Kan jag få kreditupplysningar att sluta komma om jag handlar på faktura på internet?

2018-05-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |Jag beställde en bok på nätet och bestämde mig sedan för att skicka tillbaka den, inom den bestämda tiden som gällde för återköp, men företaget hade glömt notifiera klarna gällande fakturan. Det slutade med att jag fick en påminnelse. Kontaktade då företaget och de hörde av sig till klarna då varan hade återlämnats till dem. Nu får jag dock kreditupplysningar skickade till mig varje gång jag väljer att betala något med faktura, beror detta på att företaget klantade sig och glömde berätta om fakturan, som sedan förresten makulerades. Behöver jag kontakta kreditupplysningsföretaget för detta börjar verkligen kännas som en alldeles för onödig och ojustifierad säkerhetsåtgärd. Har aldrig skippat att betala för något utan väljer faktura då jag ibland kan ångra något och då har tid att skicka tillbaka det för att sedan göra en betalning av eventuellt resterande summa. Kan jag på något sätt få kreditupplysningarna att sluta komma eller är jag fast med brev varje gång jag beställer något så litet som en bok?
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret är att du nog tyvärr måste stå ut med att få kreditupplysningar skickade till dig vid fakturaköp i framtiden. Däremot behöver det inte ha något att göra med att det var lite krångel den gången då fakturan till slut makulerades.Kreditupplysningen hämtas ju från ett kreditupplysningsregister med information betalningsanmärkningar, inkomster och fastigheter. Anledningen till att företag hämtar in kreditupplysningar är att de ska ha ett underlag för att kunna bedöma om det är säkert att ge någon en kredit. Ett köp på faktura räknas som en kredit.Ett företag kan begära en kreditupplysning när de har ett legitimt behov. Planerar man att ge en person en kredit har man ett legitimt behov, även om det inte gäller en särskilt stor summa (Kreditupplysningslagen 9 §). När du beställer varor på internet och betalar via faktura har alltså företaget en möjlighet att hämta ut en kreditupplysning.Avslutningsvis kan jag säga att det som hände med fakturan som du fick en påminnelse om inte ska få några stora konsekvenser. En påminnelse registreras inte i något register, till skillnad från anmärkningar från Kronofogden. Det spelar däremot inte så stor roll för företag som vill göra en kreditupplysning på dig när du handlar på faktura. Om du handlar på olika företag kommer du säkert märka att vissa alltid gör en rutinmässig kreditupplysning, medan vissa företag inte gör det. Min egen erfarenhet är att fler och fler företag har börjat göra rutinmässiga kreditupplysningar de senaste åren och det gör de på alla kunder. När du köper varor på internet kommer du alltid behöva godkänna olika köpevillkor. Sannolikt finns det information om att företaget kommer göra en kreditupplysning i villkoren. Detta betyder alltså att det här inte behöver ha något med den där missade fakturan att göra. Företagen du handlar hos gör sannolikt kreditupplysningar på alla kunder som handlar på faktura och avbetalning. Eftersom det räknas som en legitim anledning, så kan du inte hindra dem från det. Genom att gå med på köpevillkoren går du också med på att de kan göra en kreditupplysning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Får en privatperson göra kreditupplysningar på andra privatpersoner?

2018-04-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |När kan en privatperson ta en kreditupplysning på en annan privatperson?
Lena Famulak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det om jag som privatperson skulle kunna göra en kreditupplysning på dig som privatperson, exempelvis om jag skulle sälja en begagnad bil till dig, och vill vara säker på att du kan betala för bilen som du köper av mig. Det simpla svaret på den frågan är ett nej. En kreditupplysning på privatpersoner får bara göras när det finns ett legitimt behov. Ett sådant behov kan vara när ett företag har i syfte att göra en ekonomisk bedömning för kreditavtal eller hyresavtal. Det kan därför inte göras av privatpersoner (6§ och 10§ personuppgiftslagen). De företagen som bedriver kreditupplysningsverksamhet ska normalt ha tillstånd från Datainspektionen för att kunna göra en kreditupplysning på en privatperson (3§ kreditupplysningslagen). Detta innebär att jag som privatperson inte kan göra en kreditupplysning på dig vid exempelvis en begagnad bilaffär. Däremot kan en bilfirma, med tillstånd från Datainspektionen, göra en sådan kreditupplysning. Om du själv vill se din egen kreditupplysning så kan du enkelt göra det via internettjänster. Med vänlig hälsning

Har Upplysning.se rätt att publicera mitt personnummer?

2018-04-17 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående personuppgifter. Det finns ett företag som heter Upplysning.se. Om du skapar ett (gratis) konto där så kan du söka på vem du vill och få fram deras personnummer. Det jag undrar är om de har rätt att publicera mitt personnummer och göra det tillgängligt för vem som helst (som skapar ett gratis konto)? För om någon vill ha mitt personnummer så kan de faktiskt vända sig till en myndighet. Tack på förhand.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upplysning.se har ett så kallat utgivningsbevis, vilket ger dem samma grundlagsskydd som t.ex. tidningar har (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen). Grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (som annars skulle förbjuda ett sådant register) inte är tillämplig (jfr 7 § personuppgiftslagen). Personuppgiftsbehandling som sker på Upplysning.se är, på grund av grundlagsskyddet, otillåten endast om den strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Att tillhandahålla en sökfunktion där privatpersoners personnummer kan sökas fram strider inte mot yttrandefrihetsgrundlagen och är således tillåten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Varför krävs svenskt medborgarskap för att söka in till militären?

