Min vän publicerar bilder på mig utan samtycke

2021-08-16 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! En nära person till mig publicerar bilder på mig trots att jag många gånger sagt till att jag inte tillåter det. Det har inte bara hänt en gång utan jag har varit väldigt tydlig under ett flertal tillfällen om att den här personen inte har min tillåtelse, vilket personen har uppfattat. Trots detta fortsätter denna person att publicera bilder på mig. Bryter denna person mot någon lag när den fortsätter exponera mig mot min vilja? Detta kanske ni inte kan svara på men om detta beteende går emot lagen vad skulle ni rekommendera att jag gör för att få personen att sluta? För det räcker inte att jag pratar med personen.Tack på förhand!
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga hade jag behövt mer kontext i förhållande till vart personen publicerat bilder på dig. Det finns nämligen inget rakt svar om det är olagligt att fota andra utan samtycke, utan det beror lite på syfte. Mitt svar kommer därtill ha en mer allmän hållning. GDPR: Ett fotografi på person kan betraktas som en personuppgift som därtill ska följa den nya europeiska förordningen för behandling av personuppgifter, GDPR-General Data Protection regulation. För att kunna hantera personuppgifter krävs samtycke från personen som fotograferats, avtal eller det som kallas intresseavvägning. Samtycke innebär att du som blir fotograferad har givit ditt tillstånd. Samtycket ska enligt GDPR ges "genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne". Detta behöver dock inte vara skriftligt.Avtal blir aktuellt när man t.ex. beställer ett porträtt. Det råder då ett avtal sinsemellan om hur bilderna ska användas. Detta blir inte relevant i ditt fall. När det varken finns ett samtycke eller avtal blir det aktuellt med en intresseavvägning. Det handlar om att väga det egna intresset till bilderna mot intresset till personen som det gäller. Ibland kan det nämligen vara viktigare att behandla bilderna än att bevara den personliga integriteten hos personenrna som syns på bilderna. Här är det dock viktigt att framföra att GDP inte är tillämpligt inom ramen för den privata sfären. Vart gränsen får för den privata sfären är väldigt luddigt, särskilt om det handlar om bilder som publicerats på sociala medier. Generellt kan dock sägas att skickas bilden på dig till en privat grupp med få följare krävs inget samtycke. Journalistik faller också utanför den nya GDPR-lagen. Det krävs inte samtycke för att publicera en bild ifall det görs utifrån ett journalistiskt perspektiv. Här är det såklart viktigt att bilden inte är kränkande eller har en kränkande kontext eftersom det då kan handla om förtal vilket inte är okej enligt tryckfrihetsförorningen. Återkom dock gärna med mer information för ett tydligare svar eller boka tid med våra jurister. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.