Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning

2021-07-22 i Övrigt
FRÅGA |Vad ska jag göra om min bostadsrättsförening inte svarar på min ansökan om tillstånd om andrahandsupplåtelse. Hur länge ska jag behöva vänta på svar?
Fredrika Sköld |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar hur lång handläggningstiden för andrahandsuthyrning är. Regler som styr bostadsrätter finns i bostadsrättslagen men dess verksamhet styrs främst av dess stadga och intern praxis.Handläggningstid för ansökan om andrahandsuthyrningOm det krävs tillstånd av föreningen att hyra ut i andrahand kommer föreningen att ta ställning till om du har skäl för att hyra ut. Det är svårt att svara på frågan om hur lång handläggningstiden kommer att vara, det kan vara så att det framgår av föreningens stadga eller om föreningen har en hemsida med information. Anledningen till varför handläggningen kan dra ut på tid är om skäl för uthyrning finns och om det krävs ett visst antal röster för att ansökan ska gå igenom. Mitt råd är att se vad som framkommer där och om du inte hittar något svar kan du alltid höra dig för hur långt de har kommit med ditt ärende.Hoppas detta besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Får McDonalds stifta lagar?

2021-06-04 i Övrigt
FRÅGA |En vän sa att ett företag inte får skapa en lag. Sverige är ett företag, alltså får inte Sverige skapa lagar. Jag såg en dokumentär om Mc D. Huvudkontoret bestämmer allt. Till och med märke och modell på glassmaskinen.Har inte då Mc D skapat en lag, som gäller inom Mc D? "Använd denna maskin, annars får du inte kalla dig Mc Donalds".
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Sverige är inte ett företag, det är ett land. Enligt en av våra grundlagar, regeringsformen (RF) 1 kap. 1 § så utövas all offentlig makt (alltså från staten) under lagarna. Enligt 1 kap. 4 § RF så är riksdagen folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. En lag är alltså enkelt förklarat ett beslut om gällande regler i samhället som kommer ifrån riksdagen som en konsekvens av att de företräder medborgarna. Det innebär alltså att ett företag inte kan stifta lagar i Sverige, det är det bara riksdagen som kan göra. Ett företag är en ekonomisk sammanslutning som kan se ut på lite olika sätt. Ett företag kan ha en ägare, några få ägare eller jättemånga ägare (till exempel ett aktiebolag där varje aktie är en liten ägandedel av företaget). Företagen omfattas av egen lagstiftning (exempelvis aktiebolagslagen, lagen om handelsbolag och enkla bolag, lagen om ekonomiska föreningar m.fl.). Riksdagen har alltså bestämt vad som är tillåtet för alla företag av en viss sort i Sverige, hur de får agera och inte. McDonalds är ett amerikanskt men multinationellt företag, det finns alltså i väldigt många länder i världen. Företagen har stora rättigheter att bestämma vilka regler som gäller inom deras eget företag, till exempel vilken utrustning som ska användas eller vilka kläder personalen ska ha på sig men detta får man inte blanda ihop med Sveriges lagar, det är något helt annat. De har däremot rätt att sätta upp regler som gäller för alla som driver restauranger under deras företag (s.k. franchising) och det måste alla de som driver restaurangerna rätta sig efter. Men företagen, och även McDonalds, i Sverige måste rätta sig efter de lagar som Sveriges riksdag har meddelat. Man kan se det som dubbla krav. Ett krav är att någon som driver en McDonalds restaurang måste följa de regler som företaget själva har satt upp och det andra är att de måste följa de lagar för företag som Sveriges riksdag har stiftat. Hoppas du fått svar på din fråga! Glad sommar!

Vad har en styrelsesuppleant för ansvar i ett aktiebolag?

