Entlediga styrelseledamot i en ekonomisk förening

2019-04-15 i Föreningar
FRÅGA |Hej jag har en ekonomisk förening! Vi är 3 stycken i styrelsen men jag vill sparka en av ordinarie ledamöter. Hur ska jag gå tillväga ? Jag själv är styrelseledamot och VD. Kan vi rösta ut personen i fråga eller hur funkar det?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du är en av tre styrelseledamöter i en ekonomisk förening och nu vill du entlediga en av styrelseledamöterna.Föreningsstämman kan entlediga styrelseledamöterEn styrelseledamot sitter på sitt uppdrag under en viss mandatperiod som har bestämts i stadgarna. Sedan måste styrelseledamoten väljas om för att så sitta kvar i styrelsen (7 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar).En styrelseledamot kan när som helst skiljas från sitt uppdrag. Det kan ske genom att styrelseledamoten frivilligt lämnar sitt uppdrag eller genom ett beslut av den som har tillsatt styrelseledamoten. (7 kap. 14 § lagen om ekonomiska föreningar). Det är föreningsstämman som vanligtvis utser styrelseledamöter (7 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar).För att entlediga styrelseledamoten ska de alltså ske efter en omröstning av föreningsstämman. Om styrelsens sammansättning ändras ska det anmälas till Bolagsverket (7 kap. 13 § lagen om ekonomiska föreningar).Det måste finnas minst tre styrelseledamöter i en ekonomisk föreningI en ekonomisk förening måste det finnas minst tre styrelseledamöter (7 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar). Har styrelsen inte det, riskerar den att likvideras av Bolagsverket (17 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar). Det innebär att stämman i samband med att styrelseledamoten entledigas måste utse en ny styrelseledamot om det inte finns en styrelsesuppleant som kan träda i dennes ställe. Det kan gå att vänta till nästa ordinarie stämma med att utse en ny styrelseledamot, om styrelsen är beslutsför med kvarstående ledamöter och suppleanter (7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar).Om inte stämman inte utser en ny styrelseledamot ska Bolagsverket efter en ansökan utse en ersättare (7 kap. 16 § lagen om ekonomiska föreningar).SammanfattningFöreningsstämman kan besluta om att entlediga en styrelseledamot. Eftersom styrelsen då får färre än tre ledamöter, måste det utses en ny styrelseledamot, annars kan föreningen komma att likvideras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,