Kan en statligt anställd anta ett erbjudande om lägenheten?

2017-12-13 i ARKIV
FRÅGA |Är det ok att som statligt anställd acceptera ett erbjudande om lägenhet från en privat hyresvärd? Det finns ingen beroendeställning, vi umgås inte, det finns inget utbyte av kontanter el tjänster. Kan min arbetsgivare anmäla mig för mutbrott om jag skriver på avtalet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Utifrån den information du har gett så skulle jag säga följande: Under förutsättning att du mottar erbjudandet i form av privatperson så kan jag inte se att det skulle vara något problem. Med det menar jag att det inte får finns någon koppling mellan ditt arbete exempelvis genom utbyte eller liknande, och inte heller något så litet som e-postkonversationer från din jobbmejl. Detta för att vara på den säkra sidan. Hoppas du har fått svar på din fråga. Önskar du en ännu utförligare utredning av ditt ärende är du varmt välkommen att ta hjälp av vår juristbyrå. Klicka här för att få kontakt med dem. Allt gott,Med vänliga hälsningar

Arkivlagen och riktlinjer

2017-12-13 i ARKIV
FRÅGA |Var hittar jag bestämmelser angående att journaler för personer födda dag 5, 15 och 25 ska sparas för evigt. Forskningssyfte. Jag har sökt i bl.a. Patientdatalagen men hittar ingen skrivning.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten. Huvudregeln är att journaler skall sparas i 10 år efter sista anteckningen gjordes och mer om det kan du läsa på 1177s hemsida här.Precis som du säger så finns det undantag för personer födda dag 5, 15 och 25 varje månad då dessa skall sparas för evigt. Detta är något som exempelvis hemvårdsförvaltningen i halmstad skriver i sina riktlinjer som du kan läsa här. Detta framgår av arkivlagen 16§ som säger att kommunen får meddela egna föreskrifter för att detaljreglera viss frågor. Regeringen får dock meddela föreskrifter som skall gälla för alla men med hänsyn till det kommunala självstyret undviker dem det. Mitt tips till dig är att undersöka huruvida ansvarig myndighet för just din kommun har meddelat några föreskrifter som besvarar din fråga. Utan att veta vilket område du tillhör alternativt vilket område som journalen skall ha arkiverats i kan jag inte besvara din fråga till fullo. Jag hoppas att givit dig vägledning i hur du skall finna svaret på din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. Mvh,

Lawline besvarar inte skoluppgifter

2017-11-25 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Har fått tillbaka resultat på en juridiktenta och fick lite mindre poäng än jag trodde på denna fråga, kan ni hjälpa mig få klarhet?BakgrundKunden Färgsson har hos Soffbutiken beställt och betalat en soffa med bl a val av en speciell färg. Soffbutiken beställer den aktuella soffan från Soffleverantören. Färgsson har vid sitt köp i Soffbutiken nämnt att det aktuella färgvalet är viktigt eftersom soffan skall matcha färgen i det rum den skall stå i. Soffan levereras till Soffbutiken som i sin tur själv ombesörjer transport till Färgsson. När Soffan skall levereras Färgsson upptäcks att soffan har en annan färg än vad Färgsson beställt. Uppgift1 a) Vilken lag är tillämplig? Motivera ditt svar (1 p)1 b) Om det föreligger något fel, vad är det för typ av fel och vilka påföljder kan Färgsson göra gällande mot Soffbutiken? (2 p)1 c) Blir det någon skillnad om det i och för sig är rätt beställd färg men en missfärgning uppkommer först inom sex respektive senare än sex månader men inom tolv månader efter att avlämnandet till Färgsson skett? (2 p)Soffbutiken vill göra påföljder mot Soffleverantören vad gäller fel färg respektive missfärgningen. 2 a) Vilken lag är tillämplig? Motivera ditt svar (1 p) 2 b) Föreligger något fel och i sådana fall vilken typ av fel ? (1 p)2 c) Om det föreligger några fel, vad ska Soffbutiken göra för att kunna göra gällande påföljder mot Soffleverantören och vilka påföljder kan Soffbutiken göra gällande mot Soffleverantören? (6 p)
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Tyvärr måste jag meddela dig att Lawline har som policy att vi inte besvarar skolfrågor. Jag hoppas att du finner ditt svar på annat håll!Mvh,

