Skadeståndsansvar för avverkande av skog

2020-05-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad kan jag göra för åtgärder när en granne olovligen avverkat 8st stora träd på min tomt?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas vi kan hjälpa dig med din fråga. De finns olika regler som kan aktualiseras. Jag tror att speciellt två typer av åtgärder blir aktuella. De kan både finnas straffrättsliga regler och civilrättsliga regler som blir relevanta. Straffrätt Straffrättslig kan främst två typer av brott aktualiseras, som inte är direkt miljöbrott vilket är svårt att utreda utan att veta omständigheterna, och de är stöldbrott och skadegörelsebrott. Dessa regler finns i brottsbalken (BrB) Eftersom träd har ett ekonomiskt värde så kan de vara stöldobjekt.Vidare eftersom träden är på din mark så tillhör de dig, de är således stöld ifall din granne hade tanken att tillägna sig dem och tog dem utan samtycke. Jag förutsätter att du inte samtyckt. Frågan blir då om han hade uppsåt att tillägna sig träden. Detta kravet innebär att de är stöld om han tar virket och gör de till sitt, t.ex genom att sälja det vidare, 8 kap. 1 § BrB. Däremot är de inte stöld om han bara låter slänga träden eftersom han då inte har ett tillägnelseuppsåt, d.v.s inte hade för avsikt när han tog dem att göra virket till sitt. En annan typ av brott är skadegörelse. De kommer jag redogöra för mer nedan under skadeståndsanspråk eftersom detta brott i stort korresponderar med skadeståndsansvar, 12 kap. 1 § BrB. Här är alltså alternativet att ta kontakt med polisen. Skadestånd Din granne har varit medveten om vad han gjort när han avverkade träden. Jag kan inte uttala mig om att han visste att de var dina träd eller inte. Men om han visste detta så hade han uppsåt till att han högg ner dina träd, d.v.s skadade din egendom. De är grund för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagens regler, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkdL). De krävs dock inte att visste att de var dina, de är tillräckligt att han varit vårdslös för skadeståndsansvar. I denna bedömningen kan de konkretiseras ned till om han borde eller har insett risken att de var dina träd. För de straffansvar som jag nämnde ovan krävs uppsåt, d.v.s de är inte tillräckligt med vårdslöshet, 12 kap. 1 § BrB. I övrigt korresponderar reglerna med varandra, jfr 2 kap. 1 § SkdL och 12 kap. 1 § BrB. De du kan göra här är att ansöka om stämning mot din granne för värdet av träden, 42 kap. 1 § RB och 13 kap. 1 § RB och 2 kap. 1 § SkdL. Du kan här kräva att din granne ska förpliktas ersätta trädens konkreta värde eller ev. Värdeminskning som följt av avverkandet 13 kap. 1 § RB. Sammanfattning och råd Detta är alltså juridiska alternativ. Beroende på trädens värde och hur mycket de påverkar dig så kanske inte värdet av att driva en process i sig inte är så stort. De jag rekommenderar är att du försöker ta kontakt med din granne och på så sätt utan att blanda in domstolen löser er tvist. De kommer nog i slutendan vara de mest ekonomiskt gynnsamma för er båda. Men som sagt i svaret så finns de tillvägagångssätt som blandar in rätten som en sista utväg.Hoppas de var ett svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Utomobligatoriskt skadestånd

2020-05-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har haft min husvagn som är halvförsäkrad hos en som hyr ut plats i sin maskinhall. Han flyttade den där inne för att få ut en bil, och skadade min husvagn, två lyktor gick sönder och en markis. Det kommer kosta 11000 att laga, mitt försäkringsbolag kommer inte stå för några skador säger dom och han jag hyr av säger att hans försäkringsbolag inte kommer stå för det heller. Vem ska betala skadorna?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du inte har möjlighet att få ersättning från försäkringsbolagen har du alltid möjligheten att istället kräva skadestånd från den som vållade skadan. Reglerna om skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL).Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Du kan alltså dels kräva skadestånd av skadevållaren om hen orsakade skadan uppsåtligen, med andra ord menade att skada husvagnen. Detta verkar inte så troligt i detta fallet. Du kan dock också kräva ersättning från skadevållaren om hen orsakade skadan genom vårdslöshet. Exempelvis om skadan uppstod på grund av skadevållarens oaktsamhet eller brist på säkerhetsåtgärder.Ansökan om skadestånd skickar du in till tingsrätten genom en stämningsansökan. I stämningsansökan ska du ha med anledningen till varför du anser att du är skadeståndsberättigad, hur stor summa du kräver samt kontaktuppgifter till båda parter. Du kan hitta en mall för stämningsansökningar här.Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning

