Vilket avtal gäller om det ena är skriftligt och det andra muntligt?

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |När jag och min dåvarande sambo separerade kom vi muntligt överens om att våra gemensamma barn skulle vara jämna veckor hos honom och udda hos mig, med byte på söndagskväll.Efter samtal med familjerådgivning kom vi överens om ett nytt beslut kring uppdelning av veckor, nu att byte ska ske på fredagar (inget om vilka veckor). Denna överenskommelse är skriftlig. Vi är nu oense om vilken överenskommelse som ska följas. Kan ni hjälpa att reda ut det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni omförhandlat villkoren och sedan skriftligt undertecknat denna överenskommelse så är det devillkoren som gäller eftersom det är ett bindande avtal likt alla andra avtal som skrivs under. Dessutom blir det svårt för den part som står fast vid den första överenskommelsen i bevishänseende visa att det funnits en tidigare överenskommelse eftersom den var muntlig. Jag hoppas detta var svar på frågan, skulle ni inte komma överens efter detta så är mitt råd att i första hand vända er till familjerådgivningen igen så de kan hjälpa er att medla och komma överens innan ni i sista hand skulle ta avgörandet till domstol. Hoppas detta var svar på din fråga!

Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal

2020-12-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag köpte den 1 januari ett årskort på ett gym och fick en faktura på detta. Vi kom överens om att jag kunde betala hela summan direkt, alternativt månadsvis. Nu i slutet av året när jag har flyttat från orten och lämnat tillbaka gymtaggen, så får jag en ny faktura där det står att jag är skyldig 600 kronor.Gymmet hade då under sommaren höjt priset på årskortet och ägaren förväntar sig att jag skall betala enligt det nya priset från och med höjningen. Jag fick aldrig någon ny faktura under sommaren och vi har aldrig kommit överens om ett nytt pris muntligen heller. Min fråga till er är: om jag har fått en faktura med ett (lägre) pris som gäller under hela 2020, och gymmet sedan höjer årskortet och hävdar att jag är skyldig pengar, kan jag då peka på den ursprungliga fakturan och säga att jag betalat allting? Vem har rätt? Tack!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett tidsbestämt avtal om ett ettårigt gymkort. Efter detta har gymmet höjt avgiften för årskort och vill då att du ska betala den extra avgift som de bestämt. Du undrar nu om detta är tillåtet. Av frågan framgår inte ifall du betalade hela summan vid ett tillfälle eller ifall du valde att betala månadsvis.Vad som är tillåtet för gymägaren att göra beror på vad ni avtalat om. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (1 § Avtalslagen kan användas som en hänvisning). Om du betalat hela summan på en gång har jag svårt att se att avtalet skulle innehålla något som säger att du skulle behöva betala mer pengar om gymmet höjer gymavgiften efter detta. Om du betalar månatligen och inget i avtalet säger att du skulle behöva betala mer om avgiften höjs så är du inte heller tvungen att betala den tillkommande avgiften. Ni har i så fall helt enkelt avtalat om ett pris, och då spelar det ingen roll ifall gymägaren efter detta vill ha mer betalt. Här ska även noteras 13 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där står att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för saken är utan verkan mot konsumenten om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det räcker inte att det bara står i ett standardavtal, utan näringsidkaren måste uttryckligen åskådliggöra konsumenten avtalsvillkoret och få ett uttryckligt godkännande, däremot finns inga formkrav. Återigen så beror alltså svaret på frågan på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas detta ger dig vissa verktyg! I ditt fall verkar det dock som att du redan har betalat för gymkortet, som är tidsbestämt, och jag har svårt att se hur avtalet skulle ha en bestämmelse om att en konsument kan bli skyldig att betala en ökad avgift efter att denna redan betalat sagda avgift. MVH,

