Vart i lagen står det att om man köper en TV går man med i ett avtal om att lämna ut ens personuppgifter?

2018-10-18 i PUL/GDPR
FRÅGA |Ni svarar här (https://lawline.se/answers/har-radiotjanst-ratt-att-ta-kontaktuppgifter-fran-tv-forsaljare) att jag ingår ett avtal som säger att jag samtycker till att lämna ut mina uppgifter (sälja då det är vad radiotjänst sa till mig när jag frågade hur de fick mina uppgifter, de hade köpt dem av mediamarkt).Vart i lagen står det att OM man köper en TV går man med i ett avtal om att lämna ut ens personuppgifter? Jag tycker det låter helt galet och de utbildningar vi har haft om GDPR så måste man enligt minsta kravet ge samtycke till detta. Köpa en TV är inte att ge samtycke, det är att köpa en TV. Sen vem den är till är orelevant då denna fråga handlar om samtycke eller ej. Enligt era kommentarer så har jag gett samtycke vilket jag inte har gjort. Jag har köpt en TV.Vänligen förklara med tillhörande lagtext så jag vet vart i lagen det står att vid köp av TV gäller inte vanliga lagar om vad som måste vara med i ett kvitto utan då gäller allmän kännedom av lagar och då behöver inte GDPR bevisas eller samtyckas.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för din fråga!Jag tror att formuleringen i frågan du refererar till kanske gjorde den rättsliga grunden för utlämnandet av dina personuppgifter lite otydlig. Enligt GDPR finns det många grunder för en laglig behandling av personuppgifter och inte bara samtycke. I det här fallet fäller det inte samtycke, utan en rättslig förpliktelse. När jag skriver behandling av personuppgifter betyder bland annat att samla in personuppgifter och att lämna ut dem till någon annan (Artikel 4.2). Alla hänvisningar till artiklar i svaret syftar på artiklarna i GDPR.Ett uttryckligt samtycke är bara en av flera grunder för laglig behandling av dina personuppgifterEtt uttryckligt samtycke från dig som får dina uppgifter registrerade är en grund för laglig behandling av dina personuppgifter (Artikel 6.1.a). Förutom samtycke finns det flera andra grunder. En av dessa grunder är om den personuppgiftsansvariga har en rättslig förpliktelse som den bara kan uppfylla genom att behandla dina personuppgifter (Artikel 6.1.c).Butiken som säljer TV:n får behandla dina personuppgifter, eftersom de har en rättslig förpliktelseI ditt fall är det företaget som sålde TV:n som är personuppgiftsansvarig. Företag som säljer TV-apparater och andra TV-mottagare har en skyldighet enligt lag att varje månad lämna ut uppgifter till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) om försäljningen av TV-mottagare. De måste lämna tillräckligt mycket uppgifter för att RIKAB ska kunna fastställa din avgiftsskyldighet (lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 8 §). För att kunna uppfylla den här skyldigheten måste TV-försäljaren både samla in och lämna ut dina personuppgifter till RIKAB. Ditt uttryckliga samtycke för själva behandlingen av personuppgifterna krävs alltså inte enligt GDPR, eftersom företaget som du köper TV:n av måste samla in och lämna ut dina personuppgifter enligt lag. Genom att du köper en TV blir det en nödvändighet för försäljaren att samla in och lämna vidare dina uppgifter till RIKAB. Svaret du refererar till syftar egentligen på det här.Radiotjänsten får samla in dina uppgifter, eftersom det krävs för deras myndighetsutövningAtt RIKAB får samla in dina uppgifter från TV-försäljarna på det här sättet grundas på att det är nödvändigt för deras myndighetsutövande och att det är för allmänhetens intresses skull (Artikel 6.1.e). RIKAB gör alltså inte heller fel enligt GDPR när de begär ut dina personuppgifter från företaget som säljer TV:n till dig.Krav på allmän kännedom om lagar Det sista jag vill ta upp är det du nämner i slutet av frågan. Alltså kravet på att känna till lagar i allmänhet. Det finns inte något uttryckligt krav på dig att känna till det exakta innehållet i svensk lag. Däremot brukar man förutsätta att du som medborgare känner till lagen i landet. Det här betyder att till exempel att du inte kan komma undan ansvar för något med ursäkten att du inte visste vad som står i lagen. Ett exempel på det här inom samma tema är att du själv också är skyldig att lämna information till RIKAB när du har köpt en TV (lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 8 §). Du är skyldig att uppfylla den här och liknande plikter oavsett om du känner till själva paragrafen i lagen eller inte.Det här betyder också att man inte behöver bevisa gällande lag för dig. Gällande lag är gällande lag för alla oavsett om du känner till den eller inte. Eftersom behandling av personuppgifter enligt GDPR inte alltid kräver ett samtycke finns det alltså situationer då dina personuppgifter behandlas utan att du är fullt medveten om det, men som ändå är fullt laglig enligt GDPR.Sammanfattningsvis har alltså företaget som säljer TV:n till dig en rättslig förpliktelse att lämna ut information till Radiotjänst för att de ska kunna fastställa din skyldighet att betala TV-licens. Det här kräver att de samlar in och lämnar ut dina personuppgifter och det är tillåtet enligt GDPR utan ditt samtycke. Radiotjänsts behandling av dina personuppgifter är tillåten, eftersom det krävs för deras myndighetsutövning. Det spelar inte någon roll om du faktiskt känner till innehållet i GDPR eller inte för att det här ska gälla. Gällande lag är alltid gällande lag, även om du inte är medveten om den.Jag hoppas att läget har klarnat lite med det här svaret. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Personuppgifter

