Hej hur får man hem sitt barn?

2021-01-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej hur får man hem sitt barn? Kan ta hand om barnet. Älskar min son jättemycket
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du behöver hjälp ett ärende som är relaterad till barnrätten eller familjerätten. Vi hjälpar dig jättegärna med detta men vi behöver mer information. Du kan skicka en ny gratisfråga om du behöver generell information eller kontakta vår juristbyrå för mer individuell rådgivning. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Barnen bor heltid hos pappan

2020-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har två minderåriga barn som bor heltid hos pappan...som ligger ute 28 mil bort varje vecka..och är bara hemma lördag o söndag.Barnen är 14 år och 16 år
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetTyvärr framgår det inte av frågan vad du vill att vi hjälper dig med. Jag förstår att det blir mycket transport fram och tillbaka. Om du vill avtala med barnens pappa att ni till exempel turas om att hämta och lämna barnen, eller delar på transportkostnaden, kan våra jurister försöka hjälpa dig med detta.Om du tror att barnen vill bo mer hos dig är även detta något som våra jurister kan hjälpa med. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Har barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?

2020-11-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har en fråga.Jag håller på att lära känna en kille och jag har ännu inte introducerat honom för barnen. Men har mitt ex alltså barnens pappa rätt att veta vem jag träffar?För han håller på att pressa mig på frågor ang den killen jag skriver med.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta huruvida ditt ex, som är pappa din dina barn, har rätt att veta vem du träffar. Frågan är därmed om det faktum att ni har gemensamma barn ger ditt ex rätt till information om ditt privatliv. Därför kommer jag att förklara lite kring de rättigheter och skyldigheter som föräldraskapet ger upphov till. Föräldrabalken (FB) är tillämplig lag. Det framgår inte hur gamla barnen är, men detta påverkar inte mitt svar till dig. Ditt ex har inte rätt att få information om ditt privatlivDet korta svaret är nej. Ditt ex har inte rätt att veta vem du träffar. Detta är en privatsak.Ni ska samarbete om barnens bästa Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn har även rätt till aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap., 1 §, FB). Det är vårdnadshavarna som har ansvaret för att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran beaktas. Om ni har gemensam vårdnad, har ni en gemensam rätt och skyldighet att bestämma i frågor som barnens personliga angelägenheter. Ni ska till exempel ta beslut om skolval, val av vårdcentral och liknande beslut tillsammans. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ni ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap., 11 §, FB). Jag vill förtydliga att ni inte behöver vara överens om små vardagsbeslut, till exempel är huvudregeln att du bestämmer vilken mat ni äter när barnen är hos dig och du bestämmer när det är läggdags i ditt hem (detta gäller förstås inte om man har rutiner som är direkt skadliga för barnen, men det verkar inte vara aktuellt!) Som du ser är samarbetet mellan dig och ditt ex endast till för barnens bästa. Ditt ex har med andra ord ingen rätt att få information om vem du träffar, fastän ni har gemensamma barn. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Lycka till!Vänligen,