Arvsskatt på egendom i Finland

2021-01-25 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag och min bror har fått ett arv av vår mor. Alla är svenska medborgare bosatta i Sverige. En del av arvet är skog i Finland. Måste vi betala arvskatt?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatt i SverigeI Sverige behöver du inte betala någon arvsskatt. Den tidigare arvsskatten som fanns i Sverige är avskaffad sedan 2005 då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Enligt den nuvarande svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, vare sig det gäller arv från en arvlåtare utomlands eller i Sverige. Detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Arvsskatt i FinlandNär det gäller Finland är det dock annorlunda. I Finland tillämpas arvsskatt om arvlåtaren eller arvingen var bosatt i Finland vid dödstillfället, eller om den ärvda egendomen finns i Finland. I ditt fall förstår jag det som att varken arvlåtaren, det vill säga din mor, eller arvtagarna, du och din bror, bor i Finland. Dock finns egendomen, det vill säga skogen, i Finland vilket innebär att arvet måste beskattas.En arvsskattedeklaration för arvet ska lämnas till den finska skatteförvaltningen. Du kan läsa mer om arvsskatt i Finland här.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?

2021-01-14 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min pappa avled nyss och var ogift men sambo. Lagfarten till deras hus står på sambon. För 6 år sedan gav han bort sin halva till henne i ett registrerat gåvobrev. De har inga gemensamma barn. Min pappa har 4 barn. Har vi någon rätt att ärva del av huset eller är det förverkat i och med att han har gett bort sin halva?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att din pappa och hans sambo ägde en fastighet med 50 % var men att din pappa för 6 år sedan gav bort sina 50 % till sambon vilket gör att hon idag äger 100 % av bostaden. Din fråga är alltså om ni fyra barn har rätt att ärva någon del av huset.Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Ni fyra barn är bröstarvingar och har rätt att ärva allt efter er pappa om han inte har ett testamente (2 kap 2 § ÄB). Sambon har ingen arvsrätt, utan ett testamente till sambons fördel. Allt som er pappa lämnar efter sig som är hans egendom, kvarlåtenskapen, ska delas upp mellan arvingarna. Då er pappa gav bort huset till sambon är hela huset hennes egendom och huset kommer alltså inte att ingå i er pappas kvarlåtenskap. Gåvan verkar vara giltig då det finns ett registrerat gåvobrev. Ni fyra barn har alltså dessvärre ingen rätt till någon del av fastigheten på grund av gåvan utan sambon äger fastigheten. Hoppas du fick svar på din fråga!

