Uppsägningstid vid provanställning

2019-11-04 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hejsan. jag har en provanställning och vill avbryta den den pga nytt jobb. har jobbat där i 2 veckor och min chef säger att jag har 2 veckors uppsägningstid. när man läser om lagen så verkar ju inte detta stämma?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om provanställning och uppsägning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS).En provanställning kan avslutas av både arbetsgivaren och du som arbetstagaren innan den upphör och övergår till en tillsvidareanställning (6 § LAS). En provanställning saknar uppsägningstid enligt LAS, vilket innebär att om du avbryter provanställningen upphör den omedelbart. Om det framkommer avtalad uppsägningstid är utgångspunkten att den är ogiltig, då anställningsavtalet inte får inskränka dina rättigheter som arbetstagare (2 § 2 st LAS). Nu vet jag inte om du har ett kollektivavtal på din arbetsplats, då det inte framgår av din fråga. Om det skulle finnas ett kollektivavtal och det innehåller regler om uppsägningstid vid provanställning så gäller reglerna i kollektivavtalet, trots att det är en provanställning (2 § 3 st LAS). Detta innebär att arbetsgivaren har möjlighet att avtala om uppsägningstid genom kollektivavtal. Det är viktigt att du först kollar upp om det finns något kollektivavtal och vad som sägs om provanställning.Men som sagt, om det inte finns något kollektivavtal som reglerar detta så gäller inte de två veckors uppsägningstid som din chef säger, utan du har rätt att avbryta provanställningen och lämna arbetsplatsen direkt.Hoppas du fick svar på din fråga!