Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?

2020-08-04 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vill söka till grundläggande militär utbildning. Men för mer än 8 år sen blev jag dömd men har inte sen dess hittat på några dumheter och undrar om det fortfarande är möjligt för mig o söka denna utbildning?
Julia Lax |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att söka till GMU finns det antagningskrav som Försvarsmakten har publicerat på sin hemsida (se länk här). Det framgår här att det inte är möjligt att gå vidare i rekryteringstesten om man tidigare blivit dömd för ett brott, eftersom att alla som går vidare efter rekryttest och antagningsprövning kontrolleras i polisens belastningsregister. Det går att läsa mer om detta i Försvarsmakten föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning. Av detta framgår det att anledningen till varför man inte kan bli antagen om man är dömd för ett brott är att laglydnad är ett av kriterierna som finns för att kontrollera om den som sökt är lämplig för Försvarsmakten (4 § Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av förordning (2015:613) om militär grundutbildning). Sammanfattning Nej, har man blivit dömd för ett brott kan man inte bli antagen till grundläggande militär utbildning. Hoppas du fått hjälp med din fråga! Hälsningar,

Kan man byta födelsedatum?

2020-07-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om jag kan byta mitt födelsedag. Jag har föddes 01/01/2003 men det var krig i mittt land och min pappa var i fängelse. När min pappa gick ut så skrivde han att jag har födds 01/01/2006 och det går inte bra för mig jag vill ha rätt födelsedag
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till födelsedatum och folkbokföring regleras det av Skatteverket, se här.Det finns möjlighet att ändra de registrerade uppgifterna, men för detta krävs tydlig bevisning genom att du kan uppvisa handlingar som bevisar att de nuvarande uppgifterna som ditt födelsedatum inte stämmer. Exempel på detta är att du har handlingar som är utfärdade av en officiell myndighet i ditt tidigare hemland som exempelvis ett hemlandspass eller andra originalhandlingar som visar ditt riktiga födelsedatum. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Kan man samarbeta med många olika företag utan att utöva konkurrensbegränsande beteende, och vad är påföljder vid konkurrensbegränsande beteende?

2020-07-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!En kompis och jag funderar på att starta ett Aktiebolag. Vi hade tänkt att starta en E Handel med diverse saker, t.ex Hemelektronik, tv apparater, ljud system, kläder, dator osv.Det vi tänkte göra oss så unikt som företagare är att inte ha några mellanhänder, utan att ta allt ifrån Tillverkaren direkt.Sammarbeta med dom större tillverkarna(Samsung,Sony, Acer osv) Är det lagligt att Sammarbeta med så pass många företag med nästan samma produkter eller kan man bli straffad på något sätt? Tänkte när konkurrens lagen börjar gälla osv?Finns det andra lagar som vi kan bli straffade på inom samarbeten med flera företag?Är detta rent möjligt eller är det bara till att börja tänka om?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när konkurrenslagen blir tillämplig och vilket beteende på marknaden som kan vara konkurrensbegränsande. Din fråga regleras i konkurrenslagen (konkL). När blir konkurrenslagen tillämplig?Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter (1 § konkl). Lagen aktualiseras när ett eller flera företag går samman och utövar konkurrensbegränsande beteende eller när ett företag missbrukar sin dominerande ställning. Vad är konkurrensbegränsande beteende? I 2 kapitlet 1 § konkl föreskrivs att avtal mellan företag som hämmar konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är ogiltiga. Det innebär att om två företag till exempel beslutar att sänka sina priser kraftigt på marknaden för att tvinga sina konkurrenter i konkurs, kan sådant beteende anses konkurrensbegränsande. Det rör sig alltså om avtal mellan företag som till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen som är otillåtna. Det andra scenariot är om ett bolag utnyttjar sin dominerande ställning. Då talar man ofta om att bolaget har mer än 60 % av marknaden för en viss produkt (2 kapitlet 7 § konkl). Det kan exempelvis innebära att ett enskilt företag, på grund av att dem styr all import av bananer har extremt höga priser (monopol) eller att de genom sin dominerande ställning förhindrar andra marknadsaktörer att beredas tillträde (exempelvis även här, sälja produkter till förlust i syfte att konkurrera ut andra företag). I dessa fall krävs inte att något annat företag är involverat, ett enskilt företag kan göras sig skyldig till missbruk av dominerande ställning. Vad händer om man utövar konkurrensbegränsande beteende? Isåfall är det konkurrensbegränsande avtalet ogiltigt (6 § konkl). Att ett avtal blir ogiltigt innebär att du inte kan tvinga din motpart att uppfylla villkoret med rättsliga medel. Du riskerar även konkurrensskadeavgift eller skadestånd om du fortsätter med din konkurrensbegränsande verksamhet (3 kapitlet. 5 § och 3 kapitlet 25 § konkl). SlutsatsDet är osannolikt att ditt bolag kommer omfattas av något av dessa två konkurrensbegränsande företeelser genom att samarbeta med många olika producenter. Det är lagligt att samarbeta med hur många företag man vill, däremot brukar en del företag begränsa sina samarbeten med återförsäljare som även säljer konkurrerande produkter. Om du behöver ytterliggare hjälp med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?

