Får jag jobba kvar efter 65 års ålder?

2018-05-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag är 66 år gammal. Jag vill gärna jobba kvar trots att pensionsåldern i Sverige är 65 år. Får jag det enligt LAS? Förklara vilka regler som gäller.MVH
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har arbetstagaren en lagstadgad rätt att stannat kvar i arbete till utgången av den månad man fyller 67 år, detta regleras i 32a § lagen om anställningsskydd (LAS). Om en arbetsgivare vill att arbetstagaren ska sluta då denne fyller 67 års så måste arbetsgivaren meddela detta senast en månad innan arbetstagaren fyller 67 år. Om så görs så avslutats anställningen i slutet på den månad arbetstagaren fyller 67 år. Arbetsgivaren behöver inte ange en saklig grund till uppsägningen men beskedet ska lämnas skriftligen och det regleras i 33 § LAS. Om arbetsgivaren inte meddelar arbetstagaren om att denne ska sluta senast en månad innan den fyller 67 år så fortsätter anställningen för arbetstagaren. Dock har arbetstagaren då enbart en månads uppsägningstid samt omfattas inte av turordningsreglerna eller förtur till återanställning enligt 33 § 3 st. LAS. Efter 67 års ålder finns det möjlighet att bli återanställd genom avtal om tidsbegränsad anställning enligt 5 § 4 p. LAS. Enligt LAS får du alltså jobba kvar även om du är 66 år gammal. Om din arbetsgivare inte meddelar något annat senast en månad innan du fyller 67 år så får du fortsätta även efter detta. Dock har du då bara en månads uppsägningstid och omfattas inte av företrädesrätten vid turordning och återanställning.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur lång uppsägningstid har jag?

2018-05-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej.Jag har jobbat i en korvkiosk i drygt fyra år, men har nu blivit erbjuden ett nytt jobb. Hur lång uppsägningstid har jag?Hälsningar
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige regleras frågor om anställning, uppsägningstid m.m. i lagen om anställningsskydd (LAS). I vissa väldigt specifika fall är dock lagen inte tillämplig, se 1 § LAS. Enligt 11 § LAS har man rätt till 3 månaders uppsägningstid om ens anställningstid har varat i längre än 4 år. Denna bestämmelse är dock semidispositiv, vilket innebär att man enligt 2 § 4 st. LAS får i kollektivavtal som har godkänts av central arbetstagarorganisation göra avvikelser från vad som gäller enligt 11 §. Det går därför inte att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom uppsägningstiden kan variera mellan olika arbetsplatser p.g.a. olika utformade kollektivavtal, och jag rekommenderar dig därför att kolla med arbetstagarorganisationen på din arbetsplats vad som gäller för dig. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal har du 3 månaders uppsägningstid.Vänligen,

Vad gör jag när min arbetsgivare anklagar mig felaktigt?

2018-05-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har arbetat som bibliotekarie i 34 år och som webbredaktör i ca 10 år. Nu anklagar kommunikationschefen mig för att ha raderat kommunens intranät 26 sep 2017 och 24 april kl .05.54 2018. JAG fick veta det av min chef 3 maj 2018. Jag har inte gjort det. Var inte på jobbet förrän 7.47 den 24 april.Vad ska jag göra?Tacksam för förslag!
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, så anklagar din chef dig för att ha raderat data vid 2 tidigare tillfällen, som du vet att du inte har gjort. Beroende på om den här informationen har spridit sig till dina kollegor på din arbetsplats, så kan den vara skadlig för din förtroenderoll som webbredaktör och bibliotekarie. Om du tror att dessa uppgifter kan vara ägnade att utsätta sig för andras missaktning, skulle du kunna anmäla din chef för förtal (5 kap. 1§ brottsbalken). Om din chef skulle missgynna dig i dina fortsatta arbetsuppgifter, avskeda dig eller hota om att avskeda dig – så kan du vända dig till din eventuella arbetstagarorganisation, som sedan kommer ta kontakt med din chefs arbetsgivarorganisation för att lösa de eventuella problemen som du har med din arbetsgivare. Med vänliga hälsningar,

Räknas varseltiden på 14 dagar som uppsägningstid?

