1 gram cannabis- ringa narkotikabrott?

2021-06-09 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min son har varit hemma hos en kompis när dom har haft 1 gram cannabis på bordet.Polisen stormade in och tog in han och hans vänner. Min son har aldrig rört droger och inte rökt heller.Kan han dömas för nåt?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om narkotikabrott hittar man i narkotikastrafflagen. Enligt 1§ narkotikastrafflagen ska dem som olovligen innehar eller brukar narkotika dömas för narkotikabrott. Straffet ligger på fängelse i högst tre år. Ifall brottet med hänsyn till den art och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att betrakta som ringa, dvs låg/obetydlig/mild kan man istället dömas för ringa narkotikabrott, 2§ narkotikastrafflagen. För ringa narkotikabrott är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Att din son brukat 1 gram cannabis skulle kunna medföra att brottet rubriceras som ringa narkotikabrott och inte narkotikabrott av normalgraden. Däremot är det som sagt en helhetsbedömning som måste göras där inte bara mängden beaktas med även arten och omständigheterna i övrigt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,