är det olagligt att hota om polisanmälan?

2020-09-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Vi undrar om det är brottsligt att tvinga någon att ringa denne för att annars få en polisanmälan mot sig?Vi har haft kontakt med en privatperson via mail angående vad vi ansåg var felaktig information från dennes sida. Personen blev orimligt arg och börjar snoka, anklaga oss för att ha skrivit negativa recensioner på nätet om hen trots att vi inte gjort det, ringa släktingar till oss utan lov och skriver till sist "om ni inte ringer mig så gör jag en polisanmälan".Vi ville inte prata med hen men kände oss tvungna att ringa. Till saken hör att hen är jurist och vi blev rädda och kände oss tvungna till något vi inte ville.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det kan vara brottsligt att hota någon om polisanmälan.Olaga tvångOlaga tvång förutsätter att någon med våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra något (4 kap. 4§ brottsbalken). Hotet måste alltså innebära et brottslig gärning för att det ska anses vara ett olaga tvång. Att hota om polisanmälan är ett så kallat tillbörligt tvång, alltså inget som är otillåtet. Om det istället var ett hot om att skada någon eller liknande, skulle det utgöra ett brott. Det kan dock vara ett brott att anmäla någon till polisen, sanningslost utan att brott har begåtts. Detta kan vara brottet falsk angivelse (15 kap. 6§ brottsbalken) eller falsk tillvitelse (15 kap. 7§ brottsbalken). Dessa brott används inte generellt för folk som inte vet om något är ett brott eller inte, utan främst när någon sanningslöst utan befog anmäler folk för händelser som inte inträffat för att bara besvära det för den som blir anmäld. Det ska också finnas risk för att någon tror på det som anmäls. Döms man för något av dessa två brott kan man få böter eller fängelse högst sex månader. Nu vet jag inte vad det är hen ska polisanmäla, så jag kan tyvärr inte svara bättre än såhär.Olaga hotDen som hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för säkerhet, frihet eller frid, kan dömas till olaga hot (4 kap. 5§ brottsbalken). Även detta brottet innehåller ett krav på att hotet måste innehålla in brottslig gärning, och dessutom syfta att skrämma någon annan och känna fruktan för sitt eller annans liv eller säkerhet. Att göra en polisanmälan är ingen brottslig gärning, och att då hota någon att göra något annars ringer man polisen, kan alltså inte utgöra olaga hot. Samma här gäller som ovan om falsk angivelse och falsk tillvitelse som kan utgöra den brottsliga gärningen som hen hotar om. Andra brott som kan spela roll Om man sprider uppgifter till andra om en person som klandervärdig i sitt levnadssätt eller syfta att skapa missaktning från andra, kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1§ brottsbalken). Det krävs alltså att man sprider dessa uppgifter till andra, exempelvis via internet eller i tal. Dock finns det en vittgående yttrandefrihet, och att lämna recensioner som är sakliga i sig brukar inte utgöra förtal. Att ringa folk upprepat eller på opassande tider, eller utsätter annan för stötande kontakter kan dömas för ofredande till böter eller fängelse högst ett år (4 kap. 7§ brottsbalken). SammantagetGenerellt skulle jag säga att det inte är ett brott att hota någon om polisanmälan. Alla har rätt att göra en polisanmälan. Dock får man inte göra detta med vetskapen om att den man anmäler är oskyldig, eller bara för att ställa till det för den man anmäler. Men hänvisar hen till att ni begått brottet förtal exempelvis, så skulle hen få lov att göra en sådan polisanmälan om den inte kan anses helt påhittad. Jag känner inte till bakgrunden till er tvist eller meningsskiljaktigheter och kan därför inte säga så mycket om det kan finnas brottsliga handlingar i det hela. Ni kan alltid anmäla händelsen till polisen. Ni behöver inte själv veta vilket brott eller vad som är ett brott för att göra en anmälan, utan det är upp till polisen att utreda. Mer om att anmäla brott kan ni hitta på polisens hemsida. Jag hoppas att er situation löser sig. Om ni vill ha ytterligare hjälp är ni välkomma att återkomma till oss!Vänligen,

Hur lång tid tar det innan man försvinner ut brottsregistret?

