Kommer jag få kvarstå i min anställning tills jag fyller 68 år?

2020-02-05 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är född 1953, arbetar inom svenska. Har varit med i kommunal. Min fråga är: får jag arbeta till 68-år. Jag tycker allt verkar så luddigt.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lagen om anställningsskydd (LAS). Rätt att kvarstå i anställningenEn arbetstagare har rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år (32a § LAS). För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare som har fyllt 68 år krävs inte saklig grund (33 § LAS). En arbetstagare som har fyllt 68 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad (33b § LAS). Tidigare bestämmelseDenna nya bestämmelse, rätten att kvarstå i anställningen till 68 år, trädde i kraft 1 januari 2020. Innan dess gällde rätten att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då arbetstagaren fyllde 67 år. För att underlätta vid övergången mellan dessa bestämmelser finns det så kallade övergångsbestämmelser. Enligt dessa övergångsbestämmelser gäller följande: "Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser). Detta innebär att alltså att den som fått ett skriftligt besked att anställningen avslutas då denne fyller 67 år före den 1 januari 2020, och som fyller 67 år före den 1 februari 2020 inte har rätt att kvarstå i anställningen till 68 år. Ett sådant besked ska alltså fortsätta gälla. Om arbetstagaren däremot fyller 67 år efter den 1 februari 2020 ska ett sådant besked vara utan verkan. Arbetstagaren har då rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna. En arbetstagare som inte fått beskedet att anställningen avslutas när denne fyller 67 år kommer naturligtvis ha rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, i enlighet med de nya bestämmelserna. SlutsatsHuruvida du kan kvarstå i anställningen till 68 år beror alltså på om du fått ett besked före 1 januari 2020 att anställningen ska avslutas, och i så fall när du fyller 67 år. Om du inte fått något sådant besked har du alltså rätt att kvarstå i din anställning tills du fyller 68 år.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Vad gäller vid övergången mellan bestämmelserna om rätten att stanna i anställningen till 67 år och 68 år?

2020-02-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, om en person som är född i januari 1953, dvs blir 67 år nu i januari, vill arbeta kvar tills han är 68 år men har fått ett besked av arbetsgivaren i december om att anställningen avslutas när han fyller 67 år i januari. Har arbetsgivaren rätt att göra så utifrån de nya reglerna i LAS där man nu får arbeta kvar tills man fyller 68 år om man så önskar?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Rätt att kvarstå i anställningenPrecis som du skriver ändrades nyligen rätten att kvarstå i anställningen till slutet av den månad man fyller 67 år till att istället gälla till slutet av den månad då man fyller 68 år (32a § LAS). Den nya bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2020, och ska alltså gälla sedan dess. När en bestämmelse ändras på detta sätt kan det leda till problem vid tillämpningen precis i övergången. Därför brukar det även införas så kallade övergångsbestämmelser. Vad säger övergångsbestämmelserna?Angående den nya bestämmelsen och ändringen av åldersgränsen från 67 till 68 år sägs i övergångsbestämmelserna följande:"Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ett skriftligt besked enligt 33 § första stycket i den äldre lydelsen, när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har lämnat ett sådant besked till en arbetstagare som fyller 67 år före den 1 februari 2020. Om arbetstagaren fyller 67 år den 1 februari 2020 eller senare är beskedet utan verkan" (punkt 6 övergångsbestämmelser).Din situationDetta innebär alltså att personen som fått beskedet att anställningen avslutas då denne fyller 67 år, vilket lämnades i december, ska vara giltigt. Detta eftersom beskedet lämnades innan den nya lagen trädde i kraft och personen i fråga fyller 67 år före den 1 februari 2020. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur lång uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