Särbor och arv

2020-12-31 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Särbon och jag bygger ett hus. Det var hans projekt från början då han köpte tomten och stommen innan vi träffades. Nu gör vi det till vårat framtida gemensamma hem. Han står i nuläget på bygglån och allt annat som har med det att göra och är även skriven på adressen medan jag bor i stan i min bostadsrätt som jag står som ensam ägare på med tillhörande lån. Vi tänkte inte flytta ihop förrän min son flyttar hemifrån vilket är ett par år bort minst. Nu till det jag behöver hjälp med... Vad som händer om en av oss går bort... Så länge vi inte är sambo så har vi som jag förstår ingenting med varandras boenden och ekonomi att göra och våra respektive barn ärver allt. Även om vi är sambos så ärver vi inte varandra om jag förstått rätt . Kan vi skriva något eller göra något annat som gör att jag kan få del i huset redan nu? För det är det är det vi båda vill... att jag ska få tillgång till huset om han går bort. Vi har båda särkullbarn. Kan vi gifta oss utan att bo ihop och vara skrivna på varsin adress? Jag vet att särkullbarn har rätt till minst laglotten beroende på om man skriver testamente, men det betyder väl egentligen bara själva värdet i pengar? Om jag kan betala de så kan de väl inte kräva att de ska ha själva huset och tomten? Hur löser man det bäst egentligen?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta vad som händer om en av er går bort samt om ni kan skriva någonting som gör att du får del i huset nu och om ni kan gifta er och vara skrivna på varsin adress. Jag kommer att använda mig av: Ärvdabalken, ÄB, sambolagen, SamboL, gåvolagen, GåvoL, äktenskapsbalken, ÄktB och jordabalken, JB.SamboOm ni är sambor enligt sambolagen (1 § SamboL) så kommer den efterlevande sambon alltid ha rätt att få ut vad som motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (18 § SamboL).Det är bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning så vill den av er som lever kvar får den inte glömma att begära det om den vill (18 § första stycket SamboL).Du skrev att ni är särbos vilket innebär att ni inte just nu uppfyller sambolagens krav på samboende och inte kommer ha rätt till det jag har nämnt ovan.HusetEtt förslag är att du får del i huset redan nu genom att din sambo ger dig halva huset. Gåvor mellan makar behöver registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Det gäller däremot inte sambor.Gåva av fastighet, eller del i fastighet, kräver däremot att ett gåvobrev upprättas. När man genom gåva ger bort en fastighet eller en del av den så måste man uppfylla formkraven som uppställs för köp (4 kap. 1–3 §§ och 29 § JB). Av de formkrav som finns så är det viktigt att inte glömma att det tydligt ska framgå vad din sambo ger sig som gåva, alltså vilken fastighet och hur stor del (4 kap. 1 § JB).Som gåvotagare behöver du även ansöka om lagfart inom tre månader från att din sambo har upprättat gåvobrevet (20 kap. 1 och 2 §§ JB). Givarens, din sambos, namnteckning behöver också vara bevittnad av två personer (20 kap. 7 § JB).Notera dock att lagfart är förenat med vissa kostnader, men beroende på hur ni känner så kanske ni tycker att det är värt det.Ni kan annars välja att du ska köpa in dig i huset och då tillämpas samma formkrav (4 kap. 1–3 §§ JB) och kravet på lagfart finns också kvar. Ni får då inte glömma uppgiften om köpeskillingen. Om du köper en andel i fastigheten, eller får den, och överlåtelsen är färdig så blir du samägare till fastigheten tillsammans med andra delägare, vilket verkar vara din sambo.TestamenteBröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Utöver det så kan testator fritt förfoga över sin egendom. Det innebär att om han, din sambo, vill så kan han skriva testamente som säger att du ska ärva huset eller testamentera hans del i huset till dig med fri förfoganderätt. Det innebär däremot att du inte kan testamentera bort den och hans del, som tillföll dig genom testamentet, kommer efter din bortgång att fördelas mellan hans bröstarvingar.Att skriva testamente som innebär att en person har rätt till viss specifik egendom går att göra och egendomen kallas då legat. Man har enligt testamentet rätt till legatet. Får du rätt till huset på detta sätt så kommer särkullbarnen åter igen ha rätt till sin laglott (7 kap. 1§ ÄB). Du kan däremot ersätta dem med pengar för de har bara rätt till en andel av kvarlåtenskapen, inte specifik egendom.ÄktenskapOm en make går bort och makarna inte bor tillsammans när den ena maken avlider, påverkar inte arvsrätten.Som efterlevande make har man rätt till fyra gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det är dubbelt så mycket som man har rätt till som sambo.Den stora skillnaden mellan sambo och makar är att det generellt ingår mindre i samboegendom än det gör i giftorättsgodset. Så det man delar lika på, om enskild egendom inte finns, brukar ge den efterlevande maken mer än en efterlevande sambo. Det innebär däremot inte att ni måste gifta er för att känna er trygga. Det innebär generellt bara mer att ni måste aktivt hålla koll på vad ni har rätt till och rätta till det ni vill ändra i framtiden.SammanfattningGenom gåva eller att du köper in dig i huset så kan du bli delägare och därför ha rätt till ½. Genom testamente kan du erhålla hela huset under vissa förutsättningar. Att ni gifter er påverkar hur mycket man får rätt till vid ena makens bortgår och gör huset automatiskt till er samägda egendom om din särbo inte vill skriva den som sin enskilda egendom.Hoppas att jag har besvarat din fråga och tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor!Vänligen

