Gåva av fastighet till dotter

2016-06-13 i Reavinstskatt
FRÅGA |Om jag och min fru ger bort vår fastighet till vår gemensamma dotter slipper vi att betala reavinsten då ?
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige är gåvor skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. För att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva så måste ersättningen vara lägre än taxeringsvärdet, vilket framgår av den så kallade huvudsaklighetsprincipen.Vad gäller stämpelskatt så är reglerna något annorlunda. Även vad gäller stämpelskatt så är förvärv genom gåva visserligen skattefritt men för att en överlåtelse av en fastighet ska anses vara en gåva enligt de här reglerna så måste ersättningen vara lägre än 85% av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas (Lagen om stämpelskatt 4, 5 och 9 §§). Lämnar er dotter ingen ersättning för fastigheten behöver ni inte tänka på ovanstående i och med att ersättningen är 0 kr och därför är under taxeringsvärdet i båda avseenden.Er dotter kommer dock enligt kontinuitetsprincipen träda in i ert ställe och hon kommer att kapitalvinstbeskattas om hon sedan säljer fastigheten med vinst. Det betyder att om hon ev. avyttrar gåvan(fastigheten) kommer vinstberäkningen ske med utgångspunkt i det inköpspris som ni hade för fastigheten.Värt att nämna är att rent familjerättsligt om inget annat är sagt kommer gåvan ses som ett förskott på arv(6 kap. 1 § ÄB) till dottern vilket innebär att fastighetsvärdet kommer avräknas från dotterns arvslott när ni går bort. Beloppet som avräknas är då fastighetens marknadsvärde vid gåvotillfället(6 kap. 3 § ÄB). För att undvika att gåvan ska ses som förskott på arv så kan ni skriva ett gåvobrev där det framgår att fastigheten inte ska ses som förskott på arv.Med Vänliga Hälsningar,

Skatt vid försäljning av fritidshus efter gåva

2015-10-01 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor vill ge bort sitt fritidshus som gåva till mig och min bror. (Inga fler syskon finns)Jag ska sedan köpa ut min bror. Fastigheten är värderad till 1 000 000. Inga inteckningar eller skulder finns.Vad blir skatteeffekten för min bror om jag köper hans del för 500 000?Finns det något annat sätt att överlåta fastigheten som är enklare?Hur blir det med lagfartsavgifter?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag går direkt på skattefrågan. När man säljer något blir det enligt 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen så att skatten beräknas på det belopp man får fram när man dragit "omkostnadsbeloppet" från köpsumman. Omkostnadsbeloppet räknas ut på så sätt att man tar vad man själv har betalat för det man säljer och plusar på eventuella förbättringsutgifter (t.ex. kostnader för standardhöjande renovering). Man får, förutom omkostnadsbeloppet, även dra av försäljningskostnader (t.ex. mäklararvode), men det blir väl inte aktuellt i ert fall. Skatten är sedan 22 % av den summa man beräknat fram (den vanliga kapitalvinstskatten/reavinstskatten är 30 %, men för bland annat fritidshus är den enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen lägre)Exempel:A har köpt en fastighet av B för 1 000 000 kr. Några år senare lyckas han via mäklare hitta en köpare; C.C erbjuder A 1 500 000 kr för fastigheten, och A antar erbjudandet. De totala försäljningskostnaderna uppgår till 100 000 kr.A:s skatt blir därmed (1 500 000 - 1000 000 - 100 000)X0,22=88 000 kr.Men du och din bror har ju inte betalat någonting! Då kunde man tro att skatten skulle bli väldigt hög. Enligt 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen är det dock så att man om man har fått en gåva (eller ett arv) så följer även givarens omkostnadsbelopp med. Om exempelvis er mor har betalat 800 000 kr för fritidshuset, får var och en av er 400 000 kr som omkostnadsbelopp på er andel (ni får ju hälften var). Utifrån detta kan ni räkna ut vad din bror skulle betala för skatt!Vad gäller lagfartsavgifter, är det enligt bestämmelser i lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter för det första så att det inte blir någon stämpelskatt när man söker lagfart på något man fått i gåva, men däremot en expeditionsavgift på 825 kr. När det gäller köpt egendom tar man det högsta av två värden: antingen köpeskillingen eller förra årets taxeringsvärde och anser att det är egendomens värde. Stämpelskatten är sedan 15 kr för vare "avslutad tusenlapp" eller hur man nu skall uttrycka det av värdet (det vill säga att det skulle bli 15X100 om det rörde sig om 100 999 kr). I ditt fall blir det så att den halva av egendomen du fått av din mor alltså får 825 kr som lagfartsavgift medan halvan från brodern beräknas på vad du har betalat till honom (500X15 kr). Eftersom det är köparen som betalar lagfartsavgiften får du och din bror göra upp sinsemellan. Du kan ju till exempel betala lite mindre än 500 000 kr till honom för att kompensera dig för att du får betala för lagfartsansökan.Avslutningsvis kan jag - utan att krångla till det - säga att det inte finns något vattentätt sätt att komma undan skatten, utan att det är bäst att helt enkelt sköta det genom köp från din bror som du själv har skrivit i frågan! Om ni exempelvis gjorde så att din bror gav sin halva till dig som gåva och du sedan gav honom 500 000 kr som gåva skulle det skatterättsligt ändå räknas som ett köp. Även om man kan tycka att det är lite orättvist att din bror redan nu skall få skatta för sin andel av fritidshuset, kommer för övrigt du att få skatta för din andel om du säljer huset senare, så i slutändan, även om det dröjer länge, kommer båda ni ha skattat för era andelar.Hoppas att det lite komplicerade svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om någonting är oklart eller om du har några fler frågor!Hälsningar,

