Hjälp med skoluppgift

2009-06-24 i ARKIV
FRÅGA |Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: \"Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.\" Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som \"lös sak\". Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet.
Kristina Ljungström |Hej, Lawline's policy är att inte hjälpa till med skoluppgifter. Med vänliga hälsningar

Definitionen av lös egendom

2009-11-23 i ARKIV
FRÅGA |Eftersom det inte står i lagtexten vad en lös sak är angående konsumentköplagen så undrar jag vart man kan hitta det någonstans, undrar om ni kunde nämna tre källor, och vilken av dom som har störst dignitet.
Daniela Cocozza Panto |Lös egendom är allt som inte är fast egendom. Definitionen på fast egendom hittar du i Jordabalken 1 kap. 1 §. Lös egendom definieras således negativt. Tre olika källor är: Lag Praxis Doktrin Jag skulle säga att de står i ordning. Med vänlig hälsning

Anlita jurist som företrädare i länsrätten

2009-04-05 i ARKIV
FRÅGA |Kan man anlita en jurist för att han eller hon skall företräder en i länsrätten mot försäkringskasans beslut om sjukersättning?om svaret är ja hur skall man gå tillväga? Med vänlig hälsning .
Louise Danielson |Hej, Ja du kan anlita en jurist som företräder dig i länsrätten, vilket du enklast gör genom att kontakta en jurist på en t.ex. en advokat- eller juristbyrå som sysslar med den typen av frågor. Vänligen,

Juridik och genus

2009-02-23 i ARKIV
FRÅGA |Vad är genus och hur stor del har det inom juridiken?
Carolina Walther |Genus är ett tvärvetenskapligt ämne och är en del av juridiken på samma sätt som genus är del av andra samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan läsa mer om genus och juridik i följande skrifter: Schömer, Eva, Konstruktion av genus i rätten och samhället : en tvärvetenskaplig studie av svenska kvinnors rätt till jämställdhet i ett formellt jämlikt rättssystem, Uppsala, Iustus, 1999 Granström, Görel, Lika inför lagen? : rätten ur ett genusperspektiv, Serie Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, 70, Uppsala, Iustus, 1999 Burman, Kerstin, 1982, Juris kandidatprogrammet ur ett genusperspektiv : granskning av kurslitteratur vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Uppsalastudentkår, 2007 Med vänliga hälsningar,

Publicering av frågor

2009-07-13 i ARKIV
FRÅGA |jag skulle vilja ställa en fråga men inte så att den blir synlig, går det?
Andreas Vinqvist |Hej, De frågor som besvaras av Lawline.se publiceras via vår hemsida, vi tar dock bort namn och andra uppgifter som kan identifiera frågeställaren. Vänligen

Otillbörlig hjälp med skoluppgift

2009-06-09 i ARKIV
FRÅGA |Lennart är gift med Lotta och de har barnen Lisette och Lars tillsammans. Lennart och Lotta har giftorättsgods för 800 000. Lennart dör. Fördela boet.
Kristina Ljungström |Hej, Lawline har som policy att inte hjälpa till med skoluppgifter, och din fråga låter som en sådan! Med vänlig hälsning

lawline besvarar inte skolfrågor

2009-02-28 i ARKIV
FRÅGA |Hej.. Jag undrar hur en rättsutredning ser ut. Har ni någon man kan få se på? Jag ska i framtiden göra en i skolan och skulle vilje se en innan. Den vi ska göra handlar om misshandel och narkotikabrott. tacksam för hjälp mvh Jessica
Klas Eklund |Dessvärre besvarar lawline inte skolfrågor. Men de källor jag tycker du bör titta på är lagar (+ andra författningar), praxis(rättsfall), doktrin(juridisk litteratur på ämnet. det finns brottsbalkkommentarer som du säkert kan låna hos en snäll brottsmålsadvokat. och i dessa hittar du det viktigaste på de områden som du beskrev lycka till!

Lawline besvarar inte skolfrågor

2009-02-12 i ARKIV
FRÅGA |Alkoholisten A får, medan han super tillsammans med kompisen B, ett deliriumanfall. Under detta får han för sig att B är en orm, som försöker döda honoom. Han vill därför döda ormen och sticker gång på gång kniven i ormens, dvs Bs kropp. Hur skall det bedömas om B förblöder och dör? Och hur bedöms det om B lyckas döda A i självförsvar? Med tanke på att det rör sig om en sjukdom, hur bedömer man detta? Vilket är uppsåtet? Och om det inte räknas som något brottsligt kan det inte heller räknas som nödvärn från Bs sida. Tack på förhand!
Klas Eklund |Hej Lawline besvarar inte skolfrågor. Då denna fråga in i minsta detalj överenstämmer med en fråga som brukar används i utbildningen så är jag förhindrad att svara på frågan. med vänliga hälsningar