Kan en dansförening kräva att medlemmar är vaccinerade?

2021-09-20 i ARKIV
FRÅGA |Kan en dansförening som har tillställningar öppna enbart för medlemmar kräva att dessa är vaccinerade mot covid?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med ska framföras att det inte går att tvinga någon att vaccinera sig. I Sverige finns nämligen ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF). När det däremot gäller privat verksamhet finns det inget grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp. Detta betyder dock inte att krav på vaccination skulle kunna utgöra en integritetskränkning. Det är därtill svårt att rent konkret besvara din fråga, men det bör landa i att en intresseavvägning görs där föreningens krav ställs mot medlemmarnas skyddsbehov. Denna intresseavvägning kan utfalla olika beroende på hur dansföreningen bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. Här tänker jag att en jämförelse får göras med andra dansföreningar och hur de valt att hantera tillställningar. De dansföreningar som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid borde ha svårare att motivera ett plötsligt krav på vaccination.Annat att ta med sig är emellertid att befogenheten finns hos föreningar att ställa upp olika villkor för deltagande. Bortser vi från vaccin kan det vara villkor om ålder, förkunskaper mm. Villkoren beror i det hela på förutsättningarna för vad det hela berör (dans), men också föreningen och kanske även de enskilda i träningsgruppen. Jag hittade lite information på Riksidrottsförbundet som framför att ifall det är idrottsligt relevant, och denna typ av dansförening bedriver det som faller under definition för idrott, är det inte omöjligt för en förening att ställa som villkor att deltagarna i verksamhet ska vara vaccinerade mot covid. Ett sådant villkor bör som utgångspunkt gälla lika för alla medlemmar i föreningen eller gruppen, varefter en hänvisning görs till 8 kap. 8§ i RF:s stadgar. Sammantaget är att svaret ännu är otydligt och att det med sannolikhet kommer bero på omständigheterna. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Kan jag få ensamrätt till en samägd hund?

2021-02-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag och mitt ex köpte en hund när vi bodde ihop. Nu är vi inte längre tillsammans men har delad vårdnad utav hunden. Vi bor inte i samma stad och hon vill att jag ska åka för att hämta och lämna. Jag vill ha ensam vårdnad av hunden men hon vill fortfarande ha delad vårdnad och att jag ska hämta och lämna. Jag står som ägare på Jordbruksverket och står även på försäkringen. Hur ska jag göra för att få egen vårdnad?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rent rättsligt betraktas hundar som "lösa saker", dvs i princip egendomar. Eftersom du står som ensam ägare på Jordbruksverket och på försäkringen måste ditt ex styrka samägandet till hunden. Alltså bär ditt ex bevisbördan för att hunden samägs mellan er. Det föreligger enligt min mening, med den bakgrundsinformationen jag fått, liten risk för att ditt ex ska kunna hävda äganderätten till hunden och därmed "ensam vårdnad": Om du har ytterligare frågor eller i fall du önskar fortsatt rådgivning med detta är du varmt välkommen att kontakta vår byrå. Vänliga hälsningar,

Hur länge kan mitt körkort bli indraget?

2021-05-17 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan har nyligen blivigt stoppad för positivt doping test och positiv på amfetamin. En engångs grej pga jag var trött. Undrar hur långt mitt körkort kan bli indraget. Har aldrig blivigt dömd för något trafikbrott tidigare under mina 17 år jag har haft tidigare. Vet man kan göra ett yttrande när man får hem papper från transportstyrelsen. Jag behöver mitt körkort i jobbet då det inte finns någon buss förbindelse har ca 4 mil till jobb. Ligger även i riskgrupp då jag har allvarlig hjärtsvikt så jag reser ensam. Behöver även åka på en del sjukhusbesök.Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga har jag inhämtat information från Transportstyrelsens hemsida.Ditt körkort och beslutet om omhändertagandet skickas till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Det går inte att överklaga polisens beslut, men det åligger Transportstyrelsen att utreda ifall ditt körkort ska återkallas eller återlämnas till dig. Ifall ditt körkort återkallas bestäms en spärrtid, vilket utgör den tid som körkortet är återkallat. Denna tid börjar gälla från den dagen polisen omhändertog ditt körkort och som jag förstått kan spärrtiden anges från 1 till 36 månader. Bedömningen för spärrtidens längd beror på olika faktorer såsom trafikbrottets art, ditt behov av körkort samt ditt tidigare uppträdande i trafiken. Hur lång tid ett körkort kan bli indraget beror således på omständigheterna i det enskilda fallet och ett konkret svar kan därför inte ges. Som tagits upp kommer Transportstyrelsen däremot i sin bedömning beakta ditt starka behov av körkortet och det faktum att du aldrig dömts för ett trafikbrott tidigare. Annat såsom hur omfattande ditt dopingbruk var, kan troligtvis få betydelse. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,