Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)

2021-09-21 i Föreningar
FRÅGA |Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!På årsstämman ska det beslutas vilken årsavgiften är. Den betalas oftast in med 1/12-del månadsvis. Årsavgiften ska täcka föreningens driftskostnader, det vill säga uppvärmning, vatten, el, löpande underhåll, amorteringar med mera. I föreningens stadgar ska framgå beräkningsgrunden för vilka årsavgifter som tas ut. Om någon medlem betalt in mindre i årsavgift än beslutat av någon anledning har styrelsen rätt att kräva in detta retroaktivt. medlemmen ska själv hålla reda på vad han/hon betalt in.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,

I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?

2021-06-21 i Föreningar
FRÅGA |I en bostadsrättsförening får styrelsen rösta på sig själv vid omval på stämman?
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att föreningen i fråga är en ekonomisk förening. I sådana fall är lagen om ekonomiska föreningar (FL) tillämplig. På en föreningsstämma får en medlem inte själv eller genom ombud rösta på sig själv vid omval (6 kap. 37 § FL). Detta innebär att en medlem som är styrelseledamot inte får rösta i frågor som befriar hen från skyldigheten att exempelvis betala medlemsavgift och delta i arbetsdagar. Man menar att medlemmen i sådana situationer är jäv och därav inte behörig att rösta i frågan. Om styrelseledamöterna inte är medlemmar så är de ändå jäviga då beslutet kan ses som ett avtal mellan styrelseledamöterna och föreningen om att befria de från vissa skyldigheter. I ett sådant fall får de inte heller delta i beslutet se (7 kap. 23 § FL).Skriv gärna igen om du har fler frågor!Vänligen,Gabriella Zako

Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?

2021-07-26 i Föreningar
FRÅGA |I vår förening reviderar revisorn endast den ekonomiska delen av årsredogörelsen och ej verksamhets-berättelsen som medföljer separat. Skall inte revisorn även revidera verksamhetsberättelsen så han seratt besluten i mötesprotokollen blivit utförda och kontrollera att husen ej förfaller?
Gabriella Zako |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det rör sig om en ekonomisk förening måste revisorn revidera förvaltningsberättelsen enligt 8 kap 24§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Ifall det rör sig om en ideell förening då finns inte detta krav.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!