2019-10-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÄNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner finns regler om anställningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Nuvarande bestämmelseEn arbetstagare har rätt att stanna kvar i sin anställning till och med den dag då hen fyller 67 år (33 § LAS). Om arbetsgivaren vill att arbetstagaren ska lämna sin anställning då hen fyller 67 år ska arbetsgivaren meddela detta minst en månad i förväg. En arbetstagare som har fyllt 67 år och som får vara kvar i sin anställning har inte rätt till en längre uppsägningstid än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse kommer dock att upphöra att gälla den1 januari 2020. Då kommer istället nya bestämmelser träda i dess ställe.De nya bestämmelsernaEnligt de nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2020 kommer en arbetstagare ha rätt att stanna kvar i sin anställning till och med dagen då hen fyller 68 år. Då kommer en arbetstagare som har fyllt 68 år inte ha rätt till en längre uppsägningstid än en månad. Vad gäller i din situation?I din situation blir det lite krångligt att veta vad som gäller eftersom en bestämmelse gäller just nu, men en annan kommer gälla då du skriver att din anställning ska avslutas. I förarbetena till ändringen i lagen om anställningsskydd finns så kallade övergångsbestämmelser som ska hjälpa till för att man ska förstå vad som gäller i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50). Följande står i förarbetet:"Ett villkor om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder i ett individuellt avtal som har ingåtts före lagändringarnas respektive ikraftträdande ska vara ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen.""När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan."Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.Som sagt kan detta vara lite krångligt och jag har därför svarat så gott jag kan utifrån din fråga. Om du känner att du behöver mer hjälp är du såklart välkommen att ställa en fråga till. Om du är medlem i facket kan du såklart även vända dig dit för att se om de kan svara på ytterligare frågor. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Hur fungerar en uppsägning när man fyller 67 år?

2019-07-10 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Har man någon uppsägningstid när arbetsgivaren meddelar att anställningen upphör när man fyller 67 år?Och vad innebär det förslag om att man kan fortsätta till man är 68 år?Min man är 66 år och har fått meddelande skickat via mail om att hans anställning upphör när han fyller 67 år. Men är det samma som att han blir uppsagd och en uppsägningstid på ett år. Har det någon betydelse om han skriver på det eller ej? Eller är det bara till att acceptera läget?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om hur uppsägningar ska gå till finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren har rätt att be en arbetstagare lämna sin anställning vid utgången av den månad då den anställde fyller 67 år (33 § LAS). Detta måste arbetsgivaren meddela minst en månad i förväg. Om arbetsgivaren vill att anställningen ska upphöra när man fyller 67 år har man inte rätt till en längre uppsägningstid än en månad (33 § tredje stycket LAS). För din man innebär detta alltså att hans anställning upphör när den månad då han fyller 67 år är slut. Detta är ett undantag från de vanliga reglerna om uppsägning och din man kommer därför inte ha rätt till ett års uppsägningstid. Det har inte heller någon betydelse om din man skriver på, utan det är upp till arbetsgivaren att bestämma. Om du med förslaget om att fortsätta tills man fyller 68 år menar den nya lagändringen i lagen om anställningsskydd kommer den börja gälla 1 januari 2020. Från och med då gäller alltså samma sak som nu gäller för den som fyller 67 år istället från och med då man fyller 68 år. Vänliga hälsningar,

Kan en allmän visstidsanställning sägas upp i förtid?

