Gäller uppsägningstid vid timanställning?

2020-06-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin sambo arbetade som timanställd på ett ställe. Han ville sedan sluta för att han hittat ett annat jobb nu i sommar. När han säger att han vill sluta efter han jobbat klart alla pass som han har tilldelats så säger dem att han har en månads uppsägningstid. Nu har han inte fått någon lön!Har de rätt att göra så? De hade inte gett honom några fler pass så han arbetade klart det han hade. Är rätt förbannad på det stället just nu....
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor gällande en anställning såsom olika anställningsformer och uppsägningstid regleras främst i Lagen om anställningsskydd, vilken förkortas LAS. Timanställning är en visstidsanställningDet finns inte i lagen en anställningsform som omfattar vad som benämns som en "timanställning", istället betraktas den vanligen som en allmän visstidsanställning enligt 5 § p.1 LAS. En visstidsanställning innebär att varje arbetstillfälle räknas som en anställning och lön utbetalas enbart för dem arbetstillfällena. Istället för ett anställningsavtal med villkor som gäller under en lång anställningsperiod så aktualiseras arbetstagarens såväl som arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter enbart vid arbetstillfällena. En arbetstagare är bunden att arbeta vid de överenskomna tiderna (exempelvis ett schema) och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön och inte ta bort dem överenskomna tillfällena utan medgivande. Då parterna inte är bundna utöver de överenskomna arbetstillfällena har arbetstagaren rätt att tacka nej till arbete och arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda något ytterligare arbete. Vilken uppsägningstid gäller?Konsekvens av att personen enbart räknas som anställd vid de tillfällen den jobbar är att det inte kan finnas en uppsägningstid. Det skiljer sig från den annars lagstadgade uppsägningstiden om minst 1 månad (11 § LAS).Den regeln kan åsidosättas genom kollektivavtal eller parternas anställningsavtal. Då avtalsfriheten är stark även inom arbetsrätten får parterna lov att avtala om vilken uppsägningstid de vill, under förutsättning att uppsägningstiden inte blir till större nackdel än den lagstadgade för sådana fall gäller den. Vad gäller i din situation?Normalt sett för en timanställd så finns det ingen uppsägningstid, vilket innebär att din sambo får lov att avsluta anställningen när han inte längre har avtalade arbetspass hos arbetsgivaren. I annat fall är han bunden att arbeta vid dem tillfällena enligt överenskommelse. Om arbetsgivaren hävdar att det finns en uppsägningstid, måste den finnas reglerad i ett avtal eller anställningsöverenskommelse mellan dem och honom. Parter kan också avtala om olika villkor för uppsägning, men detta måste också vara reglerat särskilt mellan parterna då. Om det inte är det, så finns ingen uppsägningstid. Jag råder därför honom att kolla upp vad han har för avtal med arbetsgivaren och om där finns något särskilt reglerat. Om ja, är det vad som står i avtalet som gäller. Vidare vet jag inte om jag tolkar situationen rätt, men en arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för redan arbetad tid. Om det är vad de gör, kan din sambo exempelvis vända sig till sitt fackförbund för hjälp. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Har jag uppsägningstid på ett vikariat?

