Lön vid dödsfall

2021-06-29 i Övrigt
FRÅGA |Om man blir utköpt av ett företag och får månadslön till och med feb-22 och är svårt sjuk och inte kommer att leva längre än högst juli-21. Vad händer med resten av pengarna?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vid dödsfall brukar innestående lön (som brukar motsvara en månadslön vid löneutbetalning i efterskott), förmåner och semesterersättning utbetalas till dödsboet. Eftersom utköpet verkar ha ett upplägg bestående av en förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid finns det risk att lönen kommer behandlas som ovan beskrivet. I vissa utköp betalas istället ett avgångsvederlag i form av en klumpsumma. Detta är dock ganska ovanligt vid vanliga anställningar. Ett sådant upplägg hade sannolikt varit att föredra i ditt fall eftersom du då fått tillgång till hela summan direkt vid utköpet.SlutsatsEftersom utköpet har ett upplägg som innebär förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid finns risk att endast en månadslön, förmåner och semesterersättning betalas ut till dödsboet. Resten av lönen kommer i sådant fall inte utbetalas. Jag vågar inte närmare uttala mig i frågan utan får istället hänvisa dig till ditt fackförbund eller Lawlines egna jurister (som du enkelt kan kontakta via hemsidan). Vänligen,

Vad händer om man tackat ja till ett jobb och sedan blir erbjuden ett annat som man hellre vill ha?

2021-02-28 i Övrigt
FRÅGA |Jag håller på att söka sommarjobb just nu. Företagen hör av sig vid lite olika tillfällen och det är inte alltid man får svar från de jobben man helst vill ha först. Därför började jag tänka på om ett företag erbjuder mig jobb och jag kanske hellre vill ha något annat jobb som jag sökt, men inte hört något än. Hur länge kan jag vänta med att tacka ja/skriva på kontraktet till det första jobbet? Undrar även om jag är bunden på något sätt om jag skriver på kontraktet och sen får ett annat jobb som jag hellre tar? Är det möjligt att efter att ha tackat ja/skrivit på kontraktet till ett jobb sedan ändra sig och inte ta det längre? Finns det några juridiska konsekvenser för det, t.ex. betalningsskyldig? Blev lite många små frågor nu men jag undrar i princip bara om man kan ångra sig utan konsekvenser ang ett jobb efter att man skrivit på kontrakt och tackat ja?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar dina funderingar som att du undrar dels hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobberbjudande och skriva kontrakt och dels vad som gäller om du skriver på ett anställningsavtal och sedan får erbjudande om ett annat jobb som du hellre skulle vilja ha. Innan anställningsavtal ingåtts Angående hur länge du kan vänta med att tacka ja till ett jobb som du blivit erbjuden kan det sannolikt variera. Mitt råd är att helt enkelt kolla med arbetsgivaren när de behöver ett svar från dig så att det är tydligt för båda parter vad som gäller. Efter anställningsavtal ingåtts Gällande alla typer av avtal gäller grundprincipen "pacta sunt servanda", det vill säga: avtal ska hållas. När du skriver på ett anställningsavtal blir du bunden av avtalet (även innan du påbörjat din anställning). Det kan alltså bli så att du behöver arbeta uppsägningstiden ut och om du skulle bryta mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig. Detta är dock bara den juridiska sidan av detta. Om du redan skrivit på ett anställningsavtal och sedan blir erbjuden ett jobb du hellre vill ha skulle du såklart kunna kontakta din arbetsgivare och förklara din situation - det kanske är så att det går att hitta en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal. Hoppas att detta bringat klarhet i dina funderingar och lycka till med jobbsökandet! Vänligen,