2021-04-17 i Övrigt
FRÅGA |Hej !Vad har en styrelsesuppleant i ett aktiebolag 1 mans.För ansvar gentemot skatteverket eller andra?Mvh Inger Forsgren
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En styrelsesupleant ska enligt Bolagsverket:- ersätta en ordinarie styrelseledamot om denna avgår; entledigas; avlider; förlorar sin behörighet; är frånvarande på grund av sjukdom eller annan frånvaro, exempelvis utlandsvistelser.Samma allmänna krav gäller som för styrelseledamöter. Utöver detta finns krav på bosättning inom EES .En styrelsesuppleant bör alltså som regel hålla sig uppdaterad om vad som händer i företaget för att kunna ersätta en ordinarie ledamot. När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har hen samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Huvudregeln är dock att en suppleant endast ansvarar för beslut och åtgärder som hen varit delaktig i. Det är alltså mycket ovanligt att det behövs någon insats från suppleanten och de har normalt inga befogenheter. I det fall det skulle krävas aktivitet från suppleanten är det viktigt att kolla upp vilket ev. ansvar som kan utkrävas.Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Går det att skriva över en enskild firma till någon annan?

2021-02-03 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag vill skriva över mitt enskilda firma på mannen, vad/hur gör jag. Tacksam för hjälpen.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är ja, det är fullt möjligt att skriva över din enskilda firma till din man. Du skriver över firman genom att fylla i en blankett från bolagsverket, (se länken) och sedan skickar denna ifyllda blankett till bolagsverket. Du kan hitta ytterligare information och regler på sida två i blanketten och även information om möjliga kostnader för er på bolagsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

2021-06-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej,Om någon fått näringsförbud.Kan den person fortsatt äga och köpa aktier i bolag, trots att personen har näringsförbud?Tack på förhand!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en person som har näringsförbud fortsatt kan köpa och äga aktier i bolag.Huvudregeln är att den som meddelats näringsförbud inte får "äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent" (11 § 10 p. lagen om näringsförbud). Detta innebär att person med näringsförbud kan fortsatt köpa och äga aktier i bolag, sålänge de understig 50% i respektive bolag. Eftersom förbudet gäller en specifik person kan den som innehar aktier vidare överlåta dem till någon annan. Vad beträffar överlåtelser till närstående föreligger inget förbud. Det är emellertid icke tillåtet att "vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag från" en verksamhet som ägs av en närstående eller från den verksamhet i vilken skyldigheter åsidosatts, varför man således oavsett en eventuell överlåtelse ej kan engagera sig i företaget (11 § 11 och 12 p. lagen om näringsförbud).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Styrelsens ansvarsfrihet

2021-05-20 i Övrigt
FRÅGA |Hej.Vad är skillnaden på att neka Ansvarsfrihet till en styrelse och att reservera sig mot den samma?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet prövas under föreningsstämman. Vid ordinarie föreningsstämman utgör ansvarsfrihetsfrågan en obligatorisk punkt på dagordningen, 7 kap. 11§ Aktiebolagslagen. Beslut om ansvarsfrihet görs individuellt innebärande att inget hindrar att vissa ledamöter beviljas ansvarsfrihet och andra inte. Då styrelseledamöterna är jäviga får de inte rösta själva. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna godkänner styrelsens arbete. Med andra ord godkänner medlemmarna styrelsens förvaltning och kan inte göra gällande skadeståndsanspråk mot styrelsen. Det finns dock ett undantag, där en minoritet på 10 procent av de röstberättigade har möjlighet att neka ansvarsfrihet och själva sedan stämma styrelsen. En vanlig missuppfattning är att nekad ansvarsfrihet innebär att skadestånd automatisk ska utgå. Vid nekad ansvarsfrihet är det egentligen inget som händer, utan det krävs ett agerande/ett faktiskt handlande att stämma styrelsen. Beslutet innebär bara en reservation att framföra anspråk genom vidare åtgärd i domstol. Som styrelseledamot kan man reservera sig mot styrelsens beslut. Syftet är att undvika ansvar mot de konsekvenser som kan uppkomma av det fattade beslutet. Som sagt gäller detta styrelseledamöterna och inte medlemmarna. Jag finner det lite oklart vad du avser med att reservera sig ansvarsfrihet. Det kan uppfattas både som att du inte tar ställning till beslutet eller att du anmäler avvikande mening. Ifall det sistnämna är aktuellt bör det inte råda någon skillnad för att besvara din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Pengar från företag