Framtidsfullmakt till flera personer

2020-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt. - gratis frågor:Vill att mina 2 barn sköter min ekonomi tillsammans,om jag inte längre kan. Måste jag speca vem som gör vad?Kan jag utse ett barn i första hand och barn nr 2 i reserv? Hur formulera?Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har möjlighet att utfärda framtidsfullmakt till flera personerFullmaktsgivare kan utse flera personer som fullmaktshavare. Det är således möjligt att göra så att båda sköter din ekonomi (5 § andra punkten lagen om framtidsfullmakter). Du kan även ange, om du vill, att barnen endast tillsammans får sköta din ekonomi, det vill säga i ett kollektiv.Om jag förstår dig rätt så vill du utfärda så kallade alternativa förordnanden. Detta innebär att du väljer vem som i första hand ska göra uppdraget och vem som i andra hand kan göra det. Till exempel om "x" inte kan eller vill fullgöra uppdraget har "y" möjlighet att göra det.Det är viktigt att du formulerar dig tydligtRent generellt är det viktigt att det tydligt framgår vilka som är fullmaktshavare. Om du därutöver önskar skriva att de endast får göra detta tillsammans eller utfärda alternativa förordnanden är det viktigt att detta framgår tydligt.Skapa enkelt och korrekt en framtidsfullmakt genom vår avtalstjänstJag kan rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. På detta sätt kan du på bara några minuter smidigt skapa en klar och tydlig framtidsfullmakt. Härigenom kan du vara säker på att fullmakten upprättas på rätta villkor och att din verkliga vilja framkommer.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Behörighet för fullmakt

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och min syster har fullmakt över vår mors bankkonto. Jag har noterat att min syster handlar till sig själv för mammas pengar och inbillar sig att jag inte märker något. Vad råder ni mig att göra? Detta kan inte fortgå.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fullmakter regleras i avtalslagen (AvtL) och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Innebörden av en fullmakt:Den som getts i uppdrag att handla för fullmaktsgivarens vägnar (s.k. fullmäktige) har rätt att gör allt som ligger inom behörigheten för fullmakten, 2 kap. 10 § AvtL. Om det finns begränsningar medtagna i er mors fullmakt, exempelvis att pengar inte får ges bort, så strider din systers agerande mot fullmakten. Det är dock vanligt att fullmakter som används vid t.ex. sjukdom (där den sjuke inte längre kan ta ansvar för sin ekonomi) är ganska enkelt formulerade, och därmed saknar dessa typer av begränsningar.Överskridande av behörigheten:Även om begränsningarna inte skrivits ned (om fullmakten är skriftlig) så kan handlingar fullmäktigen begår ändå bli ogiltiga enligt 2 kap. 11 § AvtL. En överföring är nämligen ogiltig om den som mottar pengarna är medveten om att pengarna förs över i strid mot fullmakten.Återkallelse samt upprättande av ny fullmakt:Er mor skulle även kunna återkalla fullmakten. Om fullmakten är skriftlig så måste den återtas eller förstöras för att sluta gälla, 2 kap. 16 § AvtL. I detta fall är det viktigt att informera banken om att fullmakten återtas. Ni kan då upprätta en ny skriftlig fullmakt där begränsningar tas med i den.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?

2020-12-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag skulle köpa en bil av en på blocket, men jag ångrade mig och valde att inte köpa bilen. Men innan jag ringde och ångrade mig så bad personen som sålde bilen att jag skulle swisha han pengar som en försäkring att han skulle hålla bilen på mig. Bilen kostade 12500 och jag swishade 500kr. Nu har jag bett att få tillbaka pengarna eftersom det inte blev något bilköp. Nu vägrar personen att betala tillbaka. Vad ska jag göra?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att du som köpare har erlagt en handpenning för att säljaren ska hålla bilen till dig. Det innebär att säljaren får behålla handpenningen, trots att du inte längre är intresserad av att köpa bilen, se NJA 1974 s 526 punkterna 17-20. Handpenning fungerar som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Om du (köparen) i samband med erläggningen av handpenningen anger krav och säljaren där och då accepterar det, men senare inte kan fullfölja vad denne lovat, är säljaren skyldig att betala tillbaka handpenningen enligt 36 § Avtalslagen. Exempelvis om du bett säljaren att inkludera bildäck i köpet och säljaren gått med på det, men sedan i efterhand inte kan fullgöra detta och du därmed ångrar köpet- behöver säljaren betala tillbaka handpenningen.Det låter inte som att ni varit överens om något särskilt gällande handpenningen och i ett sådant läge får alltså säljaren behålla handpenningen.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Verkan av avtalsvillkor