2018-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag ställde en fråga och är väldigt tacksam för svaret men behöver komplettering på min fråga.''Under provperioden kan den anställde eller bolaget säga upp anställningen genom en ömsesidig skriftlig varseltid om 14 dagar.'' Innebär detta att uppsägningstiden är på 14 dagar?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!I citatet du hänvisar till så ser det ut som en klausul som reglerar en slags uppsägningstid från båda sidorna. Så för att besvara din fråga lite kort eftersom du sa att du var nöjd med föregående svar så, ja, varseltiden på 14 dagar räknas som en uppsägningstid på 14 dagar!Vänligen,

Uppsägningstid när man har jobbat i längre än 6 år?

2018-05-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan.Jag jobbade tidigare på JB-gymnasiet i Ängelholm. Jag började jobba där den 1:e augusti 2006 och den 1:e juli 2013 blev jag då uppsagd pga arbetsbrist. Hur lång är uppsägningstiden?
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige regleras frågor om anställning, uppsägningstid m.m. i lagen om anställningsskydd (LAS). I vissa väldigt specifika fall är dock lagen inte tillämplig, se 1 § LAS. Enligt 11 § LAS har man rätt till 4 månaders uppsägningstid om ens anställningstid har varat i längre än 6 år. Denna bestämmelse är dock semidispositiv, vilket innebär att man enligt 2 § 4 st. LAS får i kollektivavtal som har godkänts av central arbetstagarorganisation göra avvikelser från vad som gäller enligt 11 §. Det går därför inte att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom uppsägningstiden kan variera mellan olika arbetsplatser p.g.a. olika utformade kollektivavtal, men det ska framgå i ditt anställningsavtal huruvida kollektivavtal finns och hur lång uppsägningstiden är. Om arbetsplatsen saknade kollektivavtal var uppsägningstiden 4 månader. Vänligen,

Uppsägning av sommarvikariat

2018-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan!Jag ska till sommaren börja mitt sommarvikariat på ett företag i Lund. Under min inskolningsperiod har jag blivit dåligt behandlad av både kollegor och annan personal och känner nu för att säga upp mig. Det jag är rädd för är att jag bundit mig till platsen under sommaren. Jag har på mitt kontrakt skrivit under ett antal dagar jag jobbat i April men inget mer. Dock är en ruta "semestervikarie" ikryssad men inget datum iskrivet. Kan jag säga upp mig utan att behöva riskera att få någon uppsägningstid?
Malcolm Hamilton |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstått dig rätt så har du skrivit på ett anställningskontrakt för ett sommarvikariat där inget slutdatum för tjänsten står skrivet. Jag förstår dig som att endast inskolningsperioden står skrivet i avtalet du undertecknat. Sommarvikariat Sommarvikariat är en tidsbegränsad anställning, 5 § Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln är att tidsbegränsade anställningar inte kan avslutas i förtid, varken av arbetsgivaren eller arbetstagaren, 4 § LAS. Man får avtala om annat i anställningsavtalet, men huvudregeln är att ett slutdatum för anställningen ska finnas. För att en arbetstagare ska kunna säga upp sig omedelbart så måste arbetsgivaren väsentligt åsidosatta sina åligganden mot arbetstagaren. Exempel på detta är att arbetsgivaren inte betalar lön. Arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare med omedelbar verkan om denne grovt åsidosätter sin arbetsskyldighet, 4 § LAS.Ditt fallFörst och främst bör du ta reda på om det faktiskt är ett anställningsavtal du skrivit under. Om det är ett anställningsavtal du skrivit under bör du gå igenom avtalet noga om det finns något som bestämmer när ditt sommarvikariat gäller. Om inga datum för sommarvikariatet är avtalade, så är det inget bindande anställningavtal i min mening och du bör inte bli skyldig att arbeta där. Min rekommendation är att du talar med arbetsgivaren, då ingen blir nöjd om du tvingas arbeta där mot din vilja.Jag hoppas att allt löser sig för dig.vänligen,

Kan en undersköterska ha bisyssla som städare?