2020-09-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur länge det tar innan man försvinner ur brottsregistret? Jag har avtjänat ca 2.5 år på anstalt för saker som misshandel som hänt på krogen... I år är det 10 år sedan jag blev helt klar från mitt straff. Men ändå så kan vissa se att jag varit förekommande i flera brottsmål och blivit dömd... När ska den delen av min historia försvinna? Jag fattade det som att det skulle vara borta ur mitt register för 5 år sen typ... Måste jag själv be dom ta bort det? Hur funkar det?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Hur lång tid tar det innan man försvinner ur brottsregistret?Belastningsregistret innehåller uppgifter om personer som blivit dömde för brott genom t.ex. dom (3 § första punkten lag om belastningsregister). Dessa uppgifter gallras, dvs. försvinner olika fort beroende på bland annat vilken påföljd som dömts ut. I ditt fall som jag förstår det har du avtjänat ett fängelsestraff. Fängelsestraff gallras tio år efter frigivningen och du behöver inte själv be dom ta bort det (17 § första punkten lag om belastningsregistret). Det innebär att dina uppgifter i belastningsregistret kommer försvinna tio år efter att du blev frigiven från ditt fängelsestraff.När ska den delen av din historia försvinna?Vad gäller att vissa fortfarande kan se att du förekommer i brottmålsdomar där du blivit dömd så hänger det inte ihop med belastningsregistret. Domar är allmänna handlingar som får begäras ut och dessa försvinner inte. Det innebär att det kommer fortsatt gå att begära ut din brottmålsdom från domstolen, även efter att du försvinner från belastningsregistret.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?

2020-09-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om jag som minderårig misstänks av polisen till att ha innehav av alkohol eller att dem ser mig ha innehav av alkohol får dem kroppsvisitera mig, kvarhålla mig och be mig uppge min identitet?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i polislagen (PL), alkohollagen och rättegångsbalken (RB). Att dricka alkohol som minderårig är inte brottsligt men det är brottsligt att ge någon under 20 år alkohol (alkohollagen 3:9 1st och 11:7). Detta innebär att de kan beslagta alkoholen och hälla ut den, s.k förverkande (alkohollagen 12:1). Polisen får kroppsvisitera dig ifall det kan antas att du innehar föremål som kan förverkas vilket då omfattar alkohol (RB 28:11 2st). Polisen kan alltså kroppsvisitera dig ifall de misstänker att du har alkohol på dig. För detta ändamål får de hålla kvar dig i högst tre timmar (RB 28:13a 1st). Vad gäller kvarhållande generellt så har polisen rätt att ta hand om ungdomar som påträffas under förhållanden som innebär en allvarlig risk för ungdomens hälsa eller utveckling. Detta ska vara för att skyndsamt överlämna ungdomen till dennes vårdnadshavare (PL 12§). Personligen finner jag det svårt att se att detta lagstöd skulle vara tillräckligt men detta är hur polisen agerar i praktiken. Polisen får bara kräva att se legitimation ifall du är misstänkt för ett brott eller ifall de har skäl att anta att du skall berövas friheten (RB 24:2 och PL 14§). Ingen av dessa omständigheter föreligger som utgångspunkt om du innehar alkohol. Jag kan tillägga att polisens rättigheter enligt lag är svårbedömda. Enligt mig hamnar mycket i en sorts gråzon där polisen helt enkelt gör vad som verkar rimligt. Här du läsa om hur polisen agerar i praktiken.

Är det olagligt att ljuga om sin ålder

2020-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man ljuger om sin ålder, tex att man är 17 och säger att man är 18 och sedan har sex med någon som är 5-7 år äldre. Hamnar någon i trubbel? Med samtycke självklart.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer använda mig utav brottsbalken när jag besvarar din fråga, som även kommer att benämnas som "BrB". Endast de handlingar som regleras i brottsbalken är brott enligt svensk lag (1 kap. 1 § BrB). I brottsbalken finns det ingen bestämmelse som kriminaliserar att ljuga om sin ålder. Det är alltså inte olagligt att ljuga om sin ålder för en sexpartner. Så länge samlaget sker med samtycke, vilket det framgår utav frågan att det gör, gör personen som ljuger inte sig skyldig till något brott. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

straff vid innehav av olagliga smällare

2020-09-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag har innehavt olagliga smällare och sålt olagliga smällare vad är påföljden om man får en polisanmälan? Jag är 15 år. Den som köpt olagliga smällare till mig vad får den för straff?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt beror svaret på din fråga på vad det är för smällare man pratar om. I Sverige är det olagligt att inneha och sälja vissa typer av smällare. Smällare får inte användas utan polisens tillstånd, om det inte är riskfritt (3 kap. 7§ ordningslagen). Straffet för användning av smällare är penningböter (3 kap. 22§ andra stycket ordningslagen). Beloppet är ett engångsbelopp på mellan 200-4000 kr (25 kap. 3§ brottsbalken). Det finns också lokala föreskrifter om användning av smällare, som beror på var i landet man bor. Om polisen anträffar dig med olagliga smällare, kan de beslagta dem och förstöra dem (31§ lag om brandfarliga och explosiva varor).Försäljning av smällare kan också vara olagligt. Man får inte heller överlåta explosiva varor till någon som inte har rätt att hantera dem, exempelvis ungdomar under 18 år (15§ lag om brandfarliga och explosiva varor). Straffet för detta är också böter som ovan, eller fängelse högst ett år om man brutit mot krav på aktsamhet vid hanteringen (28§ lag om brandfarliga och explosiva varor). Då jag inte mer ingående vet vad det är för smällare du hänvisar till, kan jag inte ge ett mer specifikt svar än detta. Men om det rör sig om ganska så ordinära och små smällare skulle jag säga att det sannolikt ligger på bötesnivå med anledning av din unga ålder. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Servering av alkohol till personer under 20

