Angående frågor

2009-07-19 i ARKIV
FRÅGA |Är svar på frågor här avgiftsbelaggda? Med vänlig hälsning
Josefina Orrell |Hej, Nej, det är de inte. Vänligen,

skoluppgifter

2009-08-31 i ARKIV
FRÅGA |Anders är 17 år gammal och ägare till en moped som han för ett år sedan köpte för de pengar han lyckats spara ihop efter träget sommarjobbande. Som mogen sjuttonåring tycker Anders emellertid att det är pinsamt att köra moped och dessutom behöver han pengar för att betala sin körkortsutbildning med. Han bestämmer sig därför att sälja mopeden för 3 000 kr. En spekulant anmäler sig: den motorintresserade fjortonåringen Berra. Anders och Berra träffas en onsdag eftermiddag bakom ortens korvkiosk. Berra betalar då 3 000 kr. i olika valörer (det sammanlagda sparkapitalet sedan konfirmation, jul och födelsedag) och Anders överlämnar mopeden. På fredagen upptäckte Anders\' och Berras föräldrar vad som hänt. Anders\' föräldrar blir mycket upprörda eftersom de sinsemellan planerat att Anders\' yngre syster Carin i sinom tid skulle få överta mopeden; Berras föräldrar blir först arga över sonens köp men övertygas så småningom att det nog var en ganska bra moped, trots allt. De beslutar därför att sonen får behålla den. Anders\' föräldrar kontaktar Berras föräldrar och vill nu tvinga fram en återgång av köpet. Bedöm rättsläget; kan Anders\' föräldrar tvinga Berras föräldrar att återlämna mopeden?
Klas Eklund |Hej desvärre hjälper inte lawline till med skoluppgifter. lycka till! Med vänlig hälsning

Hjälp med skoluppgift

2009-06-24 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: \"Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.\" Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som \"lös sak\". Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Kristina Ljungström |Hej, Lawline's policy är att inte hjälpa till med skoluppgifter. Med vänliga hälsningar

Definitionen av lös egendom

2009-11-23 i ARKIV
FRÅGA |Eftersom det inte står i lagtexten vad en lös sak är angående konsumentköplagen så undrar jag vart man kan hitta det någonstans, undrar om ni kunde nämna tre källor, och vilken av dom som har störst dignitet.
Daniela Cocozza Panto |Lös egendom är allt som inte är fast egendom. Definitionen på fast egendom hittar du i Jordabalken 1 kap. 1 §. Lös egendom definieras således negativt. Tre olika källor är: Lag Praxis Doktrin Jag skulle säga att de står i ordning. Med vänlig hälsning

Kan min fråga behandlas konfidentiellt?

2009-07-19 i ARKIV
FRÅGA |Hej. Måste vägledningen var utlagd på nätet eller kan mina frågor behandlas konfidentiellt?
Josefina Orrell |Hej, Vi behandlar inte frågorna konfidentiellt. Dock publicerar vi varken namn eller mailadress till personen i fråga. Vänligen,

Fråga om juridisk rådgivning via telefonsamtal

2009-06-29 i ARKIV
FRÅGA |FrÅGA OM INTEGrITET HAr NI TEL NUMMEr FÖr ATT rINGA OCH BErÄTTA
Sven Lindblom |Hej, Lawline har inte den tjänsten att vi svarar på juridiska frågor på telefon o.s.v. Jag får vänligen be dig återkomma med en skriftlig fråga. MVH

Publicering av frågor

2009-07-13 i ARKIV
FRÅGA |jag skulle vilja ställa en fråga men inte så att den blir synlig, går det?
Andreas Vinqvist |Hej, De frågor som besvaras av Lawline.se publiceras via vår hemsida, vi tar dock bort namn och andra uppgifter som kan identifiera frågeställaren. Vänligen

Otillbörlig hjälp med skoluppgift

2009-06-09 i ARKIV
FRÅGA |Lennart är gift med Lotta och de har barnen Lisette och Lars tillsammans. Lennart och Lotta har giftorättsgods för 800 000. Lennart dör. Fördela boet.
Kristina Ljungström |Hej, Lawline har som policy att inte hjälpa till med skoluppgifter, och din fråga låter som en sådan! Med vänlig hälsning