Enskild egendom- historia

2021-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Enskild egendom.När började man använda begreppet "Enskild egendom" inom juridiken?Vad kallade man det innan begreppet infördes?
Jasmine El Mallah |Huvudregeln vid upplösande av äktenskap är att makarnas egendom ska fördelas mellan de genom en bodelning, såvida de inte kommit överens om annat, 9:1 ÄktB. Ett äktenskap kan antingen upplösas genom ena makens död eller vid en äktenskapsskillnad, 1:5 ÄktB. Det som ingår i bodelningen ska utgöras av egendomsförhållandet då ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten. Detta brukar med andra ord benämnas brytdagen eller den kritiska tidpunkten, 9:2 ÄktB. Det är enbart giftorättsgods som ska ingå i bodelning. Enligt 7:1 ÄktB utgör all makes egendom giftorättsgods i den mån den ej är enskild egendom. Vad som är enskild egendom finns uppräknat i 7:2 ÄktB.Din fråga är väldigt intressant och jag har tyvärr inget tydligt svar. Däremot har jag studerat den tidigare äktenskapsbalken- Giftorättsbalken- från år 1920. Det går att utläsa av dåvarande 6 kap. 8§ Giftorättsbalken att termen enskild egendom brukades. Jag länkar till den lagen och länkar dessutom till 1734 års Giftermåls Balk. Har för övrigt hittat några uppsatser som jag tror kan vara av intresse för dig att läsa. https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3801877&fileOId=3809839 https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1562061&fileOId=1565838Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Hur man kan upprätta en överlåtelse av bostad

2020-09-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, jag ska ta över min mammas hus. Lånet som är kvar på huset är på 350 000kr. Värdet av huset är 800 000. Tanken är att vi ska skriva över huset och lånet på mig. Har även en syster som inte var intresserad av att ta över huset. Min fråga är kommer vi att kunna skriva det som gåvobrev? Eller som att jag köper huset? Eller ta ut det som förtida arv? Kommer jag fortfarande behöva lägga någon kontantinsats på huset? Är ung ensamstående mamma med fast inkomst och inga anmärkningar
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt i ditt fall att skriva över huset till dig genom ett upprättande av ett gåvobrev. Detta förutsätter däremot att särskilda formkrav är uppfyllda. Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Du måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Jag vill erinra dig om att gåva som givits till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits 6 kap. 1§ ÄB. Detta innebär att de är sammanlänkade och således leder till samma resultat. Förskott på arv förutsätter att det rör sig om en gåva. Kontantinsats blir bara aktuellt vid köp av bostad. Det krävs alltså att du köper bostaden i fråga. Enligt din bakgrundsinformation har jag uppfattat det som att din mamma vill giva dig huset. Du får gärna återkomma med mer detaljerad information för att jag ska ge dig ett tydligare svar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,