Kan jag avsäga mig vårdnaden om mina barn?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |HejJag undrar ifall jag kan avsäga mig vårdnaden om mina två barn som jag har gemensam vårdnad om? Det är lite komplicerat, då barnens pappa bor i Bangladesh.Barnen är nu 15 och snart 17 år. Den ena har stora problem psykiskt och har BUP kontakt. Den andra har inte heller så bra rutiner i livet.Den första 17-åringen går inte alls i skolan, och 15-åringen har stor frånvaro och dåliga betyg.Jag mår inte heller bra, och nu kan jag inte ta hand om dem längre; jag anser att jag är dålig för dem, med mig kommer det inte att gå bra.Dem har äldre syskon som vill ta över vårdnaden om dem, går det?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till 6 kap. föräldrabalken (FB) som innehåller regler om vårdnad. Är det möjligt att avsäga sig vårdnaden?Jag tolkar det som att du inte har ensam vårdnad om barnen eftersom du skrev det i din fråga. Beslut om vårdnad ska beslutas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En annan förutsättning är att Socialnämnden måste godkänna avtalet mellan dig och den andre vårdnadshavaren för att den ska anses vara giltigt (6 kap. 6 § föräldrabalken). Vid beslut om vårdnad ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta innebär att Socialnämnden kommer att lägga stor vikt på vad som är dina barns bästa när de avgör om du kan frånsägas din vårdnad. Eftersom att du skriver att din man bor i Bangladesh och att du själv inte kan ta hand om dina barn finns det en del som tyder på att ni brister i omsorgen om barnen. Om så är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om båda föräldrarna brister i omsorgen om barnen ska rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 7 § andra stycket föräldrabalken). För att någon ska utses till vårdnadshavare krävs att personen är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. En underårig får inte förordnas till vårdnadshavare (6 kap. 10 a § föräldrabalken). Om de äldre syskonen är myndiga är det därmed möjligt för dem att ta över vårdnaden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min fasters avlidna make?

2021-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vem ärver min faster som är änka och inte har några barn. Hon och hennes avlidna make hade inte något testamente.Ärver hennes makes syskon något efter sin bror? och i så fall hur stor del?Hennes avlidna make hade heller inga barn.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din faster blivit änka och du undrar om hennes avlidna makes syskon ärver något efter sin bror samt vem som ärver efter din faster. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som innehåller regler om arv och testamente.Vem ärver en avliden make?Om det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Vi börjar med att utreda vem som ärver efter din faster. Du skriver att din faster och hennes avlidna make inte hade några barn vilket betyder att det är hans föräldrar som ska ärva efter honom (ÄB 2 kap. 2 §). Om föräldrarna också är avlidna är det precis som du skriver, hans syskon som står i tur att ta arv. Det är därmed din din fasters makes syskon som har arvsrätt efter sin bror. Arvet ska delas lika mellan dessa. Men eftersom att din fasters make var gift när han avled är det istället din faster som ärver all egendom först (ÄB 3 kap. 1 §). Syskonen har då istället rätt till ett så kallat efterarv som de kan ta ut efter att din faster avlider (ÄB 3 kap. 2 §). Sammanfattningsvis är det din faster som ärver sin make och därefter makens syskon som har rätt till ett efterarv.Vem ärver din faster? Vi går vidare till att utreda vem som ärver din faster. Eftersom din faster inte har några barn är det, precis som tidigare konstaterat, din fasters föräldrar, eller om de är avlidna, din fasters syskon, som ärver din faster (ÄB 2 kap. 2 §). Är din fasters syskon också avlidna är det istället syskonbarn och syskonbarnbarn som ärver, d.v.s. du m.fl. Arvet ska återigen delas lika mellan arvingarna). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.Med vänliga hälsningar,