Kan man ge bort pengar från en försäljning innan skatten dras?

2015-08-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej ! Vi är ett gift par som bor i en bostadsrätt min man står själv för lägenheten, den är nu såld för 1,6 milj. kr.Kan min man skänka mej 500.000 innan skatt ska dras ?MvhLisbeth Nådell
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Tyvärr fungerar det ju så att man betalar skatt på det man har fått in vid en försäljning (minus vad man hade betalat för det man sålde), oavsett vad som sedan händer med pengarna (bestämmelser om hur det fungerar finns i 44 kap. Inkomstskattelagen, https://lagen.nu/1999:1229#K41P1S1, men exakt vad de innebär är inte så viktigt i detta fall). Det finns inte längre någon gåvoskatt i Sverige, så den som tar emot en gåva behöver inte skatta för den. Det finns däremot heller ingen möjlighet att i ert fall "dra av" något man har gett i gåva, och inte heller kan gåvan på något annat sätt räknas bort när man räknar ut skatten för försäljningen.Tyvärr finns det alltså kort sagt ingen möjlighet att "ge bort pengarna innan skatt ska dras", utan skatten måste betalas i vilket fall!Hoppas att svaret trots allt blir till hjälp!Hälsningar,

Bodelning, gåva och uppskovsbelopp

2015-06-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om jag köper ut min ex-make från vår gemensamma bostad om det räknas då som ett benefikt fång? Jag kommer inte överta fastigheten utan kommer att köpa ut honom.Är det riktigt att trots att jag betalar honom enligt marknadsvärdet hälften att jag får stå för hela det uppskov på beskattningen på vinsten som vi tillsammans hade med oss vid tidigare försäljning av en bostad?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid köp av fastighet finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404 .Du talar om en ex-make; det är därför oklart om det handlar om en bodelning eller om händelser efter att bodelning skett. Vidare kan jag inte utläsa om det gäller en fastighet eller en bostadsrätt. Jag kommer att försöka ge en så heltäckande bild som möjligt. Skulle köpet vara en del av en bodelning är den skattefri IL 8:2.Benefikt fångÄven gåvor är skattefria IL 8:2.För att en transaktion skall räknas som gåva måste den till att börja med vara frivillig och givare måste vilja berika mottagaren. Skulle detta vara fallet så är nästa steg lite olika för bostadsrätter och för fastigheter. BostadsrättOm bostaden är en bostadsrätt blir det frågan om ett blandat fång om det du betalar understiger marknadsvärdet. Då skall en del beskattas och en annan del ses som gåva. Fastighet För att det skall räknas som ett benefikt fång måste den ersättning som din ex-make får understiga taxeringsvärdet av den delen av fastigheten som du köper. Om det är frågan om en bodelning så utgår ingen stämpelskatt.Skulle det inte vara fråga om en bodelning så är läget annorlunda. Stämpelskatt utgår om den ersättning som du betalar överstiger 85% av det taxeringsvärde för fastigheten året före det år då lagfart beviljas 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL.UppskovsbeloppetSker transaktionerna på grund av bodelning så skall dessa inte tas upp till beskattning IL 47:11 st 3. Då får du istället ta över uppskovsbeloppet IL 44:21. Om detta inte är fallet så tar du inte över uppskovsbeloppet. Är det något som jag missförstått eller är det något som du skulle vilja ha klargjort är det bara att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Beräkning av reavinstskatt