2020-09-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag och min kompis ska ha en 20-årsfest tillsammans. Vi kommer bjuda på öl och vin till middagen, och vissa av gästerna kommer ej ha fyllt 20 år ännu. Är detta lagligt?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Försäljning och servering av alkohol regleras i alkohollagen. Alkoholhaltiga drycker får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 20 år (3 kap. 7 § stycke 1 Alkohollagen), men däremot får servering av alkoholdrycker ske till den som har fyllt 18 år (3 kap. 7 § stycke 2 Alkohollagen).När det kommer till privata tillställningar är det dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol, men det krävs att det är under förutsättningen att man dricker alkoholen på den aktuella platsen och att det sker under ordnande förhållanden. Det ska också vara försvarligt i relation till den unges ålder och utveckling, och omständigheterna i övrigt (3 kap. 9 § stycke 3 Alkohollagen).Det innebär att ni får bjuda på öl och vin till middagen även till de gäster som inte har fyllt 20 ännu, så länge det sker under kontrollerade former och är en rimlig mängd. Exakt vad som är kontrollerade former och rimlig mängd går inte att besvara på, utan det blir en bedömningsfråga från fall till fall. Så länge ni serverar drycken med sunt förnuft är det säkert ingen fara! :-) Hoppas ni får ett trevligt firande, och grattis på födelsedagen till er båda!Vänliga hälsningar,

Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?

2020-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Jag har blivit straffad för bedrägeri 2019 jag fick böter och villkorlig dom. Finns detta med i belastningsregistret som jag ska lämna in till arbetsgivaren?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som enskild har man rätt att få ut ett fullständigt utdrag från belastningsregistret kostnadsfritt en gång per år för att se vilka uppgifter som finns med i hela sitt belastningsregister (9 § lag om belastningsregister). Utdragen man begär ut till arbetsgivaren är emellertid begränsade utdrag, och vilka uppgifter som visas beror på inom vilken verksamhet man ska arbeta. På polisens hemsida kan du läsa vilka uppgifter som finns med i belastningsregisterutdraget inom respektive verksamhetsgren. För arbete inom skola eller förskola finns exempelvis uppgifter om begått bedrägeribrott inte med, men i utdraget för arbete inom försäkringsverksamhet finns sådan uppgift med. Vad som finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivare beror alltså på inom vilken verksamhet man ska arbeta i.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

2020-09-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Jobbar på bibliotek och undrar om man får ta med vassa föremål in på ett bibliotek .Tänker på saxar odyl ?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som om du undrar om det är tillåtet enligt lag att ha med saxar och andra vassa föremål in på ett bibliotek.Denna fråga regleras i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (Knivlagen). Lagstiftning Enligt 1 § 1 stycket knivlagen så får inte knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats. Enligt 4 § knivlagen ska den som bryter mot förbudet i 1 § dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Vilka föremål som faller in under förbudetDet råder inget absolut förbud mot att inneha de uppräknade föremålen i 1 § knivlagen utan förbudet avser huvudsakligen föremål som används för annat än vad det är avsett för. Enligt Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2011 s. 556 så ska endast föremålets art bedömas och några omständigheter i övrigt ska inte beaktas när man avgör vilka föremål som räknas som farliga föremål. Vad detta rättsfall handlar om är om ett basebollträ ska ingå i kategorien farliga föremål. Domstolen kommer fram till att bollträn får beaktas som gatustridsvapen som är förbjudna att inneha då dessa ofta används i misshandelssammanhang. Utgångspunkten är alltså att endast innehavet av basebollträt är straffbelagt, förutsatt att det inte föreligger några omständigheter som leder till ansvarsfrihet. Förbudet gäller inte om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat. Med detta menas att det är tillåtet att ha med sig bollträn till allmän plats om innehavarens avsikt är att föremålet ska användas för bollspel.I ditt fallSaxar: Frågan är alltså om en sax kan räknas som ett föremål som är ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa. Saxar kan inte likställas med knivar. Saxar bör inte heller räknas som gatustridsvapen då de inte, till skillnad från basebollträn, är vanligt förekommande i misshandelsfall på gatan. Andra vassa föremål: Att ett föremål är vasst gör inte att det är förbjudet att ha på allmän plats utan som bollträ-fallet visar beror det helt på vilka föremål det rör sig om. Vapen som knivar är som huvudregel förbjudna att gå runt med på allmän plats om personen som innehar vapnet inte har ett giltigt skäl för innehavet. Ett sådant skäl kan var att kniven ska användas i innehavarens jobb. Om det istället rör sig om exempelvis saxar eller vassa pennor som inte är typiska vapen men som trots detta skulle kunna användas som ett vapen så blir det en bedömningsfråga på samma sätt som högsta domstolen gjorde i basebollträfallet. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler frågor.