Vad täcker en framtidsfullmakt?

2021-09-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räcker med en framtidsfullmakt från Svensk bankförening gällande min far.Finns det andra fullmakter eller täcker framtidsfullmakten in allt? Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §). Framtidsfullmakten får dock inte omfatta åtgärder som gäller hälso- och sjukvård eller tandvård.Den som har fyllt 18 år får upprätta en framtidsfullmakt, fullmakten ska vara skriftlig och underskriven med två vittnen (3 § och 4 §). Det ska framgå i framtidsfullmakten att det är fråga om just en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten framgår samt om det finns några övriga villkor (5 §).Din frågaDet framgår inte av din fråga vad du menar att ni vill att framtidsfullmakten ska användas till, vilket gör det svårt för mig att svara på om den "räcker". Om ni har använt en framtidsfullmakt från Svenska Bankföreningen gäller den sannolikt specifikt för att hantera ekonomiska angelägenheter, alltså din fars ärenden med banken. För sådana ärenden bör den alltså räcka. Om det är något annat din far vill att du ska kunna göra, och andra situationer du ska kunna företräda honom i, kan det alltså behövas en till framtidsfullmakt där dessa angelägenheter framgår. Detta eftersom fullmakten bara omfattar de befogenheter som anges i den.Jag hoppas att detta kan svara på din fråga. Om du har ytterligare frågor, om det till exempel är så att det är något annat ni tänkt att du ska kunna göra med framtidsfullmakten och därför behöver vidare hjälp, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Mvh,