Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?

2021-07-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Kan organisationer såsom lexbase begära ut åtalsunderlåtelser på personer som är under 18 år?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är en åtalsunderlåtelse?En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren, efter att ett brott har utretts, väljer att inte väcka åtal eller gå till rättegång med brottet. För att kunna göras en åtalsunderlåtelse ska det stå helt säkert att ett brott har begåtts och att man erkänt till det. Vidare får en underlåtelse göras när det kan antas att det begångna brottet inte skulle ha gett någon annan påföljd än böter. En åtalsunderlåtelse ger ingen påföljd för det specifika brottet men det hamnar i belastningsregistret. Kan Lexbase visa åtalsunderlåtelser på personer under 18 år?Lexbase visar uppgifter på sin hemsida om en person varit "föremål för juridisk prövning". Detta innebär att inte endast personer som faktiskt dömts i domstol visas på Lexbase. Alla som blir åtalade för ett brott, oavsett om de frias eller döms, kan hamna på hemsidan. Åtalsunderlåtelser förekommer även på Lexbase. Personer under 18 år är dock inte sökbara i Lexbase men när personen fyller 18 år blir informationen sökbar på hemsidan. Hur länge finns åtalsunderlåtelser kvar på Lexbase?Offentliga handlingar som exempelvis domar gallras efter en viss tid. Dock gäller dessa tider enbart för den offentliga sektorn och gäller därmed inte en privat aktör som Lexbase. Uppgifter om brott kan ligga kvar på Lexbase även om dessa uppgifter tagits bort ur en persons belastningsregister. Lexbase har egna gallringstider för när uppgifter på dess hemsida tas bort. Åtalsunderlåtelser gallras från Lexbase efter fem år. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?

2021-04-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om jag misstänker att en person vid upprepande tillfällen bryter mot lagarna gällande flygning av drönare, vart vänder man sig då?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du misstänker att ett brott begåtts kan du anmäla det till Polisen. När det gäller flygning av drönare finns det ett antal regler som är viktiga att känna till utöver luftfartsregler. Dessa lagar och regler är personer som flyger drönare skyldiga att följa då de annars riskerar att göra sig skyldiga för brott. Alltså kan det vara straffbart att flyga drönare på ett felaktigt sätt. Om du vill läsa mer kring vilka regler som gäller för flygning av drönare finner du information här på Polisens hemsida och även här på Transportstyrelsens hemsida. Dessutom kan en drönarpilot även göra sig skyldig till kränkande fotografering om denne filmar med sin drönare. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varm välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,