Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte

2020-12-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har bytt efternamn men har ännu inte någon legitimation med mitt nya namn.Skall jag skriva under på till exempel en låneansökan med mitt nya eller gamla namn.Om dom begär legetimation så stämmer inte namnet.Eller räcker det att visa beslutet med det nya namnet?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korrekta att göra i din situation är att skriva ut ditt nya namn i underskriften. För säkerhets skull kan du skriva in en parentes i namnförtydligandet om att du nyligen bytt namn. Uppstår några frågetecknen från lånegivaren är det bara att visa upp beslutet från Skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)

2020-12-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Föredetta Arbetsgivare har betalat in lön på mitt konto och har skickat en faktura där de kräver fulla bruttolönen tillbaka. Min fråga är har arbetsgivaren rätt i att kräva att jag ska betala bruttolönen tillbaka?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare felaktigt (av misstag) betalat ut ett penningbelopp som du egentligen inte ska ha, har en misstagsbetalning skett (condictio indebiti). Huvudregeln är då att betalningen ska gå åter. Du är därför skyldig att betala tillbaka din arbetsgivare det erhållna beloppet om det är en misstagsbetalning.Det finns dock undantag då mottagaren har rätt att behålla pengarna. Du har rätt att behålla beloppet om din arbetsgivare hade för avsikt att betala dig det erhållna beloppet. Du har också rätt att behålla beloppet om arbetsgivaren trodde sig vara betalningsskyldig eller också om du var i god tro och inrättat dig efter betalningen. Om du insåg eller borde ha insett att betalningen var en misstagsbetalning har du inte varit i god tro. Om du inte insåg eller borde ha insett att betalningen var en misstagsbetalning har du varit i god tro. Att du har inrättat dig efter betalningen innebär att du i viss mån har förbrukat pengarna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få äganderätten för en hund?

2020-12-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en vän som skaffat hund med en flickvän, inte en sambo. Hon står som ägare men hon är inte på köpekontraktet. Det va min vän som köpte hunden. Dom kom överens om att varannan vecka får han ha honom sen får hon honom i en vecka. Hon kan inte ta hand om hunden, men vägrar att lämna honom till min vän. Det är han som köper allt till hunden. Hon går inte ens ut med hunden när det är hon som har honom. Vet inte om hon matar honom ens. Kan min vän på något sätt få ta över rätten för honom?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan jag få äganderätt? För att kunna få äganderätt över hunden, som enligt lagen är lös egendom, krävs att äganderätten övergår genom ett muntligt eller skriftligt avtal (köp eller gåva) från flickvännen till vännen. Avgörande är vem som står som ägare på hunden, inte vem som faktiskt har betalat. Det kan dock vara så att det föreligger samägande enligt samäganderättslagen. Om båda bidragit ekonomiskt till köpet och syftet var att hunden skulle ägas tillsammans, uppstår samäganderätt. Huvudregeln är dock ändå att den som står på kotnraktet är ägare om inte annat anges. SammanfattningDet är svårt att få över äganderätten över en hund om det inte finns en överlåtelse av ägaren, i detta fall flickvännen. Du bör dock undersöka om det föreligger samägande. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur gör jag för att komma i kontakt med Lawline?

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har ni stängt? Har ringt massa ggr men går bara att jag ska försöka senare??!?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att tala om hur du kan gå tillväga för att komma i kontakt med Lawline. Lawline har inte stängt, utan receptionen är bemannad 9-16 på vardagar. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa till receptionen 9:00-16:00 på vardagar på telefonnummer 08-533 300 04. Om du vill ha hjälp med ett ärende kan du även fylla i ett formulär, så kommer Lawline att kontakta dig. Länk till formuläret finns här. Du kan även skicka in en fråga via Lawlines hemsida. Det framgår inte av din fråga vad du vill ha hjälp med, men om du vill upprätta ett avtal så kan man göra det till ett fast pris med hjälp av Lawlines avtalsmotor, länk här. Vänligen,

Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal

2020-12-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag köpte den 1 januari ett årskort på ett gym och fick en faktura på detta. Vi kom överens om att jag kunde betala hela summan direkt, alternativt månadsvis. Nu i slutet av året när jag har flyttat från orten och lämnat tillbaka gymtaggen, så får jag en ny faktura där det står att jag är skyldig 600 kronor.Gymmet hade då under sommaren höjt priset på årskortet och ägaren förväntar sig att jag skall betala enligt det nya priset från och med höjningen. Jag fick aldrig någon ny faktura under sommaren och vi har aldrig kommit överens om ett nytt pris muntligen heller. Min fråga till er är: om jag har fått en faktura med ett (lägre) pris som gäller under hela 2020, och gymmet sedan höjer årskortet och hävdar att jag är skyldig pengar, kan jag då peka på den ursprungliga fakturan och säga att jag betalat allting? Vem har rätt? Tack!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett tidsbestämt avtal om ett ettårigt gymkort. Efter detta har gymmet höjt avgiften för årskort och vill då att du ska betala den extra avgift som de bestämt. Du undrar nu om detta är tillåtet. Av frågan framgår inte ifall du betalade hela summan vid ett tillfälle eller ifall du valde att betala månadsvis.Vad som är tillåtet för gymägaren att göra beror på vad ni avtalat om. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (1 § Avtalslagen kan användas som en hänvisning). Om du betalat hela summan på en gång har jag svårt att se att avtalet skulle innehålla något som säger att du skulle behöva betala mer pengar om gymmet höjer gymavgiften efter detta. Om du betalar månatligen och inget i avtalet säger att du skulle behöva betala mer om avgiften höjs så är du inte heller tvungen att betala den tillkommande avgiften. Ni har i så fall helt enkelt avtalat om ett pris, och då spelar det ingen roll ifall gymägaren efter detta vill ha mer betalt. Här ska även noteras 13 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där står att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för saken är utan verkan mot konsumenten om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det räcker inte att det bara står i ett standardavtal, utan näringsidkaren måste uttryckligen åskådliggöra konsumenten avtalsvillkoret och få ett uttryckligt godkännande, däremot finns inga formkrav. Återigen så beror alltså svaret på frågan på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas detta ger dig vissa verktyg! I ditt fall verkar det dock som att du redan har betalat för gymkortet, som är tidsbestämt, och jag har svårt att se hur avtalet skulle ha en bestämmelse om att en konsument kan bli skyldig att betala en ökad avgift efter att denna redan betalat sagda avgift. MVH,

Kan jag få ersättning för mina ärr?

2020-12-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hej jag har opererat 3 gånger efter som jag en sjukdom och jag vill kolla kommer jag får ersättning för dom ärrens jag fick ?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tolka din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr, det vill säga en utseendemässig skada. För att du ska kunna få ersättning för ett vanprydande ärr måste ärret vara bestående, och får alltså inte förändras över tiden. Många olika försäkringsbolag ger ersättning för vanprydande ärr, och därmed måste en se till vilka krav som uppställs i just den försäkringen du har tecknat. Möjligheten att få ersättning varierar även beroende på hur ens ärr uppkommit. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag och läser igenom dina försäkringsvillkor för att få reda på om försäkringsbolaget lämnar ersättning för vanprydnader och hur dina ärr kan komma att bedömas. Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell (de flesta försäkringsbolagen använder sin egna tabell) som tar hänsyn till ett antal faktorer, såsom storlek och placering m.m.Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Eftersom ärr är en form av personskada, och ersättning för denna typ av skada vanligtvis omfattas av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagens 2 § så kan rätten till ersättning vara preskriberad om det har gått mer än tio år sedan skadan uppkom. Har det gått mer än 10 år är det dessvärre för sent att anmäla skadan och få ersättning.All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Innehållet i en fullmakt

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärfar har skrivit under en fullmakt till en person som jag tror kommer att lura av honom pengar eller fastigheten. Finns det något sätt att ta reda på vad han har skrivit under då svärfar är alkolist och vägrar säga vad det gäller? Jag är inte säker på att han ens vet vad han har skrivit på.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FullmaktenEn fullmakt är ett avtal som kan utges både skriftligt och muntligt, det finns nämligen inget formkrav för en fullmakt (10 § Avtalslagen). I mitt svar utgår jag ifrån att fullmakten i ditt fall är skriftligt då din svärfar har skrivit under fullmakten.När en fullmakt finns i skriftlig form är det viktigt att denna finns och används i original för att garantera att den fortfarande är gällande. En möjlighet för dig när fullmakten är utgiven i skriftlig form är att fysiskt få se fullmakten i original för att ta reda på innehållet.Kan din svärfars alkoholism påverka fullmaktens giltighet?Om en person har skrivit på ett avtal under påverkan av en psykisk störning så kan detta avtal bli ogiltigförklarat (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).En psykisk störning kan bland annat vara ett tillfälligt tillstånd såsom förvirring som har orsakats av exempelvis berusning. För att sådan psykisk störning ska kunna leda till en ogiltigförklaring av avtalet krävs det att den psykiska störningen har haft en påverkan på innehållet i avtalet. Det ska med andra ord föreligga ett samband mellan den psykiska störningen och det som regleras i avtalet. Om det inte finns ett samband mellan din svärfars alkoholism och innehållet i fullmakten så är innehållet således fullt giltigt. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vänliga hälsningar,

Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen?

2020-12-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Något generellt svar kan jag här inte ge. Det är upp till varje matbutik att själva bestämma hur deras egendom får nyttjas och i vilka lägen.Med vänliga hälsningar!