Får grannens växter skugga din tomt?

2021-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min granne har planterat ett antal snabbväxande träd som tar bort vår utsikt över havet. De har växt upp mitt framför vår balkong där vi äter middag på sommarkvällarna. De har också en häck som är ca en meter för hög i tomtgränsen och med grenar som varje år växer in på vår tomt. Vi har ständigt bett att de ska ta ner träden, korta ner dem så de inte växer upp över vår balkong men varje år likadant. Vet att det i jordabalken finns paragrafer med hänsynstagande mellan grannar. Hur ska vi göra för att få bort all störande växtlighet? Detta har pågått i tre decennier.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.I 3 kap. jordabalken (JB) regleras rättsförhållandet mellan grannar. Huvudregeln är att fastighetsägaren har rätt att bestämma över träd och annan växtlighet som förekommer på fastigheten.Vid nyttjanden av fastigheten ska fastighetsägaren ta skälig hänsyn till omgivningen, 3 kap. 1 § JB. Bestämmelsen innebär att grannar ska visa respekt för varandra och inte vidta åtgärder som kan orsaka olägenhet för den andre. Att er granne har planterat ett antal snabbväxande träd som tar bort eran utsikt över havet är däremot ingen olägenhet som din granne måste ta hänsyn till. Inte heller är häcken det.Tränger rot eller gren in på grannens fastighet och medför detta olägenhet för grannen har denne rätt att ta bort roten eller grenen 3 kap. 2 § JB. Emellertid gäller detta främst när grenar eller rötter letar sig in på grannens tomt eller om trädet annars skulle vara ruttet och riskera att skada grannens fastighet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du frågor om något annat är du välkommen att vända dig till oss igen!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid störande villagrannar?

2021-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag bor i villa och mina grannar har haft hantverkare hos sig som arbetat i trädgården,i 8 veckor nu. De har anlagt pool och nu sågas, automatisk såg, och snickras det, trädäck. På kvällen spelas det musik, har sagt till om det, musiken, och nu spelar de musik lägre, men jag hör det, när jag sitter i min trädgård. De säger att jag måste säga till om musiken stör mig, men det ska väl räcka att jag säger till en gång?Får hantverkare verkligen arbeta under semesterperioden under sommaren? Jag känner mig inträngd i ett hörn där de bestämmer vad jag ska höra när jag är i min trädgård.
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår att du känner dig störd och trängd av situationen. Tyvärr måste jag informera om att man har begränsat med åtgärder att vidta i din situation då man bor i villa. Störningar från grannarDet finns en generell regel att husägare måste visa vad som kallas skälig hänsyn till sina grannar (3 kap 1 § jordabalken). Det innebär att man inte får föra allt för mycket oväsen och att man måste hålla ordning på sin tomt. Det finns dock ingen tydlig gräns för när något anses störande utan detta bedöms från fall till fall. Det finns ingen regel för när på dygnet man får spela musik och heller ingen regel för hur hantverkare får jobba under semesterperioden.I vissa fall kan det vara brottsligt att spela hög musik i ett villaområde. Det krävs dock att dina grannar gör det medvetet för att störa dig och andra grannar. Då kan det vara fråga om brottet ofredande som innebär att man bland annat utsätter någon för ett hänsynslöst agerande (4 kap 7 § brottsbalken). Det krävs dock en stor hänsynslöshet för att det ska räknas som brottsligt. Jag misstänker att du behöver säga till mer än en gång för att det ska bli aktuellt i ert fall. SammanfattningsvisFör att sammanfatta finns det vissa regler som säger att man inte ska störa sina grannar. Men det kan vara svårt att veta exakt vad som räknas som en tillräckligt kraftig störning. Det finns ingen regel kring när på dygnet man får spela musik och inte heller när på året man får ha hantverkare som väsnas. Jag rekommenderar att du i första hand pratar med dina grannar igen. Förhoppningsvis är de förstående och gör något åt musiken och kanske även hantverkarna denna gång. Om de inte gör det kan du kolla med miljöförvaltningen i er kommun eller om ni har en samfällighetsförening i ert kvarter. Kanske kan någon av dessa hjälpa dig vidare. Om du anser att det är rejält hänsynslöst och dina grannar fortsätter trots flertalet tydliga tillsägelser är det möjligt att polisanmäla ärendet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur sker en överlåtelse av en villa?