2021-03-31 i Övrigt
FRÅGA |Min pappas företag har sponsrat min brors företag med 1 miljon kr. Nu är tanken att jag ska kompenseras. Hur räknar man från företagspengar till privata pengar?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte mycket information i din fråga, varför det är svårt för mig att ge dig ett tydligt och korrekt svar. För att jag ska kunna svara på din fråga behöver jag veta t.ex vad för typ av företagsform din pappa har, om du är anställd i företaget, vem som får pengarna (alltså du som privatperson eller eventuellt ditt företag) osv. Om du ska kompenseras så utgår jag från att pengar från ditt pappas företag kommer att tillfogas dig. Om din pappa har ett aktiebolag så kan detta ses som en utdelning (alternativt en förtäckt utdelning). Men som ovan nämnts finns det alldeles för lite information i frågan för att jag ska kunna ge dig ett tydligt svar. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline.Vänligen,

VD:s behörighet

2021-02-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag har hamnat i en tvist med min föredetta sambo angående ett aktiebolag som vi äger tillsammans. Han påstår att han kan sälja inventarier/fordon som tillhör företaget utan att jag godkänt det.Han äger 50% av bolaget och är VD, och jag äger 50% av bolaget och är Vice VD.Sen så undrar jag om VD:n kan tvinga ur mig ur bolaget trots att jag äger 50% av det och är vice vd?
Linn Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om aktiebolag och därför blir aktiebolagslagen (ABL) tillämplig.Situationen du beskriver berör VD:s behörighet. VD:n i ett aktiebolag är underordnad såväl styrelsen som stämman i bolaget. Utifrån din beskrivning i frågan utgår jag ifrån att ni två är de enda ägarna i bolaget samt att det är ni två i förening som utgör stämman och styrelsen.VD:n i bolaget ska sköta den löpande förvaltningen, dvs. rutinmässiga beslut av återkommande karaktär (8 kap. 29 § ABL). Vid beslut som ingår i den löpande förvaltningen har VD:n alltså rätt att teckna firman (8 kap. 36 § ABL). Detta innebär i sin tur att VD:n ensam inte får besluta om sådana saker som inte kan anses falla inom bolagets löpande förvaltning. Vad som bedöms vara inom den löpande förvaltningen beror således på verksamhetens art, storlek och vad som brukar utgöra VD:ns "vardagssysslor".Om din f.d. sambo som VD i bolaget tidigare beslutat ensam om sådana affärer kan det vara så att det faller inom VD:s behörighet. Om det däremot är så att ni tidigare beslutat om liknande saker tillsammans går det att göra gällande att VD:n handlat på styrelsens kompetensområde och därmed överskridit sin behörighet (8 kap. 42 § första stycket andra meningen). Effekten av att VD:n handlat inom styrelsens kompetensområde är att besluten blir ogiltiga om bolaget (ni) kan visa att motparten var i ond tro, dvs. att köparna var insåg eller borde insett att VD:n inte hade rätt att besluta om försäljningen för bolagets räkning.I fråga om VD:n kan tvinga ut dig (som är aktieägare till 50 % och styrelseledamot i egenskap av vice VD) ur bolaget är svaret nej. Till följd av den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen som innebär att alla aktieägare ska behandlas lika, finns det ingen rättslig möjlighet att tvinga ut en delägare. Den möjlighet som finns är däremot att din f.d. sambo löser ut dig genom att köpa din ägarandel. Den delägare som har en ägarandel på mer än 90% av aktierna har rätt att köpa ut en annan delägare, men i ditt fall blir detta inte aktuellt då ni båda har en lika stor ägarandel (22 kap. 1 § ABL).I och med att det inte finns lösningar på uteslutning av delägare reglerad i lagen, så brukar många delägare reglera sådana situationer dem emellan genom ett s.k. aktieägaravtal. Har ni ett sådant avtal med bestämmelser som under vissa omständigheter tillåter att en av er kan tvinga ut den andra, så kan det vara tillåtet.SammanfattningVad gäller försäljningen av inventarier är den tillåten om sådana beslut tidigare fattats av VD:n ensam och därmed är en del av den löpande förvaltningen. Om så inte är fallet är handlandet behörighetsöverskridande och kan ogiltighetsförklaras om motparten borde insett att så var fallet (det kan vara grund att ifrågasätta motpartens goda tro i.o.m. att VD:n inte är majoritetsägare). Vad gäller tvångsuteslutning av en delägare är detta inte heller tillåtet om ni inte reglerat situationen i ett er emellan bindande aktieägaravtal.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till Lawline!Vänliga hälsningar,