mig för att vi båda ska vara ägare. Vad händer vid en eventuell försäljning? (vid en separation till exempel) Får jag betala mer i vinstskatt eftersom jag gör en större vinst än min sambo? Eller delas vinstskatten lika mellan oss båda? Kan jag förlora något på att ta emot halva fastigheten som gåva?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att vinstskatten, som du skriver, ska delas lika mellan er båda.Det långa svaret är att du, vid en eventuell försäljning, kommer att inträda i din sambos situation (kontinuitetsprincipen, inkomstskattelagen 44 kap. 21§). Detta innebär att du ska använda din sambos anskaffningsutgifter som dina anskaffningsutgifter för beräkningen av vinsten. Följaktligen gör ni samma vinst och därför betalar ni samma skatt. Med tanke på att du redan står på lånen 50/50 skulle jag säga att du inte förlorar något som gåvotagaren.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Reavinst efter bodelning

2016-10-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag ska överta huset vid bodelningen, som pensionär kan jag inte få lån för att lösa ut mitt ex Jag får låna pengar av en vän till det. Och sen ger jag vännen halva huset som gåva hur blir det då med rea vinst skatten.Med vänlig hälsning
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skatt regleras huvudsakligen i Inkomskattelagen (IL).Innan jag går in i själva reavinstskattefrågan skulle jag vilja börja med att kommentera vad som du skrev sist, om att du tänker ge vännen halva huset som gåva.Det är i och för sig så att gåvorna är skattefria (IL 8 kap. 2§). Det är emellertid så att överlåtelsen, för att skattemässigt räknas som en gåva, måste vara rent benefik, dvs att du inte får något tillbaka för vad du ger som gåva. I ditt fall kan det väl vara så att skatteverket gör den bedömningen att du egentligen säljer halva huset till vännen för ett pris som motsvarar lånet. Reavinstskatten kan aktualiseras vid denna överlåtelse.Realisationsvinsten är en form av kapitalvinst (IL 41 kap. 2§), vilken beräknas som skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgiften (IL 44 kap. 13-14§§). I ditt fall får du halva huset genom bodelning: detta innebär att du "inträder ... i den tidigare ägarens skattemässiga situation" (IL 44 kap. 21§). Vad som detta betyder för dig är att du ska använda ditt ex:s anskaffningsutgifter (för halva huset) som din anskaffningsutgift vid beräkningen av realisationsvinsten, inklusive eventuella förbättringsutgifter och eventuella försäljningskostnader (till exempel mäklararvode). Det blirErsättningen (lånebeloppet) - anskaffningsutgifter (ditt ex:s) - förbättringsutgifter - försäljningskostnader = kapitalvinst.På denna vinst aktualiseras skatten på 22% (IL 45 kap. 33§ och 65 kap. 7§). Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Ärvd fastighet, beskattning

2017-04-03 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag säljer en fastighet som jag ärvt. Hur många procent får jag skatta
|Hej!Vad roligt att du hittat till oss på Lawline!Vid försäljning av fastighet som du ärvt gäller den så kallade kontinuitetsprincipen. Den innebär att du träder in i den skattemässiga situation som den du ärvde ifrån hade. Om det är en privatbostad som du ärvt är skatten efter en kvotering 22 procent (den korrekta beräkningen ser ut så här ((22/30)* 30 procent) x kapitalvinsten).Är det istället en näringsfastighet är skatten 27 procent (kapitalskatt 30 procent reducerad till 90 procent = 27 procent).Vad skatten slutligen blir påverkas också av andra faktorer än bara försäljningspriset. Med vänliga hälsningar

Inbetalning av reavinstskatt

2017-02-12 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, vi har sålt vårt hus 9/6 i år...när skall de 22% betalas??Mvh Ingemar
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du sålt din fastighet den 9 juni 2017 ska du betala in reavinstskatten till ditt skattekonto.Tidpunkten för när pengarna senast ska vara Skatteverket tillhanda kommer att framgå av din deklaration för beskattningsåret 2017. Deklarationen sammanställs runt början av mars 2018 och skickas ut till din folkbokföringsadress eller finns tillgänglig på hemsidan ”minmyndighetspost.se”Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Reavinstbeskattning och låneavbetalning