2021-07-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och min man äger hälften var av vår villa. Min man vill nu ge sin del till mig! Hur går vi till väga? Mvh
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt att göra en sådan överlåtelse. Utifrån din fråga antar jag att din man vill ge sin del till dig som gåva, men jag kommer för säkerhetsskull redogöra för de andra alternativen också. Överlåtelsen kan ske genom köp eller gåva. Eftersom överlåtelsen är mellan makar kan det även ske genom bodelning. Din fråga aktualiserar främst Jordabalken (JB) och eftersom överlåtelsen sker mellan makar aktualiseras även Äktenskapsbalken (ÄktB).Överlåtelse genom köpOm ni väljer att överlåta delen av fastigheten genom köp måste ni upprätta en köpehandling enligt 4 kap. 1 § JB. Köpehandlingen är ett formalavtal vilket betyder att den måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Formkraven är att köpehandlingen måste vara skriftlig, innehålla köparens och säljarens underskrifter, innehålla uppgift om köpeskillingen och en förklaring om vilken fastighet och hur stor andel köpet avser. Ni måste även ansöka om lagfart hos lantmäteriet inom tre månader från att köpehandlingen upprättats, 20 kap. 1 § JB.Enligt huvudsaklighetsprincipen kan dock köpet anses vara en gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet, men det krävs även att den som ger bort sin andel har en gåvoavsikt. Är personen en närstående person till dig presumeras gåvoavsikten vara uppfylld; men visar det sig att det inte finns en gåvoavsikt så räknas överlåtelsen som ett köp trots att ersättningen understiger taxeringsvärdet.Vid köp ska du förutom köpeskillingen även betala stämpelskatt. Låt oss säga att ni väljer att sälja andelen för en symbolisk summa på 1000 kr och fastighetens taxeringsvärde ligger på 300 000 kr. Stämpelskatten beräknas på det högsta av dessa två belopp, i detta fall taxeringsvärdet. Stämpelskatten ligger på 1,5 % för privatpersoner vilket betyder att en stämpelskatt på 4 500 kr ska betalas enligt exemplet. Om det visar sig att det fanns en gåvoavsikt kan överlåtelsen som jag tidigare nämnde istället räknas som en gåva, i sådana fall betalas stämpelskatt endast under vissa förutsättningar som jag kommer redogöra för längre ner.Överlåtelse genom bodelningOm ni vill göra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan skickas till Skatteverket innan ni skriver en bodelningshandling. Det finns ingen särskild blankett för bodelningar under äktenskapet, ni skickar istället in en anmälan till Skatteverket, 9 kap 1 § ÄktB. I anmälan förklarar ni att ni vill bodela under äktenskapet; anmälan ska innehålla era underskrifter och ni kommer även behöva betala en ansökningsavgift. Ni kan läsa mer om hur en bodelning under äktenskapet sker på Skatteverkets hemsida som även anger adressen ni skickar anmälan till om ni väljer detta alternativ. Ni måste även här ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Vid bodelning betalas ingen stämpelskatt.Överlåtelse genom gåvaDå du i din fråga skriver att din man vill "ge" sin andel till dig antar jag att att han vill överlåta den till dig som en gåva. I sådana fall ska ett skriftligt gåvobrev upprättas; gåvobrevet har samma formkrav som vid köp, 4 kap. 29 § JB; gåvobrevet ska alltså vara skriftlig, innehålla era underskrifter och en förklaring om vilken fastighet och hur stor andel gåvan avser. Inom tre månader från att gåvobrevet upprättats måste du som mottager huset som gåva ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, 20 kap. 1-2 §§ JB. För att gåvan ska bli gällande mot eventuella borgenärer, d.v.s. få sakrättslig verkan, så måste gåvan även registreras hos Skatteverket, 8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § ÄktB.Enligt 8 kap. 1 § Inkomstskattelagen är gåvor skattefria och givaren behöver inte betala någon vinstskatt, 44 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Mottagaren av gåvan träder in i givarens skattemässiga situation vilket kortfattat innebär att beskattningen skjuts upp tills dess att du själv säljer fastigheten.Vid gåva kan stämpelskatt behöva betalas om det sker en motprestation för gåvan, t.ex. att ett lån övertas eller en ersättning betalas, och det överstiger 85 % av föregående års taxeringsvärde för andelen av fastigheten som gåvan avser. Låt oss säga att du ger bort din andel i gåva för 100 kr och taxeringsvärdet för andelen av fastigheten var 300 000 kr det föregående året. Eftersom det är en gåva, d.v.s. givaren har en gåvoavsikt, och motprestationen på 100 kr understiger 85 % av 300 000 kr så behöver man inte betala en stämpelskatt enligt exemplet.SammanfattningDet finns flera olika alternativ för hur ni kan överlåta fastigheten; köp, gåva eller bodelning. Beroende på vad ni väljer kan ni bli tvungna att skriva eventuella handlingar med särskilda formkrav, om ni vill ha hjälp med detta är ni varmt välkomna att kontakta en av våra jurister här på Lawline.Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Får en hyresvärd utfärda böter?