2020-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej ska utmätas vart vänder man sig gör att få bostadJsg blir skuldfri när fogden har sålt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör var du kan och bör vända dig för att få boende efter utmätning kommer vi kika närmare på socialtjänstlagen (SoL) och relevanta rättsfall.Hur jag uppfattar din frågaJag uppfattar din fråga som att din egendom, inklusive bostad, snart kommer att utmätas, varför du behöver hjälp med bostad eller boende.Du bör vända dig till socialkontoret i din stadsdelSocialtjänsten kan under vissa särskilda omständigheter hjälpa dig med bostad eller tillfälligt boende, om du själv har stora svårigheter med att skaffa bostad eller boende, men ansvaret ligger ändå ytterst på dig att lösa din situation (2 kap. 1 § socialtjänstlagen).Det finns nämligen ingen ovillkorlig rätt till hjälp med bostad eller boende, även om du är bostadslös, men du kan ansöka om bistånd (4 kap. 1 § SoL).Krav för rätt till bistånd i form av bostadDet krav som uppställts i praxis för rätt till bistånd i form av bostad är att du ska ha särskilda svårigheter att på egen hand tillgodose ditt behov av bostad genom att tillhöra en särskilt utsatt grupp, men vad som avses med detta eller särskilda svårigheter preciseras inte närmare i domarna, utan här måste en prövning ske i varje enskilt fall, om kravet uppfylls eller inte, se (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130).Rätt till akut eller tillfälligt boende i vissa fallOm du befinner dig i akut behov av boende på grund av bostadslöshet, så har ett annat rättsfall slagit fast att du kan vara tvungen att nöja dig med ett boende med lägre standard under en övergångsperiod på cirka en vecka, men efter det ska du alltså erbjudas ett bättre boende, se (RÅ 1994 not 574).Detta boende avser främst ett korttidsboende, exempelvis ett rum på ett vandrarhem eller ett härbärge, men är inte tänkt att utgöra en permanent bostad.För att akut boende ska bli aktuellt har i domstolspraxis uttalats att du dels måste vara helt bostadslös, dels att det inte finns några alternativa lösningar, i vilket fall socialnämnden exempelvis kan se till att du får ett boende eller hjälper dig med kostnaden för ett lämpligt boende, se (Rå 1990 ref. 119).Utan att veta mer om din situation, så kan det däremot tänkas att du åtminstone kan få hjälp under en kortare period, om utmätningen skulle lämna dig helt och hållet utan tillgångar, samt att du helt saknar vänner och familj som kan erbjuda dig husrum och ett jobb som skulle kunna betala för en bostad.Väldigt stränga krav för biståndKraven för bistånd är i de båda fallen oerhört stränga, och det har exempelvis inte bedömts vara omöjligt ens för en person med skulder hos Kronofogdemyndigheten att hyra en bostad i andra hand eller ordna ett inneboendeavtal. Det är således inte säkert att du kan få hjälp med bostad eller boende, men en prövning kommer ske i det enskilda fallet.Några avslutande ordSituationen du befinner dig i är beklaglig, men förhoppningsvis löser det sig för dig snart.Kontakta som sagt Socialkontoret i din stadsdel, och ansök om bistånd. Hör dig även för bland eventuell familj och vänner om de kan hjälpa dig under en period. Se också över alla andra möjligheter du har att potentiellt få rätsida på situationen, eftersom det boende du får via socialen oftast endast är temporärt.Läs gärna också debattartikeln tillgänglig via https://www.svd.se/socialtjansten-gor-fel--hemlosa-har-ratt-till-hjalp om gällande rätt och hur kommunernas egna regelverk förhåller sig till den rätt som redogörs för i artikeln och som jag redogjort för ovan.Jag önskar dig lycka till i fortsättningen.Med vänliga hälsningar,

