Behöver hjälp att skriva kravbrev

2022-01-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med att skriva ett kravbrev och vad skulle en sådan tjänst kosta.Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lawlines jurister kan hjälpa dig att skriva ett kravbrev till ett fast pris på 4 495 kr. Du kan fylla i din information och beskriva ditt ärende genom att klicka på rubriken "fast pris" på Lawlines framsida. Vänliga hälsningar,

Lån för att betala någon annans skulder

2021-11-29 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, min kille är hos kronofogden med ett lån på cirka en halv miljon. Detta lånet har han betalat av i många år men det sjunker knappt något. Jag vill ta ett lån för att betala skulderna och han får i sin tur betala av lånet till mig. Finns det något avtal man kan skriva på eller göra själv så han är bindande till att betala tillbaka. Kan han med tanke på kronofogden kunnat ta ett lån själv och jag står som medlångivare eller har han för mycket skulder?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du lånar ut pengar till din kille är han skyldig att betala tillbaka dem. Det spelar tekniskt sett ingen roll om avtalet är muntligt eller skriftligt, är det ett lån måste han betala tillbaka. I verkligheten är det såklart bra om du kan bevisa att det rörde sig om ett lån och inte en gåva. Därför bör ni skriva ett avtal.Det finns många mallar online men eftersom det rör sig om relativt stora summor rekommenderar jag att ni får professionel rådgivning. Vi på Lawline erbjuder hjälp med detta för endast 1 995 kr, klicka här och välj "Köpeavtal eller gåvobrev som ej är fastighet eller bostadsrätt".Vad gäller din fråga om han kan ta ett lån själv så beror det på vem han lånar av. Mer risktagande långivare kan säkert ge honom ett lån med dig som medlångivare men med tanke på hans höga skulder lär de kräva väldigt hög ränta och annan säkerhet (t.ex pantsättning av bostad eller bil). Jag rekommenderar därför inte det alternativet.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?

2021-09-30 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Kommunen där jag bor har av misstag fakturerat mig för lite för vatten och avlopp från det att jag köpte huset för 17 år sedan. Detta upptäckte man nyligen när jag ringde om ett annat ärende. Kan jag bli återbetalningsskyldig?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga ! I ditt fall handlar ett eventuellt krav på tilläggsbetalning pga felaktigt låga räkningar Ofta har man i fall där någon betalat räkningar som visat sig vara felaktigt låga tagit hänsyn till om betalaren varit i god tro om att det var ett korrekt belopp . Man brukar ställa upp kravet på om det felaktiga beloppet i räkningarna hade varit lätta att upptäckas av en normalt uppmärksam person. Vid exempelvis leverans av elektrisk ström, så är det normalt leverantören som har de bästa möjligheterna att utföra korrekta mätningar och beräkningar som sedan ligger till grund för faktureringen. Normalt sett borde en person kunna lita på att de betalningarna de gjort hittills varit riktiga. Det finns alltså ingen vidare undersökningsplikt, dvs en skyldighet att vidare undersöka felet. Även om avgifterna i fakturorna skulle varit låga, så måste beloppet varit uppseendeväckande lågt för att det ska var någon fråga om att betalaren borde ha insett att beloppet måste vara felaktigt lågt (se NJA 1991 s. 3).Detta borde rimligen även kunna gälla vid fakturering av vatten och avlopp. Alltså: så länge beloppen på fakturorna varit låga men inte uppseendeväckande låga borde du inte behöva betala tillbaka något, då du varit i god tro om att fakturorna du betalat hittills har varit korrekta. Hoppas det var svar på din fråga !

Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil

2021-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Köpte en bil till tjejkompisen att bruka tillsvidare men nu har våran vänskap upphört och hon säger att om jag vill ha tillbaka bilen så kommer hon att "tappa bort nycklarna " så jag behöver bärga bilen från platsen hur går jag tillväga rättsligt för att undvika att nycklar försvinner eller att hon blir åtalad ifall hon gör så.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna få tillbaka bilen i de fall kompisen vägrar att lämna tillbaka den självmant, kan det bli aktuellt att undersöka om kronofogden kan hjälpa till med så kallad handräckning.Särskild handräckning hos kronofogden används i de fall någon vidtagit olovlig åtgärd (ex inte vill lämna tillbaka bil som du har äganderätt till) eller hindrat någon att använda sin egendom. På så sätt kan man få hjälp att få tillbaka sin egendom. För att ha rätt till handräckning krävs en dom eller ett utslag. Man kan göra en ansökan via kronofogdens hemsida. Bifogar en länk till kronofogdens hemsida här nedan: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html

Arbetsgivaren har betalat ut för mycket i lön - återbetalningsskyldig?

2021-12-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har haft beredskap och fått 320kr brutto som tillägg på min lön. När jag sen slutade med beredskapen så glömde arbetsgivaren samt jag själv bort att tilläggen inte skulle vara kvar så nu 16 månader senare vill Arbetsgivaren att pengarna ska betalas tillbaka. kan han göra det efter sån lång tid ??
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din arbetsgivare (AG) har rätt att kräva dig på de felaktiga utbetalningar som denne gjort till dig. Som regel är du skyldig att betala tillbaka summan du erhållit för mycket av din AG. Från denna huvudregel finns det dock undantag. Ett undantag är att om det kan anses att du i god inrättat dig efter betalningen eller konsumerat beloppet. Det innebär att du ska ha varit i god tro om den felaktiga utbetalningen. Anses du ha varit i god tro innebär det därmed att du inte heller anses återbetalningsskyldig. Vid bedömning om du anses som i god tro görs det en helhetsbedömning. Hänsyn tas exempelvis till hur det i din lönespecifikation har redovisats för tillägget. Redovisas tillägget separat från din fasta lönen tyder det på att du varit i ond tro; dvs. du borde isåfall ha insett att du inte var berättigat till den delen mot bakgrund av att du inte längre haft beredskap. Som här antyds innebär detta att har du en rörlig lön och alltså inte en fast sådan så tyder det dock på att du varit i god tro och ska därmed inte vara skyldig att betala tillbaka. En ytterligare faktor som indikerar på att en person inte är skyldig att betala tillbaka en felaktig utbetald ersättning är precis som du misstänker att det förflutit en lång tid från detta att felaktig utbetalning skett och återbetalningskravet gjorts gällande. Med anledning av att jag inte vet alla omständigheter i ditt fall blir det svårt att göra en heltäckande och därmed helt korrekt bedömning. Vad som dock kan konstateras är att ifall du har fast lön och att det i din lönespecifikation har redovisats särskilt för tillägget är det stor sannolikhet att du är återbetalningsskyldig. Med vänlig hälsning,

Skyldig att betala fakturor?

2021-11-05 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |har haft enl företaget en gratis mail serv sen2011 och nu fick jag 2021 en inkassokrav som jag betalade men det är två fakturer till som dom vill ha betalt för 2019 0ch 2020jag stängde firman 2018 dom säger att dom skickad mail och post men jag har inte sett något dom skulle ha skickat info om att de tar betalt from.2019 jag har inte sett några villkor eller avtal från dom nu tvistar vi vem som har rätt Jag har för ca 15år sedan avslutat ett webbhotell konto sen dess har jag inte haft någon samröre med företaget
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Är du skyldig att betala? För att utreda om du måste betala de fakturor som ni tvistar om måste det först utredas huruvida det föreligger ett avtalsförhållande mellan er. Du anger att ni tidigare hade ett avtal (webbhotellet) som sedan avslutades. Som jag förstår din fråga har du de senaste åren endast nyttjat en gratistjänst. Du kan därför inte anse uttryckligen ha ingått ett avtal med företaget, varken muntligt eller skriftligt. Huvudregeln är att man blir bunden till ett avtal genom en aktiv handling. Det är dock i vissa fall möjligt att bli bunden till ett avtal genom passivitet, Om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud (ett erbjudande) och därefter inte anger om denne accepterar anbudet blir uppmanaren bunden vid anbudet genom passiviteten (9 § avtalslagen). Det är dock viktigt att uppmanaren genom sitt eget handlande har framkallat anbudet, och regeln är därför inte tillämplig när någon aktör skickar ut "utbud" för att visa vad denne kan erbjuda (vanliga marknadsföringsåtgärder). Inget i din fråga tyder på att du har uppmanat företaget att lämna ett anbud till dig som du sedan har förhållit dig passiv till. Sammanfattning och råd Utifrån de uppgifter som du anger är min bedömning att det inte föreligger något avtalsförhållande er emellan, varken till följd av ett muntligt/skriftligt avtal eller genom passivitet. Du är därför inte skyldig att betala fakturorna - helt enkelt för att du inte har ingått något avtal med företaget eller nyttjat någon sådan tjänst. Mitt råd till dig är därför att du bestrider fakturorna. Företag vänder sig i vissa fall till inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalningen. Om du får ett inkassokrav betyder det inte att du måste betala eller att du har fått eller kommer att få en betalningsanmärkning. Du kan bestrida ett inkassokrav på samma sätt som du bestrider en vanlig faktura, men du behöver skicka bestridandet till inkassobolaget som har skickat kravet. Det är viktigt att alla dina bestridanden är skriftliga, antingen genom mail eller genom brev som du skickar rekommenderat, så att du vid behov kan bevisa att du inte bara har struntat i att betala. Om företaget då skulle ta ärendet vidare till Kronofogden, som i sin tur skickar ett betalningsföreläggande kan du bestrida även detta. Kronofogden kommer då inte göra någon materiell prövning av tvisten och om företaget vill driva processen vidare måste det väcka talan om saken i domstol. Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vem kan gå i borgen?

2021-09-28 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan en utländsk person, med svenskt personnummer, stå som borgensman för lån hos en svensk bank? Jag är inte själv längre bosatt i Sverige men erhåller en liten pension därifrån. Min dotter har nyligen flyttat till Sverige och behöver komma igång där och behöver således en bil som hon skall köpa på avbetalning. Därför vill jag borga för hennes avbetalningslån.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns inga lagregler för vem som kan gå i borgen och vara borgensman för någon. Huvudtanken är att vem som helst kan gå i borgen för ett lån, men vissa undantag. Det som avgör om du tillåts gå i borgen för din dotter är din ekonomi. Banken strävar i sin bedömning efter en borgensman med bra ekonomi, och för att avgöra detta görs vanligtvis en kreditprövning. Det som prövas är din betalningsförmåga vid kreditgivningstillfället och på sikt. Att inte bo i Sverige eller vara pensionär har således ingen strikt betydelse, det som spelar roll är din betalningsförmåga! Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man ta tillbaka gåva?

2021-08-31 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hej jag skulle höra om man verkligen kan ta tillbaka en gåva som min exman har gett till en av våra söner på grund av olika skäl . Min fråga är om när givaren överlåter och försäljer till gåvotagaren (sonen)halva andelen av drifttillgångarna i förvärskällan kan man ta tillbaka den sen
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om gåvor återfinns i Gåvolagen. Enligt huvudregeln är gåvor bindande först när de har fullbordats. När en gåva har fullbordats är det inte längre möjligt att ta tillbaka gåvan ( 1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vad för typ av gåva det är. Rör det sig om lösöre, dvs. ex. pengar, ett smycke, en bil etc. räknas den som fullbordad när den har kommit i mottagarens besittning (2 § Gåvolagen). Jag förstod inte riktigt vad för typ av gåva det rörde sig om här och kan därför inte ge dig ett tydligare svar än detta. Men så länge gåvan har fullbordats kan din exman inte ta tillbaka den. Jag hoppas detta ändock gav dig någorlunda svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar får du gärna höra av dig till oss igen med mer information. Hälsningar,