2020-02-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej ! Jag har en allmän fråga gällande anställningsavtal, det är så här att jag skrev på en allmän visstidsanställning avtal i två år Fr o m 2019-10-21 t o m 2021-10-21. Och i avtalat så står det att det inte är ett kollektivavtal.Min fråga är om arbetsgivaren kan uppsäga mitt avtal innan slutdatumet som är skriven i avtalet ?Min andra fråga är om han kan uppsäga avtalet, finns det en uppsägnings tid till arbetstagaren ? samt vilka konsekvenser drabbas arbetsgivaren av om han bryter mot avtalet?Önskar att ni kan svara med med hänvisningar till lagrum.Mvh...
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaRegler om anställningsavtal, uppsägning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Vad gäller för en allmän visstidsanställning?Ett anställningsavtal kan träffas för viss tid, genom en så kallad allmän visstidsanställning (5 § LAS). En allmän visstidsanställning har ett startdatum och ett slutdatum mellan vilka arbetstagaren ska vara anställd. Kan man säga upp en allmän visstidsanställning i förtid?Det finns lite olika sätt att formulera ett avtal om en allmän visstidsanställning, och svaret på din fråga beror på hur avtalet är formulerat. Om det är formulerat så som du skriver, att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2021-10-21, och inget mer, så ska detta gälla. Det innebär att ett sådant avtal inte kan sägas upp i förtid. Detta eftersom det anses vara ömsesidigt avtalat att avtalet ska löpa fram till den bestämda slutdagen, i ditt fall 2021-10-21. Om avtalet istället är formulerat på så sätt att det framgår att anställningen gäller fr.o.m. 2019-10-21, dock längst t.o.m. 2021-10-21 ser situationen annorlunda ut. Avtal som formulerats på detta sätt har Arbetsdomstolen slagit fast att de kan sägas upp i förtid. Dock gäller, liksom för tillsvidareanställningar, att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare (7 § LAS). Vid sådana här avtal brukar avtalas om en ömsesidig uppsägningstid som ska gälla åt båda håll. Om ingen uppsägningstid avtalats bör uppsägningstiden vara en månad, i enlighet med bestämmelserna som finns till skydd för arbetstagaren (11 § LAS). Om arbetsgivaren bryter mot avtaletOm arbetsgivaren skulle säga upp en arbetstagare som har en allmän visstidsanställning som inte kan sägas upp i förtid kan arbetstagare yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras och även kräva skadestånd (34 § och 38 § LAS). Om du har blivit utsatt för detta är min rekommendation att du vänder dig till facket för att få vidare hjälp. De kan hjälpa till med råd och information till arbetstagare, och de kan även företräda arbetstagare vid en eventuell tvist. Jag skulle dock rekommendera att först försöka lösa tvisten direkt med arbetsgivaren, kanske med stöd av facket. Detta eftersom det kan bli dyrt och ta lång tid att ta en tvist till domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur långa uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

2019-10-25 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Förtydligande gällande frågan: ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÅNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.Finns inget sådant i mitt anställningsavtal uppsägningen beror på arbetsbrist då företaget kommer att läggas ner ,inge vet när, har jobbat där i 5 år i Dec , fyllde 67 i Maj fick enligt nuvarande LAS 1 Månads uppsägningstid (Feb ) så frågan är blir det någon förändring gällande uppsägningstiden när nya LASen träder i kraft?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du återkommer med förtydligande! Jag kommer fortfarande tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS). Som jag förstår situationen nu har du fått beskedet att din anställning kommer avslutas 31 januari 2020 på grund av arbetsbrist och att du därför undrar hur lång uppsägningstid du har, eftersom du har fyllt 67 år.Som jag skrev i mitt förra svar har den som fyllt 67 år inte rätt till en uppsägningstid som är längre än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse upphör att gälla 1 januari 2020, och från och med då kommer bestämmelsen istället gälla den som fyllt 68 år. Nedan följer ett citat ur förarbetet till lagändringen för att förtydliga vad som ska gälla i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50):"När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan. I övrigt ska äldre föreskrifter tillämpas när en arbetsgivare före lagändringarnas respektive ikraftträdande har inlett ett förfarande för att skilja arbetstagaren från anställningen." Jag kommer utgå ifrån att du har fått beskedet om uppsägningen skriftligt, eftersom det är så en uppsägning ska gå till (8 § LAS). Eftersom du har fått detta besked innan de nya bestämmelserna träder i kraft, 1 januari 2020, och du har fyllt 67 år före den 1 februari 2020 ska de nuvarande bestämmelserna tillämpas på din situation. Detta innebär att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

När har en visstidsanställd arbetstagare rätt att få besked en månad i förväg om att anställningen inte kommer fortsätta?

