Anlita jurist som företrädare i länsrätten

2009-04-05 i ARKIV
FRÅGA |Kan man anlita en jurist för att han eller hon skall företräder en i länsrätten mot försäkringskasans beslut om sjukersättning?om svaret är ja hur skall man gå tillväga? Med vänlig hälsning .
Louise Danielson |Hej, Ja du kan anlita en jurist som företräder dig i länsrätten, vilket du enklast gör genom att kontakta en jurist på en t.ex. en advokat- eller juristbyrå som sysslar med den typen av frågor. Vänligen,

Juridik och genus

2009-02-23 i ARKIV
FRÅGA |Vad är genus och hur stor del har det inom juridiken?
Carolina Walther |Genus är ett tvärvetenskapligt ämne och är en del av juridiken på samma sätt som genus är del av andra samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan läsa mer om genus och juridik i följande skrifter: Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Uppsala, Iustus, 1999 Granström, Görel, Lika inför lagen? : rätten ur ett genusperspektiv, Serie Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, 70, Uppsala, Iustus, 1999 Burman, Kerstin, 1982, Juris kandidatprogrammet ur ett genusperspektiv : granskning av kurslitteratur vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsalastudentkår, 2007 Med vänliga hälsningar,

Servering av alkohol utan tillstånd

2009-03-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag och och min bror ska ordna en fest. Vi har bjudit in många vänner, och även våra vänner har bjudit in sina vänner, vi räknar med att bli ca 120 personer, namngivna i förväg på en lista. Vi har hyrt en lokal och tar inträde, 50 kr för att finansiera lokalen. Vi planerar att sälja starköl och vin för 20 kr glaset/burken. Alltså inte speciellt mycket dyrare än systemet, men lite mer än självkostnadspris Vi kommer även att tillhandahålla mat till självkostnadspris. Fråga 1. Är det lagligt att sälja starköl/vin i detta samanhanget? Fråga 2: Får vi servera personer mellan 18 och 20 år? (Under 18 är såklart uteslutet.) Fråga 3: Är det lagligt att ta inträde som finansering av lokalen?
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 6 kap. 1 § Alkohollagen är huvudregeln att det krävs serveringstillstånd vid servering av alkohol, se https://lagen.nu/1994:1738 Serveringstillstånd krävs dock inte för enstaka helt privata arrangemang där serveringen av alkohol bedrivs till självkostnadspris, priset får alltså inte ligga högre än inköpspriset. Vidare ska serveringen ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Arrangemanget får inte heller innebära annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna. I ert fall betyder det att ni inte får sälja alkohol utan tillstånd, då ni tänkt ta ett högre pris för alkoholen än vad inköpspriset är, samt att ni planerat att ta betalt vid inträde till lokalen. Åldersgränsen för servering är 18 år enligt 3 kap 8 § Alkohollagen. Vid en privat fest föreligger inget hinder för att ta ut en avgift för finansiering av lokal, under förutsättning att ni inte går med vinst. Med vänliga hälsningar

publicering av frågor på lawline

2009-04-07 i ARKIV
FRÅGA |hej, publicera ej min fråga, ursäkta. vill inte att målsägande på något sätt skall misstänka att det är samma mål.
Charlene Holmström |Hej, Jag kan inte se vilka fråga det är som du ställt innan, då du inte angett vilken fråga det var. Men jag kan försäkra dig om följande. De frågor vi besvarar och publiceras kommer att vara anonyma såtillvida att vi raderar det namn ni signerat er fråga med. Dessutom kommer vi ta bort eventuella personuppgifter eller annan information som kan avslöja frågeställarens identitet. Jag hoppas att detta är okej. Hör gärna av dig igen med utförliga uppgifter om vilken fråga ärende rörde. Mvh

lawline besvarar inte skolfrågor

2009-02-28 i ARKIV
FRÅGA |Hej.. Jag undrar hur en rättsutredning ser ut. Har ni någon man kan få se på? Jag ska i framtiden göra en i skolan och skulle vilje se en innan. Den vi ska göra handlar om misshandel och narkotikabrott. tacksam för hjälp mvh Jessica
Klas Eklund |Dessvärre besvarar lawline inte skolfrågor. Men de källor jag tycker du bör titta på är lagar (+ andra författningar), praxis(rättsfall), doktrin(juridisk litteratur på ämnet. det finns brottsbalkkommentarer som du säkert kan låna hos en snäll brottsmålsadvokat. och i dessa hittar du det viktigaste på de områden som du beskrev lycka till!

Lawline besvarar inte skolfrågor

2009-02-12 i ARKIV
FRÅGA |Alkoholisten A får, medan han super tillsammans med kompisen B, ett deliriumanfall. Under detta får han för sig att B är en orm, som försöker döda honoom. Han vill därför döda ormen och sticker gång på gång kniven i ormens, dvs Bs kropp. Hur skall det bedömas om B förblöder och dör? Och hur bedöms det om B lyckas döda A i självförsvar? Med tanke på att det rör sig om en sjukdom, hur bedömer man detta? Vilket är uppsåtet? Och om det inte räknas som något brottsligt kan det inte heller räknas som nödvärn från Bs sida. Tack på förhand!
Klas Eklund |Hej Lawline besvarar inte skolfrågor. Då denna fråga in i minsta detalj överenstämmer med en fråga som brukar används i utbildningen så är jag förhindrad att svara på frågan. med vänliga hälsningar

Vad är en skönsmässig bedömning?

2009-01-15 i ARKIV
FRÅGA |Hej kan någon förklara termen skönsmässig bedömning. tack
sofie jeppsson |Hej! Med termen skönsmässig bedömning menar man att bedömningen bygger på en uppskattning/fri bedömning. Det finns inga tydliga ramar för hur en bedömning i dessa fall ska göras utan det finns utrymme för en egen, uppskattande bedömning av situationen. Med vänlig hälsning

Lawline besvarar inte tentafrågor

2009-02-02 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som lös sak. Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Amanda Wassén |Hej, Det här känns som en tentafråga eller liknande, som det nog är tänkt att Du skall besvara själv. Hälsningar