2018-04-07 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag tar studenten i år och tänkte söka in till militären. Dock fick jag höra att man bör vara svensk medborgare eller ha dubbelt medborgarskap. Jag är dock inte svensk medborgare utan jag är litauisk medborgare. Vad är motiveringen till att man inte får vara med i militären trots att man kommer från ett land som ligger inom EU?
|Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att man kan söka om man har dubbelt medborgarskap, men man måste ha svenskt medborgarskap. Enligt Försvarsmaktens HR-centrum är anledningen till detta att Försvarsmakten säkerhetsklassar alla sökande och då krävs det att man är svensk medborgare. Om du har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort eller permanent uppehållstillstånd har du emellertid möjlighet att ansöka om att bli svensk medborgare. Du kan läsa mer här.

GDPR och privata bilder

2018-05-06 i PUL/GDPR
FRÅGA |Jag vet inte om det finns nedskrivet i nån lag. Men när man tar kort där man får okända människor med på bilden så ska man vara försiktig vid publicering på nätet om man kan känna igen enskilda personer. Så man har rätt att publicera bilden, men ska visa hänsyn. Och man ska visa extra hänsyn om det finns barn med på bilden. Det är åtminstone så jag uppfattat att det fungerar idag.Kommer det på nåt sätt ändras när nya GDPR lagen träder i kraft. Kommer det blir strängare regler när man vill publicera bilder på nätet när bilden innehåller människor. Jag kan inte se att det ändras för då måste man väl först ändra i upphovsrätten. Mvh
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av sättet på vilket du ställer din fråga, förstår jag det som att den rör bilder som du tar privat, utan något kommersiellt intresse.GDPR – EU:s nya dataskyddsdirektiv, som reglerar behandling av personuppgifter och som är tänkt att stärka den personliga integriteten – innehåller striktare krav på behandling av personuppgifter än personuppgiftslagen (ofta kallad PUL), som är den lag som kommer att ersättas av GDPR senare i maj 2018. Personuppgifter kan utgöras av bilder på andra.Enligt Artikel 2.2.c GDPR (s 32 i dokumentet) är direktivet dock inte tillämpligt på behandling av personuppgifter som en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Motsvarande bestämmelse finns idag i 6 § PUL. Du som privatperson omfattas alltså varken av PUL:s eller GDPR:s krav på behandling av personuppgifter.Det finns inte heller i övrigt några särskilda förbud om privat bildpublicering på internet. Det är endast om publiceringen innebär förtal eller liknande som den är otillåten.Jag kan slutligen tillägga att upphovsrätten rör andra frågor än din. Upphovsrätten reglerar en upphovspersons rätt till sitt verk, och skyddar mot andra personers intrång i verket. Din fråga rör istället upphovspersonens möjligheter att publicera sina bilder.Med vänlig hälsning

Får en evenemangsansvarig lämna ut uppgift om en persons namn eller deltagarlistan till evenemanget till någon?

2018-04-24 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag var på ett evenemang med en större grupp. På denna fanns det en deltagarlista med kontakt, till exempel email. Jag lärde känna en person på detta evenemang men hann aldrig fråga om namn eller kontakt. Jag kontaktade senare den ansvarige för evenemanget för att försöka hitta personen. Då får jag höra att jag inte kan få se deltagarlistan och att denne inte heller kan hjälpa mig genom att dela med sig av personens namn och kontakt för att denne då "bryter mot svensk lag". Min fråga är, vilken lag är det? Har jag ingen rätt alls att få hjälp i mitt ärende?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt att få se deltagarlistan eller åtminstone få reda på personens namn ifråga och vilken lag som i sådana fall som reglerar detta. Den lag som ger oss svaret på din fråga är personuppgiftslagen (PUL). Anledningen till att du inte kan få ta del av deltagarlistan eller personens namn eller liknande är eftersom ett utlämnande av listan eller namnet på personen anses vara en behandling av personuppgifter(PUL 3 §). Behandling av personuppgifter får bara ske om personen lämnat sitt samtycke till utlämnandet eller om det rör ett berättigat intresse som väger tyngre än personens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten (PUL 10 §). Här har alltså evenemangsansvarig tyvärr rätt i sitt svar, i det här fallet finns ju inget samtycke från personen och personens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten väger tyngre än ditt intresse av att vilja få kontakt med personen. Att få ta del av deltagarlistan är inte heller möjligt av samma skäl.Så för att sammanfatta, så är det tyvärr förbjudet för evenemangsansvarig att lämna ut listan eller namnet på personen eftersom det inte finns något samtycke och personens rätt till sin integritet väger väldigt tungt i detta fall. Det du dock kanske kan göra är att försöka nå ut till personen via evenemangets sida på någon social medie, om nu evenemanget har någon sådan sida.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Hur får jag ett företag att radera mina bilder?

2018-04-11 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej.Jag har jobbat som glamourmodell åt "Företaget". Jag har avslutat mitt avtal med dom och väntade ut uppsägningstiden som var 2 månader. Mina bloggar plockades bort. Jag har jobbat stenhårt sedan dess med att få bort alla mina bilder från googles sökresultat. Det måste ligga någon backup hos Företaget eftersom varenda gång jag får bort en bild så dyker den upp några dagar senare igen. Jag har försökt få kontakt med dom och säger att dom måste radera backupen som finns av mina bloggar, men dom ger mig inget svar.Hur gör jag? Jag måste verkligen kunna få bort allt som ligger kvar. Mvh Amanda
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör privatpersoners rätt till sina personuppgifter och företags skyldighet att radera dessa. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.GDPRFrån och med den 25 maj i år träder en ny dataskyddsförordning från EU i kraft i alla medlemsstater. Det innebär ett högre skydd för privatpersoners personuppgifter och deras integritet samt hårdare krav på behandlingen av personuppgifter från företag som har tillgång till dessa. Förordningen kallas GDPR vilket står för General Data Protection Regulation och för dig innebär det att du har rätt till dina personuppgifter och hur de behandlas hos företag.Vad klassas som personuppgifter?En personuppgift är en uppgift som kan hänföras till en fysisk person, det betyder att uppgiften kan identifiera en fysisk person. Uppgifter som omfattas är exempelvis namn, personnummer och bilder. För dig betyder det att bilder på dig är personuppgifter och omfattas av GDPR. (Art. 4.)Rätten att bli bortglömdVid ingången av ditt avtal med Företaget samtyckte du till att Företaget använde dina bilder under den period du jobbade för dem. Det borde ha funnits någon klausul i slutet som sade att efter avslutat avtal skulle de ta bort bilderna, kolla gärna upp exakt vad det stod i ditt avtal. I GDPR stadgar artikel 17 att den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade och det ska ske utan onödigt dröjsmål. Det kan lätt göras genom att du drar tillbaka ditt samtycke till att bilderna används av Företaget. Företaget har då en skyldighet enligt lag att radera alla kopior av bilderna, det gäller även backupper. När uppgifterna har raderats ska du bli informerad om att det är raderade (art. 17). Det kan med säkerhet sägas att Företaget har tagit allt för lång tid på sig att radera alla kopior av dina bilder. PULPersonuppgiftslagen (PUL) som ersätts med GDPR i maj är Sveriges lagstiftning på området. I ditt avtal med Företaget borde de ha förpliktat sig att använda dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Definitionen av personuppgifter är densamma i PUL som i GDPR. För behandlingen av bilderna krävdes också ditt samtycke enligt PUL (10 §). Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när du vill (12 §). Det finns inget formkrav på hur ett återkallande av samtycke ska ske, så det kan göras muntligen, men om du har ett skriftligt bevis på att det har skett är det lättare att bevisa, om det skulle behövas. Datainspektionen och domstolOm Företaget inte raderar bilderna i och med att GDPR träder i kraft den 25 maj kan du vända dig till Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndigheten över personuppgifter. I din anmälan till Datainspektionen ska du berätta om vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och företaget som du anmäler. Allt du rapporterar in till Datainspektionen blir så kallad allmän handling, som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt i din anmälan och undvik känsliga uppgifter.Det slutliga steget du kan ta är att vända dig till domstol för att få din fråga prövad. Då kan du begära skadestånd för den olägenhet du haft då Företaget inte har raderat bilderna. Det ska ju som sagt göras utan onödigt dröjsmål. En stämningsansökan lämnas in till din närmaste tingsrätt. Det kan du läsa mer om på Sveriges domstolars hemsida. RekommendationJag rekommenderar dig att återigen ta kontakt med Företaget och nämna att de har en skyldighet att radera alla bilder utan onödigt dröjsmål enligt artikel 17 i GDPR och du har väntat länge nog. Om de fortfarande inte raderas vänd dig i första hand till Datainspektionen och i andra hand till tingsrätten med en stämningsansökan. Du har rätten på din sida och bilderna ska raderas.Om du skulle ha några korta uppföljande frågor kan du höra av dig till mig på greta.apelman@lawline.se. Om du skulle vilja ha mer hjälp utan någon av våra jurister går det bra att boka en tid på vår hemsida lawline.se.Med vänlig hälsning

Lagligt att skicka runt personnummer till andra personer?

2018-03-30 i PUL/GDPR
FRÅGA |En anställd hos Arbetsförmedling har skickat mitt personnummer via e-post till 30 personer utan orsak.Är det laglig?
Natasha Fathifard |Hej!Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Enligt 22 § personuppgiftslagen (PUL) nämns att personnummer får utan samtycke behandlas OM det finns klara skäl för det med hänsyn till : ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Det framgår inte av din fråga i vilket sammanhang som ditt personnummer har skickats, men såvida anledningen passar in i alternativen är det alltså lagligt.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,