2019-08-27 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej Lawline,Jag har varit sjukskriven i 3 veckor fr.o.m. den 31 Juli, och är tillbaka på jobbet nu på onsdag den 21 Augusti.Jag har haft en visstidsanställning på grund av att jag inte har lyckats sköta jobbet(komma upp på morgonen, därav sjukskrivningen). Jag fick idag (19 Augusti) ett samtal av mitt jobb att de inte kommer kunna förlänga mitt kontrakt efter den löper ut den 31 Augusti, vilket innebär att jag är arbetslös efter det, utan uppsägningstid.Enligt LAS (Lagen om Anställningsskydd) så står det i 15 § att "En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång."Jag nämnde ovanstående till mitt jobb, men de sa att "det gäller inte i detta läget". Men jag är väldigt övertygad att det faktiskt gör det.Om lagen är på min sida, vad kommer att hända och vad kan jag göra?Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver regleras anställningar och uppsägningar i lagen om anställningsskydd (LAS). Du skriver att du har en visstidsanställning, vilket är en av anställningsformerna som räknas upp (5 § LAS).Vilken rätt att få veta att anställningen inte fortsätter har arbetstagare med visstidsanställning?Huvudregeln är att en visstidsanställning upphör då det avtalats att den ska upphöra (4 § andra stycket LAS). Precis som du skriver finns en bestämmelse som säger att en arbetstagare som är anställd på begränsad tid har rätt att få veta att anställningen inte kommer fortsätta minst en månad i förväg (15 § LAS). Arbetstagaren har dock endast rätt till detta om denne varit anställd hos arbetsgivaren i minst tolv månader under de senaste tre åren (15 § andra meningen LAS). Det framgår inte av din fråga hur länge du varit anställd, men om du inte varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren har du inte rätt enligt lagen att få veta en månad innan att din anställning inte kommer fortsätta. Det är i så fall huvudregeln som gäller; att din anställning avslutas det datum som står på ditt anställningsavtal och du har då ingen uppsägningstid. Vad gäller om du har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren?Om du har varit anställd i mer än tolv månader under de senaste tre åren har du rätt att få veta minst en månad i förväg att din anställning inte kommer fortsätta (15 § LAS). Arbetsgivaren ska även varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör, och dessa har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet (30a § LAS). Beskedet om att anställningen inte ska fortsätta ska vara skriftligt och innehålla information om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte (16 § LAS). Beskedet ska även lämnas till arbetstagaren personligen. Om dessa bestämmelser inte följs gör arbetsgivaren sig skadeståndsskyldig (38 § LAS). Arbetsgivaren ska då betala ut den lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om, samt ge ersättning för eventuell skada som uppkommer. Arbetsgivaren kan undvika skadeståndsskyldigheten genom att erbjuda arbetstagaren att vara kvar så länge att kravet på en månads förvarning uppfylls. Detta framkommer av förarbetena till lagen (proposition 1981/82:71 s. 172).Detta gäller som nämnt ovan alltså endast om du varit anställd minst tolv månader under de senaste tre åren. Vad ska du göra om du har rätt till en månads förvarning?Om du enligt det jag skrivit ovan har rätt att få en månads förvarning bör du ta upp detta med din arbetsgivare och förklara hur det ligger till. Om arbetsgivaren inte vill rätta sig efter detta bör du vända dig till facket för att få vidare hjälp därifrån. Om du inte är medlem i facket och de inte kan hjälpa dig kan du vända dig till tingsrätten och yrka skadestånd från din arbetsgivare. Jag kan dock inte säga att jag rekommenderar dig att vända dig till tingsrätten i detta fall eftersom det kan bli dyrt att dra en fråga till domstol. Och i ditt fall verkar det inte röra sig om jättemycket pengar, även om jag förstår att du upplever det som väldigt jobbigt. Vad gäller om din arbetsplats har kollektivavtal?Du skriver inget om ifall din har arbetsplats har kollektivavtal eller inte, och jag kan ju därför inte veta vad det står i det om ni har kollektivavtal. Men bestämmelsen om rätt till besked om att en tidsbegärnsad anställning inte kommer fortsätta är så kallat semidispositiv och kan åsidosättas genom ett kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation (2 § fjärde stycket LAS). Detta innebär att det i ett kollektivavtal kan finnas bestämmelser om rätten till att få veta att anställningen inte kommer fortsätta. Men eftersom det inte framgår något av din fråga om detta kan jag inte säga så mycket om det. Det du kan göra är att ta reda p om din arbetsplats har kollektivavtal och kolla upp om där finns någon bestämmelse om detta.SammanfattningSammanfattningsvis beror det alltså på om du har rätt till att få besked minst en månad i för väg. När din arbetsgivare sa att det inte gäller i detta fall kan hen alltså mena att det inte gäller därför att du inte varit anställd i minst tolv månader de senaste åren, eller att det finns bestämmelser i ert kollektivavtal som säger något annat. I båda dessa fall har arbetsgivaren rätt. Om det inte är någon av dessa situationer och du har rätt till en månads besked bör du prata med din arbetsgivare, och om det inte går att lösa vända dig till facket. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,