2021-07-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vår hyresvärd har vid två tillfällen gett alla hyresgäster i huset en böter för att "vi" inte sopsorterar rätt. Fel sopor slängs i fel sopkärl. Jag anser mig dock oskyldig då jag alltid slänger rätt, eller går till en annan sopsortering då det ofta är fullt i våra sopkärl. Jag anser att hyresvärden borde fixa bättre sopsorterings-möjligheter, men istället väljer dom alltså att ge oss en kollektiv bestraffning med botavgifter. Är det lagligt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en hyresvärd har rätt att utfärda böter. BöterBöter är pengar som ska betalas till staten och detta används som en brottspåföljd. Endast staten får utfärda böter då det är ett straff för begånget brott mot någon lag. I Sverige får böter utfärdas av domstol, polis, åklagare, Tullverket eller Kustbevakningen och en hyresvärd har alltså inte rätt att utfärda böter. SkadeståndEn hyresvärd kan eventuellt kräva skadestånd men då måste denna bevisa att det förekommit en ekonomisk skada till följd av att sopsorteringen inte skötts korrekt samt vem som har orsakat skadan. Vad du kan göraOm du vill kan du bestrida fakturan. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till hyresvärden där du förklarar att du inte tänker betala fakturan och varför. Om hyresvärden väljer att driva det vidare borde du bestrida även detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Behöver jag bygglov för att bygga pool?

2021-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får jag bygga två pooler på min jordbruksfastighet utan bygglov ?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt Byggverket när det kommer till pool så behövs det oftast inte bygglov men det kan behövas beroende på hur poolen ska se ut och om det ska byggas något till poolerna. Tillfällen där bygglov kan behövas:När poolen förses med takOm man schaktar eller höjer marknivån avsevärtAnsluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätetBygger altan eller plank runt poolenMin rekommendationDen generella uppfattningen är att bygglov inte behövs vid bygge av pool men det kan avvika beroende på utseende m.m. Då det inte framgår i din fråga hur poolerna ska se ut så är min rekommendation att du kontaktar din kommun och frågar om det krävs bygglov för de pooler du planerat att bygga. Information och kontaktuppgifter till din kommun angående bygglov hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan jag tvinga fram en försäljning av bostadsrätt efter separation?

2021-07-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi köpte en bostadsrätt tillsammans. Nu har vi separerat och jag vill sälja lägenheten eller så får han köpa den av mig. Han vill inget och vägrar flytta. Vad kan jag göra?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om den som du äger bostadsrätten med inte vill sälja har du som delägare av en bostadsrätt möjlighet att tvinga fram en försäljning genom en ansökan hos tingsrätten (6 § samäganderättslagen).Vi på Lawline kan hjälpa dig att ansöka om försäljning av bostadsrätten och du kan boka en tid med en av våra jurister här: https://lawline.se/boka.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Fråga om träd medför olägenhet för grannar