2018-09-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur länge ska företag spara personuppgifter och anställningsavtal efter en anställd har avslutat sin anställning?
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt datainspektionen bör personuppgifter om en anställd inte bevaras efter det att denne har slutat. Men ibland måste vissa uppgifter bevaras under en längre tid, till exempel om andra lagar kräver det. Arbetsgivaren får också behålla uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell. Det kan också vara nödvändigt att bevara vissa uppgifter för administrativa ändamål, till exempel utbetalning av pension från arbetsgivaren eller om man ska lämna referenser till andra arbetsgivare. Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor. Vänligen

Sprida personuppgifter på Twitter

2018-09-26 i PUL/GDPR
FRÅGA |Får man lägga ut en handling på twitter som gäller en vårdnadstvist där barnens personuppgifter framgår? Namn, adress och personnummer. Vet att det är en offentlig handling men får man verkligen sprida sådana dokument?
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppgifterna du beskriver räknas som personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (art 4). Personuppgifter får inte spridas hur som helst, och barns personuppgifter är extra skyddsvärda (skäl 75). För att få hantera personuppgifter måste de grundläggande principerna i art 5 följas, och personen måste ha en rättslig grund enligt art 6. Detta är med största sannolikhet inte uppfyllt. Svaret är alltså nej, personen får inte sprida uppgifterna.Jag hoppas det löser sig och att du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar,

Betalningsskyldighet för TV- och radioavgift utan licenspliktig utrustning

2018-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Radiotjänst har beslutat att jag ska betala tvavgift på felaktiga grunder. Jag har inte någon licenspliktig utrustning alls. Jag har överklagat, men de säger att jag måste betala fakturorna medan jag väntar på att utredningen blir klar. Stämmer det?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om avgift för TV-licensen finns i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (TV-avgiftslagen).Som jag har förstått din fråga så har du blivit tilldelad en betalningsavi för att betala TV-avgift trots att du inte har någon licenspliktig utrustning.Detta beslut går att ompröva, vilket du i din fråga skriver att du ha gjort. Men det stämmer att du fortfarande är skyldig att betala de fakturor som förfaller till betalning medan du inväntar beslutet (15 § TV-avgiftslagen). Om omprövningen blir till din fördel och Radiotjänst kommer fram till att du inte är betalningsskyldig så kommer de att återbetala dig, (16 § TV-avgiftslagen).Skulle omprövningen bli till din nackdel kan du överklaga beslutet i allmän förvaltningsdomstol, (21 § TV-avgiftslagen).Om du inte har någon licenspliktig utrustning är det även ett tips att anmäla det hos Radiotjänst. Det gör att det inte skickas några fler fakturor till dig medan du väntar på beslutet.Du hittar kontaktuppgifter till radiotjänst här.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Var ska jag vända mig om någon har använt känslig information om mig?

2018-10-11 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hejsan. Vem ska jag vända mig till om en rekryteringsbyrå använde känslig info om mig utan min lov? Tack
Veronica Borg |Hej, vad trevligt att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga!Om en rekryteringsbyrå har använt känslig information om dig utan din tillåtelse kan det strida mot dataskyddsförordningen (GDPR) om de inte har haft någon annan laglig grund för behandlingen (art 6 GDPR). När det rör känsliga uppgifter är skyddet ännu starkare (art 9 GDPR). Eftersom jag inte vet vad omständigheterna är kan inte svara säkert om behandlingen är laglig eller inte. Du bör vända dig till Datainspektionen för att gå vidare och göra en anmälan.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har en elev rätt att spela in undervisningen?