Skolfrågor besvaras ej

2017-08-24 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan!Jag är en socionomstudent med en SOL-fråga, hoppas det går bra. Rättsfallet handlar om att läraren gör en oroanmälan på ett barn till Soc. Socialtjänsten bör göra en utredning för att få reda på mer om fallet och kommer och knackar på dörren för en husrannsakan och den inneboende (föräldern) vägrar att öppna dörren. Soc kontaktar hyresvärden och de tar sig in ändå. Soc fotar i lägenheten för dokumentation till utredningen fastän föräldern demostrerar och inte vill det. Eftetsom barnets bästa alltid kommer först är frågan om detta är okej eller om soc går emot lagen då de tar sig ofrivilligt in i lägenheten samt tar foton utan tillåtelse. Tack på förhand!
Anonym Anonym |Hej!Tack för din fråga!Lawline besvarar tyvärr inte skolfrågor. Med vänlig hälsning,

Skolarbete

2017-12-13 i ARKIV
FRÅGA |Hej!Jag skriver en uppsats om jobbannonser. Jag har sett en tendens att företag överdriver de arbetsuppgifter, förmåner och möjligheter som kommer att finnas på arbetsplatsen på samma sätt som arbetssökande kanske överdriver sina egna kompetenser. Min fråga rör vilka regler som finns kring informationen i jobbannonser, är det endast kontraktet som är lagligt bindande? Vänliga hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som en skolfråga och vår policy inom Lawline är vi tyvärr inte svarar på skolfrågor. Har jag uppfattat detta felaktigt är du välkommen att omformulera din fråga och ställa den på nytt.Allt gott,Med vänliga hälsningar

Lawline besvarar ej skolfrågor

2017-12-13 i ARKIV
FRÅGA |Hej,Redogör översiktligt för hur sådan reklam bedöms enligt marknadsföringslagen och vilkakriterier som måste vara uppfyllda för att reklam av detta slag ska anses vara oförenlig med marknadsföringslagen!Kan ni hjälpa mig med detta?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Detta uppfattar jag som en skolfråga och Lawlines policy är att vi tyvärr inte svarar på skolfrågor. Lycka till och välkommen åter med ett konkret juridiskt problem. Mvh,

Kontakt till Lawline

2017-11-24 i ARKIV
FRÅGA |Jag fick ett svar från er med en länk som inte fungerar.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline. Vad konstigt att länken inte fungerar. Det du kan göra är då att mejla oss på:info@lawline.se så hjälper vår administratör dig med din fråga. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Mvh,

Gallring i belastningsregistet

2017-08-04 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring hur gallring i belastningsregistret går till. Jag har googlat runt men inte hittat svar. Om man döms för ett brott och påföljden blir dagsböter så ska detta gallras ur belastningsregistret efter fem år om man inte döms för ett nytt brott inom den perioden. Men om man då ett år senare döms med skyddstillsyn som påföljd, kommer den tidigare domen (dagsböter) då gallras fem eller tio år efter domen med skyddstillsyn som påföljd? Och om jag har förstått det rätt så gallras domar som gett dagsböter som påföljd efter fem år även efter att man fått en påföljd (skyddstillsyn) som gallras efter tio år?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline.Jag förutsätter att du är över 18 år gammal och att du även var det när du/personen begick brottet. Jag förstår dina premisser som att du först år 0 dömdes för dagsböter och att du sedan år 1 döms till skyddstillsyn och att du då undrar hur länge uppgifterna kommer att finnas kvar i belastningsregistret.Svaret på din fråga kan vi finna i 16-18 §§ Lag (1998:620) om belastningsregister. I 17 § Kan vi utläsa att brott med straffet dagsböter gallras 5 år efter domen. Vi kan vidare utläsa att brott som medför skyddstillsyn gallras efter 10 år (om du var över 18 vid tiden för brottet). 18 § stadgar sedan vidare att ifall ett nytt brott företas inom denna tid som 17 § stadgade (5 år) så ska ingen av anteckningarna gallras förrän den senaste (brottet som medförde skyddstillsyn gallras (10 år från den domen)). Det innebär alltså att båda brottspåföljderna kommer att förbli antecknade tills dess att 10 år från det att domen om skyddstillsyn kom under förutsättning att personen i fråga inte begår några fler brott. Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,