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter.Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningarMats
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder det i allra största utsträckning avtalsfrihet, vilket inom civilrätten innebär att det i princip är fritt att avtala om vad som helst. Av din fråga framgår det att du i egenskap av hyresvärd ingått ett avtal med en hyresgäst om hyra, utan villkor om att erlägga avgift för vatten, sopor och avlopp om jag förstår din fråga rätt. Detta avtal har uppstått genom att du lämnat ett anbud följt av att hyresgästen accepterat avtalsvillkoren. Med tanke på att de senare posterna inte har reglerats i avtalet som båda parter kommit överens om blir det svårt för dig att ensidigt kräva in dessa avgifter i efterhand om motparten inte går med på detta. Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till en katt efter separation, om katten är köpt gemensamt?

2020-12-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej kqn jag rådfråga er angående vad som är rätt ich fel angående min katt ? Mitt ex kräver att få katten vi köpte för 2 år sedan , vi bodde aldrig ihop och katten har alltid bott med mig och min son, jag står som ägare och försäkringen .Med vänlig hälsning.
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Så som jag förstår din situation har du och ditt ex köpt en katt ihop när vi fortfarande var tillsammans. Ni har inte bott ihop och katten har alltid bott hemma hos dig. Jag tolkar din fråga att du undrar vad som gäller nu när ditt ex vill ha katten, fast du fortfarande står som ägare och står på försäkringen.Jag kommer att gå igenom vilka regler som finns och sedan applicera dessa på din beskrivna situation. Jag kommer även skriva med en rekommendation på hur du kan gå tillväga.Vad gäller vid gemensamt köp och relationen sedan avslutas?Då det gäller en katt som ni köpt tillsammans, blir lag om samäganderätt aktuell. Jag kommer hänvisa till den lagen genom förkortningen samäganderättslagen.När man äger en sak tillsammans med någon, äger man lika stor del av saken, om inget annat avtalats mellan parterna (1 § samäganderättslagen). I din situation handlar det om en katt, vilken i lagen klassas som en lös sak. Det kan kännas konstigt eftersom ett husdjur blir som en familjemedlem. Tyvärr läggs ingen vikt vid detta i lagens mening. Vad jag förstår, har ni inte kommit överens i ett avtal om vad som ska hända med katten efter att relationen tagit slut. Det innebär att du och ditt ex äger lika stor del var av katten. Här får det inte heller någon betydelse att du står som ägare och står på försäkringen, utan ni har lika stor rätt till den. Det kan istället få betydelse i bevishänseende, om det skulle uppstå en rättslig tvist i domstol om vem som ska få katten.Sammanfattning och rekommendationDå ni äger katten tillsammans, rekommenderar jag att ni försöker komma överens om vem som ska få katten. Det skulle kanske vara möjligt att ni turas om att få ha den hos er. En annan möjlighet skulle kunna vara att den ena parten köper ut sig, så katten tillfaller den andre parten.Skulle ni inte komma överens, kan du ansöka hos tingsrätt att katten ska säljas på en offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Vid försäljningen har ni båda rätt att buda på katten för att köpa denna. Om någon av er skulle göra detta och buda högst, blir katten istället partens helägda egendom och inte längre samägd.Jag hoppas att jag besvarat din fråga, och att ni kan lösa er situation på bästa sätt. Har du fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Boka tid med jurist

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna ha hjälp av er jurister gällande ett beslut som jag har som jag vill överklaga och gå igenom, vet inte hur jag ska lösa det själv så önska professionell hjälp av er. Tacksam för svar så fort som möjligt!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning! Behöver du hjälp med att överklaga ett beslut bokar tid med vår juristbyrå här. Vänligen,