Skadeståndsskyldighet till person som avlidit

2020-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag är dömd att betala skadestånd till min pappa som nu är avliden vad händer med skadeståndet
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du är fortfarande skyldig att betala skadestånd. Skadeståndsskyldigheten förändras inte i sig på grund av dödsfallet. Ett redan utdömt skadestånd kvarstår trots att den som har rätt till skadeståndet avlidit, vilket framgår motsatsvis av 6 kap. 3 § skadeståndslagen. Skadeståndet kommer således att tillfalla din pappas dödsbo. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan försäkringsbolaget neka ersättning för bilolycka om de inte tror att försäkringstagaren är civilrättslig ägare och huvudsaklig brukare?

2020-04-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, I mitten av mars var jag med om en bilolycka där jag krockade med ett träd vilket ledde till att bilen fick allvarliga skador. Ingen misstanke om brott enligt polisrapport. Bilen som krockades har ett värde på cirka 325.000kr. Bilen var registrerad på min pappa hos försäkringsbolaget. Även köpekontraktet står på min pappa. Lånet för att finansiera bilen står däremot på mig, detta eftersom min pappa är sjukpensionär och bilen köptes in för att brukas av familjen. Vi bor i samma hus och delar alla utlägg i bostaden. Vi har även ett familjeägt företag vilket innebär att vi alla "delar" pengar. Kan även tillägga att jag är över 25 år gammal och var det även när försäkringen tecknades. Försäkringsbolaget anser att jag är civilrättslig ägare av bilen och huvudsaklig brukare - detta trots att min pappa står på både försäkring och köpekontrakt. Har även förklarat att min pappa använder fordonet mest och att bilen är finansierad med familjens pengar. De tror inte mig och vägrar betala ut ersättning för bilen. Vem har rätt i detta? Har de rätt att neka ersättning för skadan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du framfört ett fordon och varit med om en bilolycka. Bilen var vid olyckstillfället försäkrad av din pappa. Även köpekontraktet står på din pappa. Lånet för att finansiera bilen står däremot på dig. Försäkringsbolaget nekar nu utbetalning av försäkring då du anses som civilrättslig ägare till bilen och huvudsaklig brukare. Du har förklarat att din pappa använder fordonet mest och att bilen är finansierad med familjens pengar. Du undrar nu vem som har rätt och om försäkringsbolaget har rätt att neka ersättning för skadan.I ert fall är försäkringsvillkoren styrande och jag vet inte exakt hur dessa är utformade. Vanligen brukar det dock stå att försäkringen bara gäller för den som faktiskt (civilrättsligt) äger bilen. Ägare till bilen är den som verkligen äger fordonet och har ett intresse av att försäkra det. Den civilrättslige ägaren är den som drabbas ekonomiskt vid en skada och kan bestämma om fordonet till exempel ska säljas. Den civilrättslige ägaren behöver inte vara densamma som står antecknad i fordonsregistret. Detta innebär att det inte är tillräckligt att vara ägare på papperet för att få ersättning om det inträffar en skada. Detta brukar aktualiseras t.ex. när en förälder registrerar sig på en bil och försäkrar den, trots att det är dess barn som egentligen äger och brukar den. I de flesta försäkringsvillkor framgår också att försäkringstagaren dessutom ska vara den huvudsakliga brukaren av bilen. Dock brukar försäkringen täcka även fall då make/maka, partner eller sambo till ägaren använder bilen om de är folkbokförda på samma adress.Det är den som kräver ersättning från försäkringsbolaget (din pappa) som har bevisbördan för att han faktiskt är civilrättslig ägare av bilen och även är huvudsaklig brukare. I ert fall talar det emot att din pappa är civilrättslig ägare till bilen eftersom det är du som står för lånet som finansierar den. För att ha rätt till ersättning måste din pappa visa att han är civilrättslig ägare och även är huvudsaklig brukare. Bevisning som exempelvis kan åberopas är att visa att han betalt för bilen (trots att lånet står på dig), att han betalar kostnader för bensin, reparationer, vägskatt m.m.Som svar på din fråga har försäkringsbolaget rätt att neka din pappa ersättning om din pappa inte är civilrättslig ägare och huvudsaklig brukare. Eftersom det är din pappa som begär ersättning är det han som har bevisbördan för att han uppfyller kraven.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, onsdagen den 22 april, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Besvarar Lawline skoluppgifter?