2019-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag har blivit erbjuden ett vikariat som börjar 1 augusti 2019. Jag har inte skrivit på några papper än men tackat ja till tjänsten skriftligt i mail. I kontraktet just nu står det att anställningen är ett vikariat "dock längst t.o.m." 2019.11.20. Innebär det att jag har en uppsägningstid på en månad eftersom det står "dock längst t.o.m"?Står inget annat än vanlig uppsägningstid på 1 månad i kollektivavtal. Det står heller inget annat om uppsägningstid i anställningsavtalet som jag ej har skrivit på ännu.Har blivit erbjuden en annan tillsvidareanställning som jag hellre vill tacka ja till som även den börjar i augusti. Med vänlig hälsning,
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Regler om anställningar och uppsägningstid regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS). Tidsbegränsade anställningar är undantagnaVikariat är ett exempel på anställningsform som får vara tidsbegränsad enligt 5§ p.2 (LAS). En tidsbegränsad anställning innebär att den har ett överenskommet bestämt slutdatum, vanligen formulerat "dock längst t.o.m" som i ditt fall. Vid slutdatumet upphör således anställningen av sig själv, om arbetsgivaren inte väljer att fortsätta anställningen. Det innebär också att ingen uppsägning är nödvändig. Tidsbegränsade anställningar är därmed undantagna från huvudregeln om 1 månads uppsägningstid som står med i ditt kollektivavtal. Ett undantag kan finnas vid längre tidsbegränsade anställningar, då kan en uppsägningstid regleras i kollektivavtalet. Detta är troligtvis inte gällande för dig då ditt vikariat är mindre än ett halvår samt det verkar inte stå något särskilt i ditt kollektivavtal förutom vanliga uppsägningstiden. Sammanfattning blir att ditt vikariat är tidsbegränsat till november enligt avtalet och kommer därför att avslutas då, utan någon uppsägningstid. Skillnad mot tillsvidareanställningOm du överväger mellan vikariatet som är tidsbegränsat och en tillsvidareanställning så bör du vara medveten om att vikariatet troligtvis inte är uppsägningsbart utan förväntas löpa tills bestämda slutdatumet, om inte avslutas i förtid ex. om den du vikarierar för kommer tillbaka. En tillsvidareanställning däremot är det som ofta kallas för fast anställning, där gäller huvudreglerna om att du får avsluta din anställning själv samt har uppsägningstid enligt LAS och kollektivavtalet. Jag hoppas att det gav svar på din fråga, annars får du gärna återkomma om du har fler funderingar. Vänligen,

Har jag uppsägningstid under en provanställning?

2019-10-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har jobbat deltid på 7 - Eleven nu i en och en halv månad. Jag har en provanställning som är på 6 månader. Nyligen blev jag erbjuden ett annat jobb och behöver säga upp mig, men eftersom jag har ett schema som är räcker fram till slutet av November vet jag inte riktigt hur lång tid jag skulle behöva jobba kvar. Jag har läst på lite och har läst att både arbetstagaren och arbetsgivaren kan avbryta anställningen när som helst och undrar om detta verkligen gäller? Eller kommer jag behöva arbeta alla pass som står i mitt schema?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsrättsliga frågor som uppsägningstid regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Vad gäller vid en provanställning?Enligt 6 § LAS får avtal om provanställning fattas, om det är om en period på max 6 månader. Det krävs också att vissa förutsättningar är uppfyllda ex. att arbetsgivaren har ett prövobehov (det bestämmer arbetsgivaren själv om sådant föreligger) samt att arbetstagaren får inte ha arbetat där innan med samma uppgifter. Syftet är att arbetsgivare inte ska missbruka provanställningen. Jag antar dock att ditt avtal är i enlighet med detta. Arbetsgivaren kan välja att avsluta anställningen när prövotiden har gått ut, om inte så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. UppsägningstidI ovan nämnda paragraf står i 3 st att om inget annat är avtalat så får provanställningen avbrytas även innan prövotiden har gått ut. Det finns således ingen uppsägningstid under en provanställning. Huvudregeln är att arbetstagaren när som helst under provanställningen kan avsluta sin anställning, och behöver inte heller ange skälen till sin uppsägning. Arbetsgivaren däremot måste lämna besked till arbetstagaren minst 2 veckor innan uppsägning (s.k varseltid), men behöver inte heller ange skälen bakom. Alltså inom LAS finns ingen uppsägningstid när det gäller provanställningar. Enligt 2 § LAS är lagen tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att sämre villkor för dig än vad som står i lagen inte är giltiga. Tänk dock på att det kan finnas en uppsägningstid ifall du omfattas av ett kollektivavtal. 2 § LAS nämner också att andra föreskrifter ex. kollektivavtal gäller före LAS. Vad gäller för dig? Du som arbetstagare har rätt att när du vill avsluta din provanställning, då det enligt lag inte finns någon uppsägningstid när det gäller provanställningar. Däremot får du kolla upp ifall du är bunden av något kollektivavtal och om det där är föreskrivet en uppsägningstid, såfall gäller den!Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,