Vilka uppgifter ska finnas med i en lönespecifikation?

2019-07-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |HejFinns det en lista på vilka uppgifter som måste finnas med på en lönespecifikation?Och finns det något krav på hur länge en före detta anställd ska ha tillgång till sin lönespecifikation?
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Av skatteförfarandelagen framgår att ett en arbetsgivare har som en skyldighet att skriftligen lämna uppgifter om det skatteavdrag om arbetsgivaren gör på den ersättning som betalas ut till de anställda. Däremot finns ingen lag som reglerar vilka uppgifter som arbetsgivaren ska att lämna i en lönespecifikation till de anställda. Att lämna lönespecifikationer betraktas dock allmänt som vedertagen praxis och god sed. Kollektivavtal kan också innehålla bestämmelser om lönespecifikationer och vilka uppgifter som ska framgå av en lönespecifikation. Lönespecifikationen brukar skickas ut till de anställda runt tiden för löneutbetalningen med det finns inga regler kring när exakt arbetsgivaren ska ge sin personal deras lönespecifikationer. Med vänliga hälsningar,