Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?

2021-09-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag vill ge en del av fastighet till min sister som bor i Canada. Vad behöver vi göra? kan hon få komma till Sverige för att ta hand om huset?Mvh,
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga utifrån bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och kommer på ett generellt sätt att förklara hur man ger en del av en fastighet i gåva. Det finns inget som hindrar en person från att ge bort en del av sin fastighet utan det står var och en fritt att förfoga över sin egendom som denne vill. Du kan därmed ge din andel av fastigheten till din syster i form av en gåva. Oavsett om personen bor i Sverige eller inte kommer gåvobrevet göras på samma sätt. Formkrav Det som krävs för att ge bort fastigheten i gåva är att vissa formkrav måste vara uppfyllda i gåvobrevet. Formkraven är dem samma som gäller för överlåtelse av fastighet. Det som krävs är gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska vidare ta upp uppgifter om fastigheten och köpeskillingen. I och med att det är en gåva ska köpeskillingen sättas som noll kronor. Utöver det ska det underskrivas av båda parterna, (4 kap 1 § jordabalken) samma formkrav gäller som sagt för att överlåta en gåva (4 kap 29 § jordabalken). Gåvoskatten i Sverige är avskaffad och kommer inte att resultera i att din syster behöver betala skatt på den från Sverige. Beroende på hur Kanada ställer sig till gåvoskatt kan det bli att din syster måste betala skatt i enlighet med den nationella lagen i Kanada. Jag är osäker på hur du menar med ifall hon får komma till Sverige för att ta hand om den. Generellt gäller samma regler för alla som vill resa in i Sverige från ett land utanför EU. Det är beroende på hur länge hon vill stanna här, ifall det är mindre än 90 dagar ska hon ansöka om ett visum här och om det är längre krävs ett uppehållstillstånd Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!