Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?

2020-11-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag är helt med på att om man får dubbletter av en beställd produkt, så är man inte skyldig att höra av sig till företaget man köpt av. Även att företaget fortfarande äger den produkten jag inte har beställt. Finns det nån gräns på hur länge företaget har på sig att hitta sitt misstag?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet?I mitt svar kommer jag att utgå från att det rör sig om ett konsumentförhållande, att du i egenskap av konsument har köpt produkten av företaget. Precis som du nämner har du ingen skyldighet att höra av dig till företaget som har skickat dubbletten av den beställda produkten. Likaså är det mycket riktigt att företaget fortfarande äger den dubblett som du inte har beställt. Äganderätten till produkten övergår inte genom företagets misstag men företaget får själv ta hand om sitt misstag. Företaget har rätt att återfå den felskickade produkten om de kontaktar dig och du är skyldig att hålla produkten tillgänglig för avhämtning. Eftersom du inte äger produkten har du inte heller rätt att använda den. Om du inte skulle lämna tillbaka produkten kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Frågan är följaktligen hur länge företaget har på sig att inse sitt misstag och kontakta dig för att återfå den felskickade dubbletten av produkten. Hur länge har företaget på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?Här får man se till vilken preskriptionstid som gäller, hur lång tid företag har på sig att göra gällande att den felskickade produkten ska skickas tillbaka. Den allmänna preskriptionstiden går att finna i preskriptionslagen (PreskrL). I ditt fall är gäller en preskriptionstid på 3 år förutsatt att det inte har skett ett s.k preskriptionsavbrott (1-2 §§ PreskrL). Det här avbrottet kan t.ex göras genom att företaget kontaktar dig för att återfå dubbletten. Om företaget inte har krävt tillbaka den felskickade dubbletten inom 3 år har det rätt att göra gällande sin äganderätt efter denna tid. Hoppas att din fråga besvarades och om du har fler frågor är du välkommen att återigen höra av dig till Lawline! Med vänliga hälsningar,

Krävs bekräftelse på ångerrätt för att det ska kunna åberopas vid distansköp?

2020-07-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag betalade en dejtingsida för 3 månader men blev otroligt besviken över kvalitén och ville dra tillbaka mitt medlemskap och nyttjade mina 14 dagars ångerrätt. Dejtingsidan vägrar betala tillbaka mina pengar. De hävdar att mitt mejl om uppsägning kom in försent men jag hävdar att via deras hemsida/kontakt, mejlade jag in min uppsägning med 1 - 2 dagars marginal. Men jag kan inte bevisa att jag har rätt eftersom jag inte fick någon bekräftelse på skickat mejl! De verkar som att de har flera "inkorgar" eftersom de inte sett mina faktiskt hela fyra mejl, jag hann skicka innan jag fick en idé att jag åter skulle logga in på min sida, som jag förmodade var raderad eftersom jag sagt upp mitt ab. Men det gick och jag kontaktade dem via själva dejtingsidan och det var då som de sa att jag var för sen. Vad gör jag nu?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här är det frågan om företaget måste ha tagit del av och bekräftat ditt meddelande om uppsägning av medlemskap för att du ska kunna nyttja din ångerrätt. Vilken lag är tillämplig?Genom att köpa medlemskapet på dejtingsidan har du som konsument ingått ett köpeavtal med företaget. Eftersom köpet av tjänsten har gjorts på internet ses det som ett distansköp vilket gör att lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) kan tillämpas (1 kap. 1 §). Att medlemskapet kostar mer än 400 kronor är också en förutsättning för att lagen ska kunna tillämpas (2 kap. 1 § 3 stycket DAL).Krävs bekräftelse på meddelande om ångerrätt?Du har som konsument en 14 dagars ångerrätt som innebär att du kan frånträda avtalet oavsett orsak genom att inom den tiden (ångerfrist) meddela företaget om det (2 kap. 10 § DAL). Vid köp av tjänst börjar ångerfristen att löpa från den dag då du ingick avtalet (2 kap. 12 § DAL). Det finns inget formkrav på hur meddelandet till företaget ska se ut men att du har skickat skriftliga mejl till företaget är givetvis bättre ur bevissynpunkt. Utifrån din fråga har du skickat meddelandet på ett ändamålsenligt sätt och innan de 14 dagarna hade passerat. Det krävs inte att företaget har tagit del av meddelandena eller att de har skickat en bekräftelse till dig för att du ska kunna utöva din ångerrätt (2 kap. 10 § 2 stycket DAL). När du utövar din ångerrätt ska företaget inom 14 dagar betala tillbaka det du betalat för tjänsten (2 kap. 14 § DAL).Vad kan jag göra om företaget vägrar att betala tillbaka mina pengar? Sammanfattningsvis har du ångerrätt även om företaget inte har bekräftat ditt meddelande. Om företaget vägrar att återbetala dig råder jag dig att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Med vänliga hälsningar,