Kan arvspengar utmätas av Kronofogden?

2020-08-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Jag ska ärva min tant med mina syskon och deras familjer. det blir med pengar. kan kronofogden ta dom ?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?I mitt svar kommer jag att redogöra för vilken egendom Kronofogden kan "ta" under en utmätning och därefter om arv kan undantas. Vilken lag reglerar utmätning? När en person är skuldsatt kan Kronofogden besluta om utmätning av personens egendom för att betala dess skulder. Regler kring utmätningsförfarandet återfinns i utsökningsbalken (UB). Här anges att egendom får utmätas för betalning av obetald skuld (4 kap 1 § UB). Vilken egendom får Kronofogden utmäta?All egendom kan utmätas om inget annat framgår av lag eller särskild föreskrift (4 kap 2 § UB). En förutsättning vid lös egendom (t.ex pengar) är att det framgår eller kan antas att egendomen tillhör den skuldsatta personen (4 kap. 17 §). På så vis omfattas arv av bestämmelsen och Kronofogden kan utmäta ditt arv. Kan arv undantas utmätning?Som tidigare nämnt kan egendom undantas om annat framgår av lag eller särskild föreskrift. Gällande arv kan det undantas utmätning genom ett testamente har skrivits som anger att arvet inte får utmätas. Det här kallas ett överlåtelseförbud och hindrar Kronofogden från att utmäta arvet för arvtagarens skulder (5 kap 5 § UB). SammanfattningKronofogden kan utmäta egendom för att betala en persons skulder så länge egendomen inte är undantagen utmätning. Alltså omfattas även arv. Om din tant har skrivit ett testamente där det står att pengarna inte får utmätas i framtiden kan Kronofogden inte göra en utmätning på dessa. Utifrån din fråga framgår det inte om ett testamente har upprättats som reglerar det här. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning eller att ringa vår telefonrådgivning.Med vänliga hälsningar,