2021-07-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har ett körsbärsträd på vår tomt vars höjd stör nyinflyttade grannar i nybyggt bostadsrätts lägenhetshus. Grenarna växer inte över på deras mark.Har grannarna rätt att gå in och kapa grenar på vår tomt? De hävdar att vi måste ta kapa trädet rejält nu omgående och hänvisade till en artikel från er från 2007 där någon skrev om att ett tiotal träd växte över på deras tomt.
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser i jordabalkenVar och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta särskild hänsyn till omgivningen. Paragrafen slår fast den allmänna principen att visa hänsyn till sina grannar. Lagstiftaren ansåg att grannar har särskilda förpliktelser mot varandra utöver vad som gäller i förhållande till utomstående. Grannförhållandet innebär inte bara skärpta skyldigheter mot omgivningen utan också att man får visa viss tolerans mot vissa alldagliga störningar som är vanliga i denna omgivning. Det har även framhållits att den nackdel en fastighetsägare har när han eller hon får ta hänsyn till grannen kompenseras av att han eller hon själv för sin del kan kräva precis samma hänsyn från grannens sida (3 kap.1 § jordabalken). Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denne kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne. Paragrafen kan medföra tolkningsproblem angående vad som menas med "olägenhet" för grannfastighetens ägare. Rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur bör grannen få finna sig i. Bestämmelser tar framförallt sikte på förhållandena mellan villaträdgårdar även om det kan uppkomma liknande situationer i andra fall. I varje fall lär hänsyn till grannen motivera att ägaren kontaktas innan grannen vidtar åtgärder för att ta bort roten eller grenen, även om det inte innebär några olägenheter för dennes del. (3 kap. 2 § första stycket jordabalken). Plan- och bygglagenVidare framgår att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bestämmelsen ger byggnadsnämnden möjlighet att bl.a. ingripa i fall då växtlighet i oacceptabel grad kommit att skugga en granntomt eller medför skymd sikt för trafiken. Vad som utgör betydande olägenhet ska bedömas beroende på förhållandena som råder på den aktuella platsen. Bland annat anges i förarbetena att planteringar inte får anordnas så att de skymmer sikten för trafiken och att vegetationen/träden inte får tillåtas att växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt (8 kap. 15 § första stycket plan- och byggnadslagen). Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade i (RÅ 1993 not. 521) att en dunge bestående av ca 20 stycken 13-15 m höga björkar, vilka för granne skymde såväl havsutsikt som orsakade skugga stora delar av dagen, i och för sig förorsakade olägenheter, men inte betydande i den mening som avses i bestämmelsen. Från ett nyare rättsfall (MÖD 212:57) gjorde domstolen den bedömning att en tujahäck inte inte utgjorde betydande olägenhet, bl.a. då skuggningen endast omfattat några timmar per dag och då fastigheten var belägenhet i ett grönskande område där viss skuggning fick tålas. Sammanfattningsvis kan jag inte säga om ni skulle bryta mot den allmänna principen om att visa hänsyn till era grannar. Jag förmodar att trädet stod där under såväl byggnationen som under försäljningen av lägenheterna. Att då i efterhand komma och klaga på att trädet är högt är något som de måste varit medvetna om sedan tidigare. Samtidigt är det svårt för mig att bedöma huruvida trädet förorsakar betydande olägenhet för era grannar. Jag kan med informationen som givits inte ge något svar på frågan men jag hoppas att lagrummen och rättsfallen kan ge er någon vägledning åtminstone. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har jag skyldighet att klippa bort grenar som växer in på grannens tomt?

2021-07-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en fråga, på min tomt står en häck som jag är ägare till . Jag klipper häcken varje år men ett fåtal av grenar når jag inte då häcken är bred. Jag tänker att min granne kan klippa dem från sin sida. Är det min skyldighet att gå över till han tomt och klippa häcken på deras sida? Ingen överenskommelse har skett mellan ossNyligen klippte han de fåtal grenar som var på hans sida och kastade tillbaka det på min tomt.Mvh
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som fastighetsägare ska både du och din granne visa hänsyn till din egen och intilliggande fastighet, se 3 kap 1 § jordabalken.Din granne har rätt att ta bort grenar som växer in på tomten från din häck. Dock ska grannen fråga dig först om du kan ta bort dem, så ingen skada på häcken sker, se 3 kap 2 § jordabalken. Du kan inte kräva att grannen ska ta bort dem. Det är inte heller din skyldighet att ta bort dem. Är du rädd att grannen skadar din häck, ska du säga till din granne att du gärna utför arbetet. Det kan även vara en fin gest att du sköter om häcken på båda sidor.Att din granne klippte grenarna och slängde in dem på din tomt, tyder på att grannen inte gillar att det växer in grenar, det ger hur som helst inte grannen någon rätt att kräva ersättning eller liknande för det utförda arbetet. Om du behöver hjälp med att förklara rättsläget för din granne är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,