Internationell arvsrätt inom EU

2020-12-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en fråga gällande min pappas död och min eventuella arvsrätt. Min pappa är italiensk medborgare och jag och min mamma är svenska medborgare. Jag har inte haft kontakt med min pappa under min uppväxt. Jag är född och uppväxt i Sverige och han har aldrig varit här. Han har däremot godkänt faderskapet och är min biologiska pappa som jag träffat från och med att jag var 15 år. Han har i Italien skaffat en familj och med två barn och en fru som fortfarande lever. Jag har kontakt med mina italienska släktingar.Min pappa fick diagnosen pannlobsdemens för 16 år sedan, så han har varit sjuk senare delen av sitt liv. Min pappa har tillgångar efter min farmor. Min pappa har en syster, som i sin tur har tre barn. Det finns alltså 6 barnbarn efter min farmor, samt lever min pappas syster och min pappas fru. Jag antar att min pappa och hans syster har delat upp tillgångarna efter min farmor.Min pappa gick bort nyss och jag behöver sätta mig in i hur saker fungerar gällande arvet.Hur fungerar italiensk arvsrätt? Har jag rätt att ärva på samma sätt som i Sverige?Hur fungerar bouppteckning i Italien? Har jag rätt att ärva? Hur får jag veta om det finns ett testamente? Har jag rätt till juridisk rådgivning? Hur bör jag agera för att bli insatt i processen?Med vänlig hälsningCamilla
Sanna Parkan |Hej Camilla och tack för att du vänder dig till Lawline!EU:s arvsförordning 650/2012 blir tillämplig i ditt fall enligt dess art 1 då både Sverige och Italien är EU länder och det är fråga om en gränsöverskridande situation. Enligt dess art 4 så är den domstol behörig där den avlidne hade hemvist, efter de uppgifter du gett så blir Italien behörig domstol att fatta beslut om arvet i dess helhet. Vidare blir även Italiensk lag tillämplig och ska tillämpas på arvet i dess helhet enligt förordningens art 21.1 samt 23. Domstolen har behörighet att med tillämpning av italiensk lag fastställa förmånstagare, förmåga att ärva och arvets uppdelning mellan förmånstagarna, art 23.2a-j. Tyvärr kan vi på Lawline inte besvara hur italiensk arvsrätt fungerar. Jag vet att make/maka och barn ärver men vet tyvärr inte mer än så. I Sverige får särkullbarn sin del av arvet direkt och man ärver inte skulder, men hur det fungerar i Italien kan vi inte svara på.Jag rekommenderar att du bokar en tid med en av våra jurister. Vid bokning kommer du få beskriva vad ditt ärende handlar om och få tid med en jurist med mer erfarenhet på området.Hoppas mitt svar var till någon hjälp!

Fördelning av arv efter båda makarnas död

2021-01-18 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej!A och B är gifta och har ett gemensamt barn C. A har ett barn, D, sedan tidigare äktenskap. B avlider. Hur fördelas arvet till C och D när A går bort?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om arv regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis (ÄB). Efterlevande makes arvsrättDu nämner att B, som av frågan inte verkar ha något annat barn än det gemensamma som är C, avlider. Då övergår allt arv till A som är maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. A kommer dock inte erhålla egendomen som kommer från B med full äganderätt utan enbart fri förfoganderätt. Det innebär att A inte får testamentera bort egendom som ska tillfalla B:s arvingar. C är efterarvinge i de här fallet. När båda makarna avliditNär även A avlider ska hälften av boet gå till B:s släktingar ur första eller andra arvsklassen (3 kap. 2 § ÄB). I detta fall går då hälften av A:s förmögenhet till C. När B:s efterarvinge, som är C, fått sin del återstår A:s kvarlåtenskap som ska delas på A:s arvingar. Dessa är då C och D som ska dela lika på A:s kvarlåtenskap. Vänliga hälsningar,

Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

2021-01-07 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag är med i en aktieklubb , bestående av 5 medlemmar! Om någon dör , vad gäller ? Om inte arvingar vill vara med i klubben, vem säljer och till vilket pris( dag) gäller?vikens ansvar är det att sälj och vilkens ansvar är det att hitta en ny medlem som ev. kan köpa andelen och kan man begära att arvingarna skall sälja till ett billigare pris?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en medlem i er aktieklubb avlider kommer hela dennes kvarlåtenskap, aktieandelarna inräknat, att fördelas enligt reglerna i Ärvdabalken.De rättmätiga arvingarna kommer att, när medlemmen avlider, träda in och ta över aktieinnehavet. Vid den här tidpunkten är det upp till arvingarna att avgöra vad de vill göra med egendomen, då äganderätten har övergått till dem i och med dödsfallet. Det är arvingarnas ansvar att sälja eller behålla aktieinnehavet. De säljer innehavet den dag de själva vill, det är upp till dem. Att hitta en ny medlem torde vila på aktieklubben.Aktieklubben kan inte begära att arvingarna säljer till ett billigare pris, då äganderätten finns hos arvingarna. Med vänliga hälsningar!

Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

2020-12-28 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vem ärver mig?Vi var en familj på fyra. Jag min syster och två föräldrar. Mina föräldrar är avlidna. Min mamma var min biologiska mamma men min pappa adopterade mig som liten då de två träffades. Min (halv-)syster inom denna legala familj lever idag. Nyligen har jag fått reda på att jag har två (2) biologiska halvsyskon, på min biologiska pappas sida. Jag har själv inga barn och är ogift. Jag vill att endast min syster från den familj jag vuxit upp i ska ärva min kvarlåtenskap. Regleras detta i lagen eller måste jag skriva ett testamente? Det vill säga; har mina nyfunna biologiska halvsyskon automatisk arvsrätt efter mig?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I samband med att din pappa adoptera dig anses du som barn till honom och inte till din biologiska pappa, detta framgår av 4 kap 8 § Föräldrabalken. Detta innebär att de rättsliga banden med din biologiska pappa upphör helt. Då du inte har egna barn skulle din kvarlåtenskap egentligen tillfalla dina föräldrar (din mamma och adoptivpappa). Då dem båda är avlidna kommer din halvsyster att träda i deras plats och därmed ärva allt (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Dina nyfunna syskon har alltså inte rätt till något arv från dig.Den legala arvsordningen följer med andra ord dina önskemål och du behöver alltså inte upprätta ett testamente.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kapitalförsäkring med insatt förmånstagare

2020-12-25 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag- farmor- 8 barnbarn- som jag har gett varsin kapitalförsäkring- försäkringen står i barnbarnens namn. Jag sätter en peng jul o födelsedag. Men...vid mitt frånfälle- vid delning av dödsbo- läggs dessa kapitalförsäkringar som en tillgång på mig?? Min man har särkullbarn. Är det viktigt vem som står som förmånstagare på kapitalförsäkringarna??
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Närmare rättsregler om försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Jag tolkar din fråga som att du undrar vem kapitalförsäkringarna kommer att tillfalla när du avlider. Vid dödsfall ingår en kapitalförsäkring inte i försäkringstagarens kvarlåtenskap om ett förmånstagarförordnande är insatt (14 kap. 7 § första stycket FAL). Det här innebär att en kapitalförsäkring med insatt förmånstagare inte kommer att ingå i dödsboet. Om du har angett dina barnbarn som förmånstagare på respektive kapitalförsäkring, kommer kapitalet således att tillfalla dina barnbarn när du avlider. Förmånstagarförordnandet kommer inte att ingå i arvskiftet och blir således inte föremål för arv (jfr 20 kap. 5 § andra stycket ÄB). I vissa fall kan emellertid ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död komma att jämkas helt eller delvis. Denna jämkning aktualiseras när resultatet av förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge. I denna bedömning ska skälet till förordnandet samt de ekonomiska förhållandena i fallet beaktas (14 kap. 7 § andra stycket FAL). Det här innebär således att om resultatet av ett förmånstagarförordnande är oskäligt, kan försäkringen helt eller delvis tillfalla en make eller bröstarvinge. Sammanfattningsvis, kommer kapitalet i försäkringen att betalas ut till dina barnbarn när du avlider, under förutsättning att de är insatta som förmånstagare. Det är enbart i fall där förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge som försäkringen kan jämkas. Utgångspunkten är emellertid att försäkringsbeloppet inte ska ingå i arvskiftet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning