Straff narkotikabrott

2019-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För ett och ett halvt år sedan förlorade en kille, då 19 år, körkortet på grund av drogfylla. Han hade rökt på kvällen innan (jag vet inte vad men kanske hasch) och togs någon gång dagen efter detta. Han förlorade körkortet.Nu har han kört upp igen och fått tillbaka sitt körkort.Nu, två dagar innan julafton, kom polisen hit till mig eftersom att han har bott hos mig de senaste månaderna. De hade då tagit honom när han skulle sälja hasch. De hittade också hasch i en av hans väskor. Han hade sagt till polisen att haschet skulle finnas där. Jag blev naturligtvis upprörd!Hans pappa har varit i kontakt med polisen och fått veta att det killen hade på sig och det som hittades hos mig var värt cirka 20000-50000 kronor på marknaden.Han har nu fått en offentlig försvarare.Vad kan han få för straff?Han säger att han inte brukar något alls sedan han förlorade körkortet. Han sålde nu för att tjäna lite pengar eftersom han de tre senaste månaderna varit arbetslös.Kan han få någon strafflindring?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar narkotikabrott i denna fråga så kommer vi använda oss av narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken för att besvara frågan. Jag utgår helt i mitt svar från den information som jag har blivit tilldelad. NSL säger då att ringa narkotikabrott kan ge 6 månaders fängelse, ringa innebär alltså att man inte anser att brottet är så allvarligt, "vanligt" narkotikabrott kan ge mellan 6 månader till 3 år i fängelse, alltså narkotikabrott som varken är ringa eller grovt, och grovt narkotikabrott kan ge 2 år till 10 år i fängelse. Det är svårt att säga exakt vad som kommer ske i detta fall, dock brukar ringa narkotikabrott innebära att man haft på sig x antal gram, varav narkotika som värderas till 20 000–50 000 kr högst troligt är för stora mängder för att kunna bedömas som ringa. Fängelse från 6 månader och uppåt är troligen att förvänta sig. En del av straffet kan omvandlas till böter men det är ovist om så kommer ske. Eftersom han är 19 år så kommer han att få en så kallad straffrabatt. Detta innebär att om en person över 21 år skulle få 3 års fängelse, så kommer en person på 19 år att endast få 2/3 av det straffet för samma typ av brott (29 kap 7 § Brottsbalken).Sammanfattat kommer troligen fängelsestraff från 6 månader och uppåt att delas ut och så kallad straffrabatt på grund av hans ålder kommer att gälla. Hoppas detta var till hjälp!

Kan man lämna in narkotika till polisen?

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, kan jag lämna in narkotika till polisen utan att jag blir skyldig till något brott?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Högsta domstolenDet är olagligt att befatta sig med narkotika. Det kan dock vara straffritt att lämna in narkotika till polisen, men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Högsta domstolen friade en person som lämnade in ca 4kg heroin till polisen efter att personen dömts i både tingsrätt och hovrätt, se NJA 2003 s. 361 (här). Personen ifråga hade hämtat ett paket åt en kompis utan att veta att det var narkotika i paketet. När han tog emot paketet misstänkte han att det kunde vara narkotika och förvarade därför paketet i ett vindsförråd. Han frågade sin kompis vad paketet innehöll och när han fick veta att det var heroin bad han kompisen att genast hämta paketet. Kompisen kom inte under de närmsta dagarna och personen ifråga lämnade därför in heroinet till polisen efter att ha haft narkotikan i fyra dagar.Högsta domstolen menade att personen ifråga inte gjort sig skyldig till narkotikabrott eftersom han varit mycket rädd och panikslagen kring hur han skulle kunna ta sig ur situationen han inte själv försatt sig i, och menade också att han agerat inom rimlig tid sett till de omständigheterna. Även om högsta domstolen säger att han borde tagit kontakt med polisen direkt när han misstänkte att det var narkotika, eller i vart fall när han fick reda på att det var heroin, valde domstolen att fria honom eftersom att man vid en samlad bedömning kom fram till att dröjsmålet att kontakta polisen var motiverat. Om man hittar narkotikaOm man hittar gömd narkotika är det bäst att först ringa polisen och berätta att man hittat narkotika. Är det en mindre mängd kan man ringa 114 14 och möjligtvis bli ombedd att ta med det till en polisstation. Är det en större mängd är det bäst att ringa 112 direkt eftersom polisen kan behöva säkra bevisning. Vänligen,

Tillstånd att importera alkohol efter ha gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott

