Gåva av belånad fastighet

2018-02-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min sambo vill ge sina 50 % av villan/fastigheten, som vi har gemensamt lån på, till mig men fortfarande stå med på gemensamma lånet. Fungerar det? Hur isåfall?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till lawline!Bestämmelser om överlåtelse av fastigheter finns i Jordabalken (JB). När en fastighet ska överlåtas som gåva ska ett gåvobrev upprättas (se 4 kap. 29 § JB, 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring, uppgift om köpeskilling (även om inget ska erläggas ska det uppges att köpeskillingen är 0 kr) och ska även undertecknas av både gåvogivare och gåvomottagare. För att lagfart ska kunna sökas ska även kraven för lagfart (se 20 kap. JB) beaktas vid upprättandet av gåvobrevet, detta innebär bl.a. att två vittnen ska styrka överlåtarens underskrift (20 kap. 7 § 1 p. JB). Vidare gäller för lagfart att gåvomottagaren inom 3 månader från att gåvobrevet upprättades ska ansöka om lagfart hos lantmäteriet och då skicka in gåvobrevet (20 kap. 1, 2 och 5 §§ JB). Gällande lån kan sägas att de inte följer med fastigheten till den nya ägaren vid en överlåtelse utan den ursprunglige låntagaren har fortsatt ansvaret för lån så länge ingen överföring själva lånen sker. Detta gäller även för lån där fastigheten är pantsatt. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar