På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?

2021-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej, jag fick jobb och vart provanställd i 6 mån, efter 4,5 månad frågade jag chefen om hur det såg ut för mig Ang fast anställning? Det såg bra ut så han och att jag skulle få det, 2,5 senare så kommer jag till jobbet efter ledighet och på kontoret sitter samordnaren och chefen, han säger då att dom tänker säga upp min provanställning, pga 3 personal klagat på mig, jag undrar på vad? Frågar direkt samordnaren som jag jobbar mest med vad jag gjort för fel, hon kommer inte på något direkt säger hon. År ut och frågar personal 2 vad jag gjort? Hon har jag jobbat med 2 ggr på 5 mån, hon blir bara orolig och ropar på chefen och samordnaren, när dom kommit ut till henne så säger hon att hon kan tycka att det rinner av mig det hon rapporterar dom 2 ggr, den 3je vet jag inte, men sen ringer chefen 2 dagar efter och hör efter hur det är, får då även reda på att samordnaren vill bli av med mig, och sagt till chefen att om jag är kvar så säger hon upp sig? Jag har aldrig haft någon konflikt på jobbet aldrig varit borta, bytt pass med samordnaren julafton jour pga att jag inte har småbarn, och hon ville vara hemma då, hon har fått massa saker av mig, och vi har haft kul, känner mig utnyttjad av att hon väntade med att klaga tills jag bytt pass med henne, kan även säga att jag har varit denna som jobbat mest där och pysslat handlat städat mm, detta är ett LSS boende. Vad kan jag göra? Vart uppsagd efter min ledighet efter jul den 5 januari.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som främst behandlar frågor om anställningsskydd är lagen om anställningsskydd (LAS). När det gäller provanställningar saknas det en reglerad uppsägningstid. Arbetsgivaren är även fri att utöva sin prövningsrätt och behöver inte heller uppge skäl för att avbryta en provanställning, 6 § LAS. Ett avbrytande av en provanställning behöver då inte heller ha en saklig grund enligt 7 § LAS. Detta innebär att din arbetsgivare i stort sett har ett fritt beslutsfattande om denne vill att du ska fortsätta din anställning där efter provanställningen eller inte. Ett avbrytande av en provanställning går tyvärr inte att pröva mot LAS, vilket innebär att dina chanser att få fortsätta arbeta på ditt jobb är låga om din arbetsgivare vill avbryta din provanställning. En annan möjlighet för dig skulle kunna vara att pröva beslutet mot diskrimineringslagen (DL), om du anser att du har blivit diskriminerad på grund av någon av diskrimineringsgrunderna enligt 1 kap. 5 § DL. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Fråga om Arbetsrätt, visstidsanställda förtur gentemot inhyrd personal

2020-09-01 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej,Hoppas att ni besvarar på min fråga gällande att säga upp fast anställda och behålla kvar inhyrda personal. Att ni förklarade innan om att AG kunde säga upp sina anställda pga arbetsbrist och behålla inhyrda personal men ni skrev aldrig var ni kunde åberopa detta...Det hade varit intressant att veta vilken lag eller avtal som stödjer ert argument så att AG kan behålla inhyrda personal före egna vid arbetsbrist i verksamheten.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag vet inte om detta svarar exakt på din fråga, men det behandlar ett mycket liknande ämne som jag hoppas kan vara till hjälp.Om en arbetsgivare har sagt upp arbetstagare på grund av arbetsbrist så kan arbetsgivaren anställa inhyrd personal utan att behöva erbjuda de tidigare arbetstagarna återanställning, vilket de annars brukar ha rätt till enligt 25 § Lag om anställningsskydd (LAS). Detta har behandlats i rättsfallen AD 2003 nr 4 och AD 2007 nr 72, även AD 2006 nr 24 tar upp ett liknande ämne.Vidare läsning och förslag på relevant lagOm du vill läsa på lite mer själv om ämnet så finns det mer information i SOU 2014:55, inhyrning och företrädesrätt till återanställning. Vidare finns det mycket användbar information när det gäller just uppsägning och avskedande av personal i LAS, särskilt intressant för dig kan vara 7-10 § LAS. OBS! Viktigt att tänkta på är att kollektivavtal kan ha andra bestämmelser än vad lag om anställningsskydd har och då kan kollektivavtal gälla istället för LAS, enligt 2 § LAS.KollektivavtalOm du har ett kollektivavtal med dina heltidsanställda/tillsvidareanställda som du tänker säga upp, rekommenderar jag dig även att kolla igenom detta och se om det finns några speciella regleringar om just denna situationen i kollektivavtalet.Hoppas det har klargjort din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är det lagligt med provanställningar?

2020-10-01 i Anställningsformer
FRÅGA |AB Blommor och Bin har gått mycket bra en längre tid och Rosa anser att de behöver anställa ytterligare en person till på växthusavdelningen. Karl är av en annan åsikt och tycker att de bör klara sig ännu ett tag utan nyanställning då det alltid är svårt att säga upp en anställd person. Rosa föreslår då en provanställning på ett halvår vilket Karl påstår inte är tillåtet enligt lag. Vad säger du?
Hampus Lagerquist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det lagligt med provanställningar?Svaret är ja och provanställningar regleras i 6 § lag om anställningsskydd. En arbetsgivare har rätt att träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning för en arbetstagare. denna anställningsform får dock endast gälla i max sex månader. När prövotiden om sex månader har gått ut måste arbetsgivaren säga upp arbetstagaren annars övergår provanställningen till att bli en tillsvidareanställning. En provanställning kan även avbrytas i förtid om inget annat avtalats. För att säga upp en arbetstagare som har provanställning behöver arbetsgivaren inte ha saklig grund för uppsägningen. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,