2018-09-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej!Har en 16 årig dotter som läser åk på Ekonomiprogrammet. Hon har grav dyslexi. Enligt skollagen ska lärare bemöta elevers funktionshinder.Min dotter önskar att få spela in lärarnas genomgångar. Vissa lärare motsätter sig detta och hänvisar till den nya datalagen. Själv skulle jag vilja hänvisa till diskrimineringslagen från 2015.Kan man på något sätt lägga fram vårt önskemål fint till berörda lärare. Dotterns mentor säger att enligt datalagen måste man begära in skriftliga "ok" från samtliga elever i klassen samt att lärare skriver på att de godkänner...Önskar även svar påminn privata mail om det är möjligt.Vänligen
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga och aktuell reglering Jag förstår din fråga som så att du funderar på frågan om det är tillåtet att spela in skolundervisning eller inte. Frågan kan ses ur olika perspektiv och därför regleras den bland annat av upphovsrättslagen (URL), brottsbalken (BrB) och dataskyddslagen (GDPR). ImmaterialrättsligtAll undervisning (föreläsningar, seminarium etc.) som din dotter går på är skyddade av upphovsrätt. Det innebär bland annat en ensamrätt för undervisaren (tillika upphovsmannen) att framställa exemplar av föreläsningen, t.ex. genom att spela in den på en diktafon.Det finns dock en begränsning i denna ensamrätt. Framställning av exemplar för privat burk är tillåtet om verket dvs. undervisningen är "offentliggjord", vilket den blir när det lovligen tillgängliggjorts för allmänheten. Ett verk anses tillgängliggjort för allmänheten exempelvis då det framförs offentligt där vem som helst äger tillträde till undervisningen. En föreläsning dock är inte uteslutande öppen för allmänheten. Alla kan inte bli antagna till en kurs med hänsyn till betyg och platstillgång etc. Detta innebär, enligt min bedömning, att ett samtycke från föreläsarna krävs för att din dotter ska få spela in föreläsningar på diktafon. Anledningen är att verket inte är offentliggjort och något undantag från ensamrätten är inte tillämpligt.(2 § och 12 § URL). StraffrättsligtHuvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om:* de som deltar i samtalet är omedvetna om att inspelning sker och * den som spelar in inte själv deltar i samtalet. Motsatsvis går det alltså att utläsa att det är fullt tillåtet att spela in samtal som man själv är delaktig i. Det krävs inte heller att den andra samtalsparten är medveten om att samtalet spelas in, så länge personen som spelar in själv deltar i dialogen.(4 kap. 9 a § BrB).Reglering till skydd för personuppgifter Med "den nya datalagen" förstår jag det som att du åsyftar den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter vid behandling av personuppgifter. GDPR gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller således för företag, föreningar, organisationer, myndigheter och privatpersoner. Det finns dock undantag, bland annat för privatpersoners egna privata behandling av personuppgifter. Den gäller inte heller då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. Alltså behöver din dotter i enlighet med GDPR inte inhämta lärares och enskilda elevers skriftliga samtycke om inspelningen av undervisningen sker för hennes egna privata behandling. Dessutom är hennes syfte med inspelningen inte att samla in eller behandla personuppgifter.(Se på Datainspektionens hemsida här). SammanfattningsvisSjälvklart ska skolan bemöta din dotters funktionshinder i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen. Däremot finns det olika sätt att bemöta funktionshinder på. Att din dotter spelar in undervisningen för privat bruk är inte brottsligt så länge hon själv deltar i samtalet. Hennes inspelning får heller inga konsekvenser i enlighet med GDPR i och med att hon dels inte har till syfte att samla in eller behandla personuppgifter, dels att hon i sådant fall gör det för privat behandling. Däremot kan inspelningsförfarandet få immaterialrättsliga konsekvenser (även om hennes avsikt nödvändigtvis inte är att sprida materialet) utan samtycke för inspelningen från skolan. Observera att annat även kan gälla med anledning av sekretess och skydd för röjande av elevers skyddade identitet.Om skolan fortsatt motsätter sig inspelning av undervisningen bör dem i vart fall alternativt kunna erbjuda din dotter anteckningsstöd. Om du annars har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

2018-09-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej,I och med GDPR, har TV-försäljare rätt att lämna ut mina uppgifter till Radiotjänst när jag köpt en TV?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Radiotjänst är en myndighet som bedriver den avgiftskontroll för radio- och TV-licens. Denna avgift är lagstadgad, vilket betyder att har man en TV eller radio ska man betala denna avgift (lagrum hittar du här)GDPR och RadiotjänstNär du köper en TV av ett företag så har TV-försäljaren en skyldighet att lämna ut köparens uppgifter, detta enligt 8§ Lag om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Detta betyder att vid ett köp av en TV så samtycker du till att TV-försäljaren skickar dina personuppgifter vidare till Radiotjänst. Radiotjänst hanterar alla dina personliga uppgifter enligt följande regleringar i GDPR. SammanfattningsvisEftersom det är lagreglerat för TV-försäljaren att lämna ut dina personuppgifter till Radiotjänst borde det inte vara möjligt att köpa en TV utan att lämna ut dina personuppgifter. Vid ett köp av en TV samtycker du att försäljaren skickar vidare dina personuppgifter till Radiotjänst. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Behöver jag betala TV-avgiften?