2016-12-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag och min man (jag svensk, han amerikan med permanent uppehållstillstånd men ej medborgare, om det spelar roll) köpte ett hus 2009 och betalade topplånet kontant. Vi hr kvar bottenlånet på 500,000kr. Fastigheten (fristående hus med mycket gräsmark runtkomkring) är taxerad till cirka 340,000kr.Vi känner att vi inte har ork nog att fixa upp det här gamla huset - 'moderniserat' på 40-talet och renoverat senast på 80-talet - och vill sälja av det för flytt till lägenhet eller liknande. Vi kommer fortfarande att vara ihop, bara i en mindre, mer lätthanterlig fastighet.Hur ser skattesituationen ut då, om hela försäljningssumman (eller det mesta av den) går direkt till att betala av bottenlånet? Behöver vi först skatta på försäljningen, eller kan vi direkt skyffla vidare hela pengen till banken som låneavbetalning?Då köpesumman var 650,000kr och bottenlånet är 500,000kr, så 'äger' banken ju redan en stor del av fastigheten som det är.
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som om den handlar om förhållandet mellan betalning av skatt på grund av försäljningen och betalning av skuld till banken på grund av lånet. Har jag tolkat frågan fel är du välkommen att återkomma med följdfrågor.För det första ska jag kommentera om beskattningdelen. För att börja med skulle jag vilja förklara att skatten egentligen inte betalas "på försäljningen" utan på realisationsvinsten. Vad betyder detta? Frågan regleras i inkomstskattelagen (i det följande IL). Huset utgör en tillgång i lagens mening och försäljningen räknas som en avyttring (IL 44 kap. 3§). Eventuell vinst vid avyttring av tillgången utgör en kapitalvinst (IL 41 kap. 2§) och beskattas i inkomstslaget kapital (IL 41 kap. 1§). Vinsten består utav skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgifter (IL 44 kap. 13-14§§), dvs priset ni får nu minus det belopp ni betalade när ni köpte huset. På denna skillnad ska skatten betalas. Under förutsättning att det handlar om en privatbostadsfastighet blir skattesatsen på vinsten 22% (IL 45 kap. 33§ och 65 kap. 7§). För det andra är det så att låneförhållandet mellan er och banken är en privat skuld. Banken äger egentligen inte huset utan huset utgör en säkerhet för banken för risken att ni inte betalar tillbaka lånet. Det finns egentligen inget rättsligt förhållande mellan försäljnignspriset och skulden till banken: jag förstår att situationen kan se ut som om ni köpte huset med bankens pengar och nu säljer ni huset så att banken kan få tillbaka sina pengar, men de juridiska förhållandena inom denna situation är lite annorlunda. Nämligen är det så att ni lånade pengar från banken, ni blev ägarna till dessa pengar, och använde dem för att köpa huset. Nu, när ni säljer huset, får ni en intäkt: försäljningspriset. På vinsten, som jag förklarade i föregående stycket, ska skatten betalas. Efter detta får ni använda resterande summa pengar för att göra vad som helst, till exempel betala tillbaka skulden till banken. Gör ni inte det så aktualiseras säkerheten och får banken rätt att få sina pengar genom en så kallad exekutiv försäljning av huset. Med detta försöker jag förklara att skattebetalningen och banklånet egentligen inte är kopplade till varandra. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Reavinstskatt på fritidshusförsäljning efter arv

2016-10-30 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej jag och min syster har ärvt ett fritidshus hur kan man minska vinstskatt, kan man sälja det till sin mamma först och sen sälja det vidare för att få ett högre försäljningsvärde å därmed minska vinstskatt
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga är det så att ni har ärvt ett fritidshus som ni tänker sälja och ni undrar över skatten på vinsten från den här framtida överlåtelsen.Jag börjar med att observera att frågor om skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).För det första kommer jag att förklara hur beskattningen går till.Fritidshuset utgör i lagens mening en tillgång. En försäljning av fritidshuset räknas i lagens mening som en avyttring (IL 44 kap. 3§) av tillgången. Eventuell vinst vid avyttring av tillgången utgör en kapitalvinst (41 kap. 2§) och beskattas i inkomstslaget kapital (41 kap. 1§). Enligt 44 kap. 13-14§§ består kapitalvinsten av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgifter, dvs att ni, om ni säljer fritidshuset -här hittar jag på hypotetsika siffror- för 2 miljoner och ni har betalat 1 miljon för det, gör en kapitalvinst på 1 miljon. Skattesatsen på denna vinst är 22% (IL 45 kap. 33§ och 65 kap. 7§) - jag antar att det handlar om en privatbostadsfastighet.För det andra kommer jag att förklara skillnaden i ert fall, när ni har fått fritidshuset genom arv. I ert fall har ni inte betalat någonting för fritidshuset. I detta fall gäller kontinuitetsprincipen (IL 44 kap. 21), som stadgar att ni "inträder ... i den tidigare ägarens skattemässiga situation." Vad som detta innebär är att ni, som anskaffningsutgift, ska använda vad som den, som ni har ärvt fritidshuset ifrån, har betalat för fritidshuset. Det följer att kapitalvinsten, i ert fall, beräknas som skillnad mellan ersättningen och denna persons anskaffningsutgifter.När det gäller din fråga om hur ni kan gå till för att minska skatten och alternativet att sälja till någon annan (till exempel mamman) först, är situationen som följande:Jag använder mig av hypotetiska siffror igen: om det skulle vara så att personen ni har ärvt fritidshuset ifrån hade 1 miljon som anskaffningsutgifter och med tanke på att skatt beror på eventuell kapitalvinst, är det faktiskt så att försälningen till (exempelvis) mamman skulle bli skattefri, om ni skulle sälja till samma pris, dvs 1 miljon. Då blir kapitalvinsten lika med noll (1 000 000 - 1 000 000). Alternativet förändrar dock inte den slutliga skatten när mamman skulle sälja fritidshuset vidare: i detta fall skulle det vara så att mammans anskaffningsutgift skulle vara 1 miljon och kapitalvinst vid en eventuell försäljning på 2 miljoner skulle igen vara 1 miljon. Sammanfattningsvis är det så att grunden för skatteberäkningen är kapitalvinst och kapitalvinsten består av skillnaden mellan ersättningen och anskaffningsutgifter för den person ni har ärvt fritidshuset ifrån. Ni kan väl bryta upp skattebetalningen genom en mellanliggande försäljning men det totala skattebeloppet blir i alla fall samma.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 3 dagar. Se http://lawline.se/lawline-express eller klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,