Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

2021-10-14 i Övrigt
FRÅGA |Hejsan, jag har fått höra av min trafikskola att det är kränkande att en arbetsgivare frågar om körkort för manuelt eller automatväxel, och inte bara frågar efter körkort oavsett växellåda. Men jag såg nu en arbetsgivare som frågar efter manuel körkort, men det kanske finns undantag? Här är länken: *länk*
Mikaela Kronmann |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får arbetsgivare ha krav på manuellt körkort?Arbetsgivare har en generell rätt att ställa upp krav för tjänsten efter vad arbetsgivaren anser lämpligt för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Däremot får arbetsgivaren inte ställa upp sådana krav som är diskriminerande. Förbudet mot diskriminering gäller såväl mot den som redan är anställd som den som söker jobb (2 kap. 1 § diskrimineringslagen). Diskrimineringsförbudet gäller däremot bara vissa grunder för diskriminering (1 kap. 1 § DL). Dessa är diskriminering på grund av:- kön- könsöverskridande identitet eller uttryck- etnisk tillhörighet- religion eller annan trosuppfattning- funktionsnedsättning- sexuell läggning - ålderAtt ställa upp ett krav om att ha manuellt körkort kan möjligen vara indirekt diskriminering. Ett sådant krav kan framstå som neutralt men det egentligen särskilt missgynnar exempelvis personer med en funktionsnedsättning. Detta på grund av att vissa med funktionsnedsättningar endast har möjlighet att ta automatkörkort. Under vissa omständigheter är dock ett sådant missgynnande inte förbjudet. Så är det i de fall där körkortskravet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § DL). Om kravet på manuellt körkort inte skulle ha betydelse för arbetsuppgifterna eller annars ha betydelse för tjänsten kan det tala för att det inte finns ett berättigat syfte med kravet och därför inte är okej. Frågan om kravet har ett berättigat syfte måste däremot avgöras från fall till fall. Det är alltså svårt att säga generellt om ett krav på manuellt körkort är diskriminerande eller inte. Frågan om manuellt körkort i ditt fall och vad du kan göraI det här fallet har du länkat en annons om en tjänst där arbetsuppgifterna till stora delar består av att köra bil och med vad det verkar som, företagets egna bil/bilar. Det kan vara så att bilen/bilarna i fråga endast har manuell växel och därför inte kan köras utav de med automatkörkort. Detta talar emot att det är fråga om en otillåten indirekt diskriminering. Om du skulle vilja veta mer om diskriminering i arbetslivet eller känner dig diskriminerad skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,