2016-03-31 i Reavinstskatt
FRÅGA |Jag har ärvt en bostadsrätt som jag vill sälja. Vad gäller relaterat till de lån som finns med bostadsrätten som säkerhet?När jag säljer den får jag göra avdrag med inköpspriset samt med de förbättringar som skett under perioden,ex.vis har en balkong byggts?Beskattningen av vinsten blir väl 22% som vid alla försäljningar?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Att en avlidens arvingar ska ärva förutsätter att det finns täckning för de skulder som den avlidne hade. Arvingarna ärver således endast det nettovärde som finns. Skulderna täcks vanligtvis genom att betalas med den avlidnes tillgångar, men arvinge kan också överta betalningsansvaret för en skuld, vilket är vanligt t.ex. om arvinge vill överta den avlidnes belånade fastigheten. Istället för att sälja fastigheten för att ha råd att betala lånet så kan då arvingen överta fastigheten mot att hen övertar betalningsansvaret för lånet, om banken godtar det, så som skett med det bolån du omnämner. - Således - När du har ärvt bostaden, har du även ärvt de skulder som finns relaterade till bostadsrätten. Bestämmelserna kring beskattningen finns främst i 44 kap. Inkomstskattelagen (här). Det belopp du ska skatta på är den summa du får fram vid försäljningen, med avdrag från anskaffningskostnaden/inköpspriset (dvs. vad bostaden kostade när den köptes från allra första början) samt avdrag för eventuella förbättringskostnader (exvis att en balkong har byggts till). - Precis som du redan har nämnt. Dessutom får du göra avdrag för eventuella försäljningskostnader (såsom om du anlitar en mäklare och dennes arvode). Enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen skall man bara skatta på 22/30 av beloppet. I praktiken innebär detta att du skattar till 22 % av vinstbeloppet. Du kan hitta mer information om bland annat vad som kan räknas som förbättringsutgifter här: http://www.skatteverket.se/download/18.12815e4f14a62bc048f13b0/1419322909669/forsaljning-av-smahus-2014-2015-skv379-utgava21.pdfJag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,Mvh,

Beskattas en försäljning av en fond

2015-08-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, mamma gick boer i april 2015 och har en fond, Stratega Ränta. Vi skall nu gå till banken o lösa ut den. Jag har 3 bröder. Måste vi betala skatt på den då?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid försäljning av fonder hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Det är antingen ni själva eller dödsboet som kommer att behöva betala skatt vid försäljningen. Detta avgörs utifrån om ni haft arvskiftet eller inte.Om inget arvskifte genomförts skall dödsboet skatta för försäljningen IL 4:1, 3:3, 41:1 & 2 & 42:1Skulle ni redan ha haft arvskiftet blir ni fyra skatteskyldiga separat IL 3:3, 41:1 & 2 & 42:1.Dödsboet IL 44:13 eller ni IL 44:13 & 21 kommer endast att behöva skatta på vinsten som är gjord på fonderna. Skatteverkets broschyr SKV 461 besvara en del frågor relaterade till din frågeställning. Är det något annat du undrar är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen!Bästa hälsningar

Kapitalvinst på försäljning av bostadsrätt

2015-07-28 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor kommer nu att sälja sin bostadsrätt, hon har bott i denna lägenhet i 68 år, den inköptes då för ca 1000: - idag kommer den att sälja för 2,2 - 2,3 milj.Vad blir reavinstskatten? Och hur hanterar man detta?Vänligen Per Eklöf.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Skatten på reavinst vid försäljning av en bostadsrätt beräknas som följer: Så här räknar du ut vinst eller förlust på din försäljning:- Utgifter för försäljningen- Inköpspris- Förbättringsutgifter - Kapitaltillskott- Andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ Andel av inre reparationsfond vid köpet+ Återföring av uppskovsbelopp__________________________= Vinst eller förlustAll information om hur du räknas ut hur just din försäljning skall beskattas finns i de av skatteverket tillhandahållna formulären på www.skatteverket.se. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkomna att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Skatt vid försäljning av fritidshus

2015-06-02 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej undrar har fått ett fritidshus i gåva tänkte nu sälja den för 750,000krNär mina föräldrar köpte stugan för c:a 15 år sedan gav dom 160,000krVad blir den statliga skatten på den summan.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelserna kring det här finns främst i 44 kap. Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229#A7). I korthet innebär de att du skall skatta på det belopp du får fram när du från försäljningsintäkten (750,000 kr om du får det pris du tänker dig) drar främst anskaffningskostnaderna (160,000 kr) och eventuella förbättringskostnader (till exempel kostnader för utbyggnad, tillbyggnader som inte fanns tidigare och dylikt) samt även kostnader för försäljningen. Förutsätter vi dock att inga förbättringsutgifter finns och att kostnaderna för försäljningen är så låga att de inte behöver tas med, blir förstås skillnaden 750,000-160,000=590,000 kr. Enligt 45 kap. 33 § Inkomstskattelagen skall man bara skatta på 22/30 av beloppet. I praktiken innebär detta att du skattar till 22 % av vinstbeloppet, det vill säga 590,000x0,22=129,800 kr.Du kan hitta mer information om bland annat vad som kan räknas som förbättringsutgifter här: http://www.skatteverket.se/download/18.12815e4f14a62bc048f13b0/1419322909669/forsaljning-av-smahus-2014-2015-skv379-utgava21.pdfHoppas att svaret är till någon hjälp!Hälsningar,