Kan vårdnadshavare vara skriven på annan adress än deras barn?

2020-07-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga. Jag o mina två barn är skrivna på en lägenhet. Jag hyr idag en lägenhet. Skulle vilja ha kvar den men skriva mej på en annan adress, går det?Mina barn ska bo kvar i lägenheten. De är inte 18 år ännu.Tacksam för svar.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du önskar att skriva dig på en annan bostad än den du hyr för tillfället. Vidare förstår jag det som att dina minderåriga barn ska fortsatt vara skrivna på den lägenheten du hyr, det vill säga en annan bostad än den du är skriven på. Inledningsvis ska du vara skriven på den adress du har din normala dygnsvila på. Dina barn kan inte vara skrivna på annan adress än deras vårdnadshavare. Vidare är det lämpligt att du och dina barn är skrivna på samma adress då vissa hemförsäkringsvillkor kräver att familjemedlemmar är skrivna på samma adress för hemförsäkringen att omfatta även familjemedlemmar. Det kan vara brottsligt att skriva sig på en adress där man inte tillbringar sin dygnsvila (42 § folkbokföringslag). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Får jag ha en privatfest med 45 personer?

2020-07-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Om jag slår upp ett tält på en äng och har en fest med 45 personer. Vilka lager är det som gäller? Får man ha privat partytält på en äng ?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige är det just nu förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer enligt förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen har rätt att inställa eller upplösa sammankomster och tillställningar som strider mot förbudet enligt 2 kap. 22 § ordningslagen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet kan riskera böter eller fängelse i högst sex månader (2 kap. 29 § ordningslagen). Definitionen av "allmänna sammankomster" och "offentliga tillställningar" hittar vi i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen. För att en sammankomst ska anses som allmän ska den vara anordnad för allmänheten, att allmänheten har möjlighet att tillträda den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde kan anses jämställd med en sådan sammankomst. Det kan exempelvis vara demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar eller andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas. För att en tillställning ska anses vara offentlig krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan exempelvis vara tävlingar, uppvisningar, tivolinöjen, marknader eller andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster. Det innebär att en privat tillställning inte omfattas av förbudet så länge festen inte anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till festen. I ditt fall bryter du inte mot förbudet även om festen skulle anses vara en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eftersom det rör sig om 45 personer. Även om förbudet inte omfattar privata fester eller sammankomster med färre än 50 personer så följer det av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra smittspridning. Därför bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang. Du kan läsa mer om det HÄR på Folkhälsomyndighetens hemsida. Straffansvar eller andra sanktioner kan dock inte förekomma eftersom det är fråga om råd och rekommendationer (till skillnad från ett förbud). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem

2020-07-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag och min man har köpt en lägenhet ca 100 kvm. Och två vänner vill bo med mig. Jag ska inte hyra nånting . Men de behöver registrera på min adressen. Jag bor med min man och min bebis. Min fråga är om att har jag rätt att ge de min adress? Eller finns nån problem med min bostadsförvaltning? Eller problem med skatt. Jag är new i Sverige och jag vet inte reglerna. Så jag vill inte ha problemet med min bostad. Hur många personer kan använda min adress?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Om du har bostadsrätt är det tillåtet att ha inneboende i lägenheten utan att behöva be om något tillstånd, så länge de inte stör andra boende i huset. Det är även tillåtet att ha gäster boende gratis hos dig så länge dessa inte stör andra boende. Om du istället hyr ut hela din bostadsrätt i andrahand behöver du tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Även i hyresrätt är det tillåtet att ha inneboende utan att det krävs något tillstånd från hyresvärden. Om du hyr ut en hel hyresrätt till någon annan person, krävs det tillstånd från hyresvärden. (se jordabalken 12 kap. och bostadsrättslagen 7 kap.) Det finns även regler om hur mycket man får ta i hyra men jag går inte in på det här.Det finns ingen begränsning för hur många personer som får vara folkbokförda på din adress men man har skyldighet att folkbokföra sig på den plats där man bor och det kan få konsekvenser för dig på olika sätt att flera folkbokförs på din adress.Denna här typen av frågor regleras främst i folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den adress i den kommun där han eller hon anses bo (folkbokföringsorten enligt 6 § folkbokföringslagen.) En person anses vara bosatt på den adress där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, alltså där man sover. Den som kan anses vara bosatt på fler än en adress anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist enligt 7 § folkbokföringslagen. När en person som tidigare varit folkbokförd i Sverige flyttar, ska denne inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket enligt 25 § folkbokföringslagen.Den myndighet som ansvarar för folkbokföringen är Skatteverket, den får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lagen, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring enligt 31 § folkbokföringslagen. Detta kan förenas med vite (böter) för den som inte följer myndighetens uppmaning enligt 37 § samma lag.Översiktligt sett kan det ha påverkan om flera personer folkbokför sig på din adress. Det kan eventuellt påverka vissa beslut från olika myndigheter om till exempel bidrag (inkomster kan sammanräknas i vissa fall) eller beslut om uppehållstillstånd där det kan finnas krav på att bostaden måste vara tillräckligt stor för att kunna husera de ansökande. Om du inte tar betalt för hyra, blir det inga skatterättsliga konsekvenser av att dina vänner bor med dig. Om du däremot tar hyra från dina vänner, kan det vid en viss gräns bli aktuellt att du får betala mer skatt. Det finns information om detta på skatteverkets hemsida. En annan konsekvens kan vara att skatteverket kan komma att utföra kontroller av om dina vänner verkligen bor hos dig eller inte enligt 32 a § folkbokföringslagen. Det finns även regler om folkbokföringsbrott. Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25-27 §§. Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt 42 § folkbokföringslagenSammanfattningsvis är det okej om dina vänner folkbokför sig på din adress, om de också bor där. Om du får något stöd från till exempel försäkringskassan eller någon annan myndighet bör du kontrollera om din rätt till bidrag sänks när flera personer folkbokför sig på din adress. Du bör även kontrollera att det inte påverkar eventuella ansökningar hos andra myndigheter som till exempel Migrationsverket att flera personer flyttar in hos er. Jag rekommenderar inte att du låter vänner folkbokföra sig på din adress om de inte ska bo hos dig eftersom det kan vara brottsligt enligt folkbokföringslagen. Det är möjligt att jag har missat att ta upp någon konsekvens i mitt svar rörande andra myndigheter men jag kommer inte på något mer för tillfället.Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en jurist är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?

2020-06-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan en 14 åring få tilläggsavgift på UL/SL . Vad sker om man inte betalar den kan den rikta sig mot vårdnadshavaren?
Emil Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt av trafikbolaget att ta ut en tilläggsavgift från alla personer som åker kollektivtrafik utan att kunna uppvisa giltig biljett. Detta inkluderar även någon som är under 15 år gammal 1 § Lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Det finns ett undantag i 2 § samma lag som anger att tilläggsavgift ej får tas ut avsaknaden av giltig biljett är ursäktlig med hänsyn till bland annat den resandes ålder. I motiven till lagen har framhållits att utfärdaren av tilläggsavgifter inte bör utfärda en tilläggsavgift på en person som är under 15 år gammal och som inte har vårdnadshavare närvarande. Således kan alltså en tilläggsavgift påföras någon som är 14 år gammal även om detta inte bör göras.Skulle en tilläggsavgift utfärdas till en 14-åring så har vårdnadshavaren ett ansvar att försörja för barnet.