2020-05-15 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har prov i juridik, årskurs 2 ekonomiprogrammet. Har problem med denna fråga: Tänk dig in i följande situation. Agda är ute och cyklar och kolliderar plötsligt med en annan cyklist (Kalle). Händelsen inträffade i en korsning där Kalle hade väjningsplikt, dvs. han borde ha låtit Agda passera innan han korsade Agdas färdväg. Vid olyckan har Agdas cykel blivit totalförstörd. Agda - som inte har tagit någon försäkring - vänder sig nu till dig och undrar om hon har möjlighet att begära skadestånd från Kalle för att på så sätt bli ersatt och köpa en ny cykel? Motivera ditt svar!Denna fråga har jag redan svarat på, det är nästa fråga (som är en följdfråga) jag har problem med. Tänk dig nu att även Kalles cykel blev skadad/förstörd i olyckan under fråga 6. I tillägg till detta fick han vid kollisionen en fraktur på ett ben, som gjort att han fått kostnader för att köpa smärtstillande mediciner. Kalle har en vanlig hemförsäkring men har i övrigt inte tecknat någon annan egen privat försäkring. Han vänder sig nu till dig och undrar om han kan få ersättning på något sätt, dels för skadorna på sin cykel och dels för kostnaderna han haft för att köpa mediciner. I ditt svar kan tänka på att dels resonera kring frågan om han kan få skadestånd från Agda, dels om han kan få ersättning från sitt försäkringsbolag. Motivera ditt svar!
Sabrina Curan |Hej! Kul att du har hittat till oss på Lawline. Vi som arbetar på Lawline hjälper dagligen såväl privatpersoner som företag med deras juridiska funderingar. Dessvärre besvarar vi inte skoluppgifter. Däremot kan du söka svar i vår databas, där vi tidigare har besvarat frågor av denna karaktär. Lycka till på provet!

Bedrägeri via BankID

2020-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ändvänt en trasig diggipass (enligt min bank X) med vilken kunde jag inte verifiera mitt BankID mot mitt bank, X. Efter det införde X en tjänst dvs att verifiera BankID med engångs kod som man får på sms. Vid en lägenhetsuthyrning ville bedragaren göra en kreditupplysning för vilket hen frågar mig om en kod som jag skulle få från mitt bank. Jag verkligen får en kod och i sms-et från banken står inte vad är det för kod. Jag delat koden med bedragaren utan at veta att X möjliggjorde verifiering av bank ID med det kod. Vidare bedragaren lura mig (genom att flyta över pengar från min spar konto och privata kontot) och gör så att det ser ut hos mig att jag har förlorat 40 000kr. Bedragaren säger att något har varit fel och att hen ska hjälpa mig få tillbaka de 40 000 kr. och pratar med banken för att fixa återbetalningen. Jag blev lurat att ge vidare koder och signera med min bank dosa. Bedragaren kommer på mitt konto och snabb förlorar jag drygt 125 000 i obehöriga transaktioner.Hur stor roll spelar den felaktiga diggipassen i min kontokapning? Banken säger att det är mitt fel att jag har delar koder, fast jag tycker att det är bankens fel att ge mig trasig diggipass vilket möjligtgörde så lätt att mitt konto blev kapat.MVH
Rahime Duman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du undrar om du kan hålla X-banken ansvarig över det som har hänt. Det är väldigt tråkigt att få höra att du har förlorat pengar på grund av en bedragare. Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod Jag har gjort en ingående undersökning över det du undrar och har kommit fram till följande ⇒ Banker uppmanar alltid sina kunder att aldrig lämna ut en personlig kod. X-banken uppmanar också alltid sina kunder att de aldrig frågar efter en kod, eftersom det är en personlig kod som du ska endast veta och ingen annan. När X-banken skickar kod via sms står det alltid i början av sms:et vad koden är till för. Kom ihåg till nästa gång att aldrig lämna ut en personlig kod, för att banker brukar aldrig fråga efter en personlig kod. Syftet med personlig kod är att du ska endast veta den och om banken skulle fråga efter din kod, så är syftet förlorat, för att koden är inte personlig längre. Banken kan inte hållas ansvarig Precis som X-banken har sagt till dig så kan X-banken inte hållas ansvarig, eftersom du har lämnat koden själv och ingen annan har uppmanat dig, vare sig banken eller någon annan utan din fria vilja har styrt ditt beslut. Det föreligger inte orsakssambandAtt anklaga på att digipassen var trasig spelar i detta fall inte så stor roll, eftersom det finns inte ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan (att du förlorar 125 000 kr) och skadevållande handlingen (att digipassen är trasig) så att det leder till att du säger koden till bedragaren. Det är inte heller typiskt att när en digipass är trasig så förlorar man pengar. Vad hade effekten blivit om banker hade betalat ersättning trots att kunden själv har gett ut sin personliga kod? Det är viktigt att förstå varför banker arbetar som de gör. Om banken hade sagt till dig exempelvis 'Ja du ska få ersättning för den skada du har lidit, 125 000 kr' så hade effekten av detta blivit att vilken person som helst skulle ringa till banken och sagt att han/hon har förlorat exempelvis 40 000 kr på grund av att digipassen var trasig så att det ledde till att han/hon gav en personlig kod till bedragaren. Effekten hade inte blivit bra och syftet med personlig kod hade inte funnits kvar längre. Glöm inte att göra en polisanmälan! Sammanfattningsvis kommer X-banken inte att hållas ansvarig. Kom ihåg att till nästa gång att aldrig ge ut en personlig kod och om du är osäker ring till banken och fråga om hjälp. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister.Vänligen,

Ansvar för katt som använder grannens bil som kattlåda?

2020-04-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om min katt går över till grannen & Sitter på dennes bilar? Samt om den använder grannens tomt som toalett?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli juridiskt ansvarig för att din katt sitter på grannens bil och använder grannens tomt som kattlåda. Vad säger lagen? En del regler som gäller katter finns att läsa i lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt denna lags första paragraf ska katter "hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter". Denna bestämmelse kan sägas innebära en övergripande skyldighet att se till att katten inte ställer till med för mycket skada. För katter gäller i övrigt inte lika strikta regler om skadestånd som för hundar, och en kattägare kan bli ansvarig för skador som en katt orsakar enligt reglerna i skadeståndslagen (SkL). Av 2 kap. 1 § SkL framgår att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". För att ersättningsskyldighet ska inträda i förhållande till vad katten gör krävs alltså att du agerat uppsåtligen (med avsikt) eller vårdslöst. Eftersom allt du gjort är att släppa ut katten kan dessa krav knappast sägas vara uppfyllda. Katter får röra sig utomhus och man kan inte som en kattägare förväntas hålla stenkoll på hur och vad katten gör med den friheten. Att din katt sitter på din grannes bilar eller använder deras tomt som toalett bör därför inte föranleda något juridiskt ansvar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Återkoppling

2020-03-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har ställt en fråga till er angående vår dotters vårdskada finns det nåt svar?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När din fråga har besvarats ska du få ett Mail med svaret till den mailadress du angav då du skickade in frågan. Du kan kolla skräpposten ifall du inte ser något i inkorgen. Vänligen,