2018-05-15 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar som undersköterska på ett särskiltboene. Har haft städjobb i 25 år som bisyssla. Kan dom förbjuda det. Annan anställd gnäller om det. Men det finns fler som har andra bisysslor
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Tveksamhet kring att ha bisysslor vid sidan av sitt ordinarie arbete kan komma i fråga inom offentliga anställningar, som regleras i lag (1994:260) om offentlig anställning §§ 7-7c.Frågan kommer absolut upp inom den privata marknaden också men det finns ingen lagreglering kring det då, utan anges i anställningskontraktet eller annat avtal i så fall.Anledningen till att vissa bisysslor förbjuds är för att alla anställda inom den offentliga sektorn ska vara opartiska och objektiva i sina uppdrag. En anställd måste kunna upphandla och fatta beslut utan att ha ett eget intresse i hur beslut ska tas. Ett sådant agerande skulle rubba förtroendet hos både den anställde själv och för myndigheten. Det finns fall där offentliganställda tvingats upphöra med bisysslan för att få behålla sin anställning. Ex: En officer fick inte hyra ut skotrar till försvarsmakten AD 1999 nr 106. En polis fick inte arbeta som deltidsbrandman då intressekonflikt kunde uppstå vid utryckning AD 2004 nr 108. Men en polismans politiska uppdrag ansågs inte vara intressekonflikt AD 2011 nr 83.Har en offentligt anställd en bisyssla eller en annan anställning vid sidan av sitt arbete har denne en skyldighet att informera sin arbetsgivare om detta om det föreligger risk att detta kan vara en otillåten bisyssla. Arbetsgivaren och arbetstagaren får då komma överens om hur de ska göra med anställningen och bisysslan om den anställde inte kan fortsätta med båda.I ditt fall ser jag inte någon tydlig intressekonflikt men det skulle kunna vara om du är med och fattar beslut om vilka företag som ska hjälpa vården med städningen och du förespråkar det städföretag som du själv äger eller kanske jobbar på. Det föreligger dock generellt inget hinder att ha andra sysslor eller arbeten vid sidan av ordinarie anställning så länge det inte krockar med tiderna och att tjänsterna sköts på rätt sätt, vilket då generar andra typer av frågor som inte rör intressekonflikter.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen med följdfråga i ditt ärende.

Vad är uppsägningstiden vid provanställning?

2018-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Jag har en provanställning som sträcker sig under 6 månader som därefter går över till fast anställning. Om jag vill säga upp mig eller om bolaget säger upp mig under provanställningen, hur lång är då uppsägningstiden?Givetvis går man efter avtalet men hittar ingenstans om hur länge uppsägningstiden är.Det som står gällande uppsägningstid är följande: Under provperioden kan den anställde eller bolaget säga upp anställningen genom en ömsesidig skriftlig varseltid om 14 dagar. Innebär ovanstående rad att uppsägningstiden är på 14 dagar? Jag vill inte fråga min arbetsgivare för att inte väcka några tankar.
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Provanställning är lite speciell och du har inget rättsligt skydd via LAS (lagen om anställningsskydd) som vid fast anställning. En provanställning saknar uppsägningstid (6 § LAS). Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt och behöver inte uppge skäl för att avbryta en provanställning. Ett avbrytande av en provanställning kan inte prövas enligt LAS. Det kan dock bli aktuellt att angripa det med stöd av andra rättsliga grunder som t.ex. lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) eller Diskrimineringslagen.Av 6 § 3 st LAS följer att om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång.Dock har ni avtalat annat, dvs. 14 dagars uppsägningstid vilket gör att det är det som gäller i ditt fall. Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Vänligen