2019-12-28 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej Jag är en skötsam man som har 2barn och är gift. Jag driver ett företag där jag importerar vin o sprit till Sverige. Jag har inge brott i min register. Jag blev tagen av polisen med 0,15gram kokain på en fest i Stockholm. Finns de ett risk att jag blir av med mitt företag Eftersom jag jobbar med alkohol. Och vad är mitt maximalt straff jag kan få.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att få importera alkohol måste du vara godkänd av SkatteverketFör att i ditt företag få importera alkoholdrycker till Sverige måste du vara godkänd antingen som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt reglerna om alkoholskatt. En ansökan görs hos Skatteverket och det är också lämpligen Skatteverket som ska besvara frågor gällande tillståndet. Det är med andra ord inte samma regler som gäller för import av alkoholhaltiga drycker som vid servering av sådana.Ett godkännande som upplagshavare kan återkallas antingen på grund av att man själv begär det eller på Skatteverkets eget initiativ. Skatteverket anger ekonomisk brottslighet, misskötsamhet med deklarationer, skatteinbetalningar, affärsbokföring, lagerbokföring, skyldigheten att anmäla förändringar eller liknande som grunder för att återkalla godkännandet. Det nämns med andra ord inget om annan brottslighet än ekonomisk brottslighet. Godkännandet att importera alkoholhaltiga drycker bör därför inte påverkas av att du döms för ringa narkotikabrott, men vill du vara på den säkra sidan bör du själv ta kontakt med Skatteverket och fråga.Att inneha 0,15 gram kokain innebär ringa narkotikabrottAtt inneha kokain innebär att man gör sig skyldig till narkotikabrott. När det gäller just kokain innebär ett innehav på under 0,6 gram vanligtvis att man gör sig skyldig till narkotikabrott av ringa grad. Du ligger med andra ord ganska klart inom gränsen för vad som utgör ringa narkotikabrott. För ringa narkotikabrott är det lägsta straffet böter och det maximala straffet fängelse i sex månader (2 § narkotikastrafflagen).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Vad händer vid ringa narkotiabrott?

2019-12-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag blev påkommen av polisen när jag stod vid en park och rökte cannabis. Jag hade ingenting på mig bara en liten joint. De bad med pissa i en burk och fick mig erkänna att jag har rökt. Trodde jag skulle få dagsböter på plats men de gav mig ett papper och sa att jag kanske går på tingsrätten. Kan ni hjälpa mig med det? tack!
Sean Persson |Hej och tack för din fråga! När det gäller narkotika får man inte alltid böter, utan det kan istället leda till rättegång eller ett strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och kommer antecknas i belastningsregistret, enda skillnaden är att det åklagaren inte väcker åtal och tar det till domstol. Strafföreläggande innebär att åklagaren under sin förundersökning inser vilket straffet kommer bli samt anser att bevisen som finns kommer leda till en fällande och kan då istället utfärda ett strafföreläggande. För att kunna utfärda detta så måste några krav vara uppfyllda.Det rör sig om ett brott där böter ingår i straffskalan. Det är uppenbart att rätten antingen dömer till böter eller villkorlig dom. Det får alltså inte riskera fängelse. Du kan såklart välja att inte acceptera detta föreläggande och då går det istället till domstol. Jag antar att det brott du begått är ringa narkotikabrott på grund av mängden cannabis. Straffskalan här är minimum böter och max 6 månader i fängelse. Jag känner inte till tidigare brottslighet i detta fall (om det ens finns). Men det är väldigt osannolikt att du skulle dömas till annat än böter, kanske villkorlig dom beroende på andra omständigheter. Sammanfattningsvis kommer du antingen få ett strafföreläggande eller att du ska närvara vid domstol, utgången kommer bli nästan densamma, troligtvis böter. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

påföljd för innehav av ringa narkotika

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det blir högre/fler dagsböter om man blir stoppad för ringa narkotikabrott och man har två olika narkotika på sig? I detta fall gäller det en ecstasy tablett och ca 0,2g kokain.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår dig rätt så har du blivit dömd för innehav av ringa narkotika, och ej ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i lägst 14 dagar i högst sex månader. (2 § Narkotikastrafflagen) Dagsböterna ska bestämmas till ett visst antal, där minst är 30st och det hösta antalet är 150 st. Antalet dagsböter bestäms utifrån straffvärdet på brottet. Efter antalet dagsböter bestämts, så skall storleken på dem även bestämmas. Storleken varierar från minst 50 kr till max 1000 kr. Beloppet bedöms efter vad som är skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållande i övrigt. Alltså kan det lägsta dagsbotstraffet utgöra 1500 kr ( 30 x 50), och det högsta kan uppgå till 150 000 ( 150 x 100). Om det finns skäl för det så kan även dagsbotens belopp jämkas (25 kap. 2 § Brottsbalken) Vid innehav av narkotika varierar dagsböterna beroende på vilken sorts narkotika det är. Straffet kommer alltså bli högre om du har både ecstasy och kokain på dig. Hade du däremot blivit dömd för brukande av ringa narkotika, brukar straffet som riktlinje ligga på 30 dagsböter – oavsett vilken slags narkotika det gäller.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Påföljd för ringa narkotikabrott samt närståendes vittnesmål

2019-12-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min barn är misstänkt för ringa narkotikabrott och ev försäljning. De tog honom utanför vårt hem och så hade han ca 20g cannabis på sig(några låg i påsar) I samma stund han blev gripen gjorde de husrannsakan i hans rum och de tog bla mobilen. Han är inte straffad sen tidigare. Det jag undrar är vad det kan bli för straff. Sen undrar jag också om jag som mamma kan kallas till förhör samt vittne i ev rättegång. Med vänlig hälsning,
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljd för ringa narkotikabrott:Narkotikabrott av ringa grad har en straffskala på böter till fängelse i högst sex månader, enligt 2 § narkotikastrafflagen.Gällande vilken påföljd som blir relevant ser man främst till narkotikans art och mängd för att klassificera brottet. Det är flera faktorer som spelar in i bedömningen, t.ex. renhetsgrad, om det är för eget bruk eller överlåtelse, ålder på de inblandade. Här gör domstolen en enskild bedömning av omständigheterna i just detta fall.Det framgår inte i din fråga hur gammal ditt barn är. Är gärningsmannen yngre än 21 år så tas dennes ungdom i beaktning vid påföljdsvalet, detta framgår av brottsbalken 29 kap 7 §. Är gärningsmannen under 18 år får domstolen endast döma till fängelse om det föreligger synnerliga skäl, enligt brottsbalken 30 kap 5 §. Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden, enligt brottsbalken 25 kap 2 §.Eftersom att domstolen alltid prövar vilka omständigheter som föreligger i det enskilda fallet och gör en bedömning utifrån dessa, så kan jag tyvärr inte svara närmare än såhär på vilken påföljd som kan förväntas i detta fall.Vittna i förhör/domstol som närstående:Polisen kan komma att kalla dig till förhör gällande händelsen där du inte har någon plikt att tala. Du är även fråntagen den allmänna vittnesplikten i och med att du är närstående till den tilltalade. Du kan välja att vittna i domstolen ändå, men får då inte avlägga vittnesed.Vänligen,

Kommer åklagaren väcka åtal om ingen teknisk bevisning finns vid ringa narkotikabrott.

2019-12-26 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hur stor är sannolikheten att man döms för att ha brukat narkotika om en person polisanmäler än för det ett par månader efter det skedde och personen som brukat narkotika inte längre har någon narkotika i blodet men vittnen finns
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att åtal inte har väckts ännu.Utgångspunkten är att bevisbördan åklagaren har bevisbördan och åklagaren brukar vanligtvis bara väcka åtal om denne anser att bevisen är tillräckliga för en fällande dom. Det skulle röra sig om ringa narkotikabrott i ditt fall, vilket har ett relativt lågt straffvärde (vanligtvis böter). Eftersom straffvärdet är så pass lågt så måste åklagaren vara helt säker på sin sak om denne väcker åtal. Min bedömning är att bevisen är väldigt svaga, då det inte finns någon teknisk bevisning (medicinska tester) och det kommer bli ord mot ord vid en eventuell rättegång. Jag tror inte åtal kommer att väckas, då straffvärdet är så pass lågt och bevisen inte är tillräckligt starka.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Straff för innehav av 145 gram cannabis

2019-12-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej,Vad är det för straff på 145g hasch?
Gustav Östlund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den som innehar mellan 50 gram och 5 kg cannabis brukar vanligtvis göra sig skyldig till narkotikabrott av normalgraden. I straffskalan för narkotikabrott av normalgraden ingår fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Det är svårt att säga med säkerhet vilket straff du kommer få, eftersom det är en domstol som ska göra den bedömningen och en helhetsbedömning ska göras. Du bör dock ligga relativt lågt i straffskalan. Regelmässigt ligger straffvärdet för ett innehav av 150 gram cannabis på ungefär 2 månader, men det kan variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,