Återföring av uppskovsbelopp

2010-05-09 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, Jag sålde en lägenhet med 1999 och fick betala skatt på vinsten i årets deklaration. Jag har för mig att skatten på kapitalvinster för fastigheter låg på 15% på den tiden, men det såg ut som att jag betalade 22% nu. Är det rätt?
Andreas Vinqvist |Hej, Då du sålde fastigheten 1999 men tar upp den till beskattning först nu antar jag att du begärde uppskov med kapitalvinstbeskattning. När beloppet återförs för beskattning gäller den nuvarande skattesatsen för kapitalvinster och inte den som gällde vid försäljningen. För årets deklaration uppgår skatten till 30 %, men då kapitalvinst på bostäder enbart ska tas upp till 22/30 blir den "verkliga" skatten 22 %. Vänligen,

Permanentbostad

2010-02-23 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej, jag har använt min bostadsrätt som permanentboende de senaste fyra åren. Jag har dock varit folkbokförd hos mina föräldrar som bara bor några kvarter därifån. Jag ämnar nu sälja min bostadsrätt och skulle vilja göra ett uppskov av reavinstskatten. För att göra detta behöver jag kunna bevisa att jag har använt bostaden som permanentboende. Vad skulle kunna vara tillräcklig bevisning för detta?
Maria Holme |Hej, Som du skriver är det endast vid avyttring av permanentbostad som uppskovsmöjligheten kan utnyttjas enligt 47 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229. Vad som är en permanentbostad definieras i 47 kap. 3 § IL, se https://lagen.nu/1999:1229. Lagrummet talar om begreppet ”bosatt”. Det finns inget formellt krav på att man måste ha varit folkbokförd i bostaden. Har man inte varit folkbokförd på adressen måste man dock bevisa att man varit bosatt i den avyttrade bostaden. Exempel på faktorer som tyder på bosättning är om du exempelvis haft din post eftersänd till den avyttrade bostaden. Med vänliga hälsningar

Uppskovsavdrag, när ska ersättningsbostaden förvärvas?

2010-02-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Jag sålde en bostadsrätt oktober 2008. Har nu köpt en ny lägenhet i januari 2010. Har ansökt om uppskov på reavinstskatt, men fått avslag. Finns det någon möjlighet att överklaga - och lyckas, enligt inkomstskattelagen? Tack på förhand!
Gustav Nittby |Hej, Reglerna om uppskov finner du i Inkomstskattelagen (IL) 47 kap. Enligt 2§ får en skattskyldig göra avdrag för uppskovsbelopp om han 1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, (3§) 2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad, och 3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden. Enligt 47 kap. 5a§ räknas inte som ersättningsbostad en bostad som förvärvas tidigare än året före eller senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Ersättningslägenheten skulle m.a.o. ha kunnat förvärvas tidigast den 1 januari 2007 och senast den 31 december 2009. Inkomstskattelagen hittar du https://lagen.nu/1999:1229#K47 . Med vänlig hälsning, Gustav Nittby

Uppskovsavdrag

2010-01-14 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |om jag säljer en bostadsrätt för 70 000 och köper en för 100 000 behöver jag skatta då. har bott många år i lägenheten
Gabriella Rondahl |Hej!Beskattningen av vinst vid försäljning av en bostad minskar det kapital som kan investeras i en ny bostad. För att undvika inlåsningseffekter har lagstiftaren infört vissa regler som innebär att man kan skjuta upp beskattningen av vinsten. Reglerna finns i 47 kap inkomstskattelagen. Villkoren för det s.k. uppskovsavdraget finns i 2-6 §§. Uppskovsavdrag kan erhållas vid avyttring av en permanentbostad. Med avyttring avses bland annat köp, byte och gåva. En permanentbostad är en ursprungsbostad. Detta är en privatbostad i en stat inom EES-området som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad enligt 47:3 IL. Bostaden kan även vara en bostadsrätt, som i ditt fall. För att det skall betraktas som en permanentbostad krävs det vidare att du har varit bosatt på den i minst ett år före försäljningen, eller under minst tre av de senaste fem åren. Det krävs även att din kapitalvinst uppgår till minst 50 000 kr. Huvudregeln vid beräkningen av kapitalvinsten finns i 44:13-14 IL. Kapitalvinsten utgör ersättningen för bostaden minskad med omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffnings och förbättringsutgifter. Se kapitel 47 IL, för vad som gäller för omkostnadsbeloppet vid bostadsrätter. Till sist krävs det att du förvärvar eller avser att förvärva en ny bostad (ersättningsbostad). Med ersättningsbostad avses en tillgång i en stat inom EES-området, se 5§. I ditt fall verkar villkoren för uppskovsavdrag vara uppfyllda. Detta förutsatt att försäljningen har inbringat en vinst som överstiger 50 000 kr. Enligt 7 § erhålls uppskovsavdrag med ett belopp lika med kapitalvinsten, om ersättningen för ersättningsbostaden uppgår till minst samma belopp som ersättningen för ursprungsbostaden vilket det gör i ditt fall. När du avyttrar din nya bostadsrätt skall uppskovsavdraget återföras till beskattning.Har du gjort en vinst vid försäljningen av din ursprungliga bostadsrätt kommer du således inte att undgå beskattning för denna. Det som du egentligen skall skatta för vid försäljningen kan du skjuta upp till ett senare tillfälle. Hälsningar,