2018-08-02 i TV-licens
FRÅGA |Jag har flyttat in i en ny lägenhet utan antennuttag. Ska jag se på Tv måste jag gå via fibern och för att göra detta måste jag abonnera på en box från Telia. Jag abonnerar inte på detta, men Radiotjänst vill att jag ska betala Tv-avgiften fastän jag har förklarat att jag inte kan motta några kanaler, dvs Tvn blir ingen TV-mottagare. Ska jag ändå betala? Jag har inga andra maskiner som kan motta TV-signaler.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. I lagen föreskrivs bland annat vem som har betalningsskyldighet, samt definitionen av en TV-mottagare. En TV-mottagare är enligt 2 § en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. TV, digitalbox, och dator med TV-kort är exempel på TV-mottagare. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift tillkommer den som innehar en TV-mottagare, enligt 2 a § i lagen. Det är således innehavet i sig som gör dig betalningsskyldig, inte huruvida du använder mottagaren för att titta på TV. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål (HFD 2014 ref. 33) uttalat sig kring vad som avses med att TV-mottagaren enligt lagen ska vara "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program". Domstolen konstaterade i målet att en dator utan särskilt tv-kort och annan anslutning än det öppna internet, mobiltelefoner och andra mobila enheter inte kunde anses utgöra en TV-mottagare. Om en teknisk utrustning har flera användningsområden räcker det emellertid med att ett av dessa användningsområden är att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I målet beslutade domstolen att innehav av en dator med internetanslutning inte ger skyldighet att betala avgift, eftersom införandet av en sådan förpliktelse fordrar tydligt stöd i lag, och domstolen ansåg inte att sådant lagstöd återfanns. En dator med internetuppkoppling ansågs således inte vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program. I ditt fall kan du inte motta några kanaler, och du har således inte för tillfället någon möjlighet att motta utsändning eller vidaresändning av TV-program, men det kan du genom att abonnera på digitalboxen. Fysiska förutsättningar för att motta sändning föreligger, eftersom du har den tekniska utrustningen som krävs. En TV kan sägas vara avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, men bristen av antennuttag medför att du inte kan motta sådan signal i nuläget. Undantagen från avgiftsskyldighetEnligt 5 § och 6 § i lagen föreskrivs undantagen från avgiftsskyldigheten. 5 § reglerar fallet då du vidtagit åtgärd som gör att du inte kan motta TV-program, förutsatt att TV-mottagaren finns i en anläggning eller lokal som inte är avsedda för bostadsändamål, vilket jag antar är fallet här, och därmed är detta undantag inte tillämpligt. Enligt 6 § 4 p. i lagen föreskrivs att undantaget även gäller för de som innehar TV-mottagare som är varaktigt undanställd eller obrukbar vad gäller tid efter det att förhållandet har anmälts till RIKAB. Ett mål i Kammarrätten (Mål nr 2025-2001) visar att det är själva innehavet av en TV som har betydelse för frågan om avgiftsskyldighet, och att det saknar betydelse om man inte tittar på TV. I målet hade en privatperson monterat ur kanalväljaren, men Kammarrätten ansåg inte att TV:n kunde sägas vara "så konstruerad att den inte tillåter honom att se markbundna SVT-sändningar". Den kunde inte heller anses som undanställd eller obrukbar. Vid tidpunkten för prövningen fanns 4 § i lagen, som numera är upphävd. I paragrafen föreskrevs att avgiftsskyldigheten inte omfattade TV-mottagare som till följd av sin konstruktion inte kunde användas för att ta emot markbundna sändningar. Denna paragraf hade förmodligen varit tillämplig i ditt fall, men den är upphävd och gäller inte. Man kan se det som att din TV-mottagare är obrukbar i ditt fall, men då du enkelt kan abonnera på en digitalbox är det inte ett solklart undantag. Jag ser således inget klart lagstöd som gör dig undantagen avgiftsskyldigheten.Vad du kan göra nuMitt råd till dig är att ställa undan TV:n då du ändå inte kan motta några kanaler och inte använder TV:n, och därefter försöka få beslutet från Radiotjänst omprövat. Radiotjänst är nämligen skyldiga att ompröva beslut om avgiftsskyldighet om du begär det, enligt 15 §. I en eventuell omprövning bör du styrka att TV:n är helt undanställd. Enligt 21 § finns en möjlighet att överklaga beslut i ärenden om omprövning hos allmän förvaltningsdomstol. I dagsläget har du emellertid en skyldighet att betala TV-avgiften som alla andra.Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning,