Vad kan man göra om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsgivarintyg?

2021-04-11 i Arbetsgivarintyg
FRÅGA |hur lång tid en arbetsgivare får/kan dröja med att utfärda arbetsgivare intyg ? jag bara hör att hen ska göra det - och då väntar jag och väntar - inga sanktion för arbetsgivare - dock jag är utan beslutat ersättning från min A-kassa.
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har rätt att få ut ditt arbetsgivarintyg för att kunna få a-kassa, enligt 47 § 2 stycket lag om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgivaren ska utfärda det på din begäran utan något dröjsmål eftersom det är viktigt för att du ska kunna få ersättning, du ska alltså inte behöva vänta på det. Tyvärr finns det dock inte någon sanktion för arbetsgivaren om den inte gör det, vilket leder till att vissa helt enkelt struntar i det. Det du kan göra är att fortsätta påminna och tjata på arbetsgivaren eftersom det är din rättighet att få det, du kan hänvisa till 47 §. Du kan även vända dig till facket så kan de också kontakta arbetsgivaren angående intyget, men facket kan heller inte ge arbetsgivaren någon sanktion.Av 47 § framgår det också att om det medför stora svårigheter för sökanden att skaffa arbetsgivarintyg, får uppgifterna styrkas på något annat sätt. Detta kan göras genom exempelvis lönespecifikationer, uppgifter från skatteverket eller genom anställningsavtalet. Jag råder dig därför att kontakta din a-kassa och förklara din situation så kan de hjälpa dig med vilka handlingar du behöver istället.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att det löser sig, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Får arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret och göra kreditupplysning inför anställning?

2021-02-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej!Det öppnar ett nytt varuhus i min hemstad.Har en arbetsgivare rätt att be om utdrag från belastningsregister innan dom erbjudit jobb ? Vet att dom slentrianmässigt ber alla om utdraget ur belastningsregistret till första mötet samt att dom vill ta kreditupplysning trots att man inte blivit erbjuden jobb. Jag tycker dom bryter mot "Integritetsskydd i arbetslivet" SOU 2009:44.M.v.hFundersam
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren har rätt att be dig om utdrag från belastningsregistret Reglerna som rör belastningsregistret hittas huvudsakligen i lagen om belastningsregister. Som utgångspunkt är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter ur registret om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns en möjlighet för en arbetsgivare att om det behövs begära ut uppgifter om en person som ska anställas i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller hanteringen av brott (10 § lagen om belastningsregister). Då din fråga rör anställning vid ett varuhus blir dock inte denna bestämmelse tillämplig. Arbetsgivaren i ditt fall har alltså inte rätt att själv begära ut ett utdrag från ditt belastningsregister. Däremot finns det inget som hindrar arbetsgivaren från att be dig att lämna in en kopia på utdraget. Du är givetvis inte tvungen att göra detta, men om du vägrar finns det såklart en risk att arbetsgivaren väljer att inte anställa dig.Det kan upplevas som integritetskränkande men beror på att det i svensk rätt finns en långtgående anställningsfrihet. Den innebär att arbetsgivaren själv får bestämma vilka intyg den anser vara av vikt och vem den vill anställa så länge det inte bryter mot någon diskrimineringsgrund i 1 kap. 5 § diskrimineringslagen som kön, etnicitet m.m. Det finns inget uttryckligt förbud för en arbetsgivare att undersöka om en person som potentiellt ska anställas är dömd för något.Arbetsgivaren har rätt att göra en kreditupplysning om det finns ett legitimt behovReglerna om kreditupplysning finns i kreditupplysningslagen. Kreditupplysningar om privatpersoner får endast lämnas ut till någon annan om det finns ett legitimt behov (9 § kreditupplysningslagen). Ett sådant legitimt behov kan vara att en arbetsgivare tänker anställa en person som i sin tjänst kommer att ha ansvar över stora ekonomiska värden självständigt. Beroende på vilken typ av tjänst på varuhuset du söker kan det alltså finnas ett legitimt behov att göra en kreditupplysning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?

2021-04-09 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Har jag rätt att begära ut en lönelista på vad personalen tjänar på min arbetsplats?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.Offentlighetsprincipen gäller däremot inte hos privata arbetsgivare, där kommun eller landsting inte har ett rättslig bestämmande eller inflytande. Sådana arbetsgivare har därmed ingen skyldighet att lämna ut löneuppgifter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,